Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 18 juni 2019

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.20

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.25

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11.50

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Lovisa Alm (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13.30

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14.50

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Lovisa Alm (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande

Upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Sammanfattning

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Sammanfattning

Regionfullmäktige utser RosMarie Jönsson Neckö (S) och Ida Eriksson (M) att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker den 26 juni 2019 kl. 10.00.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Sammanfattning  

Regionfullmäktige går igenom dagens interpellationer och medger att de får ställas.

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående nya vårdcentraler
 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående sjukvårdens ekonomi
 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående särskilda lönesatsningar som löper ut under 2019- 2020
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående Vårdval Primärvård
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående fetmaoperationer

6. Inkomna enkla frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att frågan angående möjligheten att vänta på CLV inför förlossning får ställas. Övriga frågor avvisas med hänvisning till att de är mer av interpellationskaraktär.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Inför mötet har följande frågor inkommit:

 • Fråga (interpellation) till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående ökade kostnader för väktare i Region Kronoberg
 • Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående möjligheten att vänta på CLV inför förlossning
 • Fråga (interpellation) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående doulor i Kronobergs län

7. Fördelning av medborgarförslag angående busslinje 310/311

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.

Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att Region Kronoberg ser över vilka tider buss 310 från Växjö varit framme i Nottebäck och vilka tider anslutningsbussen 311 kört från Nottebäck till Norrhult/Klavreström då det upplevs som att anslutningsbussen många gånger inte ansluter.

8. Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande (M) angående möjligheten att vänta på CLV inför förlossning

Sammanfattning

Olja Pekusic (S) har ställt följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

"Med anledning av rapporterna om att en gravid kvinna från Ljungby som nekats två gånger samma dygn att få stanna kvar på förlossningen till slut födde på en gräsmatta på väg in till lasarettet:

 • Vilka möjligheter finns för den som har långt att köra till förlossningen att vänta kvar på Centrallasarettet i Växjö tills att förlossningen drar igång?"

9. Skrivelse angående befarat underskott i hälso- och sjukvården

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda förslag på åtgärdsplan för att sänka kostnader och reducera budgetunderskottet.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har mottagit en skrivelse från hälso- och sjukvårdsnämnden angående befarat underskott inom hälso- och sjukvården 2019.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 65/19 att åtgärder motsvarande 89 miljoner kronor ska vidtas för att sänka kostnaderna och reducera underskottet jämfört med budget.

Åtgärderna motsvarar inte nämndens beslut varför en ospecificerad post på 36 miljoner kronor tagits in i prognosen med uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med åtgärdsredovisning.

Resultatet för april visar en ytterligare försämrad ekonomi och slutar ackumulerat på -80 miljoner kronor. Försämringen är främst orsakad av ett fåtal, men dyra vårdtillfällen inom den högspecialiserade vården, läkemedel och fortsatt beroende av hyrpersonal. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill därför uppmärksamma regionstyrelsen på att det prognostiserade underskottet på -100 miljoner kronor kan bli ännu sämre. Eventuellt tillkommande statsbidrag har inte inkluderats i prognosen.

Regionstyrelsen konstaterar, genom sin uppsiktsplikt över styrelser och nämnder, att hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda målen och resultaten för 2019. Regionstyrelsen noterar vidare att hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och reducera underskottet men att dessa inte är tillräckliga. Regionstyrelsen föreslår därför regionfullmäktige uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda förslag på åtgärdsplan för att sänka kostnaderna och reducera budgetunderskottet.

Paus

9. Skrivelse angående befarat underskott i hälso- och sjukvården

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda förslag på åtgärdsplan för att sänka kostnader och reducera budgetunderskottet.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har mottagit en skrivelse från hälso- och sjukvårdsnämnden angående befarat underskott inom hälso- och sjukvården 2019.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 65/19 att åtgärder motsvarande 89 miljoner kronor ska vidtas för att sänka kostnaderna och reducera underskottet jämfört med budget.

Åtgärderna motsvarar inte nämndens beslut varför en ospecificerad post på 36 miljoner kronor tagits in i prognosen med uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med åtgärdsredovisning.

Resultatet för april visar en ytterligare försämrad ekonomi och slutar ackumulerat på -80 miljoner kronor. Försämringen är främst orsakad av ett fåtal, men dyra vårdtillfällen inom den högspecialiserade vården, läkemedel och fortsatt beroende av hyrpersonal. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill därför uppmärksamma regionstyrelsen på att det prognostiserade underskottet på -100 miljoner kronor kan bli ännu sämre. Eventuellt tillkommande statsbidrag har inte inkluderats i prognosen.

Regionstyrelsen konstaterar, genom sin uppsiktsplikt över styrelser och nämnder, att hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda målen och resultaten för 2019. Regionstyrelsen noterar vidare att hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och reducera underskottet men att dessa inte är tillräckliga. Regionstyrelsen föreslår därför regionfullmäktige uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda förslag på åtgärdsplan för att sänka kostnaderna och reducera budgetunderskottet.

10. Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
 3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
 5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

10.1 Inledande anförande av regionstyrelsens ordförande (M)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
 3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
 5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

10.2 Budget 2020 - Inledande anförande av regionstyrelsens 2:e vice ordförande (S)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
 3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
 5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

10.3 Budget 2020 - Sverigedemokraternas anförande

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
 3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
 5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

Paus

10.4 Budget 2020 - Centerpartiets anförande

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
 3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
 5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

10.5 Budget 2020 - Kristdemokraternas anförande

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
 3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
 5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

10.6 Budget 2020 - Vänsterpartiets anförande

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
 3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
 5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

10.7 Budget 2020 - Liberalernas anförande

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
 3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
 5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

Paus

10.8 Budget 2020 - Regionpolitisk budgetdebatt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
 3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
 5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

Paus

10.8 Budget 2020 - Regionpolitisk budgetdebatt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
 3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
 5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

Dagens avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 18 juni kl. 09.00, planerad sluttid: kl. 16.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.