Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 27 april 2016

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Martin Myrskog, regiondirektör

Talare

Peter Löfström. Ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:35

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 13:40

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15:15

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16:40

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Ricardo Salsamendi (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 18:05

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Ricardo Salsamendi (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Dalesjö (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 20:50

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att jämte ordförande utse regionfullmäktiges 1:e vice ordförande Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets protokoll.

4. Fastställande av tid och plats för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att justering sker 2016-05-09, klockan 14.00, på Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö.

5. Allmänhetens frågestund, max 30 min

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

6. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

7. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge
att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg.

En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet.

Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför sammanträdet har följande interpellationer ställts:

1. Interpellation från Yngve Filipsson (L) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Lättare att boka planerade vårdcentralsbesök.

2. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Förvaltningsrättens dom kring nybyggnation av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet.

3. Interpellation från Elizabeth Peltola (C) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Regionindelningen.

4. Interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Schemaläggning och bemanning.

5. Interpellation från Thomas Haraldsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Åldersgränser för länets ungdomsmottagningar.

6. Interpellation från Sven Sunesson (C) till regionstyrelsens personalutskotts ordförande Robert Olesen (S) - Tillgången till undersköterskor i länet.

7. Interpellation från Sven Sunesson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Genomförandet av produktions och kapacitetsstyrning (POK).

8. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Psykologer på vårdcentralerna.

9. Interpellation från Roland Gustbée (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Administrativa rutiner.

10. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Förskrivning av sömnmedel.

11. Interpellation från Ove Löfqvist (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Situationen vid rättspsykiatriska kliniken.

12. Interpellation från Mikael Johansson (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Regionens arbete enligt fastställd budget.

8. Inkomna frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att medge att frågorna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till kallelsen.

Inför sammanträdet har följande fråga ställts:

En fråga från Bo Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Publicering av handlingar till regionstyrelsens arbetsutskott.

9. Information om Årsredovisning för Region Kronoberg 2015 samt revisionsberättelse

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Under ärendet föredras Årsredovisning 2015 för Region Kronoberg samt revisionsberättelse för 2015 inför regionfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning.

Föredragning genomförs enligt följande:

a) Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) föredrar årsredovisning för Region Kronoberg för 2015.

b) Ordförande för Region Kronobergs revisorer Peter Löfström (M) föredrar revisionsberättelse för 2015.

c) Debatt med anledning av regionens årsredovisning och revisionsberättelse 2015. (Under debatten kan yrkande framställas som formellt behandlas under ärende 10 och 11).

Paus

9. Information om Årsredovisning för Region Kronoberg 2015 samt revisionsberättelse

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Under ärendet föredras Årsredovisning 2015 för Region Kronoberg samt revisionsberättelse för 2015 inför regionfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning.

Föredragning genomförs enligt följande:

a) Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) föredrar årsredovisning för Region Kronoberg för 2015.

b) Ordförande för Region Kronobergs revisorer Peter Löfström (M) föredrar revisionsberättelse för 2015.

c) Debatt med anledning av regionens årsredovisning och revisionsberättelse 2015. (Under debatten kan yrkande framställas som formellt behandlas under ärende 10 och 11).

Paus

9. Information om Årsredovisning för Region Kronoberg 2015 samt revisionsberättelse

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Under ärendet föredras Årsredovisning 2015 för Region Kronoberg samt revisionsberättelse för 2015 inför regionfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning.

Föredragning genomförs enligt följande:

a) Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) föredrar årsredovisning för Region Kronoberg för 2015.

b) Ordförande för Region Kronobergs revisorer Peter Löfström (M) föredrar revisionsberättelse för 2015.

c) Debatt med anledning av regionens årsredovisning och revisionsberättelse 2015. (Under debatten kan yrkande framställas som formellt behandlas under ärende 10 och 11).

Paus

9. Information om Årsredovisning för Region Kronoberg 2015 samt revisionsberättelse

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Under ärendet föredras Årsredovisning 2015 för Region Kronoberg samt revisionsberättelse för 2015 inför regionfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning.

Föredragning genomförs enligt följande:

a) Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) föredrar årsredovisning för Region Kronoberg för 2015.

b) Ordförande för Region Kronobergs revisorer Peter Löfström (M) föredrar revisionsberättelse för 2015.

c) Debatt med anledning av regionens årsredovisning och revisionsberättelse 2015. (Under debatten kan yrkande framställas som formellt behandlas under ärende 10 och 11).

10. Revisionsberättelse för Region Kronoberg 2015 samt beslut om ansvarsfrihet

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnden, samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Krononoberg samt styrelsen för Grimslövs folkhögskola skall beakta revisorernas rekommendationer samt

att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015,

att bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015,

att bevilja regionala utvecklingsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015,

att bevilja trafiknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015,

att bevilja kulturnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015,

att bevilja patientnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015,

att bevilja samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 samt

att bevilja styrelsen för Grimslövs folkhögskola ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har lämnat revisionsberättelse för år 2015. I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna och styrelsen för Grimslövs folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

11. Godkännande av Årsredovisning Region Kronoberg 2015

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2015.

Sammanfattning

För 2015 konstateras att den besvärliga bemanningssituationen kvarstår i allt väsentligt inom hälso- och sjukvården med dyra lösningar för hyrpersonal, användning av resursenheten och övertid. Sjukfrånvaro och övertid ökade under 2014 och har sedan fortsatt under hela 2015. Bland de orsaker som anges vid sjukskrivning är ökningen störst gällande infektioner, psykisk ohälsa samt ''korttidsfrånvaro''.

Användning av hyrläkare ökade under 2014 inom samtliga centrum och har fortsatt att öka 2015. Störst problem redovisas inom primärvård som en konsekvens av pensionsavgångar. Svårigheten att rekrytera färdiga specialistläkare har lett till strategin att öka självförsörjandegraden av specialistläkare på sikt genom att öka intaget av både AT- och ST-läkare samt start av utbildningsvårdcentral. Merkostnaden för specialistbristen kan ses som en sedan länge uppbyggd kompetensutvecklingsskuld som nu förfaller till betalning.

Trots ovan nämnda bemanningssvårigheter är tillgängligheten god i flertalet verksamheter när det gäller nybesök till läkare. Väntetiderna till behandling är däremot längre jämfört med 2014 pga. rekryteringssvårigheter för operationsavdelningen. Antal väntade till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri har fortsatt att öka. Inom primärvården har 66 % av de som bedömts ha behov fått läkartid samma dag. Nationella mätningar visar att kronobergarna är nöjda och har stort förtroende för hälso- och sjukvården.

Kollektivtrafikresandet i regionen har i det närmaste utvecklats planenligt, och en närmare blick på respektive trafikslag visar att särskilt Krösatågstrafiken uppvisar mycket glädjande ökningar – detta kompenserar i stor utsträckning att Öresundståg resandemässigt inte riktigt nådde upp till de beräknade volymerna. Resandet under 2015 infriade de budgeterade resandeökningarna för busstrafiken.

Under året antogs det regionala trafikförsörjningsprogrammet och länstrafiken har applicerat flera av de mål och styrtal som ingår i detta i verksamhetsplanen för kommande år. Ett av dessa mål är kollektivtrafikens marknadsandel i länet och denna befinner sig på i stort sett samma nivå som för föregående år. Ett annat är kundnöjdheten, som har utvecklats positivt – och särskilt området som rör enkelhet vid köp av biljetter och kort där länstrafiken uppvisade bästa resultatet i hela landet i Kollektivtrafikbarometern.

Det regionala utvecklingsuppdraget övertogs av Region Kronoberg vid årsskiftet i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i Kronobergs län. Region Kronoberg övertog även övriga delar i Regionförbundets uppdrag i enlighet med beslut i samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar i länet. Under året har ett arbete skett med att integrera ovanstående uppdrag inom regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde. Nämnden har under året berett ett flertal övergripande strategier inom ramen för det statliga uppdraget som exempelvis Regional utvecklingsstrategi, Regional Innovationsstrategi och Kompetensförsörjningsstrategi.

Region Kronobergs ekonomiska resultat för 2015 uppgår totalt till ett överskott på 52 mnkr inklusive engångsposter (efter balanskravsutredning uppgår resultatet till 9 mnkr). Redovisat resultat innebär att regionfullmäktiges fastställda mål på ett helårsresultat om 81 miljoner kronor, motsvarande 1,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, inte uppfylls. Det är framförallt kostnadsutvecklingen för bemanning och köpt vård inom hälso- och sjukvården som gör att resultatmålet inte nås. Hälso- och sjukvårdsledningen har på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram en handlingsplan för att få en ekonomi i balans över tid.

12. Beslutsärenden - Årsredovisning och revisionsberättelse för Markaryds samordningsförbund 2015 samt beslut om ansvarsfrihet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av fyra huvudmän i Markaryds Samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006.

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds kommun, som har kontakt med minst två av de ingående myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till egenförsörjning. Unga personer upp till 30 år med funktionsnedsättning är prioriterade.

Markaryds Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015. Enligt § 26 i ''Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ''ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas''.

I underlaget till revisionsberättelse påtalas vissa brister avseende verifikationers underlag, momshantering, målformulering och måluppfyllelse men revisorernas bedömning är att ansvarsfrihet kan ges. Region Kronberg vill efter granskning av årsredovisning och underlag påtala följande förbättringsområden: redovisningsunderlag, momshantering samt målformulering och måluppföljning. Detta påtalades även vid granskning av årsredovisning 2014.

Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Markaryds Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

13. Ägardirektiv 2016 för AB Destination Småland för 2016 och kommande år

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för AB Destination Småland för 2016 och kommande år.

Sammanfattning

Sedan AB Destination Smålands bildande 2009 har Regionförbundet södra Småland/Region Kronoberg årligen sett över ägardirektivet till bolaget. Bolaget har under de inledande åren genomgått uppbyggnads- och etableringsfaser som gjort årliga revideringar av bolagets uppdrag nödvändiga, och därmed också dess ägardirektiv. Bolaget är nu etablerat med en verksamhet som successivt utvecklas i linje med ägardirektiv och verksamhetsmål, vilket gjort att ägardirektivet under senare år genomgått mycket små förändringar. Region Kronoberg skulle mot denna bakgrund kunna frångå nuvarande ordning med årliga direktiv, för att istället utforma fleråriga ägardirektiv. Föreliggande förslag är således avsett att gälla över flera år, tills dess att Region Kronoberg ser behov av att revidera detta.

Utifrån detta har det nya ägardirektivet utformats för att ange ägarens vilja angående bolagets inriktning över en längre tid än ett år. Med hänsyn till att bolaget nu har en etablerad verksamhet som i huvudsak är inriktad på långsiktiga åtgärder har detta inte medfört några större förändringar i föreliggande förslag till ägardirektiv.

14. Ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2016

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2016.

Sammanfattning

IT-plattform Småland & Öland AB startades 2014 och ägs av Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB. Ägardirektiv styr verksamheten och utarbetas årligen gemensamt av ägarna. Förslag till ägardirektiv för bolagets verksamhet 2016 föreligger nu för beslut. Utarbetandet av ägardirektivet sker i samverkan mellan de tre ägarna. Föreliggande direktiv har tagits fram i en process med ägarsamråd och löpande förankring inom respektive ägarorganisation.

Utgångspunkten för utformandet av 2016 års ägardirektiv har för Region Kronobergs del varit de riktlinjer för bolagsstyrning som antagits av Regionfullmäktige och den inriktning på arbetet som diskuterats mellan ägarna. De förändringar som gjorts i 2016 års direktiv är i huvudsak kopplade till Region Kronobergs riktlinjer och innefattar därutöver förtydliganden om finansieringen.

15. Justering av bolagsdokument för AB Transitio

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna bifogade justeringar av bolagsdokument för AB Transitio avseende valberedning samt att uppdra åt styrelsens ordförande och regiondirektören att underteckna bifogade bolagsdokument för AB Transitio.

Sammanfattning

Styrelsen för AB Transitio har översänt förslag till justering av bolagsdokument för AB Transitio med avseende på förändringar i valberedning för bolagets styrelse. Bolagsstämman för AB Transitio har beslutat i enlighet med förslaget och översänt förslag till reviderade bolagsdokument till ägarna. Med anledning av detta behöver justeringar göras i följande dokument:

 •  Aktieägaravtal
 •  Bolagsordning
 • Instruktion för ägarråd
 •  Instruktion för valberedning

16. Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 med handlingsplan

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016-2025 samt

att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län.

Sammanfattning

Ärendet gäller fastställande av den regionala Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016-2025. Det slutgiltiga innehållet har reviderats i linje med de remissvar och de dialoger som förts med nämnden i december 2015 samt januari 2016.

Ärendet gäller även fastställande av arbetsmetoden och den första versionen av Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län. För att möta de ständiga förändringarna inom kompetensförsörjningsområdet krävs en flexibel och ständigt levande handlingsplan. Handlingsplanen är därmed inte ett färdigt aktivitetsprogram som startar när strategin är beslutad utan formas successivt genom samtal, samsyn och samhandling mellan berörda aktörer. Den handlingsplan som nu ligger för beslut planeras lyftas till den regionala utvecklingsnämnden två gånger per år för avstämning och beslut av framtida prioriteringar.

Paus

16. Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 med handlingsplan

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016-2025 samt

att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län.

Sammanfattning

Ärendet gäller fastställande av den regionala Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016-2025. Det slutgiltiga innehållet har reviderats i linje med de remissvar och de dialoger som förts med nämnden i december 2015 samt januari 2016.

Ärendet gäller även fastställande av arbetsmetoden och den första versionen av Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län. För att möta de ständiga förändringarna inom kompetensförsörjningsområdet krävs en flexibel och ständigt levande handlingsplan. Handlingsplanen är därmed inte ett färdigt aktivitetsprogram som startar när strategin är beslutad utan formas successivt genom samtal, samsyn och samhandling mellan berörda aktörer. Den handlingsplan som nu ligger för beslut planeras lyftas till den regionala utvecklingsnämnden två gånger per år för avstämning och beslut av framtida prioriteringar.

17. Regional biblioteksplan 2016-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Regional biblioteksplan 2016-2018 inklusive Hälsobiblioteket i Region Kronoberg.

Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) ska alla landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Den regionala biblioteksverksamhetens syfte är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. I de fall landstingen har sjukhusbibliotek bör de ingå i planen.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är en gemensam regional biblioteksverksamhet för Kronoberg och Blekinge med driftstöd från Region Kronobergs kulturnämnd. Internt på regionen finns även Hälsobiblioteket vars verksamhet ligger under Hälso- och sjukvårdsnämnden. Då verksamheten är delad kommer Region Kronoberg att besluta om förslag till Regional biblioteksplan 2016-2018 med bilaga Hälsobiblioteket i Region Kronoberg. Region Blekinge och Landstinget Blekinge beslutar på liknande vis om förslag till biblioteksplan med bilaga Landstinget Blekinges sjukhusbibliotek.

I planen beskrivs Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs verksamhet, utmaningar och arbetsformer samt prioriterade utvecklingsområden 2016-2018. I bilagan beskrivs Hälsobibliotekets verksamhet inom Region Kronoberg.

18. Fördelning av medborgarförslag – Förslag till lösning på parkeringsproblem vid Centrallasarettet i Växjö

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Sten Flinkenberg, Vallgatan 2 B, Växjö, har lämnat följande medborgarförslag till regionfullmäktige:

''Detta är ett förslag till långsiktig lösning på parkeringsproblemen på och kring lasarettet.

Inhys de vilka idag sitter i tegelbyggnaden, mellan befintligt P-hus och Växjösjön, i andra lokaler. Det är vad jag förstår ekonomifunktioner etc vilka idag sitter i denna tegelbyggnaden. Ett rent administrationshus. Finns mängder av tomma runt och kring Växjö.

Nedanför Procivitas har ni Region Kronoberg just tömt huset och flyttat ut. Här finns nu plats t.ex.

Riv tegelbyggnaden och bygg ett riktigt P-hus. Kan kopplas samman med befintligt. Kan också blir ett eget P-hus för patienter-besökare och ett eget för anställda vid lasarettet. Det nya P-huset måste få ett attraktivt yttre få det kommer att speglas mot sjön.

Flytta taxi-färdtjänsten till sidan mot barnakuten. Låt gamla entrén bli en ren besöks- och patiententré. Detta när ni ändå är där och rotar för vid befintligt entré fungerar det ej tillfredsställande.

Det finns sedan så mycket luft i befintligt lasaretts kvarter att där kan byggas en ny administrationsbyggnad. Annars finns där plats ute på S:t Sigfridsområdet.''

19. Svar på motion – Ändring av reglemente

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionen genom

att uppdra till organisationsutskottet att vid nästkommande revidering av Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg bereda ärendet för beslut i fullmäktige

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med ett förslag till reviderat reglemente som innebär att ersättningsmodeller beslutas av regionfullmäktige.

20. Svar på motion – Bonus för rekrytering av vårdpersonal

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att uppdra till regionstyrelsen att besluta i enlighet med motionen intentioner och föreslå former för bonus/ersättning till team/avdelning som ger tips som leder till att varaktig rekrytering genomförs samt

att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg bör ta fram ett underlag där bonus utgår till medarbetare som kan tipsa om en varaktig rekrytering. Motionären menar att det råder ett nationellt och stort behov av vårdpersonal, samtidigt som de stora behoven leder till stora kostnader för hyr personal.

Ett flertal landsting och regioner har prövat olika bonussystem. Karolinska universitetssjukhuset är ett av de sjukhus som har testat bonussystem vid rekrytering. Trots ett omfattande behov av läkare och sjuksköterskor har de valt att avsluta försöket på grund av att det inte gav förväntat resultat. Bonussystemet medförde dessutom en utökad och svårhanterlig administration.

En varaktig rekrytering bör ske utifrån andra premisser som möjligheter att erbjuda goda arbetsmiljöförhållanden men också omständigheter som är knutna direkt till den enskilde medarbetaren och dennes val av arbetsgivare. Arbete pågår i brett perspektiv för att Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hälsofrämjande arbetsmiljö. Kompetensförsörjning är en av regionens viktigaste frågor, vi arbetar för att attrahera, rekrytera, introducera, behålla och utveckla. Medarbetare som trivs och känner en stolthet för sitt arbete är en av våra viktigaste ambassadörer. 80 procent av våra medarbetare uppger i medarbetarenkäten att de är stolta över sin arbetsplats och kan rekommendera den till andra. Det är något att vi ska bygga vidare på i vårt varumärkesarbete.

21. Svar på motion – Skogsforskning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bifalla motionen samt

att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att hantera motionens förslag i utvecklingsarbetet kring regionala skogsstrategin.

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg samlar olika intressenter för att inleda en process mot ett sammanhållet sydsvenskt skogligt- och skogsindustriellt kompetenscentrum, där Linnéuniversitetet och Alnarp är naturliga hörnstenar.

Motionen redogör för skogens och skogsindustrins värde för Kronobergs län – skogen ger regionens invånare sysselsättning och inkomst. Skogen som förnyelsebar resurs kan nyttjas i större utsträckning vilket dock kräver kunskap och forskning. Motionen framhäver att den mesta skogsforskningen bedrivs i norra Sverige där skogsförhållandena ser annorlunda ut än i södra Sverige. För att balansera detta föreslås ett sydsvenskt skogligt och skogsindustriellt kompetenscentrum i samverkan med SLUs filial i Alnarp. Linnéuniversitet har ett nära samarbete med SLU Alnarp. Tillsammans har man sökt medel för att bygga ihop verksamheterna i ett sydsvenskt kompetenscentrum. Detta är något som man från LNUs sida ser mycket positivt på och arbetar för, men man har för närvarande inte möjlighet att göra större satsningar inom området.

I Kronobergs län pågår ett flertal skogs- och trärelaterade initiativ så som trästrategin ”Träregion Småland”, innovationsmiljön Smart Housing Småland, utbildning och forskning inom trä och skog på Linnéuniversitetet, Landsbygdsprogrammet samt även arbetet med att utveckla en regional skogsstrategi för Linnéregionen.

Regionala skogsstrategin kommer att utvecklas under 2016/2017 under ledning av Länsstyrelsen i Kronobergs län och i samverkan med Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län. Tillsammans med trästrategin kommer denna strategi utreda och fastslå vilka områden och åtgärder som ska prioriteras ur ett regionalt perspektiv de kommande åren inom skog och trä. Föreslås att FoU-beredningen rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige att bifalla motionen med tillägget att hantera motionens förslag i utvecklingsarbetet med den regionala skogsstrategin.

Paus

22. Svar på motion – Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att Region Kronoberg inför en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning,

att nollvisionen arbetas in i verksamhetsplanen för all verksamhet,

att arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning ska rapporteras och följas upp årligen i samband med årsredovisningen samt

att därmed bifalla motionen.

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har lämnat en motion med förslag att Region Kronoberg inför nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning att nollvisionen arbetas in i verksamhetsplan för all verksamhet och att arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning ska rapporteras i avvikelsesystemet och årligen följas upp i samband med årsredovisningen. Motionären menar att trots en relativt låg sjukfrånvaro ska ingen behöva bli sjuk av sin egen arbetsplats, oavsett anledning.

Det är chefen som ansvarar för den totala arbetsmiljön, dock i samverkan med medarbetarna som ska bidra till en god arbetsmiljö och ansvar för sin egen hälsa. Arbete pågår i brett perspektiv för att Region Kronoberg ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.

Kompetensförsörjning är en av regionens viktigaste frågor, vi arbetar för att attrahera, rekrytera, introducera, behålla och utveckla. Att arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö är en prioriterad fråga inom alla dessa områden. Våra chefer har en viktig roll att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamhetens innehåll, medverka till god arbetsmiljö och därmed skapa en hälsofrämjande arbetsplats Regionens HR-funktion har ett uppdrag att skapa förutsättningar för det goda ledarskapet genom att avlasta chefer med utökat stöd, utbilda chefer samt tydliggöra uppdraget som chef och ledare.

Sjukskrivningstal rapporteras i vårt personalsystem och följs kontinuerligt ner på enhetsnivå. Sjukskrivningstalen redovisas även i årsredovisningen. Medarbetarenkäten är också ett uppföljningsverktyg för att identifiera hur arbetsmiljön är på våra arbetsplatser. Arbete har påbörjats för att intensifiera insatser till arbetsplatser utifrån identifierade behov.

23. Svar på motion – Korta väntetiderna till Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att på försök överföra lättare utredningsuppdrag från BUP till Familjehälsan, vilket ingår i den översyn som redan görs och som beräknas vara klar våren 2016,

att eventuell budgetförändring med anledning av förändrad organisation behandlas i samband med budget 2017,

att tillsätta en politisk arbetsgrupp för att arbeta vidare med förbättring av vård av unga med psykisk ohälsa. Arbetsgruppen ska bestå av två personer från vardera majoritet och oppostion samt

att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Barn och ungdomshälsan får utredningsuppdrag för barn- och ungdomar med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och att Barn och ungdomshälsan tillförs ekonomiska resurser för det nya uppdraget.

Inom barn och kvinnocentrum pågår en översyn för att tydliggöra gränsdragning mellan verksamheter och föreslå länsövergripande rutiner där ansvarsområden och även förväntade effekter för barnet/ungdomen tydligt framgår. Översynen utgår från processer med barnet/ungdomen i fokus, där målet är att barnet/ungdomen ska komma till rätt nivå redan från start. Utredningen med förslag till länsövergripande rutiner beräknas vara klar under 2016. Föreslås att ställningstagande till barn- och ungdomshälsans uppdrag tas efter att utredningen är klar.

Paus

24. Svar på motion – Region Kronoberg bör bli en fristadsregion

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att uppdra åt kulturnämnden genomföra i motionsvaret föreslagna insatser och därigenom klarlägga och stärka Region Kronobergs förutsättningar att benämnas och utgöra en fristadsregion samt

att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Pernilla Sjöberg (M) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att Region Kronoberg bör bli fristadsregion.

Motionären yrkar om att kulturnämnden får i uppdrag att skriva fram ett fristadsprogram för regionen och att vid översynen av den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin skall begreppet fristadsregion finnas med. I ett svar på motionen föreslås att kulturnämnden ges i uppdrag att utforma en långsiktig överenskommelse med Växjö kommun kring Det fria ordets hus där Växjö kommuns och Region Kronobergs gemensamma målsättningar med verksamheten beskrivs samt att i samband med revideringen av den regionala kulturplanen som påbörjas 2017 förankra och vidare undersöka kommunernas intresse och vilka kritiska faktorer som finns för ett utvecklat regionalt och kommunalt åtagande i fristadsfrågan.

25. Svar på motion – Ta tillvara äldre medarbetares kompetens i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar på detta sätt och avser att fortsätta med detta.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att uppdra till regionstyrelsens att upprätta en plan för strukturerat arbete för att behålla äldre medarbetare och att detta arbete kontinuerligt ska följas upp av personalutskottet och regionstyrelsen. Motionärerna menar att det är viktigt att kunna möta den demografiska utvecklingen. Strukturerade samtal i god tid innan pension, flexiblare arbetstider, möjlighet att gå ner i tjänstgöringsgrad och att få äldre medarbetare att fungera som mentorer, är några av de förslag de för fram.

Kompetensförsörjning är en prioriterad strategisk fråga för Region Kronoberg. Regionen arbetar med kompetensförsörjning utifrån modellen attraherarekrytera- introducera-utveckla/behålla-avveckla. Att behålla medarbetare med efterfrågad kompetens och att tillvarata kompetens hos äldre medarbetare är viktiga delar i detta arbete.

I Region Kronobergs budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 finns ett uppdrag om införande av strukturerade samtal med alla äldre medarbetare i syfte att få fler att vilja arbeta längre. Nuvarande underlag för medarbetarsamtal i Region Kronoberg ska revideras i enlighet med uppdraget. Utgångspunkten är kompetensbehov och individperspektivet. Uppföljning kommer att ske i den ordinarie uppföljningsprocessen i delårs- och helårsrapporter.

26. Svar på motion – Ta tillvara den språkliga kompetensen i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bifalla motionen eftersom Region Kronoberg i befintliga system redan arbetar på detta sätt.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder möjligheterna att skapa ett system där vårdpersonal och patienter kan få hjälp med tolkning internt. Det ska vara ett system där vi internt kan ta hitta och tillvarata den språkliga kompetens som finns bland våra medarbetare.

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsledningen har en inventering skett av vilka medarbetare inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområden som har sådana språkkunskaper att de skulle kunna vara behjälpliga i en tolksituation. Språken arabiska, dari och tigri har särskilt efterfrågas, men inventeringen gällde en generell språkuppföljning.

Språkinventeringen är genomförd och språkkunskaperna finns idag registrerade på individnivå i personalsystemets kompetensregister. Via kompetensregistret går det snabbt att ta fram uppgifter om vilka anställda som uppgivit att de kan ett visst språk. En rutin ska tas fram för att nyanställda medarbetare rutinmässigt själva registrerar sina språkkunskaper i kompetensregistret.

27. Svar på motion – Vårdfilialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) har inkommit med en motion om filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg. De föreslår att det bör skrivas in i regelverket för filialverksamhet, att filialer kan bidra till bättre vårdvalsservice på mindre orter. Det föreslås även att filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg ska kunna öppna i Ryssby/Agunnaryd.

Regionstyrelsen fattade beslut §32/2016 om reviderat Regelverk för filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg, vilket innebär utökade möjligheter att få starta filialverksamhet.

I det reviderade regelverket är definitionen av filialverksamhet är densamma. Vid arbetsgång för ansökan och beslut, har tillägg gjorts som innebär att till vårdcentral med fler listade än den som ansöker om filialverksamhet ställs frågan om intresse finns för att öppna filialverksamhet. Om så inte är fallet kan godkännande ges till den vårdcentral som har ansökt om att öppna filialverksamhet.

Vid regionstyrelsens sammanträde 2016-04-12 behandlas vårdcentralen Läkarhusets ansökan om att få starta filialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd.

28. Svar på motion – Översyn av centrumorganisationen i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bifalla motionen samt

att uppdra till regiondirektören att genomföra en översyn av centrumorganisationen och bereda förslag till organisation för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att en översyn av centrumorganisationen genomförs med syfte att föreslå förändringar för förbättrad styrning, minskad administration och möjlighet till en mer kostnadseffektiv organisation.

Landstinget Kronoberg införde 2010, som ett led i den Strategiska utvecklingsplanen 2010 – 2015, en ny driftorganisation byggd på centrumbildning. Organisationen var anpassad efter då rådande förhållanden och dåvarande politisk organisation. En mindre omfattande översyn av centrumorganisationer har genomförts innan landstinget blev region. Vissa förändringar i centrumstrukturen har genomförts i samband med och efter regionbildningen.

Det finns ett behov av att utvärdera hälso- och sjukvårdens centrumorganisation som nu är en del i Region Kronoberg. Översynen är viktig som ett led i det pågående arbetet med styrning och ledning. Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling och har många framtida utmaningar där kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna. Region Kronoberg ska ha en kostnadseffektiv organisation där medarbetare trivs och vill arbeta.

Regiondirektören ges i uppdrag att genomföra en översyn av centrumorganisationen och återkomma till regionstyrelsen med analys av översynen samt förslag till framtida organisation för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg

29. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden behandlas av valberedningen som därefter lägger fram förslag till regionfullmäktige.

30. Informationsärenden - Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2015

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 5/2016 att fastställa patientnämndens verksamhetsberättelse för 2015 samt överlämna densamma till regionfullmäktige. Verksamhetsberättelsen redovisas skriftligt till regionfullmäktige för information.

Patientnämnden har under 2015 genomfört flera informationsinsatser för att bidra till en ökad medvetenhet kring nämndens funktion och uppdrag. Vid sammanställning för året kan konstateras att antal registrerade ärenden återigen har ökat jämfört med föregående år. Fortfarande är det synpunkter på vård och behandling samt brister i kommunikation som dominerar. I flera av svaren anger verksamheten brist på personal som orsak.

Under 2015 har tillgängligheten på stödpersoner varit god.

Metoder och rutiner för stödpersonsverksamheten har kvalitetssäkrats gemensamt med psykiatrin.

31. Processgenomgång av hjärtsjukvård genom akut koronart syndrom (AKS)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Pernilla Sjöberg (M) inkom 2014 med en motion med yrkan att landstingsfullmäktige skulle besluta om en utredning med klar inriktning att bygga ut hjärtsjukvården i Kronobergs län till att kunna utföra kranskärlsröntgen (angiografi) och ballongsprängningar (PCI) för icke akuta patienter. Motionen bifölls av fullmäktige §147/2014 och landstingsdirektören gavs i uppdrag att utreda förutsättningar och ekonomiska konsekvenser för att införa kranskärlsröntgen (angiografi) och ballongsprängningar (PCI) i Växjö i samarbete med Blekinge.

Utredningen har genomförts av Peter Daneryd och har sammantställts i en rapport Processgenomgång akut koronart syndrom (AKS) Blekinge/Kronoberg med fokus på angiografi och reperfusionsbehandling enligt nationella riktlinjer.

Peter Daneryd föredrar utredningen vid regionstyrelsens sammanträde 2016-04-12.

Utredaren rekommenderar i första hand en kraftsamling för att systematiskt utveckla dagens etablerade verksamhet genom processorientering.

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-12

att ställa sig bakom utredningens rekommendationer,

att i Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg föra diskussionen om processgenomgång vidare,

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden

att aktivt delta i processarbetet,

att därmed anse regionfullmäktiges uppdrag från § 147/2014 som verkställt,

att överlämna utredningen till regionfullmäktige för information samt

att arbetet med processgenomgång skall rapporteras till regionstyrelsen i april 2017.

32. Fördelning av generell uppräkning enligt budget 2016

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattade i november 2015 beslut om budget för 2016 med plan 2017-2018. I beslutet fanns en post om 140 miljoner kronor för generell uppräkning som skulle fördelas utifrån i budgetdokumentet angivna procentsatser. Uppräkningen består av kompensation för lönerevisioner samt för beräknade prisökningar. Följande fördelning har nu räknats fram:

  Fördelad generell uppräkning
Regionstyrelse 34.7
Vårdval 23.3
Hälso- och sjukvårdsnämnd 75.5
Trafiknämnd 1.4
Regional utvecklingsnämnd 3.7
Kulturnämnd 1.3
Styrelsen för Grimslövs Folkhögskola 0.1
  140

 

33. Svar på revisionsrapport – Granskning av bokslutsprocessen

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid regionfullmäktige § 22/2016 anmäldes revisionsrapport över granskning av bokslutsprocessen. Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet att överlämna rapporten till regionstyrelsen för besvarande.

Regionstyrelsen beslutade § 63/2016 att godkänna svar på revisionsrapporten enligt bilaga samt att överlämna svaret till regionfullmäktige.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Region Kronoberg i stort sett har en väl fungerande bokslutsprocess, men att det finns ett antal förbättringsområden. Främst avser det ett mer sammanhållande och övergripande ”processtänk” inkluderande en övergripande beskrivning av hela processen. I ekonomiavdelningens verksamhetsplan för år 2016 ingår ett antal aktiviteter för perioden år 2016 till 2018. I dessa aktiviteter kommer revisorernas förslag till fortsatt utvecklingsarbete tas hänsyn till och bedömningen är att revisorernas identifierade utvecklingsbehov kommer att åtgärdas i samband med att aktiviteterna i ekonomiavdelningens verksamhetsplan genomförs.

34. Svar på revisionsrapport – Granskning av Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid regionfullmäktige § 23/2016 anmäldes revisionsrapport över granskning av barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP). Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet att överlämna rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2016-04-06 att godkänna svar på revisionsrapporten enligt bilaga samt att överlämna svaret till regionfullmäktige.

Region Kronobergs revisorer granskade under 2015 Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, med fokus på tillgänglighet, kvalitet och samverkan. Vid granskningen framkom såväl positiva sidorsom förbättringsområden.

35. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Lättare att boka planerade vårdcentralbesök

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Ett av målen med Vårdval Kronoberg är att vi ska erbjuda kronobergarna en vård med hög tillgänglighet. Möjligheten att snabbt komma till ett läkarbesök är relativt god.

På vissa vårdcentraler är det dock svårt att i förväg planera ett läkarbesök eftersom man hänvisas till att ringa samma dag som besöket ska äga rum.

Framförallt äldre personer har ibland behov av att anhörig är med vid besöket och behöver då kunna planera detta i god tid.

Vårdcentralerna har möjlighet att själva utforma rutiner för tidsbokning så att de tillgodoser patienternas behov men enligt den information jag fått av flera patienter är det ofta svårt att boka planerade besök.

Det är möjligt att detta problem kan lösas genom tydligare skrivningar i kommande uppdragsspecifikation men i avvaktan på det frågar jag:

Är du beredd att medverka till att det blir lättare att boka planerade besök på vårdcentralerna så att t.ex. äldre personer har större möjlighet att ha med anhörig."

36. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Förvaltningsrättens dom kring nybyggnation av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Beslutet som fattades i regionstyrelsen150916 gällande nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet 15RK1450 är enligt kommunallagen olagligt. Detta har nu förvaltningsrätten slagit fast eftersom de ökade kostnaderna är så stora och frågan anses så ekonomiskt viktig att den skulle ha tagits upp i fullmäktige.

Mina frågor till Anna Fransson är därför följande:

 1.  Hur ser planerna ut nu när regionstyrelsens beslut om nybyggnation på Sigfridsområdet är olagligt enligt kommunallagen?
 2.  När kommer ärendet upp till regionfullmäktige?
 3.  Kommer ni att lägga fram samma förslag som tidigare i regionstyrelsen eller är ni beredda att ta ett omtag gällande utformningen av framtidens psykiatri?"

37. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Regionindelningen

Sammanfattning

Elizabeth Peltola (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Just nu pågår för fullt en diskussion om hur Sverige kan delas in i större regioner än dagens län. För att driva processen och lägga fram förslag till regionindelning har regeringen tillsatt två personer, Kent Johansson, (C) och Barbro Holmberg, (S). Deras uppdrag är tydligt, Sverige ska delas in i större jämnstora regioner. Kommittén ska utgå ifrån vilka behov medborgaren och näringslivet har i allt från arbetsmarknad, transport, sjukvård, kultur mm. Detta ska inrymmas i ändamålsenliga effektiva regioner. En viktig utgångpunkt är även att skapa regioner med stabila ekonomiska möjligheter att uppfylla medborgarens behov av offentlig service. De nya regionerna ska även kunna tilldelas det regionala utvecklingsansvaret.

Som de flesta känner till lämnade kommittén i mars sitt delbetänkande med tillhörande förslag till kartbild. I det förslaget föreslås Kronoberg bilda region tillsammans med övriga Smålandslän samt Östergötland. Oavsett vad vi lokalt tycker om förslaget förväntar sig indelningskommittén att vi lokalt tar ansvar för att diskutera förutsättningarna med grannlänen. Det gäller både dem som ingår i förslaget och med andra om vi lokalt vill det. Om det ska bli en annan kartbild än den som kommittén föreslagit är det upp till oss lokalt att arbeta för det. Kommittén förväntar sig att vi lokalt under våren 2016 talar om vilka förutsättningar som kan finnas för förslaget.

Allt arbete ska vara klart senast 31/8 2017 då kommittén ska slutredovisa sitt uppdrag, men ett delbetänkande ska lämnas i sommar för att möjliggöra ett snabbt genomförande.

Med ovanstående som bakgrund vill jag ställa följande frågor till Anna Fransson:

 1. Hur ser den fortsatta processen ut lokalt, vad gäller indelningskommitténs förslag?
 2. Indelningskommitténs förslag bygger på att alla regioner ska ha ett Regionsjukhus. Anser du att det är viktigt i en eventuell storregion, att det finns ett Regionsjukhus?
 3. Vilka kontakter har funnits med våra olika grannlän, för att söka gemensamma lösningar?
 4. Finns det enligt dej några realistiska alternativ till det av indelningskommittén presenterade?"

38. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Schemaläggning och bemanning

Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Sedan valrörelsen 2014 har Centerpartiet uppmärksammat schemaläggning och bemanningsfrågor i vården, t ex delade turer. Parallellt har vi även motionerat om nollvision vad gäller arbetsmiljörelaterad sjukskrivning.

Nu seglar även beredskap och jour för sköterskor upp på missnöjeshimlen, liksom koefficient för nattjänstgöring. Samtidigt har Region Kronoberg rekryteringsproblem och skenande kostnader för hyrpersonal.

Särskilt (S) inom nuvarande minimajoriteten hade tydliga vallöften gällande delade turer.

I Alliansens budget, som nu utgör Region Kronobergs budget, finns skrivningar om att angripa dessa frågor. Centerpartiet erfar också att delade turer är avskaffade av Ljungby lasarett.

Centerpartiet är helt övertygade om att schemaläggning och bemanningsfrågor hör starkt samman med arbetsmiljö, frisknärvaro, rekryteringsmöjligheter och attraktivitet.

Mina frågor till Charlotta Svanberg angående schemaläggning och bemanning är

 1. Vad görs för att arbeta bort delade turer, minimera rotationstjänster samt attrahera till nattjänstgöring?
 2. Hur långt är detta arbete avancerat under nuvarande mandatperiod?
 3. Vilken möjlighet till delaktighet och påverkan finns när det gäller schemaläggning?
 4. Inom vissa regioner införs 6-timmarsdag i begränsad omfattning. Vad planeras här?
 5. Hur lång framförhållning med schemaläggning har kliniker och vårdcentraler i Region Kronoberg?"

Paus

39. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Åldersgränser för länets ungdomsmottagningar

Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"2013 beslutade en majoritet i dåvarande landstingsfullmäktige att förändra åldersgränserna för länets ungdomsmottagningar. Detta på grund av att det politiskt uppstått en stor diskussion om att vi hanterade tjejer och killar på olika sätt. Killar fick söka till ungdomsmottagningar upp till 25 år medan tjejer endast fick söka upp till 20 år. Detta var vi politiskt helt överens om att förändra. En arbetsgrupp mellan dåvarande hälso-/sjukvårdsberedningen och folkhälsoberedningen, som jag hade förmånen att leda, tillsattes för att bereda frågan vidare. En bred majoritet ansåg att det ska vara en gemensam åldersgräns till länets ungdomsmottagningar, vilket även blev beslutet i fullmäktige. Landstingsfullmäktige beslutade om en gemensam ålder om 23 år.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Charlotta Svanberg:

 1. Har detta implementerats i hela länet?
 2. Har någon utvärdering gjort hur detta påverkat patienten?
 3. Har någon utvärdering gjorts hur detta påverkat organisationen?"

40. Interpellation till regionstyrelsens personalutskotts ordförande – Tillgången till undersköterskor i länet

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens personalutskotts ordförande Robert Olesen (S):

"Centerpartiet motionerade under 2015 om att Region Kronoberg ska arbeta för att tillgången till Undersköterskor säkras. Vi ser idag att tillgången till utbildad arbetskraft är begränsad och att under framförallt sommartid, besätts många tjänster i våra kommuner av outbildad arbetskraft. Om vi inte lyckas attrahera fler till länets olika undersköterskeutbildningar kommer även sjukvården att drabbas av rekryteringsproblem.

Regionfullmäktige gav 2015-06-17 Regionstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med kommunerna i länet, utreda hur vi kan garantera tillgången till utbildade undersköterskor i länet framöver.

Min fråga till Personalnämndens ordförande och tillika Regionstyrelsens 1:e vice ordförande är

 1. På vilket sätt har Regionfullmäktiges beslut behandlats av Regionstyrelsen?
 2. Hur många platser på undersköterskeutbildningar i länet finns det våren 2016 och hur många undersköterskor beräknas examineras under 2016?
 3. Anser du att antalet som utbildas, motsvarar behovet av nyrekrytering hos kommuner och region?
 4. Vilka åtgärder planeras för att ytterligare säkra tillgången till utbildade undersköterskor?"

41. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Genomförandet av produktions- och kapacitetsstyrning

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"I Region Kronobergs budget, finns uppdrag givna för Produktions- och Kapacitetsplanering (POK). På Alliansens initiativ, tog HSN beslut om att snabba på genomförandet av POK, genom att ge anslag för dubblering av hastigheten.

HSN har för 2015 och i begynnelsen av 2016 kraftigt överskridande av budgeten. Enligt budget ska bl.a. POK ge en ekonomisk förstärkning till nämnden. POK förväntas förutom förbättrad ekonomi, ge en förbättrad arbetsmiljö, ett effektivare arbetssätt och framför allt en förbättring för patienten.

Mina frågor till HSN:s Ordförande är

 1. Enligt budget -16 ska alla verksamheter genomgå POK. Hur långt har arbetet kommit?
 2. Vilka resultat kan hittills summeras? Ser vi effektivare arbetssätt, nöjdare patienter och bättre ekonomi?
 3. Hur ser planen ut för det fortsatta genomförandet?
 4. Ser du en möjlighet att göra de vinster, som förväntas enligt budget 2016-18?"

42. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Psykologer på vårdcentralerna

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsen ordförande Anna Fransson (S):

"I februari kunde vi i media läsa och höra om bristen på psykologer på landets vårdcentraler. Det är Psykologförbundet som har kartlagt tillgången till psykologhjälp vid Sveriges vårdcentraler. Gotland får återigen väl godkänt som enda landsting/kommun som har tillgång till psykolog på alla vårdcentraler. Andra landsting som ligger bra till i undersökningen är Kalmar och Uppsala där 95 respektive 93 % av vårdcentralerna har tillgång till psykolog. Men Östergötland, Norrbotten, Värmland och Kronoberg får underkänt. Enligt uppgift från Smålandsposten den 23 februari 2016 har endast en tredjedel av länets vårdcentraler tillgång till en psykolog. Bland de sämsta i Sverige.

Eftersom undersökningar har visat att ungefär 30 procent av de patienter som söker sig till primärvården lider av psykisk ohälsa är det av yttersta vikt att alla vårdcentraler kan erbjuda psykologhjälp. Att inte tillgodose detta strider dessutom mot Socialstyrelsens riktlinjer samt att det inte uppfyller kraven på jämlik vård. I budget för 2016 står det även att tillgången på psykologer på vårdcentralerna behöver förbättras i takt med att fler examineras och möjligheten att anställa ökar.

Mina frågor till Anna Fransson är därför följande:

 1. Hur arbetar man för att förbättra tillgången på psykologer vid vårdcentralerna?
 2. När kan Region Kronoberg erbjuda en jämlik vård som följer Socialstyrelsens riktlinjer i detta avseende?
 3. Har några initiativ tagits till att ta del av andra framgångsrika landsting/regioner i den här frågan?"

43. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Administrativa rutiner

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I samband med Region Kronobergs bildande hamnade Länstrafiken Kronoberg i samma organisation som hälso- och sjukvården. Det borde ha bäddat för smidigare rutiner. Sedan dess har det enligt uppgift blivit mer krångligt för personal att beställa sjukresor. Istället för en enkel lapp görs beställningen numera i Cosmic på ungefär samma sätt som en remiss, vilket belastar vår hälsooch sjukvårdspersonal i onödan.

Mina frågor till Anna Fransson är därför följande:

 1. Vad är syftet med de nya rutinerna?
 2. Tycker Du att de nya rutinerna är bättre än tidigare?
 3. Kan du tänka dig någon bättre lösning än att använda sjukvårdsutbildad personal till att administrera beställning av transporter?"

44. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Förskrivning av sömnmedel

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Enligt statistik från E-hälsomyndigheten ökar förskrivningen av sömnmedel för sjätte året i rad i Kronoberg. Därmed är förskrivningen, sett till antalet invånare, högst i hela Sverige. Det ser väldigt olika ut runt om i landet. I Kronobergs län skrivs det ut med sömnmedel medan det i Örebro skrivs ut minst. Dessutom fortsätter förskrivningen att öka i Kronoberg för varje år som går. I övrigt är trenden i riket att förskrivningen minskar.

Mina frågor till Anna Fransson är därför följande:

 1. Finns det en medvetenhet om detta ute i våra verksamheter?
 2. Hur arbetar man i så fall för att bryta den här trenden?
 3. Vilka är orsakerna till att Kronoberg har mest förskrivning av sömnmedel i landet?"

45. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Situationen vid Rättspsykiatriska regionkliniken

Sammanfattning

Ove Löfqvist (M) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Köp av högspecialiserad vård vid Rättspsykiatriska regionkliniken och därmed kostnader för vuxenpsykiatrin har under flera år tenderat att öka. Ett stort antal patienter från Kronobergs län vårdas och behandlas på kliniken.

Vårdas dessa patienter på en för sina medicinska behov rätt vårdnivå? Vilken betydelse har närheten mellan verksamheterna? Det är frågor jag tycker bör klarläggas genom att patientflödena mellan Rättsspsykiatriska regionkliniken och vuxenpsykiatrin ses över med utgångspunkt i den så kallade LEON-principen. (Lägsta Effektiva/Ekonomiska Omhändertagande Nivån).

På Rättspsykiatriska regionkliniken, som är en resurs för hela Södra sjukvårdsregionen och även landet i övrigt, bör företrädesvis särskilt vårdkrävande patienter som är i behov av högspecialiserad rättspsykiatrisk slutenvård och öppen rättspsykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) vårdas och behandlas. Dessutom kan särskilt vårdkrävande patienter som vårdas och behandlas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) också vara inskrivna på den högspecialiserade kliniken.

Enligt osäker statistik, som jag tagit del av, döms mellan 7-11 personer från Kronobergs län till rättspsykiatrisk vård årligen.

Mina frågor till Charlotta Svanberg är:

 1. Hur många patienter var 2016-03-31 inskrivna vid Rättspsykiatriska regionkliniken enligt LRV respektive LPT?
 2. Hur många av dessa var från Kronobergs län? Uppdelade enligt LRV respektive LPT.
 3. Hur många patienter från Kronobergs län borde, i jämförelse med andra län, vårdas och behandlas på kliniken? Detta i förhållande till befolkningens storlek och hälsa.
 4. Hur många personer bosatta i Kronobergs län dömdes till rättspsykiatrisk vård 2014 och 2015?"

46. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Regionens arbete enligt fastställd budget

Sammanfattning

Mikael Johansson (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"På regionfullmäktiges möte den 29 april 2015 ställde jag en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) angående regionens arbete med eHälsa. Jag lyfte då fram vikten av att det finns en regional samordning av arbetet med eHälsa. Jag lyfte då fram vikten av att det finns en regional samordning av arbetet med eHälsa, med både kommuner och regionen. Detta är något som SKL-s utvärdering ser som en framgångsfaktor. Samtidigt lyftes frågan om en plan för ehälsoarbetet för 2015-2018 upp.

På regionfullmäktige fick jag ett mycket positivt svar från Anna Fransson som kan sammanfattas med följande citat från Anna Fransson:

"Jag delar interpellantens syn på vikten av att arbeta och utveckla eHälsa och eTjänster. Det kan därför finnas anledning av initiera ett arbete med en plan för Region Kronoberg 2015-2018."

I budgeten för 2016 som antogs av regionfullmäktige i december kan följande läsas:

Region Kronoberg tar ansvar för att en regional samordning av e-hälsoarbetet sker, detta är enligt SKL en framgångsfaktor. Samordning innebär att ett nätverk bestående av representanter från både regionen och kommuner skapas. I samverkan kan kommuner och regionen skapa möjligheter till att använda tekniken som redan finns i vården. Vi vill även upprätta en strategi för hur arbetet med eHälsa ska se ut den närmaste tiden.

Därför vill jag ha svar på följande frågor:

 1. Kommer regionstyrelsens ordförande följa den fastställda budgeten och ta initiativ till att skapa ett nätverk enligt budgeten?
 2. Kommer regionstyrelsens ordförande följa den fastställda budgeten och inititiera arbetet med att ta fram en strategi för eHälso-arbetet i hela regionen?"

47. Besvarande av frågor

48. Fråga till regionstyrelsens ordförande – Publicering av handlingar till regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning

Bo Frank (M) har ställt följande fråga till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) angående handlingarna till regionstyrelsens arbetsutskott:

"När kommer dessa att läggas ut på nätet?"

49. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 27 april kl. 09.00.

Klicka här för att öppna en sida med länkar till mötets kallelse och allmäna handlingar.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls vanligtvis i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.