Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 25 april 2018

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Gull-Britt Tranvik (SD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

Jean Oodgard - revisor från PwC

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Jean Oodgard - revisor från PwC

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.30

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Medlem i JB Marks Municipality i Sydafrika

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.05

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16.15

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Dalesjö - ordf. patientnämnden

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 18:15

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare samt tid för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets protokoll,
 • att under mötet utse två personer att justera mötets protokoll för ärendet om godkännande av årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet samt
 • att justering sker den 2 maj 2018, klockan 15.30, på Region Kronoberg, Nygatan 20, i Växjö.

4. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

5. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

6. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet.

Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 1. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Personalens ohållbara situation.
 2. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Planera sommarens verksamhet för minimal stängning av vårdcentralerna.
 3. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Situation i förlossningsvården.
 4. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Krisen med barnmorskorna på förlossningskliniken.
 5. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning.
 6. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden – Läkare som sagt upp sig på Bröstenheten i Region Kronoberg.
 7. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Hur hanteras de ekonomiska frågorna?
 8. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Är regionfullmäktiges beslut angående utgående ambulanser till välgörenhetsorganisationer genomfört?

7. Inkomna enkla frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att frågorna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

8. Granskning av upphandlingsuppdrag – från behovsanalys till implementerat system (RIS)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska upphandlingsuppdraget av ett nytt röntgeninformationssystem (RIS), från behovsanalys till implementerat system. Det övergripande målet med granskningen är att finna förbättringsmöjligheter för framtida komplexa upphandlingar.

Mot bakgrunden av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna ett samlat svar från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Paus

9. Fördelning av medborgarförslag – Medicinska intyg för transport med serviceresor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.

Sammanfattning

Barbro Karlsson, Ljungby, har lämnat ett medborgarförslag om att Region Kronoberg ändrar i regelverket för medicinska intyg för behov av framsätesplats alternativt buss vid transport med Serviceresor.

10. Fördelning av medborgarförslag – Mätstation för luftburet pollen

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning

Carl Svensson, Ljungby, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om att Region Kronoberg startar en mätstation för luftburet pollen.

11. Fördelning av medborgarförslag – Inför ett länsövergripande resekort inom Kronobergs län för pensionärer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.

Sammanfattning

Maritha Ludvigsson, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om införande av ett resekort för pensionärer i Kronobergs län.

12. Information om årsredovisning för Region Kronoberg 2017.

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2017. Region Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv avvikelse med 22 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2017 på 62 mnkr. Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser som görs i hälso- och sjukvården. Under semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.

Året har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera åtgärder är insatta för att på sikt ge en positiv effekt och lägre kostnader för hyrpersonal kunde utläsas under årets sista tertial.

Under ärendet kan yrkanden lämnas som behandlas under ärende 14.

 

Paus

Anförande av JB Marks Municipality i Sydafrika

12. Information om årsredovisning för Region Kronoberg 2017.

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2017. Region Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv avvikelse med 22 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2017 på 62 mnkr. Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser som görs i hälso- och sjukvården. Under semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.

Året har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera åtgärder är insatta för att på sikt ge en positiv effekt och lägre kostnader för hyrpersonal kunde utläsas under årets sista tertial.

Under ärendet kan yrkanden lämnas som behandlas under ärende 14.

 

13. Information om revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 till protokollet.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har lämnat revisionsberättelse för år 2017. I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna och styrelsen för Grimslövs folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

14. Godkännande av årsredovisning för Region Kronoberg 2017 samt beslut om ansvarsfrihet

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att godkänna Årsredovisning för Region Kronoberg 2017,
 • att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnden, samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Krononoberg samt styrelsen för Grimslövs folkhögskola skall beakta revisorernas rekommendationer,
 • att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
 • att bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
 • att bevilja regionala utvecklingsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
 • att bevilja trafiknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
 • att bevilja kulturnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
 • att bevilja patientnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
 • att bevilja samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 samt
 • att bevilja styrelsen för Grimslövs folkhögskola ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2017. Region Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv avvikelse med 22 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2017 på 62 mnkr.

Region Kronobergs revisorer har lämnat revisionsberättelse för år 2016. I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna och styrelsen för Grimslövs folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

14. Godkännande av årsredovisning för Region Kronoberg 2017 samt beslut om ansvarsfrihet

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att godkänna Årsredovisning för Region Kronoberg 2017,
 • att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnden, samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Krononoberg samt styrelsen för Grimslövs folkhögskola skall beakta revisorernas rekommendationer,
 • att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
 • att bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
 • att bevilja regionala utvecklingsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
 • att bevilja trafiknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
 • att bevilja kulturnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
 • att bevilja patientnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
 • att bevilja samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 samt
 • att bevilja styrelsen för Grimslövs folkhögskola ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2017. Region Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv avvikelse med 22 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2017 på 62 mnkr.

Region Kronobergs revisorer har lämnat revisionsberättelse för år 2016. I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna och styrelsen för Grimslövs folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

15. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Värend 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö kommun, Alvesta kommun, Tingsryds kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund och Tingsryd gick med 2016. Lessebo kommun har ansökt om medlemskap från och med januari 2018.

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående myndigheterna.

Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas". Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna noterar att eget kapital utgör 2 408 tkr vilket är 56 % av årligt tilldelade medel för 2017 och det överstiger rekommendationen att eget kapital ska utgöra maximalt 20 % av årligt tilldelade medel. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

16. Årsredovisning och revisionsberättelse för Sunnerbo samordningsförbund 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults kommun i förbundet och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund.

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till egenförsörjning. Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga personer med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel språksvaga.

Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".

Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Sunnerbo samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna noterar dock att verksamhetens egna kapital överstiger den rekommenderade nivån på 20% av årligt tilldelade medel.

Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

17. Samordningsförbundet Värend – ny medlem och reviderad förbundsordning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att godkänna Lessebo kommuns ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Värend,
 • att medlemskapet ska gälla från den 1 januari 2018, samt
 • att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Värend från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och Växjö samordningsförbund gick samman. 1 juli 2016 blev även Tingsryds kommun medlem i förbundet. Lessebo kommun ansökte om medlemskap sommaren 2017 och Samordningsförbundet Värends styrelse rekommenderade ägarna att godkänna ansökan vid deras sammanträde 2017-08-24.

Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund utökas till fler kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en viktig och aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största delen av nivån på Försäkringskassans anslag till verksamheten. Inga extra medel anslås till Samordningsförbundet Värend för 2018 som ett resultat av att samordningsförbundet utökas med en medlem.

Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande förbundsordning.

18. Öresundståg AB – aktieägaravtal och ägardirektiv 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anta Aktieägaravtal för Öresundståg AB och Ägardirektiv för Öresundståg AB.

Sammanfattning

Öresundstågstrafiken är ett gemensamt regionaltågsystem för Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland och Västtrafik AB. Den svenska delen av trafiken sker inom bolaget Öresundståg AB.

Samarbetet regleras av ett samverkansavtal, där även regleras att vissa delar av verksamheten ska hanteras av ett gemensamt ägt bolag, Öresundståg AB. Samarbetet inom bolaget regleras i sin tur, dels av bolagsordningen samt aktieägaravtal och ägardirektiv.

Förslag till reviderade samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv har tagits fram av Öresundståg AB:s styrelse, på uppdrag av ägarna. Styrelsen rekommenderar parterna att anta dokumenten inför Öresundståg AB:s bolagsstämma den 14 maj 2018.

Samverkansavtalet fastställdes av regionstyrelsen § 56/2018.

19. Budget 2018 – utökad ram för läkemedelsförmånen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att tillföra 16 miljoner kronor till intäktsramen gällande statsbidrag för läkemedelsförmånen i Finansieringen i Budget 2018 samt att öka hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2018 för läkemedelskostnader med motsvarande belopp, 16 miljoner kronor.

Sammanfattning

SKL lämnade den 21 december en prognos för statsbidraget gällande läkemedelsförmånen för 2018. Prognosen på 526 miljoner kronor visar på ett ökat bidrag med 16 miljoner kronor jämfört med regionfullmäktiges fastställda budget (510 miljoner kronor). Med anledning av den reviderade prognosen föreslås att finansieringen samt hälso-och sjukvårdens läkemedelsbudget budgeteras upp med 16 miljoner kronor för 2018.

Enligt nuvarande överenskommelse ska statsbidraget för läkemedelsförmånen baseras på socialstyrelsens höstprognos över regioner och landstings kostnader för det kommande året.

20. Svar på motion – Inför vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett vårdval för barn och ungdomspsykiatrins verksamhet.

Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna och det pågående arbetet inom barn- och ungdomspsykiatrin vore det olyckligt att parallellt påbörja en utredning om en eventuellt vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin. Regionstyrelsen ämnar låta verksamheten arbeta i lugn och ro i enlighet med de förslag till åtgärder som granskningen av verksamheten mynnade ut i.

Föreslås att motionen avslås mot bakgrund av ovanstående.

Paus

20. Svar på motion – Inför vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett vårdval för barn och ungdomspsykiatrins verksamhet.

Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna och det pågående arbetet inom barn- och ungdomspsykiatrin vore det olyckligt att parallellt påbörja en utredning om en eventuellt vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin. Regionstyrelsen ämnar låta verksamheten arbeta i lugn och ro i enlighet med de förslag till åtgärder som granskningen av verksamheten mynnade ut i.

Föreslås att motionen avslås mot bakgrund av ovanstående.

Paus

20. Svar på motion – Inför vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett vårdval för barn och ungdomspsykiatrins verksamhet.

Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna och det pågående arbetet inom barn- och ungdomspsykiatrin vore det olyckligt att parallellt påbörja en utredning om en eventuellt vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin. Regionstyrelsen ämnar låta verksamheten arbeta i lugn och ro i enlighet med de förslag till åtgärder som granskningen av verksamheten mynnade ut i.

Föreslås att motionen avslås mot bakgrund av ovanstående.

Paus

20. Svar på motion – Inför vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett vårdval för barn och ungdomspsykiatrins verksamhet.

Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna och det pågående arbetet inom barn- och ungdomspsykiatrin vore det olyckligt att parallellt påbörja en utredning om en eventuellt vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin. Regionstyrelsen ämnar låta verksamheten arbeta i lugn och ro i enlighet med de förslag till åtgärder som granskningen av verksamheten mynnade ut i.

Föreslås att motionen avslås mot bakgrund av ovanstående.

21. Svar på motion – Nolltolerans mot hot och våld

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Pernilla Tornéus (M) och Viktor Emilsson (M) har i en motion föreslagit:

att regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att se över om våra rutiner kring hot och våld behöver uppdateras, om verksamheterna har kunskap om dessa och om det eventuellt behövs nya rutiner, samt

att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta initiativ till ett säkerhetsmöte med säkerhetsföretag, polis och representanter för personalen, om hur medarbetarna kan skyddas från hot och våld.

Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad, med hänvisning till det pågående och redan genomförda arbetet i verksamheten.

22. Svar på motion – Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar att bifalla motionens första och andra beslutssats samt att redovisning av möjliga planer och förslag återrapporteras till regionstyrelsen för vidare ställningstagande.

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit regionfullmäktige besluta:

att uppdra åt regionstyrelsen att, i samarbete med Ljungby kommun, utreda olika möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid Ljungby lasarett,

att ge trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby samt

att återkomma till regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och förslag.

23. Svar på motion – Ledamöternas frågestund

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att motionen skickas vidare till organisationsutskottet för inarbetning av förslaget i regionfullmäktiges arbetsordning inför nästa mandatperiod.

Sammanfattning

Jan Lorentzson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför möjlighet att få replik och slutreplik vid ledamöternas frågestund.

Regionfullmäktiges arbetsordning ses över inför kommande mandatperiod 2019-2022. Motionens intention med följdfrågor föreslås arbetas in i beredningen av arbetsordningen.

24. Entledigande av ledamot i regionfullmäktige – Cheryl Jones Fur

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att bevilja Cheryl Jones Fur (MP) begärt entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Cheryl Jones Fur (MP) har begärt entedigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

25. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden behandlas av valberedningen inför beslut av regionfullmäktige.

26. Svar på revisionsrapporter: Granskning av regionens delegationsordning - ändamålsenlighet och efterlevnad

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.

I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.

27. Svar på revisionsrapporter: Granskning av regionens budgetprocess

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport Granskning av Region Kronobergs budgetprocess till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.

28. Informationsärende: Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 4/2018 att fastställa verksamhetsberättelse för 2017 för nämnden.

Verksamhetsberättelsen redovisas till regionfullmäktige för kännedom.

29. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Personalens ohållbara situation

Sammanfattning

Mikael Johansson (M) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Nu har personalen i vården fått nog! Vi har under de senaste åren kunnat läsa i massmedia om flera personalgrupper som har tröttnat och nu inte orkar mer. Vi kan läsa om personalbrist, överbeläggningar och hotad patientsäkerhet, samtidigt som köerna till vården bara ökar.

Senast i raden är det personalen på medicinavdelning 5 i Växjö som går till media för att få hjälp. Men vi är alla medvetna om att det har rapporterats om stora problem på BB/Förlossning, primärvården, hjärtintensiven och akuten. Samtidigt vet vi att det är bemanningsproblem och stängda vårdplatser inte bara på dessa enheter utan på alla avdelningar på bägge våra sjukhus.

Vår personal är säkert mycket medvetna om att det finns problem med att hitta vårdpersonal, men det många av dem efterfrågar nu är ledning och styrning. Man vill ha information om vad som planeras och känna sig delaktiga. I media är det ofta de högre tjänstemännen som får klä skott för kritiken, trots att politiken alltid har det yttersta ansvaret.

Vi från oppositionen har vid många tillfällen efterfrågat åtgärder och varje gång handlar svaren om att pengar skickas ut i verksamheten. Skatter höjs och statsbidrag delas ut, men vi får ingen effekt.

Med anledning av ovanstående frågar jag Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg:

 1. Vilka konkreta åtgärder görs för att lösa krisen i vården i Region Kronoberg?
 2. Hur arbetar ni för att personalen ska sig delaktiga?
 3. Varför tror du att personalen saknar dialog och engagemang från den politiska ledningen?"

30. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Planera sommarens verksamhet för minimal stängning av vårdcentralerna

Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Ingen vill söka vård sommartid. Men det händer ändå att behovet uppstår. Då är det bra om vården finns nära, där man är känd och van att gå.

Centerpartiet vill inte se några sommarstängda vårdcentraler, men om det ändå uppstår ett akut läge ska region Kronoberg arbeta för att minimera stängningen och jämna ut dessa på flera centraler för att inte någon ska stå helt stängd i flera veckor. Att en vårdcentral är helt stängd i flera veckor medan grannvårdcentralen är öppen är ingen bra modell anser jag. Detta leder till olägenhet för dem som är listade på den ena vårdcentralen och dess upparbetade lokala nätverk. Exempelvis är det inte rimligt att Moheda socken med en befolkning på cirka 3 000 personer drabbas av lång semesterstängning. Andra exempel finns runtom i länet. Det är betydligt längre mellan centrum i Rottne och Braås eller Tingsryd och Ryd än det är mellan Moheda och Alvesta. Alla orter har dessutom ett omland, och befolkningen ökar runtom i länet.

Det är fullt naturligt att semesterperioden är svår att bemanna med personal som vanligt, men mera rimligt att vårdcentraler hålls öppna antingen växelvis eller vissa dagar per vecka i samverkan. Det är absolut positivt och önskvärt med samverkan mellan olika vårdcentraler, men denna samverkan bör ta hänsyn åt båda hållen.

Centerpartiet vill att den vård man behöver ofta ska finnas nära även på sommaren. Vi vill också att alla vårdcentraler behandlas mer jämlikt, för att till exempel ha lättare att rekrytera oavsett var vårdcentralen är belägen. Befolkningen växer – då behöver vi hålla uppe den nära servicen över hela Kronoberg.

Med ovan beskrivning som bakgrund vill jag ställa följande frågor till Charlotta Svanberg:

 1. Hur ser bemanningsläget ut för våra vårdcentraler inför sommaren?
 2. Vilka åtgärder är vidtagna för att minimera sommarstängda vårdcentraler?
 3. Vilka initiativ kommer Hälso-/sjukvårdsnämndens ordförande ta för att arbeta med frågan?"

31. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Situation i förlossningsvården

Sammanfattning

Åke Carlson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Under mer än ett års tid har situationen på BB/förlossning varit väldigt problematisk. Det blev som mest tydligt efter barnmorskors brev och krav på förändringar våren 2017. Men det har också varit en mycket svår situation på BB under hela året (även tidigare) med bemanning. Semesterindragning, stängning av förlossningsrum, hänvisning till andra BB osv har förekommit och vi ser ingen förbättring.

Efter förra sommarens kris förutsattes att kraftfulla åtgärder skulle satts igång omedelbart för att planlägga rekrytering, lösa arbetsmiljöfrågan och förbättra i ledningen. Åtgärder som också självklart ska kommuniceras tydligt med personal och politik.

Inför ännu en sommar med stora bekymmer så är frågan vad har egentligen hänt. Varför kan inga förbättringar i situationen spåras. Mina frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande är

 1. Kunde inte det ökade trycket på BB förutses med de förändringar i demografin som skedde?
 2. Varför startades ingen åtgärdsplan för förbättring av arbetsmiljön redan för ett år sen?
 3. Finns det någon plan för att förbättra ledningen på BB/förlossning?
 4. På vilket sätt hanteras rekryteringen av barnmorskor, för att långsiktigt lösa tillgången?
 5. Hur sker kommunikationen med personal och med Hälso- och sjukvårdsnämnden runt problemen?"

32. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Krisen med barnmorskorna på förlossningskliniken

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Krisen med bristen på barnmorskor fortsätter även i år. En del åtgärder har vidtagits sedan förra året men man har inte lyckats förbättra situationen. Istället förefaller krisen ha fördjupats och läget inför sommaren är värre än förra året då barnmorskornas beviljade ledigheter drogs in. Som en följd av detta fick Region Kronoberg betala vite. Enligt uppgift har 11 barnmorskor sagt upp sig, 7 har stannat inom regionen men arbetar inom andra områden. Samtidigt finns det enligt uppgift 8 hyrbarnmorskor på förlossningskliniken.

Enligt den skrivelse som barnmorskorna lämnat in finns stora risker för att ett större antal mammor och pappor än förra sommaren tvingas föda i andra regioner/landsting denna säsong. Angående dessa förestående problem svarar ordföranden Charlotta Svanberg (s) i Smålandsposten att sommaren får lösas som förra året och de som ska födas blir dirigerade till våra vårdgrannar.

Mot bakgrund av denna situation vill jag ställa följande frågor:

 1. Hur kommer semesterperioderna att planeras för sommaren och hur ser riskerna ut för att ledningen återigen tvingas dra in barnmorskornas ledigheter?
 2. På vilket sätt informeras blivande föräldrar att de kan komma att behöva föda sina barn i andra regioner?
 3. Hur säkerställs att andra regioner har kapacitet för att ta emot ett större antal födslar från vår region?"

Paus

33. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning

Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I november 2015 föreslog Centerpartiet att vi i Region Kronoberg skulle införa en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning. Motionen behandlades mycket positivt våren 2016 med följande attsatser som resultat:

Att Region Kronoberg inför en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning,

Att nollvisionen arbetas in i verksamhetsplanen för all verksamhet,

Att arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning ska rapporteras och följas upp årligen i samband med årsredovisningen.

Arbetsmiljön och att ha fokus på personalens mående och eventuella sjukskrivning är oerhört viktigt för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har av många olika skäl inte råd att ha en dålig arbetsmiljö med otrivsel, stress och mindre bra ledarskap. Då fattas engagemang, lojalitet, trivsel och kvalitet i arbetet. Det blir svårt att attrahera och behålla personal. Patienterna drabbas i slutändan, men också vår egen personal.

Nu nås vi av rapporter både internt och i media av olika slag samt via direktkontakt att läget är ansträngt, att man har nått vägs ände, att personal lämnar oss med mera. Vi kan inte heller läsa oss till i årsberättelsen hur arbetet fortskrider eller hitta någon statistik. Därför vill vi i Centerpartiet ha svar på följande.

Mina frågor till Regionstyrelsens ordförande är:

 1. Hur har införandet av nollvisionen gått till? Är den inarbetad i verksamheternas planer?
 2. Hur jobbar verksamheterna i regionen med att nå nollvisionen?
 3. Hur ser det ut rent statistiskt med den arbetsrelaterade sjukskrivningen? Går vi åt rätt håll?
 4. När får vi den rapporterad i årsredovisningen?"

34. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden – Läkare som sagt upp sig på Bröstenheten i Region Kronoberg

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden Charlotta Svanberg (S):

"Många patienter och Bröstcancerföreningen Viktoria är mycket oroliga för de uppgifter som nyligen framkommit i media om att tre läkare inom Bröstenheten på sjukhuset i Växjö ska säga upp sig.

Tre läkare, däribland en mycket erfaren bröstkirurg som under många år varit den ledande kraften på Bröstenheten, har nyligen aviserat att de ska sluta som kirurger i Region Kronoberg. Bakgrunden är att de inte anser sig kunna bedriva god vård. De anser, enligt uttalanden i Smålandsposten, att de inte har stöd hos ledningen för att bedriva en vård med god kvalitet, kontinuitet och korta väntetider. De har också lämnat in en ansökan om att driva verksamheten på intraprenad.

En arbetsmiljöutredning har genomförts och kritiken som framförs i denna tillbakavisas av de tre läkarna och därmed har en förtroendekris uppstått mellan läkarna och ledningen.

Situationen är mycket olycklig då Bröstenheten haft bland de absolut bästa resultaten i landet och man har också erhållit priser och utmärkelser för mycket god vård under de senaste åren. Patienterna är oerhört nöjda med vården och behandlingen.

Bröstenhetens verksamhet är liksom onkologin, ett av de viktigaste och främsta profilområdena inom vården i Region Kronoberg.

Jag vill därför ställa följande frågor:

 1. Vad anser du att man kunnat göra för att i tid förhindra att följderna i denna förtroendekris skulle gå så långt som den nu har gjort?
 2. Vilka åtgärder anser du ska vidtas för att säkerställa att läkarna stannar kvar på Bröstenheten?"

35. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Hur hanteras de ekonomiska frågorna?

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Genom skattehöjning tillförs Region Kronoberg inför 2018 ca 160 Mkr. Till detta kommer ca 90 Mkr i ökade statsbidrag. Huvuddelen av dessa pengar har tilldelats Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN.

Trots detta kommer det oroväckande signaler från HSN att man under 2018 räknar med att överskrida sin budget med 30-50 Mkr. Ingen del av de "nya" pengarna har avsatts för att hantera eventuella överskridanden i verksamheten.

Ett sätt att beskriva ekonomisk styrning är följande:

En huvudregel är att man inte kan använda pengar som inte finns, dvs budgetdisciplin. I det hierarkiska systemet finns en regel att om man vill/anser sig behöva gå utanför ramarna måste man vända sig till närmast högre nivå som avstyrker eller tillstyrker beroende på vilka möjligheter man ser att lösa frågan – naturligtvis inom den ram som disponeras på den nivån. När man nått vägs ände återstår att vända sig till den politiska sfären för att få tillåtelse att gå utanför ramen.

Om man redan nu kan se ett omfattande budgetöverskridande i Hälsooch sjukvårdsnämnden åligger det ledningen att prioritera inom ram och i det fall man prioriterar ytterligare medel till en verksamhet bör man reducera inom andra verksamheter. Går inte det återstår att gå till Regionstyrelse och Regionfullmäktige och begära tilläggsanslag. Avslår Regionfullmäktige begäran så gäller regeln om att man inte kan använda pengar man inte har.

Jag vill ställa följande frågor till Regionstyrelsens ordförande

 1. Stämmer min bild av ekonomihanteringen med vad regelverket i Regionen säger?
 2. Stämmer bilden med verkligheten?"

36. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Är regionfullmäktiges beslut angående utgående ambulanser till välgörenhetsorganisationer genomfört?

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Regionfullmäktige beslutade 2017-06-20 som svar på en motion från Liberalerna

- att begagnade ambulanser kan säljas till fast pris och erbjuda ideella och välgörenhetsorganisationer att köpa dem.

Jag konstaterar att Region Kronoberg just nu har två ambulanser som ska avyttras. Vad jag förstått genom olika kontakter är det oklart om Region Kronoberg ändrat rutinerna med anledning av regionfullmäktiges beslut. Jag har heller inte fått bekräftat att ideella och välgörenhetsorganisationer fått något erbjudande.

Med anledning av ovan ovanstående frågar jag regionstyrelsens ordförande:

 1. Har Region Kronoberg ändrat sina rutiner för avyttring av utgående ambulanser med anledning av regionfullmäktiges beslut?
 2. Har ideella och välgörenhetsorganisationer erbjudits att köpa dem och på vilket sätt har erbjudandet gått ut?"

37. Svar på enkla frågor

38. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.