Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 25 september 2019

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

allmänhet

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

allmänhet

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.35

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11.50

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13.30

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:50

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 17:20

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Sammanfattning

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Sammanfattning

Regionfullmäktige utser Emelie Öberg (S) och Mikael Johansson (M) att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum för justering fastställs.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 1. Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående ökade kostnader för väktare i Region Kronoberg.
 2. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående doulor i Kronoberg.
 3. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående avsaknaden av naloxonprogram i Kronoberg.
 4. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om vestibulit.
 5. Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående nytt lasarett i Växjö.

6. Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Inför mötet har inga enkla frågor inkommit.

7. Fördelning av medborgarförslag – Ledsagare

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att kroniskt sjuka som är beviljade sjukresor borde ha rätt till ledsagare i bilen automatiskt utan att behöva ringa till sjukvården eller tandvården för att få en remiss för sjukresor.

Beslutsunderlag: Medborgarförslag - ledsagare_Maskad

8. Information – Revisionens roll och uppdrag

9. Lägesrapport – Nytt akutsjukhus i Växjö

Sammanfattning

I samband med inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö § 73/19 beslutade regionfullmäktige att det vid varje regionfullmäktige ska lämnas en lägesrapport över det fortsatta arbetet.

10. Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Nyfosa Nyab 13 AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö Fastigheter AB och Region Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
 2. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att teckna aktieöverlåtelseavtalet.
 3. Anslå medel för ändamålet urkapitalförvaltningen.
 4. Nominera Mikael Johansson (M) och Henrietta Serrate (S) till ledamöter samt Sven Sunesson (C) till ersättare i styrelsen för fastighetsbolaget för 2019-2022.
 5. Utse Carlotta Svanberg (S) till revisor för granskning av fastighetsbolagets räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022.
 6. Utse Eva Johnsson (KD) till ombud samt Robert Olesen (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på bolagsstämman för fastighetsbolaget den xx.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i maj 2019 att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Region Kronoberg har hittat lämpliga tomter för byggnation. Delar av den aktuella tomten ägs av Nyfosa i Växjö Fastigheter AB.

Regionfullmäktige föreslås godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö Fastigheter AB och Region Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB.

Paus

10. Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Nyfosa Nyab 13 AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö Fastigheter AB och Region Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
 2. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att teckna aktieöverlåtelseavtalet.
 3. Anslå medel för ändamålet urkapitalförvaltningen.
 4. Nominera Mikael Johansson (M) och Henrietta Serrate (S) till ledamöter samt Sven Sunesson (C) till ersättare i styrelsen för fastighetsbolaget för 2019-2022.
 5. Utse Carlotta Svanberg (S) till revisor för granskning av fastighetsbolagets räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022.
 6. Utse Eva Johnsson (KD) till ombud samt Robert Olesen (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på bolagsstämman för fastighetsbolaget den xx.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i maj 2019 att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Region Kronoberg har hittat lämpliga tomter för byggnation. Delar av den aktuella tomten ägs av Nyfosa i Växjö Fastigheter AB.

Regionfullmäktige föreslås godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö Fastigheter AB och Region Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB.

11. Regelbok för Vårdval hud 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänna Regelbok för Vårdval hud 2020.

Sammanfattning

Region Kronoberg införde 2014 vårdval inom lag om valfrihetssystem för specialiserad hudsjukvård i öppenvård, Vårdval hud.

I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Tillgång till specialiserad vård av godkända leverantörer får invånarna antingen genom en remiss från primärvården eller genom egenremiss.

Regionfullmäktige fastställde i juni 2019 budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för 2020 görs med 2,5 procent enligt LPIK inklusive läkemedel. Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2020 är 22,2 mnkr. Denna ram exklusive budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.

Kostnadstaket för Vårdval hud 2020 är 18,4 mnkr och utgör den maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året. Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.

Regionfullmäktige fastställer årligen regelbok för Vårdval hud som anger förutsättningar och ekonomiska regleringar.

12. Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg – primärvård

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2020, med bilaga Ekonomisk reglering.

Sammanfattning

Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt val, vilket även ska bidra till att det bli lättare att komma i kontakt med vården och därmed ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en överenskommelse mellan invånaren och vårdcentralen.

För att bli del av vårdval primärvård måste aktören uppfylla Region Kronobergs krav enligt uppdragsspecifikationen. Därefter ingår aktören ett avtal med Region Kronoberg, vilket ska godkännas av regionstyrelsen.

Vårdersättningen inom vårdvalet fastställdes av regionfullmäktige i juni 2019 till 4 088 kronor, i samband med beslut om budget för 2020. Uppräkning av 2019 års vårdersättning har gjorts med 2,5 procent för år 2020 enligt LPIK, inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen reducerats med 30 kr med anledning av att förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 170 kronor.

 • Sex nyckeltal har tagits bort.
 • Ersättningen för Barnhälsovård för åldersgruppen 0-12 månader kompenseras för ökade kostnader för Rotavaccin då det numera ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
 • De privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om momskompensation är maximalt 4 procent.
 • För att stärka den nya nära vården och öka tryggheten för de sjuka äldre med störst vårdbehov införs ett tilläggsuppdrag som innebär att sjuka äldre och hemsjukvårdens personal garanteras läkarkontakt när behov finns, inklusive hembesök hos patienten senast kl 12.00 nästkommande vardag.
 • I syfte att minska väntetiderna till olika utredningar vid misstanke om psykiska syndrom införs ett tilläggsuppdrag för att stimulera psykologutredningar i primärvården.
 • När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.

Paus

12. Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg – primärvård

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2020, med bilaga Ekonomisk reglering.

Sammanfattning

Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt val, vilket även ska bidra till att det bli lättare att komma i kontakt med vården och därmed ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en överenskommelse mellan invånaren och vårdcentralen.

För att bli del av vårdval primärvård måste aktören uppfylla Region Kronobergs krav enligt uppdragsspecifikationen. Därefter ingår aktören ett avtal med Region Kronoberg, vilket ska godkännas av regionstyrelsen.

Vårdersättningen inom vårdvalet fastställdes av regionfullmäktige i juni 2019 till 4 088 kronor, i samband med beslut om budget för 2020. Uppräkning av 2019 års vårdersättning har gjorts med 2,5 procent för år 2020 enligt LPIK, inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen reducerats med 30 kr med anledning av att förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 170 kronor.

 • Sex nyckeltal har tagits bort.
 • Ersättningen för Barnhälsovård för åldersgruppen 0-12 månader kompenseras för ökade kostnader för Rotavaccin då det numera ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
 • De privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om momskompensation är maximalt 4 procent.
 • För att stärka den nya nära vården och öka tryggheten för de sjuka äldre med störst vårdbehov införs ett tilläggsuppdrag som innebär att sjuka äldre och hemsjukvårdens personal garanteras läkarkontakt när behov finns, inklusive hembesök hos patienten senast kl 12.00 nästkommande vardag.
 • I syfte att minska väntetiderna till olika utredningar vid misstanke om psykiska syndrom införs ett tilläggsuppdrag för att stimulera psykologutredningar i primärvården.
 • När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.

13. Åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling – extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 1. godkänna plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden att genomföra extra åtgärder 2019, samt åtgärdsplan 2020.
 2. godkänna att Region Kronobergs budgetmål om + 84 miljoner kronor 2019 inte uppnås.
 3. resultat och konsekvens av extra ekonomiska åtgärder ska redovisas i samband med månadssammandragen på regionstyrelsens sammanträden samt i Region Kronobergs delårsrapporter.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 4 april § 48/19 att godkänna åtgärder motsvarade 89 mnkr för ekonomi i balans 2019.

För första kvartalet 2019 redovisade Region Kronoberg ett negativt balanskravsresultat på -3 mnkr. Helårsprognosen per mars pekade på ett nollresultat för 2019, vilket är 84 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen var exklusive antaganden om tillkommande del av statsbidrag som inte tagits upp tidigare.

Regionfullmäktige beslöt den 29 maj § 74/19 i samband med behandling av delårsrapport mars, att notera att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda målen och resultaten per 31 mars 2019. Regionstyrelsens ordförande fick därför uppdraget att till regionfullmäktige i september återkomma med en åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens budget 2019.

Vid regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2019 redovisades en försämring av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat och uppgår per juli till – 138 mnkr. Region Kronoberg balanskravsresultat per juli var – 12 mnkr, vilket är 57 mnkr sämre än budget.

Med anledning av den ekonomiska utvecklingen föreslås regionfullmäktige godkänna plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnd och kulturnämnden att genomföra åtgärdsplanerna.

Paus

13. Åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling – extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 1. godkänna plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden att genomföra extra åtgärder 2019, samt åtgärdsplan 2020.
 2. godkänna att Region Kronobergs budgetmål om + 84 miljoner kronor 2019 inte uppnås.
 3. resultat och konsekvens av extra ekonomiska åtgärder ska redovisas i samband med månadssammandragen på regionstyrelsens sammanträden samt i Region Kronobergs delårsrapporter.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 4 april § 48/19 att godkänna åtgärder motsvarade 89 mnkr för ekonomi i balans 2019.

För första kvartalet 2019 redovisade Region Kronoberg ett negativt balanskravsresultat på -3 mnkr. Helårsprognosen per mars pekade på ett nollresultat för 2019, vilket är 84 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen var exklusive antaganden om tillkommande del av statsbidrag som inte tagits upp tidigare.

Regionfullmäktige beslöt den 29 maj § 74/19 i samband med behandling av delårsrapport mars, att notera att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda målen och resultaten per 31 mars 2019. Regionstyrelsens ordförande fick därför uppdraget att till regionfullmäktige i september återkomma med en åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens budget 2019.

Vid regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2019 redovisades en försämring av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat och uppgår per juli till – 138 mnkr. Region Kronoberg balanskravsresultat per juli var – 12 mnkr, vilket är 57 mnkr sämre än budget.

Med anledning av den ekonomiska utvecklingen föreslås regionfullmäktige godkänna plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnd och kulturnämnden att genomföra åtgärdsplanerna.

Paus

13. Åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling – extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 1. godkänna plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden att genomföra extra åtgärder 2019, samt åtgärdsplan 2020.
 2. godkänna att Region Kronobergs budgetmål om + 84 miljoner kronor 2019 inte uppnås.
 3. resultat och konsekvens av extra ekonomiska åtgärder ska redovisas i samband med månadssammandragen på regionstyrelsens sammanträden samt i Region Kronobergs delårsrapporter.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 4 april § 48/19 att godkänna åtgärder motsvarade 89 mnkr för ekonomi i balans 2019.

För första kvartalet 2019 redovisade Region Kronoberg ett negativt balanskravsresultat på -3 mnkr. Helårsprognosen per mars pekade på ett nollresultat för 2019, vilket är 84 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen var exklusive antaganden om tillkommande del av statsbidrag som inte tagits upp tidigare.

Regionfullmäktige beslöt den 29 maj § 74/19 i samband med behandling av delårsrapport mars, att notera att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda målen och resultaten per 31 mars 2019. Regionstyrelsens ordförande fick därför uppdraget att till regionfullmäktige i september återkomma med en åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens budget 2019.

Vid regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2019 redovisades en försämring av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat och uppgår per juli till – 138 mnkr. Region Kronoberg balanskravsresultat per juli var – 12 mnkr, vilket är 57 mnkr sämre än budget.

Med anledning av den ekonomiska utvecklingen föreslås regionfullmäktige godkänna plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnd och kulturnämnden att genomföra åtgärdsplanerna.

14. Ombyggnation av rättspsykiatrisk vårdavdelning i hus M58, Sigfridsområdet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anslå:

 1. 35 miljoner kronor för mark och byggnadsinvestering.
 2. 2,8 miljoner kronor för utrustningsinvestering.
 3. 0,35 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning. Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.
 4. 2,1 miljoner för årliga driftkostnader.
 5. 0,5 miljoner kronor för driftkostnader år 2020 gällande flytt och provisoriska lokaler.
 6. Medel anslås från regionstyrelsens investeringsram 2020.

Sammanfattning

Den rättspsykiatriska vårdavdelning som idag finns i hus M 58 på Sigfridsområdet är i stort behov av renovering och säkerhetshöjande åtgärder. Den föreslagna ombyggnationen ska leda till att lokalerna säkerhetsklassas till säkerhetsnivå 3 (SOSFS 2006:9). Förutom det byggs avdelningen om för en utökning med sex nya vårdplatser. Utegårdar görs i anslutning till vårdplatserna. Samtliga vårdrum förses med eget hygienutrymme. Läkemedelsrum, expeditioner och personalens omklädningsrum renoveras. Investeringen innefattar även ny inredning och nya ytskikt där nivån på säkerhetsstandard är under utredning.

Ombyggnationen leder till en generell uppklassning av byggnaden gällande brandsäkerhet och vårdsäkerhet. Nya säkerhetssystem för brand, passagekontroll, överfallslarm och kameraövervakning installeras. Installationer såsom el, belysning, vatten och avlopp samt ventilation byts ut. Fjärrkyla ansluts samt nya utegårdar och balkonger byggs. Under ombyggnationstiden kommer vårdavdelningen att tillfälligt vistas i hus 1, Sigfridsområdet.

15. Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med funktionsnedsättning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige bifalla motionen.

Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V), Janna Tisjö (V), Fredrik Jakobsson (V), Matthias Sjöberg (V) och Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg intensifierar sitt arbete med att göra det möjligt för organisationen att anställa fler människor med funktionsnedsättningar.

Olika former av arbete och insatser pågår i Region Kronoberg inom området alla människors lika värde, mångfald och inkludering. Region Kronoberg är i slutfasen av ett pågående arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram. Hållbarhetsprogrammet ska visa hur Region Kronoberg arbetar mot de globala målen i Agenda 2030 och vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi som organisation bidrar till målen i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg.

Region Kronoberg delar motionens intentioner. Arbetet med att skapa förbättrade förutsättningar för att tillvarata kompetens hos personer med funktionsnedsättning föreslås integreras i hållbarhetsprogrammet.

16. Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

 1. bifalla motionen.
 2. uppdra åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för möjligheten att ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför möjligheten att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg.

I motionen redovisas att 2017 var antalet blodgivare i Kronoberg 17,9 per 1000 invånare, ett lågt antal jämför med många andra delar av landet. Att få lämna blod på betald arbetstid sänder en viktig signal om att blodgivning är samhällsviktigt och underlättar för fler att ge blod. Idag finns inte den möjligheten för alla medarbetare. Region Kronoberg kan genom ett sådant beslut inspirera andra arbetsgivare i länet att fatta liknande beslut och på så sätt möjliggöra för fler Kronobergare att ge blod på arbetstid.

Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen riktlinje kring möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod under arbetstid. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att ge regionstyrelsens personalutskott i uppdrag att ta fram en regionövergripande riktlinje för möjligheten att ge blod på arbetstid.

17. Svar på motion om primärvården

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg, i samverkan med allmänläkare, arbetar fram ett förslag på hur kontinuitet och kompetens ska öka inom primärvården och att metoden prövas på en vårdcentral, gärna med hög personalomsättning. Som delar i metoden kan ingå att ett listningstak på 1 000 patienter/läkare prövas samt att gedigen kompetensutveckling erbjuds.

Utgångspunkten för förslaget är att en välfungerande primärvård där kompetenta läkare kan arbeta med en rimlig arbetssituation skapar förutsättningar för färre patientbesök på akuten och ett minskat behov av hyrläkare på regionens vårdcentraler.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 87/19 att föreslå regionfullmäktige anse motionen besvarad.

18. Svar på motion – Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler sjukdomar i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att hälso- och sjukvården bör utreda om standardiserade vårdförlopp kan införas för fler sjukdomar i Region Kronoberg. Medicinska kommitténs arbetsutskott ställer sig bakom tanken om att hitta ett strukturerat omhändertagande utav stora patientgrupper men rekommenderar att regionen inväntar resultat av det arbete som för närvarande genomförs på nationell nivå inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i frågan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 77/19 att föreslå regionfullmäktige anse motionen vara besvarad.

19. Länstrafiktaxa 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med upprättad handling.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020.

Föreslagna förändringar sammanfattas enligt följande:

 • Sommarlovskort och Fritidskort med terminsgiltighet upphör och ersätts med en Fritidsbiljett som kan köpas hela året om.
 • Den genomsnittliga prishöjningen i Taxa 2020 uppgår till 1,7 % för periodbiljetter och 2,5 % för enkelbiljetter.
 • Priset för resa i 1 zon Växjö Stadstrafik höjs med 3 kr för enkelbiljett (ord pris), från 27 till 30 kr, och med 60 kr för periodbiljett (ord pris), från 540 kr till 600 kr.
 • Priset för resa 2-12 zoner höjs med mellan 1-3 kr för enkelbiljett (från 37-165 kr till 40-166 kr) och med 10 kr för periodbiljett (från 640-1440 kr till 650-1450 kr).
 • Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med prisförändringar för reskassa.
 • Alla enkelbiljetter kan även köpas med 24 timmars giltighet.*
 • Kostnadsfri returresa inom giltig övergångstid för den aktuella biljetten införs.*
 • Biljettslaget Duo/Familj upphör – Tillsammansrabatt på 25 % införs.*

* Gäller det nya biljettsystemet

Trafiknämnden beslutade § 70/2019 att föreslå regionfullmäktige fastställa Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med upprättad handling.

Paus

20. Ryssbygymnasiet AB – ny bolagsordning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.

Sammanfattning

Region Kronoberg äger tillsammans med VIDA AB och Rottne Industrier AB bolaget Ryssbygymnasiet. Ryssbygymnasiet önskar utöka utbudet av utbildning med utbildning på gymnasial nivå inom fordon och transport.

Ärendet har brådskat under semestertider med anledning av att Skolinspektionen behöver ett registerbevis senast i mitten av augusti där det framgår att Ryssbygymnasiet AB får bedriva fordon- och transportprogrammet i sin verksamhet. En extra bolagsstämma utlystes den 5 augusti där Region Kronoberg representerades av regionstyrelsens förste vice ordförande. Stämman beslöt godkänna ny bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB.

Enligt bolagsordningen ska bolaget tillse att regionfullmäktige får ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Föreslås att regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.

21. Redovisning av partistöd 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2018.

Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket kommunallagen (KL). Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap 29 § första stycket.

Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år, hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.

Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderata samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med redovisningar av partistöd 2018. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och uppfyller formkraven.

22. Södra regionvårdsnämndens årsredovisning och revisionsberättelse 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:

 1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
 2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
 3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.

Sammanfattning

Södra regionvårdsnämnden är en nämnd som ansvarar för samverkan inom främst hälso- och sjukvården mellan de fyra regionerna i Södra sjukvårdsregionen (Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne och Region Halland).

Södra regionvårdsnämnden har § 14/19 beslutat att med godkännande överlämna Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och granskningsrapport för år 2018 till huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen.

23. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Ökade kostnader för väktare i Region Kronoberg

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Kostnaden för ordningsvakter och väktare i Region Kronoberg har enligt uppgift ökat från 1,5 miljoner kronor till 4 miljoner kronor på några år.

 1. Vilka är orsakerna till den ökade kostnaden? Närvaron av ordningsvakter och väktare motiveras med att Region Kronoberg ska ha en trygg och säker miljö för besökarna.
 2. Hur mäts besökarnas upplevelse av Region Kronobergs verksamheter som trygga och säkra miljöer?
 3. Hur har besökarnas upplevelse sett ut de senaste åren? Från och med 1 januari 2019 finns ett nytt avtal med ett vaktbolag.
 4. På vilka sätt har de krav som framförts i upphandlingen förts fram från och förankrats med Region Kronobergs verksamheter?
 5. Hur påverkar det nya avtalet kostnaderna?"

24. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Doulor i Kronoberg

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Doula är det grekiska ordet för hjälpkvinna och att anlita en sådan vid förlossning har de senaste åren blivit vanligare i storstäderna. Det kan vara både till en avgift som den enskilda kvinnan betalar för tjänsten men det kan även vara ett helt ideellt uppdrag. Doulorna behöver inte vara personer som är vårdutbildade. I Södertälje inom Region Stockholm har man även en modell där doulorna även kan används som tolkar. Eftersom detta är ett fenomen som börjar bli allt mer vanligt och uppmärksammats i media har jag några frågor på temat:

 1. Hur många doulor är verksamma i Kronoberg?
 2. Hur påverkas och uppfattar Region Kronobergs verksamhet förekomsten av doulor?
 3. Har antalet hemfödslar ökat i Kronoberg de senaste åren och har förekomsten av doulor påverkat den utvecklingen?
 4. Vilka risker ser du med att förekomsten av doulor?"

25. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Avsaknaden av naloxonprogram i Kronoberg

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Naloxon är en förkortning av läkemedlet naloxonhydroklorid, som kan rädda liv vid en överdos av opioider. Vid opioidöverdos hämmas andningsreflexen vilket kan leda till andningsstillestånd som i tur kan leda till hjärtstopp och död. Naloxon är ett motgift mot opioider och kan temporärt hindra effekten av opioiderna och därmed stoppa en överdos i väntan på ambulans och att den som överdoserat ska komma till sjukhus.

I slutet på januari i år kom Socialstyrelsen med nya riktlinjer om att samtliga regioner bör ha ett naloxonprogram, dvs. dela ut naloxonsprej till personer som använder droger. 17 av 21 regioner kan nu inom kort erbjuda naloxon till missbrukare.

Kronoberg är en av de fyra regioner som inte har ett naloxonprogram idag och som enligt uppgift till Sveriges radio inte heller planerar att införa ett.

Med bakgrund av detta har jag följande frågor:

 1. Var har beslutet att Kronoberg inte ska erbjuda naloxon tagits?
 2. Vilka är skälen till att den bedömningen gjorts?
 3. Kommer frågan att lyftas politiskt?"

26. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Vestibulit

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Socialstyrelsen har gjort en kartläggning angående vestibulit, en åkomma som ger svår smärta i underlivet. Kartläggningen visar att det ofta saknas kunskap hos vårdpersonalen. Patienter påtalar att det är vanligt med felaktiga diagnoser och behandling. Patienter upplever att de inte blir trodda och att deras smärtor normaliseras. Socialstyrelsens kartläggning visar att minst 10% av kvinnor mellan 18-25 år lider av sjukdomen. Enligt socialstyrelsen behöver informationen till patientgruppen stärkas liksom forskningen.

Min fråga är därför: Hur ser det ut i Kronobergs län när det gäller kunskapsläge och tillgång till vård och behandling?"

27. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Nytt lasarett i Växjö

Sammanfattning

Carl-Olof Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

"Den 29 maj 2019 beslutade regionfullmäktige att ett nytt sjukhus ska byggas i Växjö för att ersätta nuvarande. I beslutet fick vi socialdemokrater igenom flera yrkanden, varav några:

 1. Regiondirektören får i uppdmg att med hänsyn till Region Kronobergs ekonomi ta fram en utredning om hur nuvarande lasarettsområde kan förvaltas eller avyttras.
 2. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun angående att säkra tillgång till mark i Räppe.
 3. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun och Trafikverket angående infrastruktursatsningar med anledning av nybyggnationen.

Jag önskar skriftlig återkoppling för hur arbetet med att förverkliga ovanstående beslut fortskrider och när resultat kan väntas."

28. Val av nämndemän i Förvaltningsrätten i Växjö 2020-01-01 - 2023-12-31

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår regionfullmäktige att utse följande personer till nämndemän i Förvaltningsrätten i Växjö:

Tor Lejdfors, Anette Bjers Gustafsson, Kjell Gustafsson, Ros-Marie Gustafsson, Thomas Nordahl, Romeo Pettersson, Martin Estvall, Peter Andersson, Erika Lagergren, Carl-Gustav Arvidsson, Cecilia Cato, Sofie Eneroth, Jan Sahlin, Ted Strand, Margareta Lundblad, Tilda Ragnarsson, Bo Dalesjö, Annika Johansson, Yusuf Isik, Therese Lynghagen, Melena Jönsson och Tanja Jönsson.

29. Val av nämndemän i Göta hovrätt 2020-01-01 - 2023-12-31

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår regionfullmäktige att utse följande personer till nämndemän i Göta hovrätt:

Bengt Wellermark, Monica Widnemark, Sofia Cronholm, Sebastian Olsson, Ricardo Chavez, Heino Johannesson, Charlotta Svanberg, Rickard Karlsson, Vinko Stifanic, Anders Käll, Anita Åkesson, Lars Wegendal, Ove Dahl och Jeanette Schölin.

30. Val av nämndemän i Kammarrätten i Jönköping 2020-01-01 - 2023-12-31

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår regionfullmäktige att utse följande personer till nämndemän i Kammarrätten i Jönköping:

Christer Wånehed, Gunilla Svensson, Tina Sturesson, Emelie Berg, Sigvard Jakobsson och Alf Skogmalm.

31. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige 2019-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige entledigar Janna Tisjö (V) och Fredrik Jakobsson (V) från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

32. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot och ersättare i regionfullmäktige valberedning 2019-2022

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår regionfullmäktige besluta att:

 1. Entlediga Janna Tisjö (V) från uppdrag som ledamot i regionfullmäktiges valberedning.
 2. Utse Matthias Sjöberg (V) till ny ledamot i regionfullmäktiges valberedning efter Janna Tisjö (V).
 3. Utse Kerstin Wiréhn (V) till ny ersättare i regionfullmäktiges valberedning efter Matthias Sjöberg (V).

33. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot och ersättare i patientnämnden 2019-2022

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår regionfullmäktige besluta att:

 1. Entlediga Janna Tisjö (V) från uppdrag som ledamot i patientnämnden.
 2. Utse Susanne Borgström (V) till ny ledamot i patientnämnden efter Janna Tisjö (V).
 3. Utse Jerker Nilsson (V) till ny ersättare i patientnämnden efter Susanne Borgström (V).

34. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i regionstyrelsen 2019-2022

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår regionfullmäktige att:

 1. Entlediga Janna Tisjö (V) från uppdrag som ersättare i regionstyrelsen.
 2. Utse Matthias Sjöberg (V) till ny ersättare i regionstyrelsen.

35. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i kulturnämnden 2019-2022

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår regionfullmäktige att:

 1. Entlediga Fredrik Jakobsson (V) från uppdrag som ersättare i kulturnämnden.
 2. Utse Christer Persson (V) till ny ersättare i kulturnämnden.

36. Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö för tiden till och med den 31 december 2019

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår regionfullmäktige besluta att:

 1. Entlediga Saga Sunniva Bergh från uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.
 2. Utse Martin Estvall till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

37. Anmälningsärenden

Sammanfattning

Regionfullmäktige noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 25 september kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.