Primära flikar

Regionfullmäktiges budgetmöte dag 2, 28 november 2018

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Johan Jarl

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Tony Lundstedt (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Johan Jarl

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Johan Jarl

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.20

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Johan Jarl

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Camilla Ymer (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sekreterarenheten

Talare

Jenny, Allmänpsykiatriska öppenvården

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Patrik Davidsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Patrik Davidsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Patrik Davidsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Camilla Ymer (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Camilla Ymer (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:55

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Rut Björkström (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Dagens öppnande

2. Upprop

13. Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 samt allmän regionalpolitisk budgetdebatt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
 • att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
 • att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår samt
 • att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

13h. Allmän regionalpolitisk budgetdebatt

Allmän regionalpolitisk budgetdebatt. Varje partiföreträdare har nu haft sitt anförande.

Detta innebär en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

13i. Budgetbeslut

Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 beslutas

Paus

14. Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 - Överföring av medel avseende anslag för mobila läkare samt tandvård

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att överföra anslag för mobila läkare motsvarande 6 897 000 kronor från regionstyrelsens driftbudget till hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget för 2019 och inarbeta förslag till ny inriktning i budgetarbetet för 2020 samt
 • att överföra anslag för tandvård (N-tandvård, S-tandvård och Ftandvård) motsvarande 900 000 kronor från regionstyrelsens driftbudget till hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget från och med 2019 och framåt.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har i och med ansvaret för Vårdval Kronoberg budgetmedel för mobila läkare. Mobila läkare är anställda av och verkar inom Medicin- och akutcentrum, vilket faller under Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och budgetram. Regionstyrelsen har hittills överfört årliga bidrag för de mobila läkarna till medicin- och akutcentrum. En överföring från regionstyrelsens driftbudget till hälsooch sjukvårdsnämndens driftbudget skulle ge en överensstämmelse mellan budget och verksamhet samt minska administrationen. Föreslås att 6 897 000 kronor överförs från regionstyrelsens driftbudget till hälsooch sjukvårdsnämndens driftbudget för 2019.

Regionstyrelsen har även budgetmedel för Nödvändig tandvård (Ntandvård), tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling (Standvård) och tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård). Enligt Tandvårdsförordningen har avgiftsfri tandvård införts för 20–23-åringar, vilket medfört att kostnaderna för N-, S- och F-tandvård för dessa årskullar numera belastar Tandvårdscentrum. Föreslås att 900 000 kronor överförs från regionstyrelsens driftbudget till hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget från och med 2019 och framåt.

15. Tandvårdstaxor 2019 – allmänvårdstaxa och specialistvårdstaxa

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att fastställa Allmänvårdstaxan och Specialistvårdstaxan i enlighet med bilaga 1-2 från och med 15 januari 2019 samt
 • att fastställa Friskvårdstaxan 2019 i enlighet med bilaga 3 från och med den 1 mars 2019.

Sammanfattning

Regionfullmäktige ska fastställa tandvårdstaxor för 2019, dels allmänvårdstaxa och dels specialistvårdstaxa. I taxorna föreslås en generell höjning av samtliga åtgärder med 2,8 procent, för att täcka kostnadsökningar. De nya tandvårdstaxorna föreslås gälla från den 15 januari 2019.

Frisktandvård är tandvård till fast pris, som erbjuds från och med det år man fyller 23 år. Med frisktandvård betalas en fast summa per år, oavsett vilken tandvård som behövs. Föreslås även att taxan för Frisktandvården höjs med motsvarande 2,8 % från den 1/3 2019.

16. Vårdval Kronoberg - primärvård - Uppdragsspecifikation 2019 med ekonomisk reglering

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk reglering.

Sammanfattning

Ärendet återremitterades vid regionfullmäktiges sammanträde den 26 september 2018 för att komplettera bilaga 1 med ett avsnitt om ”Ersättningsmodell för Vårdval Kronoberg – Primärvård”.

Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 4 037 kr i samband med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år 2019 gjordes med 2,3 procent enligt LPIK inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen reducerats med 23 kr med anledning av att förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 118 kr.

Fast vårdkontakt för äldre, riktade hälsosamtal för 50-åringar och hälsoundersökning vid definierade psykiska funktionshinder har tillkommit som delar i vårdcentralernas grunduppdrag. Särskild ersättning utgår för dessa delar.

Under 2019 kommer Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som exempelvis kontakt via video. Ersättningar/avdrag för besök på andra enheter inom vårdvalet inkluderar även videomöte.

Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats. När regionfullmäktige fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.

17. Partistöd 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa partistöd 2019 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.

Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes av regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är fastställt av regeringen till 46 500 kronor.

Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.

Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

18. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF KL18), med tillhörande bilaga samt
 • att uppdra åt regiondirektören att bereda tillämpningsanvisningar för OPF-KL18, för senare beslut i arbetsutskottet.

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

Regionstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet för förtroendevalda. Pensionsreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg är fastställt av regionfullmäktige. Arbetsutskottet kan därmed fastställa bestämmelser avseende OPF-KL.

19. Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019– 2021 med reservation för redaktionella ändringar

Sammanfattning

Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2012 har arbetats fram av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg med inspel från kommunbibliotekens tjänstepersoner. Den regionala biblioteksverksamheten i Kronoberg är samordnad med Blekinge och planen omfattar både Kronoberg och Blekinge.

Planen ska, tillsammans med de regionala kulturplanerna och Bibliotekslagen (2013:801), fungera som styrdokument för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. I bibliotekslagen står det att det ska finnas en separat plan för den regionala biblioteksverksamheten även om verksamheten finns med i den regionala kulturplanen.

Planen har antagits av Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs styrgrupp samt av Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd. Dokumentet skickas vidare för layout och korrektur efter slutgiltigt beslut.

20. Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2019 - justering och slutlig fastställelse

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 för slutlig fastställelse.

Sammanfattning

Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 fastställdes av regionfullmäktige 6 december 2017. Våren 2018 fastställde regeringen den definitiva ekonomiska ramen för landets länstransportplaner. Under 2018 har också ny fakta framkommit vilket påverkar Kronobergs plan. Detta medför att inför slutlig fastställelse har justeringar och kompletteringar av planen behövt göras. Senast den 31 december ska slutligt fastställd plan överlämnas till Näringsdepartementet.

Följande justeringar och kompletteringar har utförts:

 • Regeringen fastställde den 31 maj 2018 den ekonomiska ramen för landets länstransportplaner och att ramen skulle justeras utifrån uppgifter från Trafikverket. Vid slutlig fastställelse av Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 har ramen justerats, med en minskning på 39,3 miljoner kronor.
 • I december 2017 fanns enbart en preliminär åtgärdsplan för länets enskilda vägar. Efter remissbehandling av Trafikverket finns nu en slutlig 5-årsplan. Vid slutlig fastställelse av Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 finns en slutlig åtgärdsplan för enskilda vägar.
 • I december 2017 var LvG 941 Stenbrohult – Lillagården norr om Fröseke (tidigare namngivning Grönskåra-Fröseke) en av de särskild prioriterade vägarna för potten mindre investeringar. Under 2018 har ny mer korrekt kostnadskalkyl tagits fram och kostnaden överskrider 25 miljoner kronor. Detta innebär att vägen måste vara prioriterad som namngiven åtgärd i Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 om Trafikverket ska kunna genomföra åtgärder.

21. AB Destination Småland – översyn om alternativ driftform

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att överföra verksamheten inom AB Destination Småland till Region Kronobergs förvaltning samt
 • att därefter lägga bolaget AB Destination Smålands verksamhet vilande.

Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande uppdrog åt regiondirektören att utreda alternativa driftsformer för den regionala turismorganisationen som idag drivs genom AB Destination Småland.

Syftet med utredningen är att utgöra underlag för ägarbeslut kring AB Destination Smålands framtida organisation och driftsform. Svensk Destinationsutveckling AB har på uppdrag av Region Kronoberg genomfört utredningen vilket resulterat i rapporten ”Utredning om alternativa driftformer för den regionala turismverksamheten i Region Kronoberg”. De tre alternativ som utretts är:

 • Att fortsätta driva verksamheten på nuvarande sätt i bolagsform.
 • Att överföra verksamheten och driva den som en del i enheten ”Hållbar Tillväxt under Regional Utveckling.
 • Att ändra ägandet och låta kommunerna tillsammans med regionen vara ägare till bolaget.

Ordförandeberedningen förordar alternativ två, d.v.s. att verksamheten drivs under enheten ”Hållbar tillväxt” med nuvarande strategisk inritning. De huvudsakliga skälen till förordande av alternativ två är:

 • Förbättrade möjligheter att jobba med destinationsutveckling genom närhet till de övriga regionala utvecklingsfrågorna. Särskilt näringsliv, infrastruktur, kollektivtrafik samt attraktionskraftarbete.
 • Tydligare politisk styrning genom ordinarie nämndsstruktur.
 • Effektiviseringsmöjligheter genom effektivare användning av gemensamma resurser samt minskat dubbelarbete av bolaget och förvaltning.

Utdelning av Region Kronobergs Miljöpris 2018

21. AB Destination Småland – översyn om alternativ driftform

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att överföra verksamheten inom AB Destination Småland till Region Kronobergs förvaltning samt
 • att därefter lägga bolaget AB Destination Smålands verksamhet vilande.

Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande uppdrog åt regiondirektören att utreda alternativa driftsformer för den regionala turismorganisationen som idag drivs genom AB Destination Småland.

Syftet med utredningen är att utgöra underlag för ägarbeslut kring AB Destination Smålands framtida organisation och driftsform. Svensk Destinationsutveckling AB har på uppdrag av Region Kronoberg genomfört utredningen vilket resulterat i rapporten ”Utredning om alternativa driftformer för den regionala turismverksamheten i Region Kronoberg”. De tre alternativ som utretts är:

 • Att fortsätta driva verksamheten på nuvarande sätt i bolagsform.
 • Att överföra verksamheten och driva den som en del i enheten ”Hållbar Tillväxt under Regional Utveckling.
 • Att ändra ägandet och låta kommunerna tillsammans med regionen vara ägare till bolaget.

Ordförandeberedningen förordar alternativ två, d.v.s. att verksamheten drivs under enheten ”Hållbar tillväxt” med nuvarande strategisk inritning. De huvudsakliga skälen till förordande av alternativ två är:

 • Förbättrade möjligheter att jobba med destinationsutveckling genom närhet till de övriga regionala utvecklingsfrågorna. Särskilt näringsliv, infrastruktur, kollektivtrafik samt attraktionskraftarbete.
 • Tydligare politisk styrning genom ordinarie nämndsstruktur.
 • Effektiviseringsmöjligheter genom effektivare användning av gemensamma resurser samt minskat dubbelarbete av bolaget och förvaltning.

Paus

21. AB Destination Småland – översyn om alternativ driftform

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att överföra verksamheten inom AB Destination Småland till Region Kronobergs förvaltning samt
 • att därefter lägga bolaget AB Destination Smålands verksamhet vilande.

Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande uppdrog åt regiondirektören att utreda alternativa driftsformer för den regionala turismorganisationen som idag drivs genom AB Destination Småland.

Syftet med utredningen är att utgöra underlag för ägarbeslut kring AB Destination Smålands framtida organisation och driftsform. Svensk Destinationsutveckling AB har på uppdrag av Region Kronoberg genomfört utredningen vilket resulterat i rapporten ”Utredning om alternativa driftformer för den regionala turismverksamheten i Region Kronoberg”. De tre alternativ som utretts är:

 • Att fortsätta driva verksamheten på nuvarande sätt i bolagsform.
 • Att överföra verksamheten och driva den som en del i enheten ”Hållbar Tillväxt under Regional Utveckling.
 • Att ändra ägandet och låta kommunerna tillsammans med regionen vara ägare till bolaget.

Ordförandeberedningen förordar alternativ två, d.v.s. att verksamheten drivs under enheten ”Hållbar tillväxt” med nuvarande strategisk inritning. De huvudsakliga skälen till förordande av alternativ två är:

 • Förbättrade möjligheter att jobba med destinationsutveckling genom närhet till de övriga regionala utvecklingsfrågorna. Särskilt näringsliv, infrastruktur, kollektivtrafik samt attraktionskraftarbete.
 • Tydligare politisk styrning genom ordinarie nämndsstruktur.
 • Effektiviseringsmöjligheter genom effektivare användning av gemensamma resurser samt minskat dubbelarbete av bolaget och förvaltning.

22. ALMI Företagspartner Kronobergs län – ägardirektiv 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2019.

Sammanfattning

Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringarna i direktivet är av marginell karaktär och påverkar inte verksamheten i det regionala bolaget.

Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg kvarstår, vilken avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som t ex små branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa näringarna. I samband med genomförandet av ALMI:s nya strategi, vilken trädde i kraft 1 januari 2018, digitaliseras stora delar av den inledande rådgivningen, varför begreppet rådgivning tonas ner i ägaranvisningen till förmån för begreppet affärsutveckling.

23. IT-plattform Småland & Öland AB - bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att fastställa ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2019,
 • att fastställa bolagsordning för IT-plattform Småland & Öland AB samt
 • att fastställa aktieägaravtal för IT-plattform Småland & Öland AB.

Sammanfattning

IT-plattform Småland & Öland AB bildades 2014 gemensamt av Regionförbunden i Kronobergs och Kalmar län och Smålands Turism AB i Jönköpings län med en ägarandel på en tredjedel vardera. Under 2017 begärde Smålands Turism AB utträde ur bolaget varvid övriga två ägare erbjöds överta dess ägarandel. Region Kronoberg beslutade 2017- 09-27 (RF §117) att avsätta 25 000 kronor för köp av 50 % av denna ägarandel. Motsvarande beslut har också tagits av Regionförbundet i Kalmar län. Köpet genomfördes i september 2018.

Den nya ägarsituationen och förändringar inom besöksnäringen föranleder vissa förändringar i bolagets styrande dokument – bolagsordning och ägardirektiv – och i det aktieägaravtal som reglerar ägarnas relation och samverkan gentemot bolaget. Utarbetandet av dessa förnyade styrdokument har skett i samverkan mellan de två ägarna. I bifogade förslag till styrdokument har text från äldre dokument som tagits bort strukits över och nya texter har markerats med gult.

24. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag för 2018.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen på regionfullmäktiges sista sammanträde redovisa de motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats. Under 2018 har hittills 18 motioner inkommit, varav 8 inte slutbehandlats. Därutöver finns 1 inte slutbehandlad motion från 2016. 12 medborgarförslag har inkommit, varav 7 inte slutbehandlats. De motioner som inte slutbehandlats är:

 • Ny ersättningsmodell för vårdvalet – Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) (16RK1968). Regionfullmäktige beslutade § 331/17 att remittera motionen till folkhälsoberedningen för utvärdering av tidigare och andra regioners ersättningsmodeller samt att den behandlas under hösten 2017.
 • Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och montera ner (18RGK370) - Anna Zelvin (KD) och Eva Johansson (KD). Motionen återremitterades av regionstyrelsen § 134/2018 och behandlas av regionfullmäktige i februari 2019.
 • Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt journalsystem – Yngve Filipsson (L) (18RGK764). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2018.
 • Inför grön rehabilitering som behandlingsform – Britt-Louise Berndtsson (C), Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) (18RGK899). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2018.
 • Dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga flickor – Roland Gustbée (M) (18RGK900). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2018.
 • Förenkla hjälpmedelshanteringen – Yngve Filipsson (L) (18RGK1114). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2018.
 • Förbättra vården för ME-sjuka i länet – Sven Sunesson (C) (18RGK1271). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2018.
 • Besöksnäringen behöver kollektivtrafik – Sven Sunesson (C) (18RGK1342). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2019.
 • Lägre biljettpriser i lågtrafik – Roland Gustbée (M) och Mikael Johansson (M) (18RGK1343). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2019.
 • Gemenskap på recept – Eva Johnsson (KD) och Anna Zelvin (KD) (18RGK1418). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2019.
 • Successiv avtrappning av partistöd (18RGK1636) – Kjell Jormfeldt (MP). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2019.
 • Grön rehabilitering i Kronoberg (18RGK1652). Motionen behandlas av regionfullmäktige i juni 2019.
 • Ersättarplatser (18RGK1769) – Melena Jönsson (SD). Motionen tidsätts av regionstyrelsens arbetsutskott i december 2018.

Ej slutbehandlade medborgarförslag är:

 • Uppstart av anpassad kurs/utbildning i skapande på Grimslövs Folkhögskola (18RGK1566). Regionfullmäktige beslutar om hantering av förslaget i november 2018.
 • Det behövs en rehab bassäng i Alstermo (18RGK1638). Regionfullmäktige beslutar om hantering av förslaget i november 2018.
 • Ortopedisk tandläkare till mindre orter en dag i veckan (18RGK1650). Regionfullmäktige beslutar om hantering av förslaget i november 2018.
 • Förlängning av tiden för beställning av sjukresor (18RGK1743). Regionfullmäktige beslutar om hantering av förslaget i november 2018.
 • Cellprovsmottagning i Älmhult (18RGK1768). Regionfullmäktige beslutar om hantering av förslaget i november 2018.
 • Inför funktion för övergång mellan zoner när man åker med Länstrafiken (18RGK1774). Regionfullmäktige beslutar om hantering av förslaget i november 2018.
 • Hjälp i hemmet med utprovning av hjälpmedel (18RGK1837). Regionfullmäktige beslutar om hantering av förslaget i november 2018.

25. Redovisning av medborgarförslag som beslutats av regionstyrelsen och nämnderna 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats av regionstyrelsen och nämnderna 2018.

Sammanfattning

Följande 5 medborgarförslag har beslutats av regionstyrelsen och nämnderna under 2018:

 • Mätstation för luftburet pollen i Kronobergs län (18RGK737). Regionstyrelsen beslutade § 106/2018 att Region Kronoberg inväntar en nationell lösning för placering och finansiering av pollenmätning i Sverige samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat.
 • Ett NP-centrum med samordnare för barn, ungdomar och vuxna med NP-funktionsnedsättning (18RGK316). Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 59/2018 att fortsatt dialog om ett eventuellt NP-centrum inom Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att det därmed anses besvarat.
 • Medicinska intyg (18RGK493). Trafiknämnden beslutade i november 2018 att besvara förslaget med att en eventuell förändring intygens hantering och giltighetstid hanteras i pågående översyn av regelverket.
 • Länsövergripande resekort för pensionärer (18RGK672). Trafiknämnden beslutade § 59/2018 att besvara förslaget med hänvisning till trafikdirektörens att utreda möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer.
 • Lokaltrafiken i Växjö (18RGK806). Trafiknämnden beslutade § 60/2018 att besvara förslaget med hänvisning till trafikdirektörens att utreda möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer.

26. Sändning av regionfullmäktige 2019

Förslag till beslut

Fullmäktigepresidiet föreslår regionfullmäktige besluta

 • om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2019 via webben, kabel-tv och närradio,
 • att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2019 för förtroendemannaorganisationen, 
 • att utse Ordförande Britt-Louise Berndtsson som utgivare för webbsändningarna
 • att utse förste vice ordförande, Pernilla Sjöberg som ställföreträdande utgivare för webbsändningarna,
 • att anslå medel för ändamålet ur regionfullmäktiges budget 2019.

Sammanfattning

Region Kronoberg sänder fullmäktigesammanträdena över regionens webbplats. Webbsändningen har tidigare anmälts till myndigheten för radio och tv.

Region Kronoberg ska även utse ansvarig utgivare för webbsändningen. Med hänsyn till att nya ledamöter har valts till uppdrag behöver fullmäktige entlediga den tidigare utsedda utgivaren och ställföreträdande utgivaren och utse ny utgivare. Föreslås att fullmäktiges ordförande utses till utgivare av fullmäktiges webbsändningar.

En utgivare har möjlighet att utse ställföreträdande utgivare. En utsedd ställföreträdande utgivare ska godkännas av regionfullmäktige. Föreslås att fullmäktiges utser vice ordförande som ställföreträdande utgivare vid ordförandes frånvaro.

27. Annonsering av regionfullmäktige 2019

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att information om tid och plats för regionfullmäktiges möten under 2019 ska annonseras i Smålandsposten och Smålänningen.

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige för varje år besluta om i vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för årets möten ska annonseras.

Paus

28. Fördelning av medborgarförslag – Det behövs en rehab-bassäng i Alstermo

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit avseende byggande av en rehab-bassäng i Alstermo.

29. Fördelning av medborgarförslag – Uppstart av anpassad kurs/utbildning i skapande på Grimslövs folkhögskola

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till Grimslövs Folkhögskolas styrelse för besvarande.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit avseende uppstart av en anpassad utbildning/kurs i skapande på Grimslövs Folkhögskola. Utbildningen ska rikta sig till äldre ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvariationer med diagnos inom autismspektrum, men även andra neuropsykiatriska tillstånd.

30. Fördelning av medborgarförslag – Ortopedisk tandläkare till mindre orter en dag i veckan

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit om ortopedisk tandläkare till större, mindre orter några dagar i veckan.

31. Fördelning av medborgarförslag – Förlängning av tiden för beställning av sjukresor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för besvarande.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag om förlängning av tiden för beställning av sjukresor.

32. Fördelning av medborgarförslag – Cellprovsmottagning i Älmhult

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit om öppen cellprovsmottagning i Älmhult.

33. Fördelning av medborgarförslag – Funktion för övergång mellan zoner vid resor med länstrafiken

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för besvarande.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit om införande av en funktion för övergång mellan zoner vid byte mellan Länstrafiken Kronoberg och Blekingetrafiken.

34. Fördelning av medborgarförslag - Hjälp i hemmet med utprovning av hjälpmedel

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag om möjlighet att få hjälp med utprovning av olika hjälpmedel i hemmet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

35. Svar på motion – Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt journalsystem

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att i samband med nästa upphandling som berör patientjournalsystemet ta upp för bedömning om privata vårdgivare ska tas med i upphandlingsunderlaget samt att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit möjligheten för vårdgivare att använda journalsystemet Cambio Cosmic ska utreda samt att uppdra till regionstyrelsen att fatta beslut i frågan utfrån motionens intentioner och utredningens resultat. Motionen lyfter fram styrkan med att Region Kronoberg har ett gemensamt journalsystem för all regiondriven hälso- och sjukvård inklusive vårdvalets privata vårdgivare. Genom att erbjuda även övriga privata vårdgivare möjligheten att använda Cambio Cosmic menar motionären att både högkostnadshantering och patientsäkerhet skulle stärkas. I nuläget erbjuder Region Kronoberg, enligt avtal med leverantören, privata vårdvalsenheter och även länets kommuner, att ta del av det gemensamma journalsystemet Cambio Cosmic. Med anledning av att Region Kronoberg vid upphandlingstillfället inte upphandlat och avtalat för de övriga privata vårdgivarnas räkning är det inte möjligt för dem att erbjudas ta del av vårdinformationssystemet Cambio Cosmic. Region Kronoberg skulle vid ett sådant förfarande begå avtalsbrott eftersom en sådan begränsning är inskriven i avtalet med leverantören. Att erbjuda privata vårdgivare utanför avtalet kostnadsfri samverkan genom Cambio Cosmic innebär en konkurrensfördel.

36. Svar på motion – Inför grön rehabilitering som behandlingsform

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att kartlägga hur grön rehabilitering tillämpas i andra regioner,
 • att uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i maj 2019, med förslag på fortsatt hantering samt
 • att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C), Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) har i en motion föreslagit att införa Grön rehabilitering som behandlingsform. Motionen lyfter fram behovet av att kunna erbjuda grön rehabilitering för olika patientgrupper, som personer med utmattningssyndrom, men också befolkningsgrupper, som ungdomar som inte studerar eller arbetar. Det pågår liknande verksamhet i andra regioner.

Enligt ett tidigare beslut i regionstyrelsen pågår en dialog mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitet gällande projektet ”Skogens hälsofrämjande värden”. När det finns positiva resultat från den pågående pilotstudien kan det bli aktuellt att utvidga satsningen med patientrekrytering från någon av regionens mottagningar. Det skulle därmed kunna utgöra en modell för grön rehabilitering som kan vidareutvecklas och utvärderas för olika patientgrupper.

37. Svar på motion – Dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga flickor

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att undersöka möjligheterna att starta en försöksverksamhet med dans mot psykisk ohälsa. Alltför många ungdomar uppvisar olika symptom på psykisk ohälsa. Det tycks dessutom som att flickor i åldern 13 – 15 år har en särskild risk för olika besvär. Deltagande i dansklasser under två terminer har visat på god effekt.

På Familjehälsan inom Barnkliniken pågår nu planering av en pilotverksamhet. Det är av stor vikt att följa och utvärdera den planerade pilotverksamheten, gärna med stöd från FoU Kronoberg. Om genomförandet visar på positiva resultat bör ett fortsatt implementeringsarbete kopplas till regionens samverkan med länets kommuner och hanteras genom stöd av Avdelningen för folkhälsa och social utveckling/Regional utveckling.

38. Svar på motion – Förenkla hjälpmedelshanteringen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det finns en tydlig information som kan lämnas till patienter och brukare om vilka hjälpmedel som finns och vart man vänder sig för att få hjälp samt
 • att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att fullmäktige fattar beslut om att genomföra en utredning med uppdrag att se över möjligheterna till bättre samordning mellan de berörda aktörerna som hanterar hjälpmedel med syfte att förenkla och underlätta för den enskilda brukaren. Motionären föreslår att det i uppdraget ska finnas:

 • en inventering av aktörer av hjälpmedel
 • en invertering av vilka olika typer av hjälpmedel som tillhandahålls och av vem
 • visa på effektiva alternativ gällande samordning
 • visa på ett, utifrån ett brukarperspektiv, enklare sätt av samordning

För kommunerna i länet och Region Kronoberg finns en tydlig fördelning av ansvar inom hjälpmedelsområdet. I respektive ansvarsområde för de olika huvudmännen ligger det ekonomiska ansvaret att tillhandahålla ett hjälpmedelssortiment. Att förskriva hjälpmedel är ett ansvar inom rehabiliterings- och habiliteringsverksamheterna och behöver inte påverkas av vilken huvudman som äger ansvar för produktområdet. Det finns en överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner som syftar till att underlätta processerna inom hjälpmedelshanteringen i länet.

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och Omsorgsnämnden i Växjö kommun startades ett projekt i januari 2016 som arbetade med att ta fram underlag för att bilda en gemensam hjälpmedelsverksamhet. Projektet lyckades inte att nå en ekonomisk kalkyl som samtliga parter kunde enas om varför det togs politiska beslut om att avsluta projektet (HSN 2017-10-23 § 95).

39. Svar på motion – Förbättra vården för ME-sjuka i länet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att Regionfullmäktige ska ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå på vilket sätt vi kan förbättra vården för ME-sjuka i länet, där utbildning och samarbete med andra län är frågor som ska belysas. Medicinsk grupp neurologi har tagit fram lokala riktlinjer för ME/CFS som har godkänts i Medicinska kommitteen. Dessa riktlinjer ligger nu i beslutsprocess i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.

40. Revisionsrapport: Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg

Sammanfattning

Revisionen presenterar en granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg

41. Revisionsrapport: Granskning av regionala utvecklingsnämnden

Sammanfattning

Revisionen presenterar en granskning av regionala utvecklingsnämnden

42. Informationsärende: Halvårsrapport från patientnämnden

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Information om halvårsuppföljning av patientnämndens verksamhet redovisas.

43. Mötets avslutande

Fullmäktige- och budgetmöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 28 november kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.