Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 2 mars 2016

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Håkan Engdal (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Håkan Engdal (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Kjell Gustafsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Bo Dalesjö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Dalesjö (S)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

Bo Dalesjö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström, ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström, ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström, ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström, ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Håkan Engdal (SD)

Talare

Bengt Jermundsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Per Schöldberg (C)

Talare

Håkan Engdal (SD)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

"Mathias Boström - Chef, Smålands Musikarkiv"

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att jämte ordförande utse regionfullmäktiges 1:e vice ordförande Kjell Jormfeldt och Pernilla Tornéus att justera mötets protokoll.

4. Fastställande av tid och plats för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att justering sker 2016-03-09, klockan 10.00, på Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö.

5. Allmänhetens frågestund (30 min)

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

6. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

7. Interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att medge att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i fullmäktige får ställa interpellationer. En interpellation ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet där den ska ställas. En interpellation ska avse ämnen som tillhör fullmäktiges, styrelsens eller en nämnds handläggning. Den får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska därutöver ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg.

En interpellation får ställas förutom till ordföranden i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott, också till vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Svar på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Inför sammanträdet har följande interpellationer ställts:

 1. Interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Grön rehabilitering 
 2. Interpellation från Eva Johnsson (KD) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Förebygga arbetet med självmord bland unga 
 3. Interpellation från Bengt Germundsson (KD) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - En fördjupad granskning av privata vårdcentraler är nu genomförd!
 4. Interpellation från Thomas Haraldsson (C) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Tillgänglighet och rätt till jämlik hälso- och sjukvård 
 5. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Hot och våld mot ambulanspersonal 
 6. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Parkeringssituationen vid CLV 
 7. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Växande operationsköer 
 8. Interpellation från Roland Gustbée (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Akutläkare

8. Frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att medge att frågan får ställas samt

att interpellation från Bo Frank (M) behandlas som fråga.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid fullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Frågor kan inkomma till och med 2016-02-25, frågor som inkommit efter kungörelse publiceras därför separat till kallelsen.

Inför sammanträdet har följande fråga inkommit:

 1. Fråga till regionstyrelsen ordförande från Roland Gustbée (M) angående konsekvenser av Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Därutöver har Bo Frank (M) ställt interpellation till regionstyrelsens ordförande om varför inte Regionen kan ha samma öppenhet som i Växjö kommun. Interpellationen har inkommit efter sista dag för inlämnande till sammanträdet, regionfullmäktiges presidium föreslår därför att den istället kan behandlas som fråga.

9. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning – John Hed

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att entlediga John Hed (SD), Ringvägen 2, Konga, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

John Hed (SD), Ringvägen 2, Konga, har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

10. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning – Helena Lagstrand

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att entlediga Helena Lagstrand (V), Lidhem Kuskbostaden, 362 51 Väckelsång, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Helena Lagstrand (V), Lidhem Kuskbostaden, 362 51 Väckelsång, har begärt enledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

11. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning – Maria Sitomaniemi

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att entlediga Maria Sitomaniemi (SD), Borsna Skattegård, Ryssby, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Maria Sitomaniemi (SD), Borsna Skattegård, Ryssby, har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

12. Partistöd 2016

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2016, till de i regionfullmäktige ingående partierna, enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Kommuner och landsting får enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige ska enligt 2 kap.12§ KL årligen besluta om utbetalning av partistödet.

Arvodesreglementet som fastställdes av fullmäktige 2014-11-25 reglerar det lokala partistödet i Region Kronoberg. Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL.

Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt av regeringen till 44 300 kronor.

Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.

Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år. Redovisning av partistöd 2016 ska senast 2017-06- 30 lämnas till regionfullmäktige.

13. Förnyat borgensåtagande för AB Transitio

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att teckna erforderlig proprieborgen för AB Transitio avseende upphandlad finansiering avseende Contessa spårfordon 4368, till ett värde om högst 48 miljoner kronor samt

att uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att i förening teckna borgensförbindelsen.

Sammanfattning

Under 2011 köpte AB Transitio spårfordonet Contessa 4368 från Regionförbundet Södra Småland då även upphandling av finansiering slutfördes. Finansiering genomfördes genom lån med Svensk Exportkredit. Detta lån förfaller den 30 juni 2016, varför ny finansiering måste upphandlas.

För att möjliggöra den nya finansieringen krävs att bakomliggande borgensman ställer säkerhet i form av proprieborgen, det vill säga en borgen såsom för egen skuld. Borgen uppgår till högst 48 miljoner kronor.

14. Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB för 2016.

Sammanfattning

Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av Region Kronoberg, Videum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Ägardirektiv styr verksamheten och utarbetas årligen gemensamt av ägarna.

Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela länet och bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i inkubatorns verksamhet. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade.

Ägardirektivet anger på en övergripande nivå ägarnas avsikter med bolaget och bolagets uppdrag. Under åren har endast smärre förändringar gjorts och direktivet har således i grunden haft samma inriktning över tid. De förändringar som gjorts i 2016 års direktiv är i huvudsak av administrativ karaktär och påverkar inte bolagets verksamhet.

15. Dokumentstyrning inom Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa Dokumentstyrning inom Region Kronoberg.

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige fastställde 2012-02-14 ”Begrepp för dokument” avseende de styrande dokumenten inom Landstinget Kronoberg. Regionförbundet södra Småland hade inget beslut avseende dokumentstyrning.

I samband med bildande av Region Kronoberg har det uppstått behov av att tydliggöra hur dokument i Region Kronoberg ska upprättas, utformas, granskas, fastställas, publiceras och arkiveras. Idag finns också dokumentation utspridd på en mängd olika platser och det är svårt att överblicka vilken dokumentation som finns och om den är aktuell och tillförlitlig.

Dokumentstyrningen omfattar Region Kronobergs styrande administrativa dokument. Regionfullmäktige fastställer dokumentstyrningen för de styrande dokument som ska fastställas av den politiska organisationen. Regiondirektören fastställer dokumentstyrningen för de dokument som ska fastställas av tjänstemannaorganisationen (bilaga finns i kallelsen).

Föreslås att regionfullmäktige fastställer Dokumentstyrning inom Region Kronoberg och att detta ersätter ”Begrepp för dokument”.

16. Vårdval Kronoberg – primärvård, reviderad Uppdragsspecifikation med bilaga 2016

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2016 med bilaga Övriga regleringar Vårdval Kronoberg - primärvård,

att utvärdera Vårdvalets ersättningsmodell under våren 2016. Utvärderingen kan ligga till grund för eventuell förändring av ersättningsmodellen under innevarande år,

att tillsätta en arbetsgrupp med minst en representant för alla partier som ser över ersättningsmodellen under våren 2016 samt

att på gruppledaröverläggning 2016-02-23 ta fram riktlinjer till arbetsgruppen.

Sammanfattning

Vårdval Kronoberg – primärvård reviderad uppdragsspecifikation med bilaga 2016 fastställs av regionfullmäktige. Ärendet var uppe för beslut i regionfullmäktige §119/2015 och återremitterades med motiveringen att reda ut oklarheter och bereda frågan på ett bättre sätt.

Uppdragsspecifikationen med bilaga reglerar inte ersättningsmodellen. Ersättningsmodellen fastställs i enlighet med reglemente av regionstyrelsen. Eftersom bilagan till uppdragsspecifikationen enbart reglerar förhållandet mellan Region Kronoberg, som uppdragsgivare, och vårdaktörerna i Vårdval Kronoberg - primärvård har dokumentet och dess benämning förtydligats.

I Region Kronobergs budget 2016 med flerårsplan 2017-2018, som beslutades av regionfullmäktige §176/2015, fastställdes att minst 60 procent av verksamma specialister ska vara specialist i allmänmedicin.

Övriga förändringar jämfört med tidigare uppdragsspecifikation 2015:

 • Remiss för samtalsbehandling kan utfärdas av all legitimerad personal verksam inom Vårdval Kronoberg - primärvård. Under 2016 planeras införande av internet-KBT.
 • Några nyckeltal har tagits bort och andra har modifierats.
 • Alla invånare som är folkbokförda i Sverige har numera möjlighet att lista sig på valfri vårdcentral i landet.
 • Parterna är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förhållanden som är av betydelse för uppdragets genomförande.
 • Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor omarbetas. Olika jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning där så är relevant.

Paus

Mötet återupptas ca kl. 10:20

16. Vårdval Kronoberg – primärvård, reviderad Uppdragsspecifikation med bilaga 2016

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2016 med bilaga Övriga regleringar Vårdval Kronoberg - primärvård,

att utvärdera Vårdvalets ersättningsmodell under våren 2016. Utvärderingen kan ligga till grund för eventuell förändring av ersättningsmodellen under innevarande år,

att tillsätta en arbetsgrupp med minst en representant för alla partier som ser över ersättningsmodellen under våren 2016 samt

att på gruppledaröverläggning 2016-02-23 ta fram riktlinjer till arbetsgruppen.

Sammanfattning

Vårdval Kronoberg – primärvård reviderad uppdragsspecifikation med bilaga 2016 fastställs av regionfullmäktige. Ärendet var uppe för beslut i regionfullmäktige §119/2015 och återremitterades med motiveringen att reda ut oklarheter och bereda frågan på ett bättre sätt.

Uppdragsspecifikationen med bilaga reglerar inte ersättningsmodellen. Ersättningsmodellen fastställs i enlighet med reglemente av regionstyrelsen. Eftersom bilagan till uppdragsspecifikationen enbart reglerar förhållandet mellan Region Kronoberg, som uppdragsgivare, och vårdaktörerna i Vårdval Kronoberg - primärvård har dokumentet och dess benämning förtydligats.

I Region Kronobergs budget 2016 med flerårsplan 2017-2018, som beslutades av regionfullmäktige §176/2015, fastställdes att minst 60 procent av verksamma specialister ska vara specialist i allmänmedicin.

Övriga förändringar jämfört med tidigare uppdragsspecifikation 2015:

 • Remiss för samtalsbehandling kan utfärdas av all legitimerad personal verksam inom Vårdval Kronoberg - primärvård. Under 2016 planeras införande av internet-KBT.
 • Några nyckeltal har tagits bort och andra har modifierats.
 • Alla invånare som är folkbokförda i Sverige har numera möjlighet att lista sig på valfri vårdcentral i landet.
 • Parterna är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förhållanden som är av betydelse för uppdragets genomförande.
 • Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor omarbetas. Olika jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning där så är relevant.

17. Svar på motion – Regional strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta

att bifalla motionen och att en handlingsplan för genomförandet utarbetas.

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att ge Regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med representanter för näring, forskning och utbildningsväsen, utarbeta en strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden enligt motionens intentioner.

Strategin kan gälla forskning, utbildning, företagsutveckling, nya innovationer, infrastruktur och mycket mer. I motionen beskrivs att Kronobergs län av tradition är ett län där en förhållandevis stor andel av invånarna försörjer sig i näringar knutna till jord och skog, eller av förädling av produkter från jord och skog. Produktionen av livsmedel i Sverige och i Kronobergs län har under en längre tid minskat. För en gynnsam utveckling i hela länet anses att den nedåtgående trenden måste brytas.

Region Kronoberg kommer framöver att intensifiera arbetet med att stimulera utveckling på landsbygden. Det kommer att ske bl.a. genom ett antal befintliga regionala strategier. Några exempel är regionalt landsbygdsprogram, livsmedelsstrategi för primärproduktion till konsumenter, Regionalt serviceprogram, Leaders utvecklingsstrategier, innovationsstrategi samt besöksnäringsstrategi. Det pågår även flera insatser som direkt berör landsbygden som exempelvis MAT-satsningen. Med anledning av ovanstående exempel, finns det redan en flora av strategidokument och insatser som adresserar de i motionen föreslagna områdena. Regionala utvecklingsnämnden anser vidare att det som i första hand krävs är inte fler strategier utan att få till stånd handling och aktivitet utifrån de antagna strategier som finns i länet och att se på landsbygden som ett horisontellt perspektiv.

18. Svar på motion – Höj säkerheten i ambulansverksamheten

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD), Rolf Sällryd (KD) och Bengt Germundsson (KD) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur det är ställt med säkerheten i Region Kronobergs ambulanser samt, att om behov finns också tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda hur patientsäkerhet och personalsäkerhet kan höjas i ambulansverksamheten i Region Kronoberg.

Ambulanser är numera i första hand inte en transportorganisation, utan en rullande akutklinik. Ändå verkar det som om personalen är inordnade i en organisation mera liknar en transportorganisation än en högkvalificerad medicinsk verksamhet. Både för trafiksäkerheten och för personalens egen säkerhet måste det nog ske en förändring i hur vår ambulansverksamhet planeras.

Runt om i Sverige har frågan om arbetspassens längd inom ambulansverksamheten varit föremål för utredningar och starka reaktioner. Som motionsskrivarna påpekar är schemaläggningsprinciperna anpassade för andra förhållanden än de som råder idag. Kraven har ökat dramatiskt för ambulanspersonalen både medicinskt och belastningsmässigt. Att vara på alerten i ett helt dygn ter sig allt svårare och en översyn av arbetstiderna inom ambulansen Region Kronoberg är välmotiverad.

19. Svar på motion – Demokrati på lika villkor

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

John Hed (SD) har i en motion föreslagit att handlingar till regionstyrelsens arbetsutskott görs tillgängliga för samtliga 8 partier i fullmäktige. Ärendet behandlades av regionstyrelsens arbetsutskott som beslutade, § 86/2015, att handlingar ska läggas ut på Netpublicator till alla ledamöter och ersättare i regionfullmäktige fem dagar innan regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Det nya arbetssättet trädde i kraft inför regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i november månad 2015 och därmed har samtliga partier i regionfullmäktige tillgång till regionstyrelsens arbetsutskotts handlingar.

Paus

Mötet återupptas ca kl. 11:40

19. Svar på motion – Demokrati på lika villkor

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

John Hed (SD) har i en motion föreslagit att handlingar till regionstyrelsens arbetsutskott görs tillgängliga för samtliga 8 partier i fullmäktige. Ärendet behandlades av regionstyrelsens arbetsutskott som beslutade, § 86/2015, att handlingar ska läggas ut på Netpublicator till alla ledamöter och ersättare i regionfullmäktige fem dagar innan regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Det nya arbetssättet trädde i kraft inför regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i november månad 2015 och därmed har samtliga partier i regionfullmäktige tillgång till regionstyrelsens arbetsutskotts handlingar.

20. Svar på motion – Personcentrerad vård

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med så kallad personcentrerad vård föreslås motionen bifallas.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska starta ett pilotprojekt om personcentrerad vård inom lämplig verksamhet/klinik. I motionen lyfts vikten av att arbeta med personcentrerad vård där patienter och anhöriga är delaktiga i såväl planering som genomförande av vården. De lyfter även att personcentrering ger möjlighet till större effektivitet och kan leda till bl. a kortare väntetider, bättre kvalitet, hälsovinster samt bättre livskvalitet.

Personcentrerad vård innebär en övergång från en modell där patienten är det passiva målet för medicinsk intervention, till en modell där en överenskommelse görs med patienten som är aktiv i planering och genomförande av den egna vården och rehabiliteringen. I Region Kronoberg har ett arbete påbörjats med olika aktiviteter och insatser avseende personcentrerad vård. Under 2016 kommer dessa att förstärkas. Bl. a annat kan det bli aktuellt att genomföra pilotprojekt i en eller flera verksamheter.

21. Svar på motion – Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal föreslås motionen bifallas.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) har inkommit med en motion om introduktion och kompetensutvärdering av utländsk vårdpersonal. Motionärerna föreslår att regionstyrelsen får i uppdrag att komma med förslag på hur Region Kronoberg kan intensifiera arbetet för att så fort som möjligt få in utländsk vårdpersonal i regionens verksamhet till exempel genom den modell som utvecklats i Nässjö för läkare.

Region Kronoberg har intensifierat arbetet för att tidigt komma i kontakt med personer som kommer till vårt land med sjukvårdskompetens. Det har påbörjats flera aktiviteter med syftet att tillvarata dessa personer och deras kompetens i Region Kronobergs verksamheter.

Bokpresentation

Kjell Gustafsson presenterar boken "Kronobergsboken 2015 – En mosaik från Värend och Sunnerbo" som har tagits fram av Kronobergs läns hembygdsföreningar.

21. Svar på motion – Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal föreslås motionen bifallas.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) har inkommit med en motion om introduktion och kompetensutvärdering av utländsk vårdpersonal. Motionärerna föreslår att regionstyrelsen får i uppdrag att komma med förslag på hur Region Kronoberg kan intensifiera arbetet för att så fort som möjligt få in utländsk vårdpersonal i regionens verksamhet till exempel genom den modell som utvecklats i Nässjö för läkare.

Region Kronoberg har intensifierat arbetet för att tidigt komma i kontakt med personer som kommer till vårt land med sjukvårdskompetens. Det har påbörjats flera aktiviteter med syftet att tillvarata dessa personer och deras kompetens i Region Kronobergs verksamheter.

22. Anmälan av revisionsrapport – Granskning av bokslutsprocessen

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att notera infomationen till protokollet samt

att överlämna rapporten till regionstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska bokslutsprocessen inom Region Kronoberg. Granskningen har utförts av konsulter från EY och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt.

Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit;

- Granskningen visar att Region Kronoberg förfogar över kompetent personal för den ekonomiska rapporteringen, vilket bl.a. skapar goda förutsättningar för hög kvalitet i boksluten och för fortsatt utvecklingsarbete.

- Vidare har regionstyrelsen utfört ett gediget arbete med implementering av tillkommande verksamheter i den nya organisationen, vad gäller bokslutsprocessen.

- Tillsättningen av chef för redovisningsstöd ger stora möjligheter för ett fortsatt utvecklingsarbete.

De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är;

- Granskningen visar att det saknas en övergripande beskrivning över hela bokslutsprocessen. Vi rekommenderar regionstyrelsen att införa en övergripande beskrivning över hela bokslutsprocessen.

- Det saknas ett delegerat ansvar för hela processen. Vi rekommenderar regionstyrelsen att utse en processägare med ett tydligt definierat ansvarsområde för hela bokslutsprocessen.

- I granskningen har det framkommit att det finns en sårbarhet på vissa nyckelpositioner, så som centrumcontrollers och ekonomiansvariga, som vid frånvaro kan få negativa effekter på bokslutsarbetet och som kan leda till felaktigheter i bokslutet. Vi rekommenderar därför regionstyrelsen att tillse att arbetsgång och arbetsmoment i dessa funktioners arbete med bokslut dokumenteras och att det finns tillfredsställande rutiner för back-up av dessa positioner.

- Tidigare rekommendationer som revisionen lämnat, vad gäller utvecklingen av redovisningsstöd, har p.g.a. avsaknad av kontinuitet i ledning av verksamheten blivit eftersatt. Med ny avdelningsansvarig nu på plats rekommenderar vi att åtgärderna prioriteras. Dessa nio åtgärder återfinns på sid 14 i rapporten.

- Lagen om kommunal redovisning ställer krav på systemdokumentation och behandlingshistorik. Region Kronoberg har påbörjat arbetet vilket bör färdigställas så fort som möjligt för att leva upp till de lagstadgade kraven.

- Region Kronoberg har infört nya kontroller som ska säkerställa att information som förs över till redovisningssystemet i samband med bokslut är fullständiga och korrekta. Vi rekommenderar regionstyrelsen att dessa blir föremål för dokumenterade kontroller av chef för redovisningsstöd.

För filer som överförs dagligen rekommenderar vi att regionen har ett system som indikerar när dessa avviker från ett normalt mönster.

- Vi har tidigare år noterat att förbättringspotential föreligger vad gäller den interna kontrollen inom redovisningen och kan konstatera att flertalet av dessa kvarstår. Det gäller såväl kontroll av undantag från scanning, kontroll av registrerade attester och attester inom systemet ebuilder. Vi rekommenderar Regionstyrelsen att förbättra/utveckla dessa kontroller.

- I granskningens intervjuer nämns utbildning av personal som hanterar kontering, periodisering och attest av leverantörsfakturor som ett förbättringsområde. Det gäller såväl ny ekonomiadministrativ personal som övrig personal som sköter kontering och attest, och i viss mån även periodisering av intäkter och kostnader. Vi rekommenderar Regionstyrelsen att hörsamma denna förbättringsmöjlighet.

- Ytterligare förbättringsmöjligheter som har lyfts är ett bättre IT-stöd för att stödja analys av verksamhetens resultat och utveckling. Exempel som nämns är e-handelssystem som möjliggör jämförelser och analys och personalkostnader och kostnader för köpt vård som enkelt kan kopplas till volymer. Vi ställer oss bakom denna synpunkt då verktyg för att få tillgång till adekvata analyser och beslutsunderlag är en förutsättning för att kunna styra verksamheten.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region Kronoberg i stort sett har en väl fungerande bokslutsprocess där det finns ett antal områden med förbättringspotential.

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från Regionstyrelsen med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar förbättringsmöjligheter enligt ovan.

23. Anmälan av revisionsrapport – Granskning av Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att notera infomationen till protokollet samt

att överlämna rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska BUP med fokus på tillgänglighet, kvalitet och samverkan. Granskningen har utförts av konsulter från EY och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt.

Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit;

- Under 2015 har BUP genomfört flera viktiga åtgärder för en stabilare styrning och förbättrad arbetsmiljö. Exempelvis nya ledningsformer, nya mötesstrukturer och ändrad mottagningsorganisation.

- Ett omfattande arbete med att revidera och uppdatera riktlinjer har genomförts.

De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är;

- Fortsätt den inslagna vägen i utvecklingsarbetet och intensifiera arbetet mot att hitta möjligheter att effektivisera vårdprocessen. Koppla detta till införandet av produktions- och kapacitetsplaneringsmetodiken. Innebörden och fördelarna med produktions- och kapacitetsplaneringen bör förankras i chefskollektivet.

- Överväg möjligheter att minska antalet uteblivna besök genom att optimera tidsbokningsprocessen.

- Tillämpa kollegiala avstämningar av pågående vårdprocesser för att bl.a. skapa balans mellan inflöde och avslut.

- Vidta åtgärder för ett fungerande samverkan mellan BUP och Barn- och ungdomshälsan. Möjligheterna att förlägga vissa typer av fördjupade utredningar till barn- och ungdomshälsan bör prövas. (Uppdrag finns från centrumchefen)

- Utveckla metoder för att följa upp efterlevnaden av de nya reviderade riktlinjerna (kvalitets- och effektivitetsarbetet).

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att BUP har under det senaste året genomfört flera viktiga åtgärder för en stabilare styrning och förbättrad arbetsmiljö som kan ge en god grund för ett vidare utvecklingsarbete med fokus på produktiviteten i vårdprocessen.

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar förbättringsmöjligheter enligt ovan.

24. Anmälan av revisionsrapport – Granskning av Vuxenpsykiatrin

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att notera infomationen till protokollet samt

att överlämna rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska effektivitetsarbetet och arbetet med bemötande inom Vuxenpsykiatrin. Granskningen har utförts av konsulter från EY och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt.

Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit;

- Standardiserade patientgenomgångar har införts för att få överblick över pågående vårdprocesser och för att kunna ompröva och eventuellt ändra den pågående vården för den enskilde patienten.

- Aktiviteter genomförs för att på olika sätt förbättra och utveckla en kultur där personalen bemöter patienter på ett professionellt sätt.

De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är;

- Intensifiera arbetet med produktions- och kapacitetsplaneringsmetodiken för hela Vuxenpsykiatrin.

- Initiera ett systematiskt processutvecklingsarbete i samband med införandet av produktions- och kapacitetsplaneringsmetodiken. Detta är väsentligt både ur tillgänglighetsperspektiv, kompetensförsörjningsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.

- I samband med processutvecklingsarbetet bör systematiken att regelbundet stämma av och ompröva behandlingsprocesser utvecklas vidare. Balans mellan inflöde och utflöde är viktigt för en hållbar tillgänglighet.

- För att öka tillgängligheten bör kliniken utveckla metoder för att minska antalet uteblivna besök. - Slutför arbetet med att utarbeta aktuella och klinikövergripande riktlinjer.

- Utveckla metoder för att systematiskt inhämta patienternas synpunkter på bemötandet.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Vuxenpsykiatrin har lagt en grund med organisation, ledningsforum och ett helhetstänkande, men att det finns relativt stora möjligheter att stärka och accelerera utvecklingsarbetet vad gäller vårdprocesser, flöde och resurseffektivitet.

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar förbättringsmöjligheter enligt ovan.

25. Anmälan av revisionsrapport – Uppföljande granskning av Vårdkedjan Stroke

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att notera infomationen till protokollet samt

att överlämna rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska ”Vårdkedjan Stroke” med fokus på uppföljning av genomförd granskning 2012. Granskningen har utförts av konsulter från PWC och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt.

Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit;

- En fördel för strokeprocessen, som Region Kronoberg har i jämförelse med en del andra landsting/regioner, är att samma journalsystem används i sluten- och öppenvård samt i fem av åtta kommuner.

- I Växjö kommun finns ett hemrehabteam bestående av sjukgymnast och arbetsterapeut som behandlar patienter i tätort.

- När det gäller sekundärprevention och läkemedelsbehandling efter en stroke är Region Kronoberg, precis som vid tidigare granskning, aktiva och uppgifter från Öppna jämförelser är bättre än riksgenomsnittet.

- Sedan föregående granskning har Region Kronoberg lagt grunden för ett ramverk gällande process för strokebehandling.

De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är;

- Tydliggör uppdraget för strokeprocessen och säkerställ att alla aktörer (inklusive länets kommuner) finns med i utvecklingen av strokesjukvården. Vi anser att det är viktigt att utvecklingsarbetet kompletteras med delmål och tidplan för att möjliggöra uppföljning och kontroll av det fortsatta arbetet.

- Säkerställ att alla patienter kommer direkt till en strokeenhet och skapa förutsättning så att i stort sett alla patienter som insjuknar i stroke ges vård på en strokeenhet.

- Säkerställ att alla patienter som insjuknat i stroke omfattas av en uppföljning i öppenvård.

- Det saknas en tydlig styrning och kontrollerad process vad gäller rehabilitering. Vi rekommenderar en översyn av rehabiliteringsprocessen som leder till ett säkerställande av att alla patienter i behov av adekvat rehabilitering ges en sådan. Översynen bör omfatta allmän och specialiserad rehabilitering och inbegripa länets kommuner.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att åtgärder har i olika utsträckning vidtagits i organisationen, beaktat revisorernas rekommendationer och landstingsstyrelsens svar från 2012. Vi bedömer att de åtgärder som vidtagits till viss del varit ändamålsenliga, men sammantaget inte tillräckliga, beaktat de synpunkter som legat till grund för bedömningarna i revisorernas granskning från år 2012.

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de förbättringsmöjligheter enligt ovan.

26. Valärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

att entlediga och utse ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag samt

att ärendet förklaras som omedelbart justerat.

Sammanfattning

Valärenden behandlas av valberedningen som därefter lägger fram förslag till regionfullmäktige.

27. Informationsärende - Bokslutskommuniké 2015

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Region Kronoberg redovisar ett preliminärt resultat för 2015 som uppgår till 52 miljoner kronor (mnkr). Resultatet är 29 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 81 mnkr. I resultatet finns engångsintäkter i form av återbetalning från AFA Försäkring för 2004 års försäkringspremier på 28,5 mnkr samt realisationsvinster för fastighetsförsäljningar av bland annat regionens gamla kanslihus på totalt 43 mnkr.

Resultatet har påverkats negativt av ett budgetöverskridande, i huvudsak handlar det om bemanningskostnader i form av höga kostnader för hyrpersonal samt för övertid och sjukfrånvaro. Även kostnaderna för läkemedel och köpt vård har ökat kraftigt under året. Hälso-och sjukvårdsnämnden har under 2015 beslutat om ett åtgärdsprogram med åtgärder och långsiktiga processer för att få en ekonomi i balans över tid. Planen innehåller tidsatta mål för att under en treårsperiod reducera kostnader för hyrpersonal, övertid och sjuklön. Förbättringsarbeten genomförs kontinuerligt i verksamheten och måste ses i samband med att befolkningens behov ökar.

Region Kronoberg fortsätter att uppvisa goda resultat i 2015 års rapport över Öppna jämförelser både för hälso- och sjukvården, trafiken och energi och klimat. Årets rapport för hälso- och sjukvården innehåller 70 indikatorer (jämfört med 162 förra året). Det är nionde året som rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet publiceras. Över tid har kvaliteten och effektiviteten i många avseende förbättrats och skillnaderna har minskat betydligt emellan landstingen.

En mer detaljerad analys presenteras i årsredovisningen, som kommer att behandlas i regionstyrelsen den 22 mars.

Interpellationer - Inledning

31. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Tillgänglighet och jämlik hälso- och sjukvård

Sammanfattning
Interpellation

Thomas Haraldsson (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I slutet av januari rapporterade länets media om att en rullstolsburen patient inte kunde fullfölja sitt bokade besök på sin vårdcentral på grund av att vårdcentralen saknade lift. Enligt vad media rapporterade ansåg personalen att det var patientens ansvar att se till att ta med sig hjälp för att kunna förflytta sig. Detta anser jag helt oacceptabelt. Alla har rätt till en likvärdig och jämlik hälso- /sjukvård.

I Region Kronobergs policy som antogs av dåvarande landstingsfullmäktige 23 april 2013 anges vilket förhållningssätt organisationen ska ha och vilken värdegrund organisationen ska arbeta för. Bland annat står det följande, om bemötande och tillgänglighet, i dokumentet som finns publikt på region Kronobergs hemsida:

"Jämlik hälso- och sjukvård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett bland annat personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad bör en hälso- och sjukvård som strävar att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen prioritera de som har störst behov. Barnkonventionens intentioner ska följas."

"Ett gott bemötande handlar också om tillgänglighet. Handikapp beskriver mötet mellan människor med funktionsnedsättning och omgivningen. Alla ska oavsett förutsättningar kunna ta sig fram i landstingets lokaler och nå fram till rätt person eller enhet, kunna ta del av information och kunna medverka i det demokratiska samhället."

Med anledning av vad som beskrivs ovan vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson, som är ansvarig för "vårdval primärvård"

 1. Anser Anna Fransson att patienten behandlats på ett korrekt sätt?
 2. Anser Anna Fransson att patienten behandlats utifrån Region Kronobergs policy?
 3. Har Region Kronoberg tillfredsställande rutiner och riktlinjer för att något liknande inte kommer att inträffa igen?
 4. Hur kommer Regionstyrelsens ordförande arbeta för att alla som söker till länets vårdcentraler får en likvärdig och jämlik vård efter patientens villkor?"

28. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Grön rehabilitering som behandlingsmetod i Region Kronoberg

Sammanfattning
Interpellation

Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Under 2014 lämnade Centerpartiet in en motion om att införa grön rehabilitering i Region Kronoberg, som ytterligare en möjlighet att möta diagnoser med psykisk utmattning och långvarig sjukskrivning. Grön rehabilitering skulle dessutom kunna innebära mindre medicinering och snabbare väg tillbaka för de drabbade. Vidare kan det ge nya arbetstillfällen i regionen och ytterligare ett ben att stå på i redan befintliga företag i grön och lugn miljö. Behoven för drabbade och kostnaderna i samhället har inte minskat sedan motionen behandlades.

Grön rehab är redan beforskat av, och fortsatt forskning pågår vid, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och behandlingsmetoden är införd i hela Region Skåne samt prövad på flera andra ställen i södra Sverige. Region Kronoberg är välkommen att delta i denna forskning vid SLU i Alnarp.

Svaret på motionen blev positivt med inriktning på egen forskning i Kronoberg först. Vi i Centerpartiet vill nu ha svar på följande frågor:

 1. Vilka åtgärder har vidtagits efter motionssvaret inom Region Kronoberg för att komma närmare ett införande av grön rehabilitering som behandlingsmetod?
 2. När kan vi förvänta oss ett införande av grön rehabilitering i Region Kronoberg?
 3. Varför behöver Region Kronoberg genomföra egen forskning i ämnet?
 4. Kan Region Kronoberg tänka sig att delta i befintlig forskning vid SLU Alnarp?"

29. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Förebygga arbetet med självmord bland unga

Sammanfattning
Interpellation

Eva Johnsson (KD) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Regionfullmäktige antog i november 2015 alliansens budget. I den antagna budgeten understryks vikten av att vi måste ha ett ökat fokus på barns och ungas psykiska ohälsa. Den psykiska ohälsan bland unga är ett växande problem och har också resulterat i att antalet självmord bland unga människor har ökat. Detta område skall därför ha hög prioritet inom hälso- och sjukvården i vår region. Regionens uppdrag är att intensifiera arbetet med att förebygga självmord bl a genom att arbeta mer utifrån aktuella studier inom detta område till exempel awareness-studien från Karolinska institutet där man har kunnat påvisa en halvering av antalet självmord jämfört med grupper som inte ingått i denna studie.

Med anledning av de tydliga prioriteringsmål som den antagna budgeten har så vill jag fråga hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg:

- Vilka åtgärder är vidtagna för att påbörja arbetet med att förebygga självmord bland unga?

- När skall de planerade åtgärderna redovisas?"

30. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – En fördjupad granskning av privata vårdcentraler är nu genomförd

Sammanfattning
Interpellation

Bengt Germundsson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval Kronoberg. För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget görs medicinsk fördjupad granskning enligt fastställd uppföljningsplan.

En kompletterande granskning av privata vårdcentraler genomfördes under november och december 2015.

Med anledning av den genomförda granskningen vill jag ställa följande frågor till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson:

- Vilket blev resultatet av den fördjupade granskningen?

- Vilken slutsats drar du av resultatet av granskningen?"

32. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Hot och våld mot ambulanspersonal

Sammanfattning
Interpellation

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Ambulanssjukvården är en unik verksamhet där ett flertal aktörer behöver samverka för att nå bästa resultat. Ambulanssjukvården har under de senaste 10 åren genomgått en snabb förändring och utveckling. Uppdragen har ökat markant och medborgarna har högt ställda krav på vad ambulanssjukvården ska leverera. Dessutom har samhällsklimatet förändrats de senaste åren vilket bland annat märks i en förändrad attityd och en tuffare jargong.

Runt om i landet visar rapporter att ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare kan bli utsatta i en mängd olika situationer. Ofta är det den som de ska hjälpa som går till angrepp, men händelserapporterna berättar också om våldsamma åskådare och hotfulla anhöriga. Dessutom är mörkertalet stort eftersom långt ifrån alla hot och angrepp rapporteras.

Mina frågor till Anna Fransson är följande:

 1. Hur arbetar Region Kronoberg med förebyggande åtgärder för att alla ska känna sig trygga i sitt vardagliga arbete?
 2. Hur ofta förekommer hot eller våld för anställda inom ambulanssjukvården i Region Kronoberg?
 3. Vilka resurser finns att tillgå när personal blir utsatt för våld eller hot?"

33. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Parkeringssituationen vid CLV

Sammanfattning
Interpellation

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Oron för parkeringssituationen vid CLV ökar för varje dag som går. Både anställda, patienter och besökare upplever parkeringssituationen som mycket problematisk. Nu byggs det dessutom ännu mer i anslutning till stationsområdet, vilket sannolikt kommer att utöka problematiken. I generalplanearbetet har parkeringsmöjligheterna varit uppe till diskussion, men finns inte med i de antagna planerna.

Mina frågor till Anna Fransson är därför följande:

 1. Hur ska den problematiska parkeringssituationen lösas?
 2. Vilka initiativ har tagits med Växjö kommun för att samarbeta kring frågan?
 3. När kommer ett förslag till beslut upp på agendan?"

34. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Växande operationsköer

Sammanfattning
Interpellation

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"På Regionfullmäktige i november 2015 ställde jag en interpellation till Anna Fransson gällande inställda operationer och vilka åtgärder som planerades för att säkerställa en trygg och säker vård för våra Kronobergare. Svaren som då gavs var bland annat att patienter som väntat mer än 90 dagar erbjuds möjligheten att åberopa vård- och behandlingsgarantin. Man sa även att uppdrag har utgått till vår upphandlingsavdelning att försöka upphandla till exempel hysterektomi och en del andra så kallade volymoperationer i ett försök att komma ifatt under 2016 samt att operationer och personal fördelas mellan Växjö och Ljungby så att regionens hela kapacitet används fullt ut. Man delgav även i svaret att kön ytterligare kommer att växa med mellan 200 och 400 patienter fram till februari.

Mina frågor till Anna Fransson är därför följande:

 1. Hur har det gått med upphandlingen av operationer?
 2. Hur många har hittills åberopat vård- och behandlingsgarantin?
 3. Används hela regionens operationskapacitet fullt ut?
 4. Hur många patienter finns idag i kön och hur många av dem har väntat mer än 90 dagar?"

35. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Akutläkare

Sammanfattning
Interpellation

Roland Gustbée (M) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"I Smålandsposten den 4 februari 2016 kunde vi läsa att man ännu inte har lyckats rekrytera några akutläkare till CLV. Akutklinikens verksamhetschef säger att man håller på att se över hur utbildningen kan lösas främst med tanke på att det behövs handledare. Man har även som ambition att innan årsskiftet ha ytterligare en ST-läkare på plats.

I Alliansens budget för 2016 står det att den påbörjade satsningen med akutläkare ska utvecklas under 2016.

Mina frågor till Charlotta Svanberg är därför följande:

 1. Hur ser utvecklingen av den påbörjade satsningen ut?
 2. Vilka insatser görs för att säkerställa handledning och ytterligare rekrytering?"

36. Besvarande av frågor

37. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 2 mars kl. 09.00.

Klicka här för att se hela kallelsen (öppnas i ny flik).

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls vanligtvis i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna, Man behöver inte boka tid eller föranmäla att man vill komma till mötet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.