Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 28 oktober 2020

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ulrika Joelsson-Gustafsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ulf Axelsson, VD,Växjö Småland Airport

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Ulf Axelsson, VD,Växjö Småland Airport

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ulf Axelsson, VD,Växjö Småland Airport

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ulf Axelsson, VD,Växjö Småland Airport

Talare

Thomas Ragnarsson (M), ordförande Växjö Småland Airport

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ulf Axelsson, VD,Växjö Småland Airport

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Heino Johannesson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrik Davidsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrik Davidsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yvonne Erlandsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Conny Simonsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Conny Simonsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås godkänna föredragningslistan för dagens sammanträde.

2. Val av justerare samt justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås att utse Pernilla Sjöberg (M) och Ros-Marie Jönsson Neckö (S) att jämte ordföranden justera protokollet samt att justering sker digitalt senast den 4 november 2020.

3. Allmänhetens frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Ledamöternas frågestund

Förslag till beslut

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

6. Växjö Småland Airport AB 2020 – lägesrapport

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Paus

mötet återupptas ca kl 10.25

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att inkomna interpellationer får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) - Utvärdera införandet av nytt biljettsystem i Länstrafiken Kronoberg
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - När lättar besöksrestriktionerna på kvinnokliniken i Kronoberg?
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Vårdcentralernas tillgänglighet
 • Interpellation till Personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C) -Fördelning av nyanställningar av olika yrkesgrupper inom Region Kronoberg
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Vårdcentralernas tillgänglighet

7. Delårsrapport augusti 2020, Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktige att godkänner delårsrapport augusti 2020 för Region Kronoberg.

Regionfullmäktige noterar att regionstyrelsen genom delårsrapport för Region Kronoberg augusti 2020 meddelar regionfullmäktige att nämnder och styrelser har under den aktuella perioden svårt att nå mål i fastställda verksamhetsplaner med anledning av den rådande pandemin och hemställer att regionfullmäktige beslutar godkänna avvikelserna som kan härledas till pandemins effekter.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om för 2020. I rapporten redovisas även status på de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

Perioden har präglats i mycket stor omfattning av covid-19 som inneburit att Region Kronoberg varit i s k stabsläge och förstärkningsläge. För de första åtta månaderna 2020 redovisar regionen ett balanskravsresultat på 324 mnkr. Det starka resultatet förklaras främst av de resurstillskott i form av generella statsbidrag som regeringen aviserat i omgångar under våren nu är beslutade av riksdagen och därför lyfts in i redovisningen (inklusive beräknad kompensation för ändrade regler för avsättning till periodiseringsfond). Tillkommande statsbidrag med anledning av Covid-19 för sjuklön, provtagning och smittspårning bidrar också till resultatförbättringen. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på 290 mnkr för 2020.

8. Revisorernas budget 2021

Förslag till beslut

Regionfullmäktige fastställer revisorernas anslag 2021 till 4 200 000 kr, exklusive uppräkning för lön och arvoden 2021.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges presidium ska enligt kommunallagen kap. 11 § 8 bereda förslag till budget för regionfullmäktiges revisorer. Revisionen har inkommit med skrivelse ”Revisorernas behovsprioritering 2020” daterad 2019-02-11. Revisorerna begär ett anslag på 4 170 000 kr för 2021 exklusive indexuppräkning. Till beloppet tillkommer även kostnader för regiongemensamma system, baspaket och servicepaket.

9. Budget Region Kronoberg 2021 med planår 2022-2023

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2021.
 3. Under 2021 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2021 på 200 mnkr.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.

Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2023.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

9a. Budget Region Kronoberg 2021 - Inledande anförande av Regionstyrelsens ordförande

Inledande budgetanförande av Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M)

 

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2021.
 3. Under 2021 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2021 på 200 mnkr.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.

Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2023.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

9b. Budget Region Kronoberg 2021 - Inledande anförande av Regionstyrelsens 2:e vice ordförande

Inledande budgetanförande av Regionstyrelsens 2:e vice ordförande Henrietta Serrate (S)

 

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2021.
 3. Under 2021 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2021 på 200 mnkr.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.

Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2023.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

9c. Budget Region Kronoberg 2021 - Gruppledarnas anföranden

Gruppledarnas budgetanföranden

 

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2021.
 3. Under 2021 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2021 på 200 mnkr.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.

Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2023.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

9c. Budget Region Kronoberg 2021 - Gruppledarnas anföranden

Gruppledarnas budgetanföranden

 

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2021.
 3. Under 2021 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2021 på 200 mnkr.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.

Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2023.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

9d. Budget Region Kronoberg 2021 - Övriga ledamöter samt debatt

Gruppledarnas budgetanföranden

 

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2021.
 3. Under 2021 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2021 på 200 mnkr.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.

Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2023.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

9d. Budget Region Kronoberg 2021 - Övriga ledamöter samt debatt

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2021.
 3. Under 2021 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2021 på 200 mnkr.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.

Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2023.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

9d. Budget Region Kronoberg 2021 - Övriga ledamöter samt debatt

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2021.
 3. Under 2021 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2021 på 200 mnkr.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.

Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2023.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Mötets ajournering, återupptas den 29/10 kl 09.00

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 28 oktober kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötet hålls denna gång i Konserthuset i Växjö.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.