Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 19 juni 2019

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Fredrik Jakobsson (V)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.20

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Patrik Davidsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13.25

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14.50

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Patrik Davidsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16.00

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Dagens öppnande samt upprop

10.8 Budget 2020 - Regionpolitisk budgetdebatt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
 3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
 5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

Paus

10.9 Budget 2020 - Budgetbeslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
 3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
 5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

11. Budget för regionfullmäktiges revisorer 2020

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige fastställa revisorernas anslag 2020 till 4 161 000 kr, exklusive uppräkning för lön och arvoden 2020.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges presidium ska enligt KL kap 11 § 8 bereda förslag till budget för regionfullmäktiges revisorer. Revisionen har inkommit med skrivelse ”Revisorernas behovsprioritering 2020” daterad 2019-02-11. Revisorerna begär ett anslag på 4 861 000 kr för 2020 exklusive indexuppräkning. Till beloppet tillkommer även kostnader för regiongemensamma system, baspaket och servicepaket.

Regionfullmäktiges presidium noterar att Region Kronoberg har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge och konstaterar att Revisionen inom Region Kronoberg hållit sin budget väl både under 2018. Därav föreslås att Revisionens budget bibehålls till 4 161 000 kr, exklusive uppräkning för lön och arvode 2020.

12. Aktualisering Gröna Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

Sammanfattning

Enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska Region Kronoberg minst en gång under varje mandatperiod se över den regionala utvecklingsstrategin.

Regionstyrelsen fattade 2018-03-23 beslut om att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att bereda förslag till regional utvecklingsstrategi enligt utredningsförslag 2 – mer omfattande förändring inom befintlig struktur, inför slutligt beslut i regionfullmäktige juni 2019.

Regionala utvecklingsförvaltningen har arbetat fram en aktualiserad strategi utifrån förslag 2 och haft regelbundna avstämningar med regionala utvecklingsnämnden under perioden. Förslag 2 innebar att behålla målbild, övergripande mål och indelningarna ”växa i” och ”växa av”. Det ingick även att förtydliga och utvidga vilka områden som ingår under prioriterade områden för att förenkla kommunikationen av dem. Gröna tråden skulle behållas men tydliggöras.

De största förändringarna från strategin 2015 är att de centrala utmaningarna har uppdaterats. Uppföljning har kompletterats med en nivå med påverkansfaktorer samt en hållbarhetsdimension. Antalet mål har minskats något för att skapa tydligare styrning och utifrån den nya nivån med påverkansfaktorer. Varje prioritering har istället för de tidigare samhandlingspunkterna fått en ny nivå som heter insatsområde, som förtydligar vad som ska göras, och prioriterade målgrupper. De är på en konkretionsnivå som en regional utvecklingsstrategi kan vara på utifrån att den är en paraplystrategi som i sin tur har understrategier. Den gröna tråden har även tydliggjorts i stor utsträckning.

Under aktualiseringen har en nulägesanalys tagits fram. Processen med externa aktörer har varit mindre omfattande än 2015 eftersom det endast är en aktualisering och målbilden har inte förändrats. Samtal har förts med kommunala chefsnätverk och andra viktiga nätverk och nyckelpersoner. Det har anordnats en hearing och förslagen diskuterats på Regiondagarna med högsta politiska ledning i kommuner och Region Kronoberg, bolag samt Länsstyrelsen och LNU.

Under perioden 16 februari till 16 april var strategin på remiss till de av regionala utvecklingsnämnden beslutade remissinstanserna. De var länets kommuner, grannregioner, utvalda myndigheter, länets tio större företag och aktörer från civilsamhället. Det fanns även möjlighet för övriga aktörer och invånare att inkomma med synpunkter via Gröna Kronobergs hemsida. Det inkom 26 remissvar. Många kloka synpunkter inkom, förändringar har framför gjorts inom prioritering 1, om hållbara resor och transporter.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 53/19 att föreslå regionfullmäktige att fastställer aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

12.1 Gröna Kronoberg - Inledande anförande, Regionala Utvecklingsnämndens ordförande (M)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

Sammanfattning

Enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska Region Kronoberg minst en gång under varje mandatperiod se över den regionala utvecklingsstrategin.

Regionstyrelsen fattade 2018-03-23 beslut om att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att bereda förslag till regional utvecklingsstrategi enligt utredningsförslag 2 – mer omfattande förändring inom befintlig struktur, inför slutligt beslut i regionfullmäktige juni 2019.

Regionala utvecklingsförvaltningen har arbetat fram en aktualiserad strategi utifrån förslag 2 och haft regelbundna avstämningar med regionala utvecklingsnämnden under perioden. Förslag 2 innebar att behålla målbild, övergripande mål och indelningarna ”växa i” och ”växa av”. Det ingick även att förtydliga och utvidga vilka områden som ingår under prioriterade områden för att förenkla kommunikationen av dem. Gröna tråden skulle behållas men tydliggöras.

De största förändringarna från strategin 2015 är att de centrala utmaningarna har uppdaterats. Uppföljning har kompletterats med en nivå med påverkansfaktorer samt en hållbarhetsdimension. Antalet mål har minskats något för att skapa tydligare styrning och utifrån den nya nivån med påverkansfaktorer. Varje prioritering har istället för de tidigare samhandlingspunkterna fått en ny nivå som heter insatsområde, som förtydligar vad som ska göras, och prioriterade målgrupper. De är på en konkretionsnivå som en regional utvecklingsstrategi kan vara på utifrån att den är en paraplystrategi som i sin tur har understrategier. Den gröna tråden har även tydliggjorts i stor utsträckning.

Under aktualiseringen har en nulägesanalys tagits fram. Processen med externa aktörer har varit mindre omfattande än 2015 eftersom det endast är en aktualisering och målbilden har inte förändrats. Samtal har förts med kommunala chefsnätverk och andra viktiga nätverk och nyckelpersoner. Det har anordnats en hearing och förslagen diskuterats på Regiondagarna med högsta politiska ledning i kommuner och Region Kronoberg, bolag samt Länsstyrelsen och LNU.

Under perioden 16 februari till 16 april var strategin på remiss till de av regionala utvecklingsnämnden beslutade remissinstanserna. De var länets kommuner, grannregioner, utvalda myndigheter, länets tio större företag och aktörer från civilsamhället. Det fanns även möjlighet för övriga aktörer och invånare att inkomma med synpunkter via Gröna Kronobergs hemsida. Det inkom 26 remissvar. Många kloka synpunkter inkom, förändringar har framför gjorts inom prioritering 1, om hållbara resor och transporter.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 53/19 att föreslå regionfullmäktige att fastställer aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

12.2 Gröna Kronoberg - Inledande anförande, Regionala Utvecklingsnämndens 2:e vice ordförande (S)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

Sammanfattning

Enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska Region Kronoberg minst en gång under varje mandatperiod se över den regionala utvecklingsstrategin.

Regionstyrelsen fattade 2018-03-23 beslut om att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att bereda förslag till regional utvecklingsstrategi enligt utredningsförslag 2 – mer omfattande förändring inom befintlig struktur, inför slutligt beslut i regionfullmäktige juni 2019.

Regionala utvecklingsförvaltningen har arbetat fram en aktualiserad strategi utifrån förslag 2 och haft regelbundna avstämningar med regionala utvecklingsnämnden under perioden. Förslag 2 innebar att behålla målbild, övergripande mål och indelningarna ”växa i” och ”växa av”. Det ingick även att förtydliga och utvidga vilka områden som ingår under prioriterade områden för att förenkla kommunikationen av dem. Gröna tråden skulle behållas men tydliggöras.

De största förändringarna från strategin 2015 är att de centrala utmaningarna har uppdaterats. Uppföljning har kompletterats med en nivå med påverkansfaktorer samt en hållbarhetsdimension. Antalet mål har minskats något för att skapa tydligare styrning och utifrån den nya nivån med påverkansfaktorer. Varje prioritering har istället för de tidigare samhandlingspunkterna fått en ny nivå som heter insatsområde, som förtydligar vad som ska göras, och prioriterade målgrupper. De är på en konkretionsnivå som en regional utvecklingsstrategi kan vara på utifrån att den är en paraplystrategi som i sin tur har understrategier. Den gröna tråden har även tydliggjorts i stor utsträckning.

Under aktualiseringen har en nulägesanalys tagits fram. Processen med externa aktörer har varit mindre omfattande än 2015 eftersom det endast är en aktualisering och målbilden har inte förändrats. Samtal har förts med kommunala chefsnätverk och andra viktiga nätverk och nyckelpersoner. Det har anordnats en hearing och förslagen diskuterats på Regiondagarna med högsta politiska ledning i kommuner och Region Kronoberg, bolag samt Länsstyrelsen och LNU.

Under perioden 16 februari till 16 april var strategin på remiss till de av regionala utvecklingsnämnden beslutade remissinstanserna. De var länets kommuner, grannregioner, utvalda myndigheter, länets tio större företag och aktörer från civilsamhället. Det fanns även möjlighet för övriga aktörer och invånare att inkomma med synpunkter via Gröna Kronobergs hemsida. Det inkom 26 remissvar. Många kloka synpunkter inkom, förändringar har framför gjorts inom prioritering 1, om hållbara resor och transporter.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 53/19 att föreslå regionfullmäktige att fastställer aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

12.3 Gröna Kronoberg - Regionalpolitisk debatt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

Sammanfattning

Enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska Region Kronoberg minst en gång under varje mandatperiod se över den regionala utvecklingsstrategin.

Regionstyrelsen fattade 2018-03-23 beslut om att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att bereda förslag till regional utvecklingsstrategi enligt utredningsförslag 2 – mer omfattande förändring inom befintlig struktur, inför slutligt beslut i regionfullmäktige juni 2019.

Regionala utvecklingsförvaltningen har arbetat fram en aktualiserad strategi utifrån förslag 2 och haft regelbundna avstämningar med regionala utvecklingsnämnden under perioden. Förslag 2 innebar att behålla målbild, övergripande mål och indelningarna ”växa i” och ”växa av”. Det ingick även att förtydliga och utvidga vilka områden som ingår under prioriterade områden för att förenkla kommunikationen av dem. Gröna tråden skulle behållas men tydliggöras.

De största förändringarna från strategin 2015 är att de centrala utmaningarna har uppdaterats. Uppföljning har kompletterats med en nivå med påverkansfaktorer samt en hållbarhetsdimension. Antalet mål har minskats något för att skapa tydligare styrning och utifrån den nya nivån med påverkansfaktorer. Varje prioritering har istället för de tidigare samhandlingspunkterna fått en ny nivå som heter insatsområde, som förtydligar vad som ska göras, och prioriterade målgrupper. De är på en konkretionsnivå som en regional utvecklingsstrategi kan vara på utifrån att den är en paraplystrategi som i sin tur har understrategier. Den gröna tråden har även tydliggjorts i stor utsträckning.

Under aktualiseringen har en nulägesanalys tagits fram. Processen med externa aktörer har varit mindre omfattande än 2015 eftersom det endast är en aktualisering och målbilden har inte förändrats. Samtal har förts med kommunala chefsnätverk och andra viktiga nätverk och nyckelpersoner. Det har anordnats en hearing och förslagen diskuterats på Regiondagarna med högsta politiska ledning i kommuner och Region Kronoberg, bolag samt Länsstyrelsen och LNU.

Under perioden 16 februari till 16 april var strategin på remiss till de av regionala utvecklingsnämnden beslutade remissinstanserna. De var länets kommuner, grannregioner, utvalda myndigheter, länets tio större företag och aktörer från civilsamhället. Det fanns även möjlighet för övriga aktörer och invånare att inkomma med synpunkter via Gröna Kronobergs hemsida. Det inkom 26 remissvar. Många kloka synpunkter inkom, förändringar har framför gjorts inom prioritering 1, om hållbara resor och transporter.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 53/19 att föreslå regionfullmäktige att fastställer aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

12.4 Gröna Kronoberg - Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

Sammanfattning

Enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska Region Kronoberg minst en gång under varje mandatperiod se över den regionala utvecklingsstrategin.

Regionstyrelsen fattade 2018-03-23 beslut om att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att bereda förslag till regional utvecklingsstrategi enligt utredningsförslag 2 – mer omfattande förändring inom befintlig struktur, inför slutligt beslut i regionfullmäktige juni 2019.

Regionala utvecklingsförvaltningen har arbetat fram en aktualiserad strategi utifrån förslag 2 och haft regelbundna avstämningar med regionala utvecklingsnämnden under perioden. Förslag 2 innebar att behålla målbild, övergripande mål och indelningarna ”växa i” och ”växa av”. Det ingick även att förtydliga och utvidga vilka områden som ingår under prioriterade områden för att förenkla kommunikationen av dem. Gröna tråden skulle behållas men tydliggöras.

De största förändringarna från strategin 2015 är att de centrala utmaningarna har uppdaterats. Uppföljning har kompletterats med en nivå med påverkansfaktorer samt en hållbarhetsdimension. Antalet mål har minskats något för att skapa tydligare styrning och utifrån den nya nivån med påverkansfaktorer. Varje prioritering har istället för de tidigare samhandlingspunkterna fått en ny nivå som heter insatsområde, som förtydligar vad som ska göras, och prioriterade målgrupper. De är på en konkretionsnivå som en regional utvecklingsstrategi kan vara på utifrån att den är en paraplystrategi som i sin tur har understrategier. Den gröna tråden har även tydliggjorts i stor utsträckning.

Under aktualiseringen har en nulägesanalys tagits fram. Processen med externa aktörer har varit mindre omfattande än 2015 eftersom det endast är en aktualisering och målbilden har inte förändrats. Samtal har förts med kommunala chefsnätverk och andra viktiga nätverk och nyckelpersoner. Det har anordnats en hearing och förslagen diskuterats på Regiondagarna med högsta politiska ledning i kommuner och Region Kronoberg, bolag samt Länsstyrelsen och LNU.

Under perioden 16 februari till 16 april var strategin på remiss till de av regionala utvecklingsnämnden beslutade remissinstanserna. De var länets kommuner, grannregioner, utvalda myndigheter, länets tio större företag och aktörer från civilsamhället. Det fanns även möjlighet för övriga aktörer och invånare att inkomma med synpunkter via Gröna Kronobergs hemsida. Det inkom 26 remissvar. Många kloka synpunkter inkom, förändringar har framför gjorts inom prioritering 1, om hållbara resor och transporter.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 53/19 att föreslå regionfullmäktige att fastställer aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

Paus

13. Taxor och avgifter 2020 - hälso- och sjukvården

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2020, i enlighet med bilagor 1-4 i kallelsen.

Sammanfattning

Hälso-och sjukvårdsnämnden bereder förslag till taxor och avgifter till regionfullmäktige.

Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:

Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1):

Förslag till förändringar från 1 januari 2020

 • Uteblivet besök Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Att patienter som uteblir från bokat besök inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) debiteras uteblivandeavgift enligt vårdgivarens ordinarie avgift.

Avgifter i slutenvården (bilaga 2):

Förslag till förändringar från 1 januari 2020

 • Inga förslag till förändringar

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar (bilaga 3):

Förslag till förändringar från 1 januari 2020

 • Att priset för timtaxa revideras årligen efter regionala priser och ersättningar för södra sjukvårdsregionen.

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 4):

Förslag till förändringar från 1 januari 2020

 • Inga förslag till förändringar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 76/19 att föreslå regionfullmäktige fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2020, i enlighet med bilagor 1-4.

14. Administrativa taxor och avgifter 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 1. fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2020 i enlighet med bilaga 1.
 2. uppdra åt regionstyrelsen att bereda modell för årlig uppräkning av taxor och avgifter.

Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region Kronoberg. Inga avgiftsförändringar föreslås i jämförelse med föregående år (2018).

15. Driftsramar 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa förändringar i driftsramar för 2019 enligt redovisad sammanställning.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade om preliminära driftsramar per nämnd i samband med att budgeten antogs för 2019 med flerårsplan 2020-2021. Till följd av genomförda organisationsförändringar samt verksamhetsanpassningar har behov av förändringar i driftsramar mellan nämnder uppkommit. Förändringarna framgår av bifogad sammanställning.

16. Förslag till styrande planeringsprinciper, övergripande projektorganisation samt preliminär tidplan för nytt sjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Fastställa följande styrande planeringsprinciper i enlighet med underlag daterat den 20 maj 2019:
  • patientsäkerhetsprincipen

  • flödesprincipen

  • orienterbarhetsprincipen

  • generaliserbarhetsprincipen

  • hållbarhetsprincipen
 2. Fastställa projektorganisation i enlighet med underlag daterat den 20 maj 2019. 
 3. Godkänna övergripande och preliminär tidplan för projektet i enlighet med underlag daterat den 20 maj 2019. 

Sammanfattning

Inför regionfullmäktiges extra sammanträde den 29 maj 2019 beslutade regionstyrelsen § 107/19 att lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö.
 2. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda styrande planeringsprinciper för byggnation av ett nytt sjukhus i Växjö för fastställande i regionfullmäktige den 18-19 juni 2019.
 3. Den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på vårdcentraler och i hemmiljö, ska stärkas. Detta påverkar det nya sjukhusets innehåll samt lokalbehov och ska vägas in före beslut om sjukhusets lokalprogram.
 4. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till fastighetsutvecklingsplan för vårdcentralerna för att säkerställa lokaler anpassade till den Nära vårdens framtida behov.
 5. Utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för byggnation av nytt sjukhus i Växjö.
 6. Uppdra åt regionstyrelsen att till regionfullmäktiges sammanträde den 18-19 juni 2019 återkomma med förslag till projektorganisation inklusive preliminär tidplan.
 7. Regiondirektören får i uppdrag att med hänsyn till Region Kronobergs ekonomi ta fram en utredning om hur nuvarande lasarettsområde kan förvaltas eller avyttras.
 8. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun angående att säkra tillgång till mark i Räppe.
 9. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun och Trafikverket angående infrastruktursatsningar med anledning av nybyggnationen.
 10. Transparens ska råda genom hela processen – offentlighetsprincipen ska vara styrande.
 11. Ljungby lasarett ska vara kvar och utvecklas.
 12. Avstämning gällande byggprocessen och ekonomi görs vid varje kommande regionfullmäktige.
 13. Lokalplaneringen av nytt lasarett i Växjö görs i samverkan med verksamhetens medarbetare och invånare.

Regionstyrelsen har berett förslag till beslut avseende styrande planeringsprinciper, övergripande projektorganisation, samt preliminär tidplan för nytt sjukhus i Växjö för beslut i regionfullmäktige den 18-19 juni 2019.

Styrande planeringsprinciper

De styrande principerna ska följa genom hela projektet och underlätta för de många ställningstagande som måste göras i samband med framtagandet av ett nytt sjukhus i Växjö. De styrande principerna föreslås vara patientsäkerhetsprincipen, flödesprincipen, orienterbarhetsprincipen, generaliserbarhetsprincipen och hållbarhetsprincipen.

Övriga planeringsförutsättningar

I samband med planering inför byggnation av ett nytt sjukhus ska barnkonsekvensanalyser genomföras vid de beslut i processen som påverkar barn och unga. Vidare kommer medborgardialog genomföras i enlighet med regionstyrelsens fastställda riktlinje.

17. Svar på revisionsrapport – Granskning av vårdrelaterade infektioner

Förslag till beslut

Regionstyrelsens föreslår Regionfullmäktige notera hälso- och sjukvårdsnämndens svar på revisionsrapporten till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport Granskning av vårdrelaterade infektioner till hälsooch sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna:

Rekommendation 1

Att hälso- och sjukvårdsnämnden mer aktivt följer upp målsättningen med att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Nämnden bör uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för hur målsättningen att minska vårdrelaterade infektioner kan uppnås. Handlingsplanen bör utformas på ett sådant sätt att möjlighet till regelbunden uppföljning ges.

Rekommendation 2

Att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att det sker en återkoppling på verksamhetsnivå vad gäller mätning av VRI (vårdrelaterade infektioner).

Rekommendation 3

Att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att det finns analysresurser för utdata till chefer och processansvariga på olika nivåer.

Rekommendation 4

Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att uppföljning av vårdrelaterade infektioner är med i internkontrollplanen. Internkontrollplanen är ett utmärkt instrument för bevakning och uppföljning av konstaterade risker såsom bristande måluppfyllelse.

I svar på revisionsrapport redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer Hälso- och sjukvårdsnämnden delar revisionens synpunkter på att arbetet med vårdrelaterade infektioner behöver lyftas och prioriteras tydligare. Patientsäkerhetsorganisationen och möjligheterna för uppföljning, utdata och analys har förstärkts från och med 2019. Under året ska en handlingsplan tas fram där insatser för arbetet ska formuleras, prioriteras och tidsättas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade§ 75/19 att godkänna svaret på revisionsrapporten Granskning av vårdrelaterade infektioner samt att överlämna svaret till regionfullmäktige.

18. Svar på revisionsrapport – Granskning av sårbehandling

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige notera hälso- och sjukvårdsnämndens svar på revisionsrapporten till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport Granskning av sårbehandling till hälso- och sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande:

Rekommendationer

Att en översyn genomförs gällande framtagande och analys av kvalitet och resultat runt sårbehandling, inklusive hur PrimärvårdsKvalitet och RiksSår kan nyttjas samt möjlighet till integration mellan kvalitetsregister och journalsystem.

 • Att en kartläggning genomförs inom primärvården gällande hur stor del av personalens tid som används för sårvård.
 • Att analysresurser säkerställs för utdata till chefer och processansvariga på olika nivåer.
 • Att medicinska kommittén fastställer riktlinjer för sårbehandling.
 • Att en analys görs av de patienter som kommer till sjukhus med trycksår inklusive i hur stor utsträckning dessa trycksår förekommer som ej är under behandling, varifrån patienterna kommer, samt en rutin som säkerställer att återkoppling till berörd kommun inte endast sker på individnivå.

Sammanfattning av svaren

Ett fortsatt utvecklingsarbete runt sårbehandling ställer krav på att flera funktioner och enheter samverkar på ett tydligt sätt. Det handlar om Allmänmedicinskt Kunskapscentrum, Patientsäkerhetsrådet, Kliniskt Träningscentrum, Medicinska kommittén, Hälso- och sjukvårdens utvecklingsenhet och regionens sårsamordnare.

Automatiserad integration mellan kvalitetsregister och journalsystem minskar belastningen på vårdpersonalens administration och är därför en angelägen fråga. Det pågår en nationell utredning om kvalitetsregister där även integrering med journalsystem ingår. Region Kronoberg bör invänta resultatet av denna utredning och därefter föra en dialog om fortsatt hantering, internt och externt med övriga regioner som använder Cambio Cosmic.

Kvalitetsregistret Primärvårdskvalitet är integrerat med journalsystemet genom utdataverktyget Medrave. Ett utvecklingsarbete i samverkan med Medrave skulle kunna leda till en regional applikation där de tre nuvarande indikatorerna runt sårbehandling kompletteras med indikatorer från andra sökord i journalsystemet. En modul för aggregerade data via Medrave måste upphandlas. Chefer och processansvariga kan då själva genomföra analyser och jämföra data.

En arbetsgrupp bör få ett uppdrag att utarbeta riktlinjer. Dessa bör utgå från de nationella riktlinjerna. Det arbetssätt som kvalitetsregistret RiksSår beskriver bör utgöra en inspiration för riktlinjerna. Inför implementering av dessa kan en baseline-mätning göras gällande hur mycket tid som primärvårdens personal lägger på sårbehandling. Mätningen upprepas när riktlinjerna är implementerade.

De flesta trycksår är av allvarlig karaktär och bör innebära en avvikelserapportering. Alla trycksår måste journalföras på ett strukturerat sätt så att statistik går att få fram. Alla kommuner kan ta del av både avvikelser och journalanteckningar och kan göra sina egna sammanställda analyser. Region Kronoberg bör fokusera på att utreda händelser som är kopplade till den egna verksamheten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 74/19 att godkänna svaret på revisionsrapport Granskning av sårbehandling samt överlämna svaret till regionfullmäktige.

Paus

19. Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

Fastställa Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022.

Uppdra åt regionstyrelsen att fastställa årlig genomförandeplan i samband med beredning av Region Kronobergs budget med flerårsplan.

Sammanfattning

Folkhälsoberedningen har ett uppdrag att bereda Region Kronobergs Hållbarhetsprogram 2019-2022 utifrån direktiv fastställda av regionstyrelsen (§122/2017). Hållbarhetsprogrammet utgår från sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv och ska omfatta Region Kronobergs interna verksamhet.

Folkhälsoberedningen beslutade § 25/19 att föreslå regionfullmäktige fastställa Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022.

20. Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård att gälla från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara en inkommen motion om att införa vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin med att Region Kronoberg snarast skulle utreda vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.

Regionfullmäktige fastställde §§ 133/18 budget för Region Kronoberg 2019-2021 och av budgeten framgår att Region Kronoberg ska införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin (vårdval BUP) under 2019.

I Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård redogörs för regelverk och ersättningsmodell för vårdvalet.

Från och med fastställande av regelbok för vårdval BUP 2019 kan ansökan om vårdval göras. Ekonomiska regleringar för 2020 fastställs vid regionfullmäktiges sammanträde i september 2019.

Paus

20. Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård att gälla från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara en inkommen motion om att införa vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin med att Region Kronoberg snarast skulle utreda vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.

Regionfullmäktige fastställde §§ 133/18 budget för Region Kronoberg 2019-2021 och av budgeten framgår att Region Kronoberg ska införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin (vårdval BUP) under 2019.

I Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård redogörs för regelverk och ersättningsmodell för vårdvalet.

Från och med fastställande av regelbok för vårdval BUP 2019 kan ansökan om vårdval göras. Ekonomiska regleringar för 2020 fastställs vid regionfullmäktiges sammanträde i september 2019.

21. Svar på medborgarförslag – Slopa eller reducera biljettavgift på alla tåg mellan Växjö och Alvesta

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag angående slopad eller reducerad biljettavgift på alla tåg mellan Växjö och Alvesta har inkommit till Region Kronoberg. Föreslås att medborgarförslaget avslås med hänvisning till likabehandlingsprincipen i kommunallagen.

Trafiknämnden beslutade § 43/19 att föreslå regionfullmäktige avslå medborgarförslaget.

22. Svar på motion - Sjukresor med Linnéan

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att uppdra åt Länstrafiken Kronoberg att utreda hur hållplatserna för Linnéan bättre kan utformas för att underlätta för Linnéans resenärer.

Serviceresor var redan uppmärksammade på utmaningen som uppstod på grund av förändrade restider och började arbeta med en lösning direkt. Från och med den 25 mars 2019 är aktuell hållplats ändrad/flyttad dit det finns både väntrum och toaletter.

Trafiknämnden beslutade § 42/19 att föreslå regionfullmäktige anse motionen vara besvarad.

23. Svar på motion – Minska vårdköer i Kronobergs län

Förslag till beslut

Regionfullstyrelsen föreslår regionfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning

Ted Strand (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg bör utreda konsekvenserna av att anställa personliga sekreterare till all vårdpersonal som har dokumentationskrav på sig i sin yrkesroll, utvärdera effekterna av en förändring i arbetsmetod gällande vårdpersonal, som inkluderar personliga sekreterare. Om detta visar sig leda till att vårdpersonal ges mer tid för patientmöten så föreslår Sverigedemokraterna att Region Kronoberg anställer personliga sekreterare till den vårdpersonal som idag har dokumentationskrav på sig samt att Region Kronoberg efter utredning och utvärdering lyfter ärendet till SKL.

Samtlig personal som arbetar med patientarbete har ett dokumentationskrav inom ramen för sitt yrkesutövande. Allt arbete som är kopplat till vårddokumentation och journalföring måste utföras av en person som är utbildad medicinsk sekreterare. Idag finns 278 (feb 2019) anställda medicinska sekreterare inom organisationen. I arbetet som medicinsk sekreterare ingår många olika arbetsuppgifter, där vårddokumentation är en viktig uppgift. Regionen driver ett brett och kontinuerligt utvecklingsarbete för att möta utmaningarna kopplat till kompetensförsörjning och vårddokumentation. Bland annat rullar DRIV – Dokumentera rätt i vården i syfte att öka den personcentrerade vården, patientsäkerhet och en effektiv journalföring.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 52/19 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen.

24. Svar på motion - Grön rehabilitering i Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Michael Öberg (MP) har i en motion föreslagit att undersöka möjligheterna att kunna upphandla eller på annat sätt erbjuda grön rehabilitering som komplettering av annan vård i Kronoberg. Motionen lyfter fram behovet av att regionen erbjuder olika former av rehabilitering. Med grön rehabilitering kan patienter få behandling genom att kombinera vistelse i naturen eller trädgårdar med medicinsk behandling. I ett pågående arbete avseende grön rehabilitering finns förslag på ett fortsatt arbete i den riktning som motionen föreslår.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 73/19 att föreslå regionfullmäktige anse motionen besvarad.

Paus

25. Interpellation till regionstyrelsens ordförande (M) angående nya vårdcentraler

Sammanfattning

Carl-Olof Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande:

"Budget 2019 uttalar att det skall vara enkelt att starta nya vårdcentraler. Utan att det direkt sägs är innebörden att vi bör ha fler vårdcentraler. Då är mina frågor:

 1. Vilka nya vårdcentraler bör ,enligt din uppfattning, etableras under 2019 och 2020?
 2. Är det några geografiska områden i vårt län som har stort behov av nya vårdcentraler och där utökat utbud skulle förbättra tillgängligheten?"

26. Interpellation till regionstyrelsens ordförande (M) angående sjukvårdens ekonomi

Sammanfattning

Carl-Olof Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande:

"Den senaste prognosen för sjukvården är ett underskott på 150 miljoner under 2019. Beslutade besparingar har oklara och ofullständiga konsekvensanalyser. Fullmäktige har anvisat ett stort antal miljoner till regionstyrelsen som skall användas till sjukvården. Regionstyrelsen skall senare under året flytta anslag till HSN. Min fråga:

När kommer dessa anslag överflyttas till HSN?"

27. Interpellation till regionstyrelsens ordförande (M) angående särskilda lönesatsningar som löper ut under 2019-2020

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande:

"Region Kronoberg har de senaste åren tagit beslut om flera särskilda lönesatsningar. Några av dessa är tidsbegränsade.

Ett exempel är lönesatsningen på allmänspecialister inom offentlig primärvård och ST-läkare i allmänmedicin som är tidsbegränsad till 2019-12-31. Satsningen ska enligt beslutet utvärderas senast 2019-05-30.

 1. När och i vilket forum presenteras utvärderingen av lönesatsningen på allmänspecialister inom offentlig primärvård och ST-läkare i allmänmedicin?
 2. Vilket resultat och effekt har satsningen haft?

En annan lönesatsning som beslutats om är förhöjd OB-ersättning som är tidsbegränsad till 2020-03-31. Utvärdering ska ske i januari 2020. I dokumentet 'Förslag för åtgärder för ekonomi i balans' som låg som beslutsunderlag när den moderatledda minoriteten och Sverigedemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden i april i år beslutade om åtgärder för ekonomi i balans stod att en möjlig åtgärd för att komma tillrätta med ekonomin var att 'Avskaffa OB-tillägg med en kostnadssänkning på 44 mnkr.'

3. Är regionstyrelsens ordförande beredd att avskaffa det förhöjda OBtillägget innan den beslutade tidsperioden gått ut och utan att satsningen utvärderats?

28. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande (M) angående Vårdval Primärvård

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

 1. "Vilken effekt har Vårdval Primärvård i Kronoberg haft på: a) Antalet vårdcentraler b) Antalet nya aktörer som etablerat sig c) Antalet inskrivna per vårdcentral i snitt d) Antalet inskrivna per läkare e) Antalet anställda på vårdcentralerna
 2. Hur har kostnadsutvecklingen för primärvården sett ut sedan Vårdval Primärvård infördes i Kronoberg? a) Totalt b) Per enhet c) Per patient
 3. Utifrån svaren på fråga 1 och 2: vilka är dina reflektioner över utvecklingen?
 4. Har någon uppföljning och utvärdering av Vårdval Primärvård gjorts sedan införandet?"

29. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande (M) angående fetmaoperationer

Sammanfattning

Frida Christensen (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: 

"I den senaste delårsrapporten framgår att en uppföljning av Kronobergarnas levnadsvanor pågår. I samma delårsrapport står det också skrivet lite kort om fysisk aktivitet på recept, men det är sparsamt med information i rapporten kring hur förbyggande åtgärder kring folkhälsa ser ut i Region Kronoberg. Samtidigt kan vi läsa att andelen patienter med registrerad ohälsosam levnadsvana, fysisk aktivitet, ökat från 2018 till 2019.

Statistik visar på att fetma och övervikt ökar, och det är vanligare bland den äldre befolkningen än hos den yngre, även om det också ökar hos de yngre. Vi vet att övervikt och fetma är en riskfaktor för att drabbas av en rad andra sjukdomar, och det är en bidragande faktor till att vi ser en ökning av högt blodtryck, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Vi Socialdemokrater tror på att ett förebyggande arbete måste ske för att ge alla Kronobergare bästa möjliga förutsättningar till hälsosamt liv och en hållbar framtid.

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor:

 1. Hur ser det förebyggande arbetet ut för personer som riskerar att drabbas av fetma?
 2. Hur många fetmaoperationer utför Region Kronoberg per år, och vad kostar detta sammantaget för Region Kronoberg?
 3. Före, under och efter en fetmaoperation vilket stöd erbjuds patienten av Region Kronoberg? Hur hjälper vi patienten att förbereda sig för ingreppet, och hur stödjer vi patienten efter operationen för att ge bästa möjliga förutsättningar för att kunna bibehålla sin vikt?
 4. Har vi statistik som visar på hur patienternas övriga hälsotillstånd påverkats av en fetmaoperation?
 5. Kan vi se om patienter som varit beroende av medicinering upphört att medicinera efter utförd operation?

30. Sammanträdesplan 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa sammanträdesplan 2020 för Region Kronobergs politiska organisation.

Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region Kronoberg.

31. Reviderat attestreglemente med Tillämpningsanvisningar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa reviderat attestreglemente med tillämpningsanvisningar.

Sammanfattning

Grundprinciperna i nuvarande attestreglemente såsom omfattning, syfte och ansvar är oförändrade, men vissa förändringar har gjorts i dokumentets struktur i syfte att förenkla. Reglementets utformning har anpassats ytterligare till de förändringar i fakturaprocessen som ökad ehandel innebär.

I reglementet är det ytterligare förtydligat beslutsattestantens ansvar för att transaktionen är korrekt och att ansvaret i enlighet med gällande ekonomistyrningsprinciper även omfattar att ”budgetmedel eller annan finansiering finns för ändamålet”.

Reglementet har även kompletterats med rekommendationer avseende beloppsgränser vid vidarefördelning av beslutsattestansvar i chefsledet eller till andra befattningshavare i verksamheten.

32. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Sammanfattning

Regionfullmäktige entledigar Marie Larsson (M) och Jon Malmqvist (KD) från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

33. Val av revisor för granskning av räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022 för AB Transitio

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser NN (P) till revisor för granskning av räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022 för AB Transitio.

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 19 juni kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.