Primära flikar

Regionfullmäktiges budgetmöte dag 1, 27 november 2018

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Johan Jarl

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:45

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Kjell Gustafsson

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Michael Pettersson

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Kvarnamåla International Music Festival

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

TONTRÄFFEN

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Växjö Röda Korskrets

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bengt Karlsson

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13.40

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14.50

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Camilla Ymer (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Lovisa Alm (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare samt tid för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att jämte ordförande utse Pernilla Sjöberg (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) till justerare samt att protokollet justeras den 4 december 2018, klockan 11.30.

4. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

5. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

6. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att interpellationen får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellation inkommit:

 • Interpellation från Anna Zelvin (KD) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Verkställande av ny lagstiftning; Lagen om stöd vid klagomål till hälso- och sjukvården.

7. Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom enkla frågor kan inkomma efter kungörelsen publiceras dessa separat till kallelsen.

8. Svar på interpellation - Verkställande av ny lagstiftning - Lagen om stöd vid klagomål till hälso- och sjukvården

Sammanfattning

Anna Zelvin (KD) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg:

"Från och med 1 januari 2018 kom en ny lagstiftning som berör patienternas möjlighet att framföra synpunkter på vården. Lagen behandlar bl.a. nya regler för hur patienter och dess närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. Reglerna är ett förtydligande att det i första hand ska vara vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från patienter och deras närstående. Det innebär att varje vårdenhet nu fått ett större ansvar att ta emot inkomna synpunkter och på ett strukturerat sätt dokumentera dessa.

30 januari i år beslutade sjukvårdsledningen, närmare bestämt arbetsgruppen som arbetet för att instifta den nya lagen i sjukvården, att inkomna klagomål till såväl patientnämnden som till de olika vårdenheterna skulle dokumenteras på ett likvärdigt sätt, dvs. i samma avvikelsessystem och under samma kategorier. Detta för att bl.a. göra det lätt att finna liknande klagomål i söksystemet "Synergi" för att vid exempelvis fördjupade analyser av en viss typ av händelse skulle möjliggöra att ta fram relevant statistik som skulle kunna ligga till underlag för analyser som är ämnat att leda till förbättringsförslag.

Detta sätt att gemensamt registrera klagomål skulle i de bästa av världar varit klart när lagen trädde i kraft. Än dock kan saker få ta längre tid. Men nu har snart ett år gått och datumet för införandet av det nya systemet har blivit framskjutet ett flertal gånger och är därmed ännu inte införlivat i verksamheten.

Därav följande frågor:

 1. Är det rimligt att detta system ännu inte är i bruk?
 2. Hur kommer det nya sättet att registrera patienternas klagomål att implementeras i vården?
 3. Ser du några risker med att det dröjt att få ett gemensamt registreringssystem där vi kan få en överblick och sammantagen bild över patienternas synpunkter?
 4. Hur många enheter är det som ännu inte har tydliga rutiner och/eller utsett ansvarig för att ta emot och registrera inkomna klagomål?
 5. När kan vi garantera att vi har detta gemensamma system i bruk så att vi kan tillvarata patienternas synpunkter?"

9. Svar på enkla frågor

10. Valärenden

Sammanfattning

Valärendena bereds av valberedningen 2018-11-20 och skickas ut till regionfullmäktige efter protokollets justering.

Val till SKL:s kongress 2019

10. Valärenden

Val till SKL:s kongress 2019

Paus för Val till SKL:s kongress 2019

Paus

11. Entledigande av ledamot i regionfullmäktige – Anna Fransson (S)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att entlediga Anna Fransson (S) från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt
 • att överlämna beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Anna Fransson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

12. Delårsrapport augusti 2018 för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att för egen del godkänna delårsrapport augusti 2018 samt
 • att rekommendera regionfullmäktige att godkänna delårsrapport augusti 2018.

Sammanfattning

Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-augusti uppgår till 160 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 150 mnkr för 2018 vilket är 84 mnkr bättre än budgeterat.

Förtroende för hälso- och sjukvården minskar i såväl Kronobergs län som i riket i övrigt. Det är inte en enskild faktor som avgör om länets befolkning känner förtroende för hälso- och sjukvården utan det samlade resultatet av vårt bemötande, tillgänglighet, kvalitet och möjligheten till att vara en medskapande patient som avgör.

Totalt sett så har Region Kronoberg försämrat tillgängligheten i augusti jämfört med föregående år och det krävs förbättringar av tillgängligheten inom vården. Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och om behov finns, tid till besök. Tillgängligheten till både mottagning och operation för våra cancerpatienter är dock god.

Vårdskador med olika allvarlighetsgrad drabbar cirka tio procent av patienterna i sluten vård. En stor del av dessa är vårdrelaterade infektioner, trycksår eller läkemedelsskador. Kommunikationsbrister i vården är en vanlig orsak till att patientsäkerhetsrisker ökar. Patientnämndens rapporter visar också att det är en vanlig orsak till klagomål från patienterna. Under senaste året har det skett en påtaglig minskning av trycksår medan vårdrelaterade infektioner ger en mer osäker bild beroende på olika mätmetoder.

Även inom kollektivtrafiken konstateras en försämring i nöjd kundindex(NKI). Flytten av Växjö stadstrafik till Kronobergsgatan, och den ökade gångväg detta medför för bytesresenärer, bedöms ha haft en fortsatt negativ inverkan på NKI under året.

Beslutet angående utfasning av hyrpersonal har gett resultat. Under perioden har behovet av hyrpersonal avseende både läkare och sjuksköterskor minskat markant i jämförelse med föregående period och år.

13. Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 samt allmän regionalpolitisk budgetdebatt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
 • att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
 • att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår samt
 • att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

13a. Inledande anförande av Moderaternas partiföreträdare

Debatten inleds av Moderaternas partiföreträdare med ett inlägg på maximalt 15 minuter. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

13b. Inledande anförande av Socialdemokraternas partiföreträdare

Debatten fortsätter med Socialdemokraternas partiföreträdare med ett inlägg på maximalt 15 minuter. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

13c. Anförande av Sverigedemokraternas partiföreträdare

Debatten fortsätter med Sverigedemokraternas partiföreträdare med ett inlägg på maximalt 10 minuter. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

13d. Anförande av Centerpartiets partiföreträdare

Debatten fortsätter med Centerpartiets partiföreträdare med ett inlägg på maximalt 10 minuter. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Paus

Utdelning av Region Kronobergs Kulturpris och Folkhälsostipendium 2018

13e. Anförande av Kristdemokraternas partiföreträdare

Debatten fortsätter med Kristdemokraternas partiföreträdare med ett inlägg på maximalt 10 minuter. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

13f. Anförande av Vänsterpartiets partiföreträdare

Debatten fortsätter med Vänsterpartiets partiföreträdare med ett inlägg på maximalt 10 minuter. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Paus

13g. Anförande av Liberalernas partiföreträdare

Debatten fortsätter med Liberalernas partiföreträdare med ett inlägg på maximalt 10 minuter. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

13h. Allmän regionalpolitisk budgetdebatt

Allmän regionalpolitisk budgetdebatt. Varje partiföreträdare har nu haft sitt anförande.

Detta innebär en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Paus

13h. Allmän regionalpolitisk budgetdebatt

Allmän regionalpolitisk budgetdebatt. Varje partiföreträdare har nu haft sitt anförande.

Detta innebär en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Dagens avslutande

Fullmäktige- och budgetmöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 27 november kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.