Primära flikar

Regionfullmäktiges budgetmöte 20 juni 2017 (dag 1)

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Gabriella Rosenfeld

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Cheryl Jones Fur (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Cheryl Jones Fur (MP)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare samt tid för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Mikael Johansson att justera mötets protokoll samt

att justering sker den 28 juni 2017, klockan 9.30, i Regionhuset.

4. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

5. Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer på stadsbussarna

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Sammanfattning

Gabriella Rosenfeld har lämnat ett medborgarförslag om gratisresor för pensionärer. Som argument för ett kostnadsfritt resande framförs att det inte skulle medföra några extra kostnader.

6. Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av hyrpersonal

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Sammanfattning

Stig Hagehed har inkommit med ett medborgarförslag 2017-02-09. Förslaget består av fyra punkter:

 •  Arbeta aktivt för att avsluta alla kontrakt med hyrpersonal i vården.
 • Höj lönen för alla läkare och sjuksköterskor så de vill stanna kvar i vårt landsting.
 • Låt den personal som vill vidareutbilda sig få möjlighet till detta, samt mer lön efter utbildning.
 • Detta kan göras med öronmärkta pengar genom en ökning av landstingsskatten.

Region Kronoberg arbetar på olika sätt för att minska hyrberoendet och kunna bemanna verksamheterna med egna medarbetare. I denna process är både höjd lön och ersättning och att skapa goda förutsättningar för vidareutbildning av medarbetare viktiga inslag.

7. Fördelning av medborgarförslag - Alternativ till hemligt nummer vid samtal från sjukvården

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning

Leif Granath, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om alternativ till hemligt nummer vid samtal från sjukvården.

8. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

9. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktig besluta att medge att interpellationen får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg.

En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet.

Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellation inkommit:

 1. Interpellation från Yngve Filipsson (L) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Utredningar vid BUP.

10. Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till kallelsen.

11. Allmänpolitisk budgetdebatt

Sammanfattning

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, med ett inlägg vardera på maximalt tio minuter per talare. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

Härefter talar en partiföreträdare för övriga partier i följande ordning C, SD, V, KD, MP och L med ett inlägg på maximalt tio minuter vardera, med rätt till replik samt kontrareplik enligt ovan.

Enligt framförda önskemål upprättas efter den inledande omgången en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt tre minuter. Här gäller vanlig rätt till repliker samt kontrarepliker enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Under debatten kan yrkanden lämnas som behandlas under ärendet om Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020.

11a. Inledande anförande av regionstyrelsens ordförande (S)

Sammanfattning

Varje inledande anförande är maximalt tio minuter. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

11b. Inledande anförande av regionstyrelsens 2:e vice ordförande (M)

Sammanfattning

Varje inledande anförande är maximalt tio minuter. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

Paus

11c. Inledande anförande av Centerpartiets partiföreträdare

Sammanfattning

Varje inledande anförande är maximalt tio minuter. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

11d. Inledande anförande av Sverigedemokraternas partiföreträdare

Sammanfattning

Varje inledande anförande är maximalt tio minuter. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

11e. Inledande anförande av Vänsterpartiets partiföreträdare

Sammanfattning

Varje inledande anförande är maximalt tio minuter. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

11f. Inledande anförande av Kristdemokraternas partiföreträdare

Sammanfattning

Varje inledande anförande är maximalt tio minuter. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

Paus

11f. Inledande anförande av Kristdemokraternas partiföreträdare

Sammanfattning

Varje inledande anförande är maximalt tio minuter. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

11g. Inledande anförande av Miljöpartiets partiföreträdare

Sammanfattning

Varje inledande anförande är maximalt tio minuter. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

11h. Inledande anförande av Liberalernas partiföreträdare

Sammanfattning

Varje inledande anförande är maximalt tio minuter. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

11i. Allmänpolitiska budgetdebatten

Sammanfattning

Denna debatt består av en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt tre minuter. Här gäller vanlig rätt till repliker samt kontrarepliker enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Under debatten kan yrkanden lämnas som behandlas under ärendet om Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020.

Paus

11i. Allmänpolitiska budgetdebatten

Sammanfattning

Denna debatt består av en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt tre minuter. Här gäller vanlig rätt till repliker samt kontrarepliker enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Under debatten kan yrkanden lämnas som behandlas under ärendet om Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020.

Paus

Paus

11i. Allmänpolitiska budgetdebatten

Sammanfattning

Denna debatt består av en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt tre minuter. Här gäller vanlig rätt till repliker samt kontrarepliker enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Under debatten kan yrkanden lämnas som behandlas under ärendet om Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020.

Paus

11i. Allmänpolitiska budgetdebatten

Sammanfattning

Denna debatt består av en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt tre minuter. Här gäller vanlig rätt till repliker samt kontrarepliker enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Under debatten kan yrkanden lämnas som behandlas under ärendet om Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020.

12. Budget för Region Kronoberg 2018 med flerårsplan 2019-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

 1. fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020,
 2. i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020, inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 6 031 mnkr, finansiering till 6 097 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018,
 3. fördela driftbudgetram 2018 på 6 031 mnkr preliminärt enligt följande:
 • hälso- och sjukvårdsnämnd 3 901 mnkr
 • trafiknämnd 323 mnkr
 • regional utvecklingsnämnd 58 mnkr
 • kulturnämnd 61 mnkr
 • styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 • regionstyrelsen 1 677 mnkr, varav vårdval och tandvårdsstöd 1 062 mnkr
 1. regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå,
 2. fastställa vårdersättning primärvård för 2018 till 4 048 kr inklusive moms per listad och år,
 3. fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar,
 4. under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår samt
 5. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2018.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Dagens avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 20 juni kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.