Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 28 september 2016

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Viktor Emilsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Eva Ballovare (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.20

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Cheryl Jones Fur (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kristina Alsér, avgående landshövding

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Avd 65 på rättspsykiatriska regionkliniken

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Avdelning 6 på Ljungby lasarett

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 13.00

Talare

Mötet återupptas ca. kl. 13.00

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

sm

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13.50

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström, ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström, ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14.25

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Per Schöldberg (C)

Talare

Cheryl Jones Fur (MP)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16.10

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets protokoll.

4. Fastställande av tid och plats för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att justering sker 2016-10-06, klockan 15.00, på Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö.

5. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

6. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

7. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Inför sammanträdet har följande interpellationer ställts:

1. Interpellation från Yngve Filipsson (L) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) om patienter från Kronoberg på Rättspsykiatriska kliniken.

2. Interpellation från Lennart Värmby (V) till regionstyrelsens andre vice ordförande Suzanne Frank (M) om lokal kömiljard.

3. Interpellation från Mikael Johansson (M) till regionstyrelsens personalutskotts ordförande Robert Olesen (S) om regionens personalarbete.

4. Interpellation från Ingemar Swalander till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) om upphörande av vaktmästerientreprenad på CLV.

5. Interpellation från Sven Sunesson (C) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) om E-hälsoarbetet.

6. Interpellation från Suzanne Frank (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) om okad förskrivning av läkemedel till barn.

7. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) om AST, akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

8. Interpellation från Anna Tenje (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) om kommunikation med andra myndigheter vid smittskyddsspårning.

9. Interpellation från Eva Johnsson (KD) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Skall hälso- och sjukvården prioritera insemination till ensamstående?

10. Interpellation från Yngve Filipsson (L) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Hur kommer vi i kontakt med polisen?

11. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) om långa väntetider till röntgen.

8. Inkomna frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att frågorna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till kallelsen.

9. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning – Margareta Artéus Thor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att entlediga Margareta Artéus Thor (L) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Margareta Artéus Thor (L) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

10. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning – Annelise Hed

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att entlediga Annelise Hed (MP) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Annelise Hed (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

11. Reviderade ekonomistyrningsprinciper för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastslå de reviderade ekonomistyrningsprinciperna för Region Kronoberg samt att uppdra åt regionstyrelsen att årligen göra en översyn av de beslutade principerna och förslå eventuella förändringar.

Sammanfattning

Region Kronobergs ekonomistyrningsprinciper är ett dokument där det framgår regler och principer som gäller inom ekonomiområdet, exempelvis hur det ekonomiska ansvaret ska vara fördelat eller vilka redovisningsprinciper som ska tillämpas. Detta dokument är överordnat andra ekonomiska styrdokument. Inom respektive nämnd/enhet kan det, utöver de övergripande ekonomistyrnings-principerna, också finnas behov av kompletterande verksamhetsspecifika regler och principer.

I samband med att Region Kronoberg bildades 2015 identifierades ett behov att uppdatera och anpassa Landstinget Kronobergs tidigare ekonomistyrningsprinciper till den nya organisationen (såväl politisk som på tjänstemannanivå). Principerna är därför reviderade så att de anpassats till den nya organisationen och dess verksamheter samt renodlat till principer och riktlinjer från att tidigare innehållet mycket begreppsförklaring inom ekonomiområdet. Dialog avseende hantering av över- respektive underskott ska ske vid partiernas gruppledarträff den 30 augusti, inför senare beslut i styrelsen.

12. Redovisning av partistöd 2015

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2015.

Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.

Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år (avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.

Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderata samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med redovisningar av partistöd 2015. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och uppfyller formkraven.

13. Revidering av regionstyrelsens reglemente i enlighet med regionfullmäktiges beslut § 57/2016

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att regionstyrelsens reglemente revideras i enlighet med regionfullmäktiges beslut § 57/2016 genom att meningen besluta om ersättningsmodeller för hälsooch sjukvården på sidan 20 i reglementet stryks och därmed återgår beslutanderätten till regionfullmäktige samt
 • att revideringen av Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg på genomförs med giltighet från och med datum för protokollets justering.

Sammanfattning

Vårdval Kronoberg startade 2009-03-01. Fullmäktige beslutar i budget den ekonomiska ramen för vårdvalet och fattar ett årligt beslut om uppdragets omfattning i Uppdragsspecifikationen. Fullmäktige har genom reglementet delegerat till regionstyrelsen besluta om ersättningsmodeller samt bereda förslag till ersättningsnivåer för vårdvalssystem.

Roland Gustbé (M) har i en motion, Ändring av reglemente 15RK1679, föreslagit att regionstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med ett förslag till ändring av reglementet som innebär att ersättningsmodeller beslutas av regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutade §57/2016 att bifalla motionen och att ändring av reglementet i enlighet med motionen ska beslutas av fullmäktige september 2016.

Regionstyrelsens reglemente föreslås revideras i enlighet med beslutet. På sidan 20 i Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg stryks följande mening:

- besluta om ersättningsmodeller för hälso- och sjukvården.

Genom revideringen upphör regionstyrelsens beslutanderätt när det gäller ersättningsmodeller för hälso- och sjukvården och beslutanderätten återgår därmed till regionfullmäktige.

14. Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hus – Reviderad Regelbok 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna Regelbok 2017 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för 2017 görs med 2,6 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.

Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2017 är 20,1 mnkr. Denna ram exklusive budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård av utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.

Kostnadstaket för Vårdval hud 2017 är 16,7 mnkr och utgör den maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året.

Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att flera åtgärder paketerats i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.

Ersättning för vårdepisoderna nr 9 och 10 har justerats ned och föregås istället av ett nybesök som berättigar till ersättning.

Felregistreringar i Cambio Cosmic kan innebära återbetalningsskyldighet.

15. Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige beslutar att ställa sig bakom länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län.

Sammanfattning

Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet i Kronobergs län. Med stöd av policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län samarbeta och samhandla kring folkhälsofrågor och verka för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för länets befolkning.

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012-2015 valdes målområde 3 (barn och ungas uppväxtvillkor) och 11(alkohol, tobak, narkotika och dopning) som särskilt prioriterade områden. Efter revidering av policyn kommer dessa målområden vara fortsatt prioriterade vid sidan av målområde 1 (delaktighet och inflytande i samhället) som lyfts in som ett särskilt viktigt område i denna nya policy.

Alla aktörer har ett ansvar för att föra processen framåt men en eller flera aktörer behöver leda, samordna och följa upp arbetet. Region Kronoberg har en samordnande funktion för länets folkhälsofrågor. Region Kronoberg kartlägger och analyserar hälsoläget i länet, verkar för kunskapsspridning inom området samt ansvarar för hälsoekonomiska beräkningar.

Folkhälsoberedningen i Region Kronoberg ansvarar för att i nära samverkan med länets kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län, följa upp och aktualitetspröva den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Detta ska ske för varje ny mandatperiod. De regionala aktörerna (Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län) ansvarar för årlig uppföljning av länsgemensamma handlingsplaner. Varje aktör ansvarar för en regelbunden uppföljning av lokala handlingsplaner.

16. Reglemente för säkerhet inom Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa reglemente för säkerhet inom Region Kronoberg.

Sammanfattning

Reglemente för säkerhet inom Region Kronoberg anger syfte, genomförande, ansvarsfördelning, samt uppföljning av Region Kronobergs arbete med säkerhet. Reglementet gäller för Region Kronobergs verksamheter, inklusive helägda bolag och stiftelser.

17. Svar på motion – Avtalstrohet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet redan pågår.

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förbättra avtalstroheten i Region Kronoberg. I motionen lyfts särskilt problematiken med många beställare, brist på tekniska spärrar i beställningssystem och avsaknad av konsekvenser för de som inte följer avtal.

I upphandlingsenhetens verksamhetsplan för 2016 beskrivs hur arbetet med att utveckla upphandlingsprocessen kommer att gå till. I en av handlingsplanerna beskrivs åtgärder för att öka avtalstroheten, bland annat reducera antalet beställare, utveckla controllerfunktionen för upphandling och inköp. Uppföljningen av avtalstroheten kommer också att förenklas ytterligare när det nya ekonomisystemet tas i bruk under 2018. I det finns en beställningsmodul som förenklar uppföljning och försvårar beställningar utanför avtal. Ökad avtalstrohet kommer även att vara fokus i verksamhetsplaneringen för upphandlingsenheten under 2017.

Paus

18. Svar på motion – Språkstödjare i verksamheten

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet redan pågår.

Sammanfattning

Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit:

 • att Region Kronoberg verkar för att Vård- och omsorgscollege utbildar språkombud/språkstödjare,
 • att Region Kronoberg erbjuder arbetsplatsförlagd språkpraktik för SFI-elever samt
 • att Region Kronoberg verkar för att övriga kommuner i Kronoberg ska erbjuda arbetsplatsförlagd språkpraktik.

Sedan april 2016 finns en pilotutbildning för språkombud förlagd till Växjö. Utbildningen har samordnats av vård- och omsorgscollege. kommer att sker under hösten 2016.

I april 2016 påbörjades även ett projekt med språkpraktik för nyanlända (både de med permanent uppehållstillstånd och asylsökande). Språkpraktiken innebär att nyanlända med vårdutbildning inledningsvis får en utbildning i svenska med inriktning på medicinsk terminologi. Därefter får de en praktikplats i vården, ca 3 dagar i veckan. Utbildning och praktik pågår totalt i sex månader.

Uppbyggnaden av språkpraktikprojektet har i det initiala skedet varit omfattande och komplext. Hittills har ingen systematisk samverkan med kommunerna kring denna fråga skett. Samverkan och erfarenhetsutbyte skulle dock exempelvis kunna ske genom ett framtida kommunalt forum eller i annat lämpligt sammanhang.

Avtackning av landshövding Kristina Alsér

Utdelning av Region Kronobergs interna miljöpris

19. Svar på motion – Vårdval Kronoberg – primärvård, patienters rätt att söka vård

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sammanfattning

Ove Löfqvist (M) föreslår i en motion att information och utbildning snarast genomförs i hur Vårdval Kronoberg ska fungera vad gäller patienters rätt att söka vård. Anledningen är, enligt motionsskrivaren, att uppgifter har framkommit om att patienter som sökt primärvård blivit nekade vård med hänvisning till att de inte är listade på aktuell vårdcentral.

Att välja en vårdcentral kallas för listning, men det är möjligt att söka vård på vilken vårdcentral som helst i landet. Det är alltid det bedömda medicinska behovet som avgör när och om vård ges.

Verksamheten ska drivas utifrån de krav som anges i hälso- och sjukvårdslagen om en god vård med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (HSL § 2).

Att stärka patientens ställning inom vården är ett långsiktigt utvecklingsarbete. En ny Patientlag gäller från och med 2015-01-01. Den har bland annat resulterat i att man som patient har möjlighet att välja primärvård var som helst i Sverige. Med de nya reglerna får landstingen inte prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i ett annat landsting. Det har ingen betydelse om vårdgivaren är offentlig eller privat så länge vården är finansierad av landstinget.

Prioriteringar har alltid gjorts inom hälso- och sjukvården, grunden till varför prioriteringar behöver göras är att vi genom demokratiska val bestämt att dela på resurser och att ha en gemensam finansiering av hälsoproblem. Människors krav, önskemål och förhoppningar på vårdens förmåga att förbättra livskvalitet är alltid mycket större än de resurser som kan användas till vård.

Människovärdesprincipen som säger att alla har samma rätt och lika värde räcker inte som grund för prioriteringar i vården. Behovs- och solidaritetsprincipen föreskriver att vårdens resurser bör satsas på de områden och individer där behoven är störst (Källa: SOU 1995:5, s. 115). Hur stort behovet är bedöms utifrån sjukdomens svårighetsgrad och varaktighet, samt vilken potentiell hälsoförbättring en vårdinsats kan medföra.

Kundvalsenheten har fortlöpande forum för dialog och informationsutbyte med vårdgivarna i nom Vårdval Kronoberg - primärvård.

Paus

20. Svar på motion – Läkemedel till äldre på särskilda boenden

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionens första och tredje beslutssats samt att motionens andra beslutssats besvaras med hänvisning till att i budget 2017 med flerårsplan 2018-2019 är medel för ändamålet endast avsatta för 2019.

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) och Rolf Andersson (L) har i en motion yrkat på att regionfullmäktige beslutar

 • att tillsammans med länets kommuner arbeta för att fler äldre vid särskilda boenden får möjlighet till läkemedelsgenomgång
 • att regionfullmäktige sätter upp ett mål om att inom två år ha nått 100 % vad avser andel boende vid särskilda boenden som fått en läkemedelsgenomgång de senaste tolv månaderna.
 • att även de multisjuka äldre som inte bor på särskilda boenden måste få möjlighet till läkemedelsgenomgångar på samma sätt.

Motionen har beretts av hälso- och sjukvårdsnämnden, som i sitt yttrande beskriver hur Region Kronoberg idag arbetar med frågan samt lämnar förslag på förbättringsåtgärder i linje med motionärernas yrkanden. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 77/2016 föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Inför regionstyrelsens beredning av ärendet har kompletterande underlag med ekonomiska konsekvenser av förslaget tagits fram.

Paus

20. Svar på motion – Läkemedel till äldre på särskilda boenden

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionens första och tredje beslutssats samt att motionens andra beslutssats besvaras med hänvisning till att i budget 2017 med flerårsplan 2018-2019 är medel för ändamålet endast avsatta för 2019.

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) och Rolf Andersson (L) har i en motion yrkat på att regionfullmäktige beslutar

 • att tillsammans med länets kommuner arbeta för att fler äldre vid särskilda boenden får möjlighet till läkemedelsgenomgång
 • att regionfullmäktige sätter upp ett mål om att inom två år ha nått 100 % vad avser andel boende vid särskilda boenden som fått en läkemedelsgenomgång de senaste tolv månaderna.
 • att även de multisjuka äldre som inte bor på särskilda boenden måste få möjlighet till läkemedelsgenomgångar på samma sätt.

Motionen har beretts av hälso- och sjukvårdsnämnden, som i sitt yttrande beskriver hur Region Kronoberg idag arbetar med frågan samt lämnar förslag på förbättringsåtgärder i linje med motionärernas yrkanden. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 77/2016 föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Inför regionstyrelsens beredning av ärendet har kompletterande underlag med ekonomiska konsekvenser av förslaget tagits fram.

21. Svar på motion – Namnsättning av samtliga bussar i Kronobergs län

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionens intentioner beaktas i kommande budgetberedning samt att den därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Bo Frank (M) och Ann-Charlotte Wiesel (M) har i en motion föreslagit att länstrafiken utvidgar namnsättningen på bussarna så att även bussarna i regiontrafiken blir namnsatta. I samband med att den nya trafiken rullade i gång i juni 2013 namnsattes samtliga bussar i Växjö stadstrafik med kända personligheter från länet. Det finns fördelar med att även namnsätta bussarna i regiontrafiken t.ex. sprids kunskap om personligheter som präglat länets utveckling och det blir ingen skillnad på en regionbuss och en stadsbuss i detta avseende. Namnsättningen av regionbussarna innebär ett stort arbete och medför en kostnad på ca 660 000 kr.

22. Svar på motion – Utvärdera förändringen av åldersgräns till länets ungdomsmottagningar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sammanfattning

2013 beslutade landstingsfullmäktige att förändra åldersgränserna för länets ungdomsmottagningar. Från 20 år för tjejer och 25 år för killar till 23 för både killar och tjejer. Någon utvärdering av utfallet av förändringen har inte gjorts. Thomas Haraldsson (C) har med anledning av detta lämnat en motion till regionfullmäktige om behovet av att utvärdera denna förändring.

Motionen har följande yrkanden:

 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att genomföra en utvärdering av förändringen av åldersgränser på länets ungdomsmottagningar.
 2. Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar eventuella åtgärder som utvärderingen föranleder samt säkerställer en snabb och effektiv vård på ungdomsmottagningarna för länets ungdomar.

23. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden behandlas av valberedningen som därefter lägger fram förslag till regionfullmäktige.

24. Anmälan av revisionsrapport – Granskning av Region Kronobergs upphandlingsprocess

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet samt att överlämna rapporten till regionstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska Region Kronobergs upphandlingsprocess. Granskningen har utförts av konsulter från KPMG och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt.

Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit:

 • Servicenivån hos upphandlingsenheten bedöms av intervjuade beställare i verksamheten vara god.
 • Upphandlingsprocessen är väl känd av intervjuade medarbetare.

De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är:

 • Implementera och säkerställ att rutiner och processer kring upphandling och inköp utvecklas och efterlevs i enlighet med det nyligen antagna upphandlingsreglementet.
 • Utifrån de styrprinciper som anges i upphandlingsreglementet revidera och utveckla nuvarande riktlinjer för inköp och investeringsbegäran som tar hänsyn till regionens nya organisation.
 • Stärk den systematiska kvalitetsuppföljningen av genomförda upphandlingar för att säkerställa att upphandlingsförfarandet följer gällande lagstiftning och interna riktlinjer och processer.
 • Säkerställ att regionens gallrings- och dokumenthanteringsplan för upphandlingsärenden vad gäller systematisering och diarieföring av handlingar relaterade till genomförda upphandlingar efterlevs.
 • Stärk avtalsuppföljningen för att säkerställa att regionens avtal efterlevs.
 • Vidta åtgärder för att reducera antalet beställare inom regionens beställarsystem i syfte att stärka avtalstroheten.
 • Formalisera samverkan och organisering av nuvarande upphandlingsorganisation så att nytillkomna verksamheter som trafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden integreras i regionens centrala upphandlingsorganisation.
 • Klargör roller och ansvar vid kommunicering av tilldelningsbeslut/nya avtal och vid avtalsuppföljning mellan beställare och upphandlingsenheten samt säkerställ att informationen förankras i alla led.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att regionstyrelsen bör stärka Region Kronobergs upphandlingsprocess genom att beakta ovanstående rekommendationer.

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från regionstyrelsen med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de förbättringsmöjligheter som föreslagits.

25. Anmälan av revisionsrapport – Granskning av personal- och kompetensförsörjning inom Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet samt att överlämna rapporten till regionstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska arbetet med personal- och kompetensförsörjning inom Region Kronoberg. Granskningen har utförts av konsulter från PWC och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt.

Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit:

 • Granskningen visar att personal- och kompetensförsörjningen är uppmärksammad och hanteras på flera nivåer i organisationen. Många åtgärder har vidtagits och lett till positiva effekter på bl.a. kompetensförsörjningen.

De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är:

 • För att styrningen och uppföljningen av personal- och kompetensförsörjning ska vara ändamålsenlig anser vi att denna i betydligt högre grad behöver kopplas samman med uppdraget för respektive verksamhet. Framför allt vad avser konsekvenser för verksamheternas åtagande vid brist på kompetens.
 • Den förändrade politiska organisationen med nämnder och styrelser har inneburit ett längre avstånd avseende personalfrågor mellan hälso- och sjukvården och den politiska nivå som beslutar om resurser. Mot denna bakgrund anser vi att det är av största vikt att formerna för styrning och uppföljning anpassas utifrån dessa förhållanden. I detta behöver ingå att klargöra och förtydliga ansvarsfördelningen mellan RS, PU och HSN vad avser personaloch kompetensförsörjning.
 • Vi ser en brist i att styrningen av personal- och kompetensförsörjning inte sker tillräckligt långsiktigt för att på så vis säkerställa Region Kronobergs tillgång på relevant personal och kompetens. En uppdatering av den kompetens- och personalförsörjningsplan som tagits fram till och med år 2015 ser vi som en viktig del i beslutsunderlag på politisk nivå.
 • Säkerställ att framtagna strategier inom personal – och kompetensförsörjningen på olika nivåer samordnas och följs upp.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region Kronoberg delvis säkerställer en ändamålsenlig och hållbar personal- och kompetensförsörjning, och att arbetet pågår för att uppnå detta.

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från regionstyrelsen med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de förbättringsmöjligheter som föreslagits.

Paus

26. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Patienter från Kronoberg på Rättspsykiatriska kliniken

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"1. Är antalet patienter från Kronobergs län som vårdas på Rättspsykiatriska kliniken normalt jämfört med övriga jämförbara landsting/regioner?

2. Om avvikelse - vilken är anledningen?"

29. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Upphörande av vaktmästerientreprenad på CLV

Sammanfattning

Ingemar Swalander (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Under 2010 beslöt dåvarande landstingsstyrelsen, efter omfattande diskussioner och analyser, att vaktmästeri- och transporttjänster på Centrallasarettet i Växjö (CLV) skulle lägga ut på extern entreprenad.

Efter vederbörlig upphandlingsprocedur skrevs avtal med ISS Facility Services AB. Entreprenaden påbörjades den 1 sept 2010. Avtalet löpte på fyra år och innehöll två optioner om förlängning på vardera ett år. Optionerna har utnyttjats och avtalet löpte ut den 31 aug i år.

Entreprenaden har fungerat mycket bra. ISS har t ex fått utökade uppdrag vilket innebär att antalet anställda inom ISS’ verksamhet på CLV ökat från 9 till 15 anställda.

Trots att entreprenaden skötts utmärkt och CLV uppnått de fördelar som låg i beslutet 2010 så har vi i efterhand fått höra att landstingsledningen beslutat att inte upphandla tjänsten på nytt utan låta verksamheten återgå till egen regi. Ingen officiell information har getts från vare sig tjänstemannaledningen eller den politiska ledningen om att entreprenaden skulle upphöra.

Ett rimligt förhållningssätt hade varit att det i regionstyrelsen hade anmälts att avtalet med ISS löper ut den 31 aug och att en diskussion om de olika alternativen: ny upphandling eller egen regi hade tagits upp till behandling.

Man kan t o m diskutera om inte avsaknad av behandling i regionstyrelsen är ett brott mot den Delegationsordning som antogs 2015-01-14. Där anges under 2. Bakgrund att: ”Beslut om etablering av ny verksamhet, övergripande eller principiella förändringar av befintlig verksamhet… får inte delegeras i region Kronoberg.” Detta innebär alltså att det är regionstyrelsen som skall besluta!

Därför vill jag ha svar på följande frågor:

 1. Varför gjordes ingen ny upphandling efter att avtalet med ISS Service Facilities AV löpte ut 31 augusti i år?
 2. Varför anmäldes inte detta och behandlades i styrelsen för Region Kronoberg såsom skedde 2010 och i enlighet med gällande Delegationsordning?”

32. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – AST, akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson:

"Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är påtaglig och medför konsekvenser för vår region. I den gällande budgeten för 2016 står det att AST, akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor ska införas. Vårdförbundet har tagit fram en modell som de kallar akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST, där specialistutbildningen är en del av anställningen. Modellen innebär att en sjuksköterska kan söka utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal.

Idag erbjuder flera arbetsgivare i landet AST eller utbildningsanställningar med likande villkor. Exempel på landsting/regioner som infört AST är Landstinget i Blekinge, Landstinget i Kalmar, Västerbottens läns landsting och Region Örebro län. Även några kommuner har infört detta, till exempel Karlskrona och Laholms kommun.

Mina frågor till Anna Fransson är därav följande:

 1. Vilka initiativ har tagits för att detta ska bli verklighet i Region Kronoberg?
 2. Hur ser du på den här formen av utbildning?”

35. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Hur kommer vi i kontakt med polisen?

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"En av uppgifterna för Region Kronoberg är att verka för goda levnadsvillkor i vårt län. En väsentlig del i detta är att människor känner trygghet.

I vissa situationer finns behov av att komma i kontakt med polis och vid akuta lägen ringer man 112. Att komma i kontakt med polisen i brådskande men inte helt akuta situationer upplever jag har blivit allt svårare – ibland ett projekt som kan ta timmar i anspråk.

Under det gångna året har jag själv, i mitt arbete som ansvarig vid en av Växjös skolor, vid fyra tillfällen behövt komma i kontakt med polisen. Jag konstaterar att det är avsevärt svårare än tidigare. Efter ganska lång väntetid i telefon kommer man till ledningscentralen i Malmö där lokalkännedomen om Växjö är ytterst begränsad. Att få tala med en polis i Växjö är enligt min erfarenhet i stort sett omöjligt.

Dessa erfarenheter verkar inte unika för mig. En tillförlitlig källa har mötts av beskedet att det är över 160 samtal före i kön.

Med hänvisning till ovanstående frågar jag Regionstyrelsens ordförande:

 1. Anser du att polisens tillgänglighet är en fråga som är av betydelse för invånarnas trygghet i Kronoberg?
 2. Anser du att invånarnas möjlighet att komma i kontakt med polisen är tillfredsställande?
 3. Är du beredd att ta initiativ till att förbättra situationen och i så fall vilka?"

Paus

35. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Hur kommer vi i kontakt med polisen?

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"En av uppgifterna för Region Kronoberg är att verka för goda levnadsvillkor i vårt län. En väsentlig del i detta är att människor känner trygghet.

I vissa situationer finns behov av att komma i kontakt med polis och vid akuta lägen ringer man 112. Att komma i kontakt med polisen i brådskande men inte helt akuta situationer upplever jag har blivit allt svårare – ibland ett projekt som kan ta timmar i anspråk.

Under det gångna året har jag själv, i mitt arbete som ansvarig vid en av Växjös skolor, vid fyra tillfällen behövt komma i kontakt med polisen. Jag konstaterar att det är avsevärt svårare än tidigare. Efter ganska lång väntetid i telefon kommer man till ledningscentralen i Malmö där lokalkännedomen om Växjö är ytterst begränsad. Att få tala med en polis i Växjö är enligt min erfarenhet i stort sett omöjligt.

Dessa erfarenheter verkar inte unika för mig. En tillförlitlig källa har mötts av beskedet att det är över 160 samtal före i kön.

Med hänvisning till ovanstående frågar jag Regionstyrelsens ordförande:

 1. Anser du att polisens tillgänglighet är en fråga som är av betydelse för invånarnas trygghet i Kronoberg?
 2. Anser du att invånarnas möjlighet att komma i kontakt med polisen är tillfredsställande?
 3. Är du beredd att ta initiativ till att förbättra situationen och i så fall vilka?"

36. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Långa väntetider till röntgen

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

”Att väntetiderna till operation har ökat lavinartat det senaste året har vi redan tidigare konstaterat. Nu verkar det som att väntetiderna även inom andra verksamheter ökar kraftigt. Den senaste tiden har flera patienter hört av sig och de vittnar om långa väntetider till röntgen, både i Ljungby och Växjö. Enligt verksamhetens mål ska väntetiden till röntgen vara fyra veckor eller mindre. Det jag har fått till mig är att det kan handla om upp till 25 veckor.

Min fråga till Anna Fransson är således:

 1. Hur långa väntetider är det för att få en icke akut röntgenundersökning i Ljungby och Växjö?”

27. Interpellation till regionstyrelsens andre vice ordförande – Lokal kömiljard

Sammanfattning

Lennart Värmby (V) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens andre vice ordförande Suzanne Frank (M):

"I Smålandsposten den 6 augusti får Suzanne Frank nästan en helsida under rubriken: ”Suzanne Frank vill skapa lokal ”kömiljard”.

Syftet är att korta de långa köerna till operation.
Metod: ett belöningssystem för de som lyckas.

Bakgrund
Köerna till operation i Region Kronoberg har vuxit, trots förhoppningar om motsatsen.
”Regionråd Suzanne Frank (M) vill nu titta på möjligheterna att införa ett prestationsbaserat ersättningssystem för de kliniker eller enheter som lyckas korta väntetiderna.” (SMP 2016-08-06)
Enligt artikeln tror Suzanne Frank på ”En morot för att förbättra läget när det gäller operationskapaciteten”.
Den tidigare så kallade ”kömiljarden” avskaffades av nuvarande regering. Av denna miljard fick Kronoberg ca 15 – 20 miljoner när vi klarade 90- dagarsgränsen.
Den rödgröna regeringen är mer generös och satsar 10 miljarder i generellt statsbidrag till kommuner och landsting/regioner. Vår region har fått 60 miljoner av detta.
För 2017 gäller i Region Kronoberg den borgerliga budget som Moderaterna fick igenom med stöd av Sverigedemokraterna. Suzanne Frank säger att det ska finnas pengar till att korta köerna i denna budget.

Mina frågor:

 1. Vilka kliniker och enheter på lasaretten i Ljungby och Växjö arbetar inte redan nu så mycket de bara kan för att operera så många som möjligt?
 2. Den nu anställda personalen ska stimuleras med ”morötter” att operera fler och mer och snabbare. Hur garanteras säkerheten i ett sådant tempo? Övertidsarbete har en lagbegränsning och måste dessutom ersättas ekonomiskt. Var i den borgerliga budgeten finns dessa resurser?
 3. Om ny personal ska anställas eller hyras in kostar det än mer. Hur stora är ”morötterna” och var i budgeten avser du att dra upp dessa?"

31. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Ökad förskrivning av läkemedel till barn

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Sedan den nya lagen om gratis medicin till barn under 18 år trädde i kraft i januari har antalet sålda förpackningar receptbelagd medicin ökat i 17 av landets 21 län. Det visar statistik som Nyhetsbyrån Siren tagit fram med hjälp av Ehälsomyndigheten. Kronobergs län tillhör ett av länen där det kan ses en ökning. Första halvåret 2015 fick ungdomar i åldern 0-17 utskrivet 41 141 läkemedel på recept i Kronobergs län. Jämfört med första halvåret 2016 har det skett en ökning med 16 %.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Charlotta Svanberg:

 1. Har man gjort några analyser av vad det här kan bero på?
 2. Hur stor är nettokostnadsökningen för Region Kronoberg?
 3. Finns det någon anledning till att se över den här utvecklingen? Hur i så fall?"

33. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Kommunikation med andra myndigheter vid smittskyddsspårning

Sammanfattning

Anna Tenje (M) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Det finns sjukdomar som är så allvarliga och som kan spridas så lätt att de ses som farliga. De brukar kallas för allmänfarliga sjukdomar.

För att förhindra att allmänfarliga sjukdomar sprids finns en särskild lag, smittskyddslagen. Totalt ingår lite fler än sextio sjukdomar i smittskyddslagen, trettio av dem kallas för allmänfarliga. Några av dem är:

 • hiv
 • klamydia
 • syfilis
 • tuberkulos (tbc)
 • hepatit (smittsam gulsot)

Antalet fall av tbc har ökat kraftigt de senaste tio åren i Sverige. Förra året upptäcktes 835 nya fall i landet. Den senaste tiden har även fall i Kronobergs län uppmärksammats. Den rutinmässa vaccineringen av tbc upphörde i Sverige under mitten av 1970-talet eftersom man ansåg att sjukdomen var utrotad. Men nu har situationen förändrats och många står utan skydd för sjukdomen.

Den patientansvarige läkaren gör anmälan enligt smittskyddslagen och ger patienten förhållningsregler. Behandlande läkare är också ansvarig för att smittspårning (miljöundersökning) utförs. Smittspårning utförs för att hitta eventuell smittkälla och/eller andra personer som kan vara smittade.

Det innebär i sig att vi runtom i samhället, i skolan, på boenden och rent allmänt behöver god kunskap och kan ge information om smittspridning, sjukdomens karaktär och förebyggande åtgärder för att förhindra ryktesspridning och skapa lugn. Men framförallt innebär det att vi måste vara väl förberedda vid eventuell smittskyddsspårning och goda upparbetade kontakter mellan Region Kronoberg och andra myndigheter så att smittspårningen blir effektiv, inte skapa kaos och inte heller försätter personal, elever eller andra medmänniskor i onödig fara.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg:

 1. Vilka rutiner har Region Kronoberg i samband med smittskyddsspårning när gäller kommunikation med andra berörda myndigheter och primärkommuner?
 2. Anser du att dessa rutiner är tillräckliga eller behöver de eventuellt revideras, förändras eller förbättras?”

34. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Skall hälso- och sjukvården prioritera insemination till ensamstående?

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Riksdagen har fattat beslut om en ny lagändring som innebär att alla landsting och regioner från och med 1 april 2016 skall erbjuda alla ensamstående insemination och provrörsbefruktning.

Lagändringen innebär inte att staten förbinder sig att tillskjuta ytterligare medel till hälso- och sjukvården även om det är uppenbart att förslaget innebär ökade kostnader för hälso- och sjukvården.

Sjukvården i vårt eget län, precis som resten av landet, brottas med ständiga prioriteringsdiskussioner. Enligt uttalande från flera av våra universitetssjukhus så saknas både resurser och nationella riktlinjer, för att genomföra detta nya uppdrag, något som också är ett faktum för hälso- och sjukvården i vår egen region.

38. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 28 september kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.