Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 22 juni 2016

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.20

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 13.35

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Tony Lundstedt (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.10

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16.35

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Per Schöldberg (C)

Talare

Tony Lundstedt (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 18.00

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström. Ordförande revisionen

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Peter Löfström. Ordförande revisionen

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Peter Löfström. Ordförande revisionen

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Sven-Åke Gustafsson

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

17. Nybyggnad av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet genomförs till en totalbudget om 435 miljoner med följande fördelning: byggnadsinvestering 408 miljoner kronor, utrustningsinvestering 23 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 4 miljoner kronor,

att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för konstnärlig utsmyckning samt

att uppdra till regionstyrelsen att redovisa alternativ för användning av nuvarande lokaler i centrumbyggnaden.

Sammanfattning

Nybyggnad av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet behandlades i regionstyrelsen § 172 2015-09-16, beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens avgörande i dom 2016-03-22 i mål nr 3304-15 var: ”Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Region Kronoberg regionstyrelses beslut 16 september 2015, § 172, dnr 15RK1450, att genomföra investering i nybyggnad på Sigfridsområdet vilken ryms inom nuvarande investeringsbudget för 2015- 2017 (första attsatsen)”.

Nuvarande lokaler för vuxenpsykiatrin är över 40 år gamla och behovet av nya lokaler är stort. Dagens vuxenpsykiatri i centrumbyggnaden och i det ”gamla BUP-huset” bedrivs i undermåliga lokaler. Lokalerna är inte anpassade för dagens eller framtidens vård. Lokalerna är mycket slitna och problemen med byggnaderna är väl kända och för närvarande pågår en genomgång av lokalerna för nödvändiga insatser innan en ny byggnad är färdigställd.

Alternativa lösningar har prövats för om- och tillbyggnad av nuvarande lokaler och jämförelse har gjorts med en nybyggnad. Lägre driftkostnad gör en nybyggnad ekonomisk förmånlig, provisoriekostnader kan undvikas och verksamheten kan bedrivas ostört. Nybyggnadsförslaget är anpassat till nuvarande verksamhets omfattning. Systemhandling daterad 2015-09-09 beskriver lokalutformningen efter verksamhetens behov.

Efter systemhandlingens framtagande har arbetet med lokalutformningen fortsatt, bland annat har innehållet per plan omdisponerats till mottagningsverksamhet på plan 1 och administrativt arbete till plan 3. På plan 2 är den samlade heldygnsvården placerad med innergårdar för respektive avdelning. På planet finns även ett personalrum som är gemensamt för hela huset samt lokaler för akutmottagning och ECT-behandling. Byggnaden är utformad som en 3-plansbyggnad i markens naturliga sluttning med huvudentré på plan 1 mot väster och akutentré på plan 2 (markplan) mot öster.

Placeringen på Sigfridsområdet är centralt mellan rättspsykiatriska regionkliniken och rehabiliteringskliniken/primärvårdsrehabiliteringen. Den tekniska försörjningen på området kommer att utgå ifrån den nya vuxenpsykiatribyggnaden som blir anslutningspunkt för den nya habiliteringen. Nuvarande lokalarea i (hus 1,2, 4, sjövillan och gamla BUP) är 13 550 m2. Lokalarean i nybyggnadsförslaget är 12 610 m2. Byggnaden uppfyller energi och miljökrav enl. miljöbyggnad silver vilket är bättre än nuvarande lagkrav. Bland annat kan nämnas solceller och sedum på yttertak.

Driftkostnadsökningen för investeringen bedöms till 28 miljoner kronor/år.

I den planerade generalplanen för Sigfridsområdet ingår även hjälpmedelscentral som är tänkt att flyttas från Norrängen. Habiliteringen planeras att flyttas från Solvändan (diarienr 16RK493) till en tillbyggnad i anslutning till rehab. Tänkt utformning är i harmoni med vuxenpsykiatrins nybyggnad. Närheten mellan vårdbyggnaderna inom området ger förutsättningar för samlade insatser, samarbete och erfarenhetsutbyte för de gemensamma patientgrupperna.

Fortsatt planering av Sigfridsområdet ger alternativa möjligheter för användning av nuvarande lokaler i centrumbyggnaden och utveckling av området.

Paus

17. Nybyggnad av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet genomförs till en totalbudget om 435 miljoner med följande fördelning: byggnadsinvestering 408 miljoner kronor, utrustningsinvestering 23 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 4 miljoner kronor,

att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för konstnärlig utsmyckning samt

att uppdra till regionstyrelsen att redovisa alternativ för användning av nuvarande lokaler i centrumbyggnaden.

Sammanfattning

Nybyggnad av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet behandlades i regionstyrelsen § 172 2015-09-16, beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens avgörande i dom 2016-03-22 i mål nr 3304-15 var: ”Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Region Kronoberg regionstyrelses beslut 16 september 2015, § 172, dnr 15RK1450, att genomföra investering i nybyggnad på Sigfridsområdet vilken ryms inom nuvarande investeringsbudget för 2015- 2017 (första attsatsen)”.

Nuvarande lokaler för vuxenpsykiatrin är över 40 år gamla och behovet av nya lokaler är stort. Dagens vuxenpsykiatri i centrumbyggnaden och i det ”gamla BUP-huset” bedrivs i undermåliga lokaler. Lokalerna är inte anpassade för dagens eller framtidens vård. Lokalerna är mycket slitna och problemen med byggnaderna är väl kända och för närvarande pågår en genomgång av lokalerna för nödvändiga insatser innan en ny byggnad är färdigställd.

Alternativa lösningar har prövats för om- och tillbyggnad av nuvarande lokaler och jämförelse har gjorts med en nybyggnad. Lägre driftkostnad gör en nybyggnad ekonomisk förmånlig, provisoriekostnader kan undvikas och verksamheten kan bedrivas ostört. Nybyggnadsförslaget är anpassat till nuvarande verksamhets omfattning. Systemhandling daterad 2015-09-09 beskriver lokalutformningen efter verksamhetens behov.

Efter systemhandlingens framtagande har arbetet med lokalutformningen fortsatt, bland annat har innehållet per plan omdisponerats till mottagningsverksamhet på plan 1 och administrativt arbete till plan 3. På plan 2 är den samlade heldygnsvården placerad med innergårdar för respektive avdelning. På planet finns även ett personalrum som är gemensamt för hela huset samt lokaler för akutmottagning och ECT-behandling. Byggnaden är utformad som en 3-plansbyggnad i markens naturliga sluttning med huvudentré på plan 1 mot väster och akutentré på plan 2 (markplan) mot öster.

Placeringen på Sigfridsområdet är centralt mellan rättspsykiatriska regionkliniken och rehabiliteringskliniken/primärvårdsrehabiliteringen. Den tekniska försörjningen på området kommer att utgå ifrån den nya vuxenpsykiatribyggnaden som blir anslutningspunkt för den nya habiliteringen. Nuvarande lokalarea i (hus 1,2, 4, sjövillan och gamla BUP) är 13 550 m2. Lokalarean i nybyggnadsförslaget är 12 610 m2. Byggnaden uppfyller energi och miljökrav enl. miljöbyggnad silver vilket är bättre än nuvarande lagkrav. Bland annat kan nämnas solceller och sedum på yttertak.

Driftkostnadsökningen för investeringen bedöms till 28 miljoner kronor/år.

I den planerade generalplanen för Sigfridsområdet ingår även hjälpmedelscentral som är tänkt att flyttas från Norrängen. Habiliteringen planeras att flyttas från Solvändan (diarienr 16RK493) till en tillbyggnad i anslutning till rehab. Tänkt utformning är i harmoni med vuxenpsykiatrins nybyggnad. Närheten mellan vårdbyggnaderna inom området ger förutsättningar för samlade insatser, samarbete och erfarenhetsutbyte för de gemensamma patientgrupperna.

Fortsatt planering av Sigfridsområdet ger alternativa möjligheter för användning av nuvarande lokaler i centrumbyggnaden och utveckling av området.

Paus

17. Nybyggnad av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet genomförs till en totalbudget om 435 miljoner med följande fördelning: byggnadsinvestering 408 miljoner kronor, utrustningsinvestering 23 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 4 miljoner kronor,

att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för konstnärlig utsmyckning samt

att uppdra till regionstyrelsen att redovisa alternativ för användning av nuvarande lokaler i centrumbyggnaden.

Sammanfattning

Nybyggnad av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet behandlades i regionstyrelsen § 172 2015-09-16, beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens avgörande i dom 2016-03-22 i mål nr 3304-15 var: ”Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Region Kronoberg regionstyrelses beslut 16 september 2015, § 172, dnr 15RK1450, att genomföra investering i nybyggnad på Sigfridsområdet vilken ryms inom nuvarande investeringsbudget för 2015- 2017 (första attsatsen)”.

Nuvarande lokaler för vuxenpsykiatrin är över 40 år gamla och behovet av nya lokaler är stort. Dagens vuxenpsykiatri i centrumbyggnaden och i det ”gamla BUP-huset” bedrivs i undermåliga lokaler. Lokalerna är inte anpassade för dagens eller framtidens vård. Lokalerna är mycket slitna och problemen med byggnaderna är väl kända och för närvarande pågår en genomgång av lokalerna för nödvändiga insatser innan en ny byggnad är färdigställd.

Alternativa lösningar har prövats för om- och tillbyggnad av nuvarande lokaler och jämförelse har gjorts med en nybyggnad. Lägre driftkostnad gör en nybyggnad ekonomisk förmånlig, provisoriekostnader kan undvikas och verksamheten kan bedrivas ostört. Nybyggnadsförslaget är anpassat till nuvarande verksamhets omfattning. Systemhandling daterad 2015-09-09 beskriver lokalutformningen efter verksamhetens behov.

Efter systemhandlingens framtagande har arbetet med lokalutformningen fortsatt, bland annat har innehållet per plan omdisponerats till mottagningsverksamhet på plan 1 och administrativt arbete till plan 3. På plan 2 är den samlade heldygnsvården placerad med innergårdar för respektive avdelning. På planet finns även ett personalrum som är gemensamt för hela huset samt lokaler för akutmottagning och ECT-behandling. Byggnaden är utformad som en 3-plansbyggnad i markens naturliga sluttning med huvudentré på plan 1 mot väster och akutentré på plan 2 (markplan) mot öster.

Placeringen på Sigfridsområdet är centralt mellan rättspsykiatriska regionkliniken och rehabiliteringskliniken/primärvårdsrehabiliteringen. Den tekniska försörjningen på området kommer att utgå ifrån den nya vuxenpsykiatribyggnaden som blir anslutningspunkt för den nya habiliteringen. Nuvarande lokalarea i (hus 1,2, 4, sjövillan och gamla BUP) är 13 550 m2. Lokalarean i nybyggnadsförslaget är 12 610 m2. Byggnaden uppfyller energi och miljökrav enl. miljöbyggnad silver vilket är bättre än nuvarande lagkrav. Bland annat kan nämnas solceller och sedum på yttertak.

Driftkostnadsökningen för investeringen bedöms till 28 miljoner kronor/år.

I den planerade generalplanen för Sigfridsområdet ingår även hjälpmedelscentral som är tänkt att flyttas från Norrängen. Habiliteringen planeras att flyttas från Solvändan (diarienr 16RK493) till en tillbyggnad i anslutning till rehab. Tänkt utformning är i harmoni med vuxenpsykiatrins nybyggnad. Närheten mellan vårdbyggnaderna inom området ger förutsättningar för samlade insatser, samarbete och erfarenhetsutbyte för de gemensamma patientgrupperna.

Fortsatt planering av Sigfridsområdet ger alternativa möjligheter för användning av nuvarande lokaler i centrumbyggnaden och utveckling av området.

Paus

Bokpresentation

17. Nybyggnad av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet genomförs till en totalbudget om 435 miljoner med följande fördelning: byggnadsinvestering 408 miljoner kronor, utrustningsinvestering 23 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 4 miljoner kronor,

att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för konstnärlig utsmyckning samt

att uppdra till regionstyrelsen att redovisa alternativ för användning av nuvarande lokaler i centrumbyggnaden.

Sammanfattning

Nybyggnad av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet behandlades i regionstyrelsen § 172 2015-09-16, beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens avgörande i dom 2016-03-22 i mål nr 3304-15 var: ”Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Region Kronoberg regionstyrelses beslut 16 september 2015, § 172, dnr 15RK1450, att genomföra investering i nybyggnad på Sigfridsområdet vilken ryms inom nuvarande investeringsbudget för 2015- 2017 (första attsatsen)”.

Nuvarande lokaler för vuxenpsykiatrin är över 40 år gamla och behovet av nya lokaler är stort. Dagens vuxenpsykiatri i centrumbyggnaden och i det ”gamla BUP-huset” bedrivs i undermåliga lokaler. Lokalerna är inte anpassade för dagens eller framtidens vård. Lokalerna är mycket slitna och problemen med byggnaderna är väl kända och för närvarande pågår en genomgång av lokalerna för nödvändiga insatser innan en ny byggnad är färdigställd.

Alternativa lösningar har prövats för om- och tillbyggnad av nuvarande lokaler och jämförelse har gjorts med en nybyggnad. Lägre driftkostnad gör en nybyggnad ekonomisk förmånlig, provisoriekostnader kan undvikas och verksamheten kan bedrivas ostört. Nybyggnadsförslaget är anpassat till nuvarande verksamhets omfattning. Systemhandling daterad 2015-09-09 beskriver lokalutformningen efter verksamhetens behov.

Efter systemhandlingens framtagande har arbetet med lokalutformningen fortsatt, bland annat har innehållet per plan omdisponerats till mottagningsverksamhet på plan 1 och administrativt arbete till plan 3. På plan 2 är den samlade heldygnsvården placerad med innergårdar för respektive avdelning. På planet finns även ett personalrum som är gemensamt för hela huset samt lokaler för akutmottagning och ECT-behandling. Byggnaden är utformad som en 3-plansbyggnad i markens naturliga sluttning med huvudentré på plan 1 mot väster och akutentré på plan 2 (markplan) mot öster.

Placeringen på Sigfridsområdet är centralt mellan rättspsykiatriska regionkliniken och rehabiliteringskliniken/primärvårdsrehabiliteringen. Den tekniska försörjningen på området kommer att utgå ifrån den nya vuxenpsykiatribyggnaden som blir anslutningspunkt för den nya habiliteringen. Nuvarande lokalarea i (hus 1,2, 4, sjövillan och gamla BUP) är 13 550 m2. Lokalarean i nybyggnadsförslaget är 12 610 m2. Byggnaden uppfyller energi och miljökrav enl. miljöbyggnad silver vilket är bättre än nuvarande lagkrav. Bland annat kan nämnas solceller och sedum på yttertak.

Driftkostnadsökningen för investeringen bedöms till 28 miljoner kronor/år.

I den planerade generalplanen för Sigfridsområdet ingår även hjälpmedelscentral som är tänkt att flyttas från Norrängen. Habiliteringen planeras att flyttas från Solvändan (diarienr 16RK493) till en tillbyggnad i anslutning till rehab. Tänkt utformning är i harmoni med vuxenpsykiatrins nybyggnad. Närheten mellan vårdbyggnaderna inom området ger förutsättningar för samlade insatser, samarbete och erfarenhetsutbyte för de gemensamma patientgrupperna.

Fortsatt planering av Sigfridsområdet ger alternativa möjligheter för användning av nuvarande lokaler i centrumbyggnaden och utveckling av området.

18. Nybyggnad av habilitering på Sigfridsområdet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att nybyggnad för habiliteringen på Sigfridsområdet genomförs till en totalbudget om 105,8 miljoner med följande fördelning: byggnadsinvestering 100 miljoner kronor, utrustningsinvestering 4,8 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 1 miljon kronor samt

att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för konstnärlig utsmyckning.

Sammanfattning

I samband med behandlingen av nybyggnad av lokaler för habiliteringen på Sigfridsområdet i Regionstyrelsen § 77 2016-04-12, beslutades att ärendet återremitteras för att behandlas i samband med regionfullmäktiges behandling av nybyggnad för vuxenpsykiatrin (diarienr 15RK1450).

I generalplanen för Sigfridsområdet ingår bland annat att habiliteringen, som för närvarande finns i förhyrda lokaler på Solvändan, skall lokaliseras inom området. Lämplig placering är i anslutning till hus 3 och 5 där bassänglokaler, rehabkliniken, smärtenheten och primärvårdsrehab finns idag. Till viss del kan befintliga lokaler samutnyttjas av habiliteringen. Förslaget innebär en nybyggnad placerad öster om nuvarande hus 3 och 5. En ny entré skapas för samtliga verksamheter i dessa byggnader och förberedelse görs för vuxenpsykiatrins flytt ifrån hus 1, 2 och 4 inom centrumbyggnaden. Byggnaden utformas som en 2- plansbyggnad med ett yttre utryck i harmoni mot den tänkta vuxenpsykiatribyggnaden. Byggnaden uppfyller energi- och miljökrav enligt miljöbyggnad silver vilket är bättre än nuvarande lagkrav. Bland annat kan nämnas solceller och sedum på taket.

Habiliteringen är i dag trångbodd och inryms i flera små hus på Solvändan, vilket är oflexibelt och försvårar samarbete. Sammanhållna lokaler inom Sigfridsområdet kommer att underlätta samarbetet internt samt med Hjälpmedelscentralen, Primärvårdsrehab, Rehabkliniken och Vuxenpsykiatrin, verksamheter som finns eller planeras inom Sigfridsområdet. Bassängen på Sigfridsområdet samutnyttjas av flera verksamheter och närheten kommer att kunna effektivisera samarbetet. Det finns fler lokaler såsom ADL-kök, styrketräning och grupprum, där samutnyttjande med Rehabkliniken och Primärvården kommer att kunna genomföras. Ett annat område är hjälpmedel, där samverkan och samutnyttjande av lokaler kan öka med Hjälpmedelscentralen avseende rekonditionering, logistik och lagerhållning.

Nuvarande lokaler på Solvändan är på totalt 2 737 m2 lokalyta och hyreskostnaden uppgår till 2 770 000 kronor/år. Nuvarande hyreskontrakt löper till och med 2017-12-31, förlängning är möjlig enligt samtal med fastighetsägaren Vöfab. Kvarstående avskrivningslösen för tidigare ombyggnad uppgår till 250 000 kronor vid avflyttning 2018/19.

Habiliteringens lokaler i nybyggnaden uppgår till totalt 2 428 m2 och anslutande korridorer till hus 3 och 5 är på totalt 290 m2. Internhyran beräknas till totalt 7,36 miljoner kronor/år de första 10 åren.

De nya lokalernas färdigställande anpassas försörjningsmässigt till vuxenpsykiatrins planerade byggnad på Sigfridsområdet. Om vuxenpsykiatrin placeras på CLV-området kan habiliteringens nybyggnad på Sigfridsområdet förändras något med hänsyn till teknisk försörjning och utformning. Kostnadsvolym och tidplan bedöms vara detsamma.

19. Fastställande av budget 2017 med flerårsplan 2018-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med Budgetförslag 2017 och flerårsplan 2018-2019,

att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2017 med flerårsplan 2018- 2019, inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 5 667 mnkr, finansiering till 5 725 mnkr och investeringsram 597 mnkr för år 2017,

att fördela driftbudgetram 2017 på 5 667 mnkr preliminärt enligt följande:

 • hälso- och sjukvårdsnämnd 3 765 mnkr
 • trafiknämnd 312 mnkr
 • regional utvecklingsnämnd 56 mnkr
 • kulturnämnd 55 mnkr
 • styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 • regionstyrelsen 1 469 mnkr, varav
  • vårdval 928 mnkr

att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå,

att fastställa vårdersättning primärvård för 2017 till 3 937 kr inklusive moms per listad och år,

att fastställa barntandvårdspengen för 2017 till 1 357 kr per barn och år 3 -19 år för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 274 kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 171 kr per barn och år för områdesansvar,

att under 2017 inte bevilja nyupplåning eller refinansiering då inget upplåningsbehov föreligger samt att den av regionfullmäktige beslutade krediten får utnyttjas,

att fastställa oförändrad skattesats på 11,60 % per skattekrona för 2017 samt

att samtliga budgetförslag konsekvensändras med hänvisning till investeringsbeslutet angående vuxenpsykiatrins placering.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2019. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

Information om folkhälsostipendium

19. Fastställande av budget 2017 med flerårsplan 2018-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med Budgetförslag 2017 och flerårsplan 2018-2019,

att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2017 med flerårsplan 2018- 2019, inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 5 667 mnkr, finansiering till 5 725 mnkr och investeringsram 597 mnkr för år 2017,

att fördela driftbudgetram 2017 på 5 667 mnkr preliminärt enligt följande:

 • hälso- och sjukvårdsnämnd 3 765 mnkr
 • trafiknämnd 312 mnkr
 • regional utvecklingsnämnd 56 mnkr
 • kulturnämnd 55 mnkr
 • styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 • regionstyrelsen 1 469 mnkr, varav
  • vårdval 928 mnkr

att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå,

att fastställa vårdersättning primärvård för 2017 till 3 937 kr inklusive moms per listad och år,

att fastställa barntandvårdspengen för 2017 till 1 357 kr per barn och år 3 -19 år för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 274 kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 171 kr per barn och år för områdesansvar,

att under 2017 inte bevilja nyupplåning eller refinansiering då inget upplåningsbehov föreligger samt att den av regionfullmäktige beslutade krediten får utnyttjas,

att fastställa oförändrad skattesats på 11,60 % per skattekrona för 2017 samt

att samtliga budgetförslag konsekvensändras med hänvisning till investeringsbeslutet angående vuxenpsykiatrins placering.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2019. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

Valberedningsmöte

20. Svar på motion – Psykiatrin närmare patienterna

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bifalla att-sats 1- 3 med motiveringen att Region Kronoberg redan arbetar aktivt med dessa frågor, i enlighet med de uppdrag som finns beslutade i Region Kronobergs budget samt

att att-sats 4 besvaras med hänvisning till regionfullmäktiges kommande ställningstagande i ärendet om ”Nybyggnation av Vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet”.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L) har i motionen ”Psykiatrin närmare patienten” föreslagit regionfullmäktige besluta att:

 • Arbetet med att samordna den psykiska och somatiska vården skall utvecklas.
 • Primärvården skall ges förutsättningar att utveckla den psykiska vården ytterligare och också vara aktiv i utvecklingsarbetet.
 • Psykologtjänster inom primärvården skall prioriteras ytterligare.
 • Vuxenpsykiatrins nya lokaler skall förläggas till CLV-området i Växjö.

Region Kronoberg arbetar aktivt med att samordna den psykiatriska och somatiska vården, i enlighet med tidigare beslut och uppdrag i budget för Region Kronberg. I bilaga lämnas en kort redogörelse över pågående uppdrag inom området.

21. Delårsrapport mars 2016 för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att godkänna Delårsrapport mars 2016 för Region Kronoberg samt

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

2016 inleddes med ett konstaterande att Kronobergs län under 2015 upplevde den största befolkningsökningen sedan 1969. Den främsta komponenten bakom tillväxten är invandringen, och Kronoberg har under tidsperioden 2011-2015 haft den, i relation till befolkningen, högsta nettoinvandringen av samtliga län i riket. Region Kronobergs befolkningsprognos indikerar att befolkningsökningen även åren framöver blir hög. En viktig utmaning för Region Kronoberg är att möta denna och andra förändringar i samhället med bibehållen kvalitet, tillgänglighet och stort förtroende för verksamheten.

Förtroendet för hälso- och sjukvården i offentlig regi är fortsatt högt. Region Kronoberg arbetar med aktiviteter inom olika områden i syfte att öka förtroendet, som att förbättra tillgängligheten, kompetensutveckling för medarbetarna och produktions- och kapacitetsplanering.

Jämfört med samma period förra året redovisas en försämrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Tillgängligheten får dock anses som god ur ett nationellt perspektiv, trots att den akuta verksamheten har ökat samtidigt som bemanningssituationen varit ansträngd i många verksamheter.

Bristen på och svårigheterna att rekrytera vårdpersonal, framförallt läkare och sjuksköterskor, påtalas inom stora delar av vårdsektorn i hela landet. Dessa svårigheter återspeglas även inom Region Kronoberg – även här är det svårt att rekrytera specialistläkare, sjuksköterskor samt också vissa andra specialistbefattningar. Kompetensförsörjning på kort och på lång sikt har därför varit högt prioriterad under inledningen av året. Prioriterade insatser görs som på lite längre sikt kommer att ge en utdelning men nuläget för hälso- och sjukvårdens verksamheter präglas av kompetensbristen.

Nöjd kund-index (NKI) uppvisar goda värden för Länstrafikens verksamhet. Under perioden har förberedelsearbete för Närtrafik genomförts inför planerad trafikstart vid tidtabellsskiftet i december 2016.

Ett arbete har påbörjats med att utveckla nya arbetsmetoder för Region Kronobergs regionala utvecklingsmedel 1:1. Det är ett sätt att ta en mer aktiv roll som regional utvecklingsaktör och skapa en projektutveckling som utgår från de utmaningar Region Kronoberg ser för länet. Ett arbete pågår med att se över samhandlingsformer mellan Regional utveckling och aktörer. En kommunikationsplan har arbetats fram för Gröna Kronoberg och arbete med att verkställa planen har påbörjats.

Resultatet per mars månad visar ett positivt utfall på 51 mnkr, vilket är 33 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen på intäktssidan härrör framför allt från ersättning för asylsökande och specialdestinerade statsbidrag. På kostnadssidan dras resultatet ned av fortsatta höga kostnader för inhyrd personal och läkemedel. Helårsprognosen är ett nollresultat vilket är 71 mnkr sämre än det budgeterade resultatet. Den negativa avvikelsen beror till största delen på ett prognostiserat underskott för Hälso- och sjukvårdsnämnden på 120 mnkr.

22. Höjning av kontokredit

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att höja krediten hos Nordea till 500 miljoner kronor.

Sammanfattning

För att undvika att Region Kronoberg får inlåningsavgifter på bankmedel föreslås att regionstyrelsen rekommenderar fullmäktige att höja kontokrediten från 200 miljoner kronor till 500 miljoner kronor.

Genom att öka krediten med 300 miljoner kronor kan Region Kronoberg placera motsvarande summa och behålla samma betalningsberedskap som tidigare. Samtidigt finns möjligheten till avkastning på kapitalet. Att nyttja krediten är vid dagens räntenivåer gratis och Region Kronoberg betalar inte heller någon kreditavgift.

23. Medlemskap i Kommuninvest

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att Region Kronoberg skall anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening,

att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 40 kronor per invånare (motsvarande 7,7 mnkr för Region Kronoberg), räknat vid inträdesårets början.

Beloppet utgör Region Kronobergs medlemsinsats i föreningen motsvarande den stadgeenliga miniminivån,

att, under förutsättning av att föreningens styrelse godkänner det, till Kommuninvest ekonomisk förening utöver minimi-insatsen även inbetala en särskild medlemsinsats motsvarande 100 % av den högsta stadgeenliga nivån under år 2016 (motsvarande 26,8 mnkr för Region Kronoberg),

att Region Kronoberg tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå,

att Region Kronoberg, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras,

att Region Kronoberg skall ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat,

att bemyndiga regionstyrelsens ordförande Anna Fransson och regiondirektör Martin Myrskog att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar,

att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse Robert Olesen (S) med Roland Gustbée (M) som ersättare,

att regionstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av regionens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening samt

att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Region Kronobergs logotyp.

Sammanfattning

Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska kommuner, landsting och regioner finansieringslösningar genom lån och finansiell rådgivning. Bolaget ägs och styrs helt av Kommuninvest ekonomisk förening, som är en medlemsorganisation bestående av kommuner, landsting och regioner. Kommuninvest drivs därför helt utan vinstintresse.

Region Kronoberg har ett antal stora planerade investeringar under kommande 5 års period. Den långsiktiga investeringsbudgeten visar ett behov av att investera 3 miljarder till och med år 2020. Ett sätt att låna pengar förutom från ordinarie banker är att göra detta i Kommuninvest.

För att bedöma om det är kostnadseffektivt för Region Kronoberg att gå med i Kommuninvest har en beräkning gjorts för kostnaden att ha bundet kapital i föreningen och uppskattad lägre kostnad i form av lägre upplåningskostnader.

Uppskattning har även gjorts på återbäring på affärsvolym, samt ränta på insatskapital.

Slutsatsen är att det är kostnadseffektivt att gå med i Kommuninvest med maxnivån då räntan på insatskapitalet är hög relativt risknivån vilket täcker kostnaden att ha kapitalt bundet som insatskapital. Medlemskap genererar också lägre upplåningskostnader och återbäring på affärsvolym. Risken som den solidariska borgen medför bedöms som liten och acceptabel för att få de fördelar som medlemskapet medför.

Då Region Kronoberg idag inte har några lån utöver en kredit på 200 mnkr bör ett beslut om att få ta upp lån och omsätta lån införlivas i det årliga beslutet om antagande av budget.

24. Attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa reviderat Attestreglemente för Region Kronoberg, i enlighet med upprättad handling.

Sammanfattning

Mot bakgrund av bildandet av Region Kronoberg föreslås revidering av Region Kronobergs attestreglemente med tillämpningsanvisningar.

Syftet med attestreglementet är kontroll av ekonomiska händelser för att undvika oavsiktliga och avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta. Attestreglementet anger hur ekonomiska transaktioner ska hanteras inom Region Kronoberg med hänsyn till kraven på en god intern kontroll.

25. Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg i enlighet med upprättad handling samt med Anna Franssons (S) tillägg.

Sammanfattning

Region Kronoberg upphandlar varor och tjänster för betydande summor årligen. Region Kronoberg är en stor aktör på den regionala arenan och har genom sina upphandlingar och inköp möjlighet att påverka en hållbar utveckling genom medvetna val.

Upphandlingsreglementet är ett styrdokument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Reglementet lyfter fram upphandling som ett strategiskt medel för att använda resurser på bästa sätt och som ett medel för att främja en hållbar utveckling. Utöver upphandlingsreglemente finns fastställda riktlinjer för miljöupphandling och en fastställd upphandlingsprocess inom Region Kronoberg.

Upphandlingsreglementet går i linje med intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg”, Region Kronobergs övergripande policy ” Lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg”, Region Kronobergs miljöprogram och Budget för Region Kronoberg.

26. Revidering av Miljöprogram för Region Kronoberg 2014-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa reviderat Miljöprogram för Region Kronoberg 2014-2018 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Miljöenheten tog under hösten 2013, i samverkan med berörda verksamheter, fram ett förslag till miljöprogram för Landstinget Kronoberg. Landstingsfullmäktige beslutade 2014-02-25, § 22, att godkänna miljöprogram för Landstinget Kronoberg 2014-2018, samt att en revidering av miljöprogrammet ska genomföras i anslutning till att Region Kronoberg bildas 2015.

Regionstyrelses arbetsutskott beslutade 2015-12-02, § 108 att tillsätta en politisk styrgrupp bestående av Robert Olesen (S), Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) för att bereda ett förslag till miljöprogram för Region Kronoberg.

Styrgruppen har berett ett förslag till reviderat miljöprogram för Region Kronoberg under våren 2016. Tjänstemannastöd har utgått från miljöenheten. Nya och reviderade mål och aktiviteter i miljöprogrammet är framtagna i samverkan med berörda verksamheter.

Nedan sammanfattas förslag till större förändringar i reviderat miljöprogram för Region Kronoberg 2014-2018. Samtliga förändringar i sin helhet framgår av förslaget till miljöprogram.

 • Ny indelning av målområden. Ett övergripande mål är att regionen ska utföra sitt uppdrag klimateffektivt, hälsofrämjande och resurseffektivt. Målen i miljöprogrammet är uppdelade efter dessa områden:
  • Klimateffektivt (energi, resor och transporter samt lustgas).
  • Hälsofrämjande miljöarbete (kemikalier, miljöanpassad byggnation, livsmedel och läkemedel).
  • Resurseffektivt (produkter, upphandling, avfall och återvinning).
 • För varje målområde finns mätbara miljömål och aktiviteter. Miljöarbetets effekter för hälsa och ekonomi har tydliggjorts i förslaget.
 • Förslag till helt nya mål och aktiviteter är skrivna i röd text.
 • Mål och aktiviteter där revidering föreslås är överstrukna och nytt förslag till formulering är skrivet i röd text.
 • Vissa mål och aktiviteter är överstrukna men saknar nytt förslag. Det kan till exempel bero på att målet redan är uppnått eller att aktiviteten redan är genomförd, till exempel inköp av webbaserad miljöutbildning.
 • Lägre mål för minskning av el och värme föreslås. Då många stora energibesparande åtgärder redan är genomförda bedöms dessa mål mer realistiska att nå till 2018.
 • Eftersom verksamheternas vattenanvändning idag ökar beroende på ökad produktion och ökade hygienkrav föreslås att målet om vattenbesparing stryks. Av både miljöskäl och ekonomiska skäl är det dock viktigt att fortsatt följa vattenanvändningen och arbeta för att minimera den.
 • Mål om klimatsmart och hälsosam arbetspendling är nytt i miljöprogrammet. Motiven till att inkludera arbetspendling i miljöprogrammet är att koldioxidutsläppen från arbetspendlingen är nästan tio gånger så stor som från våra tjänsteresor, samt att åtgärder inom området bidrar till att främja hälsa hos medarbetare.
 • Mål från Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram 2016-2025 har infogats i miljöprogrammet.
 • Jämställdhetsperspektivet är beaktat vid revideringen av miljöprogrammet.

Slutlig layout och språkgranskning görs i samråd med kommunikationsavdelningen efter beslut om fastställande.

27. Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att godkänna Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020.

Sammanfattning

Strategin har under hösten arbetats fram av en samrådsgrupp sammansatt av tjänstemän från Länsstyrelsen i Kronoberg och Region Kronoberg. En remissutgåva har tillsänts olika organisationer, myndigheter och kommuner för yttrande. Regionala utvecklingsnämnden yttrade sig under remissperioden. Utifrån bredbandsstrategin kommer ett handlingsprogram och en avsiktsförklaring att utarbetas. Syftet med dessa dokument är att underlätta samordning, samarbete och samverkan i bredbandsutbyggnaden.

28. Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2017.

Sammanfattning

Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förslaget innebär ett väsentligt nedkortat direktiv med i huvudsak samma innehåll som tidigare. Förändringarna i direktivet påverkar inte det regionala bolagets verksamhet i någon större utsträckning. Målstrukturen har tagits bort i det nya förslaget, vilket delvis beror på att man inom koncernen arbetar med vissa förändringar av målstrukturen under 2016.

De mål som läggs fast kommer att tas separat. De finansiella tabellerna, som tidigare ingick i ägardirektivet, har tagits bort eftersom överenskommelse om storleken på driftsanslagets till det regionala bolaget görs i särskild ordning.

Till det förslag som presenterats av moderbolaget har tillförts (i avsnitt 2) tidigare regional prioritering från Region Kronoberg, som avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som t ex små branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede, och företag inom de kulturella och kreativa näringarna.

Föreslås att regionfullmäktige fastställer ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2017.

29. Årsredovisning och revisionsberättelse Samordningsförbundet Värend 2015

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bevilja förbundsstyrelsen för Värends Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning

Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Värends Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

30. Samordningsförbundet Värend – Ny medlem och reviderad förbundsordning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att godkänna Tingsryds kommuns ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Värend,

att medlemskapet ska gälla från den 1 juli 2016 samt

att anta förslaget till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Värend från och med 1 juli 2016.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och Växjö samordningsförbund gick samman. Hösten 2015 ansökte även Tingsryds kommun om medlemskap i förbundet. Den 20 januari 2016 behandlade Värends samordningsförbunds styrelse ansökan och beslutade då att rekommendera ägarna att godkänna Tingsryds kommuns ansökan.

Region Kronoberg är positiva till att länets samordningsförbund utökas till fler kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en viktig och aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största delen av nivån på Försäkringskassans anslag till verksamheten. Denna nivå är inte klar för 2017 och den är inte heller tvingande. Det är Samordningsförbundet Värends ansvar att enligt gängse rutin äska medel för 2017-års verksamhet när den statliga tilldelningen är klar. Den föreslagna förbundsordningen innebär inga negativa konsekvenser för Region Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande förbundsordning.

31. Fastställande av sammanträdesplan för den politiska organisationen 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa sammanträdesplan för den politiska organisationen för 2017 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Enligt Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region Kronoberg ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder och beredningar i Region Kronoberg.

Regionfullmäktige föreslås sammanträda sju gånger under 2017: 8 februari, 1 mars (inklusive fullmäktigeseminarium) , 26 april, 20-21 juni, 27 september, 8 november och 6 december.

32. Svar på motion – Dags för nytt P-hus vid Lasarettet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bifalla motionens första att-sats avseende planering för ytterligare parkeringsplatser i anslutning till lasarettet i Växjö, eftersom planering för ytterligare parkeringsplatser redan pågår samt

att besvara motionens andra att-sats med att ett eventuellt nytt parkeringshus ska ha inriktningen mot att byggas i trä.

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att uppdra åt regionstyrelsen att planera för ytterligare parkeringsplatser i anslutning till lasarettet i Växjö och att ett nytt parkeringshus ska vara träbaserat. Motionären tar upp problemet med brist på parkeringsplatser i anslutning till lasarettsområdet. I motionen beskrivs området mellan entré och museum som lämpligt för större (och vackrare) P-hus, bättre angöringsplats och närmare entré för kollektivtrafikanter.

33. Svar på motion – Ambulansverksamheten i Kronobergs län

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bifalla motionen med hänvisning till att utredning av ambulansverksamheten redan pågår samt

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att redovisa utredningen om ambulansverksamhet senast april 2017.

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda ambulansverksamheten i enlighet med motionens intentioner – styrtal, utryckningstid, samarbete med övriga utryckningsfordon, antalet ambulansfordon, extra invånare under sommaren/asylsökande, psykiatriambulans alternativt team för utryckning. I underlaget redovisas svar på motionärernas frågor och därmed anses motionen besvarad.

34. Svar på motion – Vården av kvinnor med endometrios

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att Region Kronoberg arbetar efter anvisningar i fastställt vårdprogram för endometrios, samt avser arbeta enligt kommande Nationella riktlinjer samt

att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD), Bengt Germundsson (KD) och Anna Zelvin (KD) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera vården och bemötandet av endometriospatienter i Kronoberg och att återkomma till regionfullmäktige med förslag till hur den framtida vården och bemötandet av endometriospatienterna i Kronoberg ska förbättras.

Motionärerna beskriver att sjukvården generellt sett inte är bra på att fånga upp och hjälpa de kvinnor som lider av endometrios. Den bristande kunskapen innebär att många kvinnor utsätts för onödigt lidande och svåra skador. Det finns expertkunskap inom området som behöver tas tillvara för att utveckla och förbättra vården av kvinnor med endometrios. Föreslås att regionfullmäktige anses motionen besvarad.

Paus

35. Svar på motion – Publicera handlingar till regionstyrelsens arbetsutskott på webben

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att arbetsutskottets handlingar läggs ut på webben i samband med att de tillsänds regionfullmäktiges ledamöter. Föreslås att regionfullmäktige bifaller motionen.

36. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden behandlas av valberedningen som därefter lägger fram förslag till regionfullmäktige.

37. Informationsärende – Verksamhetsplan för regionstyrelsen 2016

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 102/2016 att fastställa verksamhetsplan för regionstyrelsen 2016. Regionstyrelsens verksamhetsplan 2016 beskriver nuläge och mål utifrån de översiktliga målbilderna som fastställs i budget 2016 med flerårsplan 2017-2018. I verksamhetsplanen beskrivs även styrtal för uppföljning av målen samt pågående och planerade regionövergripande aktiviteter för att uppnå dessa.

38. Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av Vårdkedjan Stroke

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 58/2016

att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av vårdkedjan stroke samt

att överlämna svaret till regionfullmäktige.

I bilaga redovisas hälso- och sjukvårdsnämndens besvarande. De förbättringsförslag som är möjliga bör utgå ifrån processgruppen stroke. De övergriper flera centrum och hälso- och sjukvårdsdirektören kommer att ge det uppdraget. Samordning med kommunerna kan ske genom den gemensamma ledningsgruppen och tvärgrupperna.

39. Svar på revisionsrapport – Granskning av Vuxenpsykiatrin

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 57/2016

att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av vuxenpsykiatrin samt

att överlämna svaret till regionfullmäktige.

I bilaga redovisas hälso- och sjukvårdsnämndens besvarande. Åtgärder med tidsplan har tagits fram för samtliga förbättringsområden som revisionen föreslår.

40. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Lättare att boka planerade vårdcentralsbesök

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Ett av målen med Vårdval Kronoberg är att vi ska erbjuda kronobergarna en vård med hög tillgänglighet. Möjligheten att snabbt komma till ett läkarbesök är relativt god.

På vissa vårdcentraler är det dock svårt att i förväg planera ett läkarbesök eftersom man hänvisas till att ringa samma dag som besöket ska äga rum. Framförallt äldre personer har ibland behov av att anhörig är med vid besöket och behöver då kunna planera detta i god tid.

Vårdcentralerna har möjlighet att själva utforma rutiner för tidsbokning så att de tillgodoser patienternas behov men enligt den information jag fått av flera patienter är det ofta svårt att boka planerade besök.

Det är möjligt att detta problem kan lösas genom tydligare skrivningar i kommande uppdragsspecifikation men i avvaktan på det frågar jag:

Är du beredd att medverka till att det blir lättare att boka planerade besök på vårdcentralerna så att t.ex. äldre personer har större möjlighet att ha med anhörig."

41. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Extrapass mot god ersättning i sommar

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I början av maj kunde vi läsa att Region Kronoberg hade gått ut med ett erbjudande till sjuksköterskor för att täcka vakanta pass under sommaren. Vi kunde läsa att det handlade om mellan 5000 och 8000 kronor per pass. Innan man gick ut med det här erbjudandet har man på andra sätt försökt täcka upp där det saknars bemanning. Det innebär att en del sjuksköterskor erbjudit sig att jobba extra innan erbjudandet om dessa tusenlappar existerade.

Vårdförbundet i Kronoberg är kritiska och efterlyser en långsiktig lösning.

De pekar även på en risk för patientsäkerheten då dessa sjuksköterskor kanske inte får tid för ordentlig vila och återhämtning.

Mina frågor till Anna Fransson är därför följande:

 1. Vad händer med de som erbjöd sina tjänster innan erbjudandet om 5000-8000 kr fanns?
 2. Vad ger detta för signaler ut i verksamheten?
 3. Hur kommer man gå till väga nästa år?
 4. Vad är din långsiktiga lösning på det här problemet?"

42. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Ökningen av klamydiafall i Kronoberg

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Klamydiga är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Efter att tidigare ha varit det län med näst minst andel fall av klamydia per invånare, i hela landet, har Kronoberg nu sjunkit på den rankningen. Tre av de fyra senaste åren har andelen bevisade fall ökat, med en ökning på över 20 procent som mest mellan två år. En del av förklaringen kan vara att befolkningen generellt sett har varit bättre på att testa sig, bland annat med så kallade hemtest som infördes 2011. Men det kan också vara så att antalet fall hela tiden ökar och det är i så fall alarmerande.

Mina frågor till Anna Fransson är därför följande:

 1. Har man gjort någon närmare analys av varför antalet klamydiafall har ökat så drastiskt här i Kronoberg?
 2. Vilka åtgärder planeras för att komma till bnukt med detta?
 3. Hur arbetar man för att nå ut med information om sexuellt överförbara sjukdomar?"

43. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Prostatacancer

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"I Smålandsposten den 16 mars 2916 kunde vi läsa att väntetiderna för patienter med misstänkt prostatacancer är mycket långa i Region Kronoberg. Siffrorna som rapporterades var från 2014. Såväl väntetiden på provsvar som väntetiden på behandling sägs vara betydligt sämre än nationella riktlinjer.

Mina frågor till Charlotta Svanberg är därför följande:

 1. Hur ser väntetiderna på provsvar ut i dagsläget?
 2. Hur långa väntetider är det för att få behandling?
 3. Vad görs för att korta väntetiderna?"

44. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Sjuksköterskebrist påverkar operationskapaciteten

Sammanfattning

Göran Giselsson (M) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Alla regioner och landsting i Sverige har drabbats av betydande problem i form av minskad sjukvårdsproduktion på grund av brist på sjuksköterskor.

Även i Region Kronoberg har vi sett effekter av detta, bland annat i form av minskat antal operationer.

Men vi har också fått veta att det finns ljusning i sikte, då ett antal nya operationer - och anestesisjuksköterskor snart kan ta över med eget ansvar.

Mina frågor blir därför:

 1. Har tidsplanen hållit, så att de nya sjuksköterskorna kan ta över med självständigt arbete?
 2. Har andra sjuksköterskor slutat istället, så att bristsituationen ändå kvarstår?"

45. Besvarande av frågor

46. Sammanträdets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 22 juni kl. 09.00.

Klicka här för att hitta mötets föredragningslista, kungörelse och allmäna handlingar, under Kallelser 2016.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.