Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 29 oktober 2020

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Daniel Nilsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Daniel Nilsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Daniel Nilsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Daniel Nilsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Daniel Nilsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Daniel Nilsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Daniel Nilsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Daniel Nilsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patric Littorin

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Iréne Augustsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patric Littorin

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Dagens öppnande samt upprop

9d. Budget Region Kronoberg 2021 - Övriga ledamöter samt debatt

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2021.
 3. Under 2021 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2021 på 200 mnkr.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.

Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2023.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

9e. Budget Region Kronoberg 2021 - Budgetbeslut

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2021.
 3. Under 2021 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2021 på 200 mnkr.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.

Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2023.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

10. Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2021

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2021 ska vara oförändrade.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden bereder förslag till taxor och avgifter till regionfullmäktige. Förvaltningen har berett förslag till taxor och avgifter 2021 och föreslagit följande ändringar i jämförelse med taxor och avgifter 2020:

 • Från och med den 1 januari 2021 föreslås att patienterna ska debiteras från och med den dag de fyller 19 år. Förslaget gäller för den öppna vården, för den slutna vården samt för egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel. På så sätt bibehålls i regelverken en enhetlighet för de unga patienterna samtidigt som risken för feldebiteringar minskar, vilket leder till en minskad administration. Förslaget förväntas även medföra ökade intäkter för Region Kronoberg.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (§ 97/2020) och regionstyrelsen (har § 187/20) berett ärendet och föreslår regionfullmäktige att taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården lämnas oförändrade.

11. Länstrafiktaxa 2021

Förslag till beslut

Regionfullmäktige fastställa Länstrafiktaxa 2021 i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning

Med hänsyn taget till situationen med COVID-19 och dess påverkan på verksamheten föreslås inga prismässiga förändringar av länstrafiktaxan för 2021. Två förändringar av mera administrativ karaktär föreslås:

 • Skolkort faktureras läsårsvis
 • Sommarlovskort blir beställningsbara för länets kommun

Trafiknämnden beslutade § 64/2020 att föreslå regionfullmäktige fastställa Länstrafiktaxa 2021 i enlighet med upprättad handling.

Prisutdelning

Paus

12. Administrativa taxor och avgifter 2021

Förslag till beslut

Regionfullmäktige fastställer administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2021 i enlighet med bilaga.

Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region Kronoberg. Inga avgiftsförändringar föreslås i jämförelse med gällande taxor.

Regionfullmäktige uppdrog § 91/19 åt regionstyrelsen att bereda modell för årlig uppräkning av taxor och avgifter. Uppdraget återrapporterades för regionfullmäktige som godkände redogörelsen § 181/19. Sammanfattningsvis innebar redogörelsen att det inte går att ta fram en enhetlig modell för uppräkning av taxor. Detta beror på att vissa taxor är lagreglerade samt att vissa taxor inte kan räknas upp årligen då detta skulle leda till orimligt höga taxor.

13. Byggnation av nytt sjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

14. Regelbok vårdval hud 2021

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval hud 2021.

Sammanfattning

Region Kronoberg införde 2014 vårdval inom lag om valfrihetssystem för specialiserad hudsjukvård i öppenvård; Vårdval hud. Regionfullmäktige fastställer årligen regelbok för Vårdval hud vilken anger förutsättningar och ekonomiska regleringar.

I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Tillgång till specialiserad vård av godkända leverantörer får invånarna antingen genom en remiss från primärvården eller genom egenremiss.

Regionfullmäktige fastställer budgetram för vårdval hud 2021 under sammanträdet 27-28 oktober. Denna ram exklusive budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.

Kostnadstaket för Vårdval hud 2021 fastställs således i samband med budget på regionfullmäktige 27-28 oktober och utgör den maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis för att tillförsäkra produktion över hela året. Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.

Regelboken kommer kompletteras med de siffror som regionfullmäktige fastställer i samband med budgetbeslut i oktober 2021.

15. Regelbok vårdval BUP 2021

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval BUP 2021.

Sammanfattning

Region Kronoberg införde 2020 vårdval inom lag om valfrihetssystem för specialiserad barn och ungdomspsykiatri i öppenvård, Vårdval BUP.

I Vårdval BUP väljer patienten vårdgivare först efter att haft kontakt med ”En väg in” vilka beslutar om patientens fortsatta vård och om hen ska till specialistvård BUP eller annan instans.

Regionfullmäktige fastställer budgetram för vårdval BUP 2021 under sammanträden 27-28 oktober 2020. Denna ram exklusive budget för klinikläkemedel, hyreskostnad för hjälpmedel, sjukresor, tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige, kostnader för labprover samt ersättning för vård av utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.

Kostnadstaket för vårdval BUP 2021 fastställs således i samband med budgeten på regionfullmäktige i oktober och utgör den maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom vårdval BUP. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året. Ersättningsmodellen för vårdval BUP utgår från att leverantören får ersättning för utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna består av en standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.

Regionfullmäktige fastställer årligen regelbok för vårdval BUP som anger förutsättningar och ekonomiska regleringar. Regelboken kommer kompletteras med de siffror som regionfullmäktige fastställer i samband med budgetbeslut i oktober 2020.

16. Regelbok vårdval primärvård med ekonomisk reglering avseende vårdval primärvård 2021

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Godkänna uppdragsspecifikation avseende vårdval primärvård 2021 i Region Kronoberg.
 2. Godkänna ekonomiska regleringar 2021 avseende vårdval primärvård 2021. Fastställda ekonomiska regleringar för 2020 gäller till och med den 30 juni 2021. De ekonomiska regleringarna för 2021 träder i kraft den 1 juli 2021 och tills vidare.

Sammanfattning

Varje år fastställer regionfullmäktige uppdragsspecifikation med ekonomisk reglering avseende vårdval primärvård. Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt val, vilket även ska bidra till att det bli lättare att komma i kontakt med vården och därmed ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en överenskommelse mellan invånaren och vårdcentralen.

För att bli del av vårdval primärvård måste aktören uppfylla Region Kronobergs krav enligt uppdragsspecifikationen. Därefter ingår aktören ett avtal med Region Kronoberg, vilket ska godkännas av regionstyrelsen.

Uppdragsspecifikationen och den ekonomiska regleringen kommer kompletteras med de siffror som regionfullmäktige fastställer i samband med budgetbeslut i oktober 2020. Fastställda ekonomiska regleringar för 2020 gäller till och med den 30 juni 2021. De ekonomiska regleringarna för 2021 träder i kraft den 1 juli 2021 och tills vidare.

17. Avsiktsförklaring om depå, samt överenskommelse om fastighetsförvärv och arrende

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaring om tågdepå och överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende.

Sammanfattning

Huvudmännen bedriver Krösatågen tillsammans med Region Skåne (Skånetrafiken), Region Kalmar län (Kalmar Länstrafik), Region Blekinge (Blekingetrafiken) och Region Halland (Hallandstrafiken).

I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023 föreligger behov av en ny tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och Region Kronoberg. Depån föreslås lokaliseras till Nässjö.

Huvudmännen föreslås godkänna avsiktsförklaring om tågdepån och överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende. De preliminära kostnaderna för respektive trafikhuvudman är fördelade enligt nedanstående. Kostnaderna väntas uppstå först 2023 och bereds därmed i Region Kronobergs budgetprocess framöver.

Hyran totalt landar på ca 40 mnkr/år för den nya tågdepån. Hyran fördelas enligt fördelningsnyckel utifrån körda km i respektive län. För Region Kronoberg innebär det en hyreskostnad på 9,2 mkr/år med 1 007 636 körda km. Hyreskostnaden väntas uppstå först 2023 och föreslås därmed beredas i samband med Region Kronobergs budgetprocess.

18. Byggnation av ny elbussdepå i Växjö

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att anslå 213 miljoner kronor för att investera i en ny elbussdepå i Växjö i enlighet med följande:

 1. Anslå 165 miljoner kronor för byggnadsinvestering ur investeringsbudget 2021 med flerårsplan.
 2. Anslå 48 miljoner kronor för markinvesteringar ur investeringsbudget 2021 med flerårsplan.

Sammanfattning

Region Kronobergs inriktning är att samtliga stadsbussar inom Växjö tätort från och med juni 2023 ska drivas av el. För ändamålet krävs en ny elbussdepå för stadsbussar vilken planeras inom området Norrängen, Norremark i Växjö. Upphandling av trafikföretag pågår och bussdepån behöver vara färdigställd i god tid innan driftstarten.

Region Kronoberg har idag en fastighet på planerad mark i Norremark som ska rivas enligt regionstyrelsens beslut § 85/20. Utöver det har regionfullmäktige beslutat (§93/2020) om förvärv av ytterligare två bolag som äger mark i anslutning till den mark där bussdepån planeras att byggas.

Den tänkta huvudbyggnadens funktioner samlas i en rektangulär byggnad med ett pulpettak, Sedum, som lutar mot söder. Byggnadens rektangulära form medger flexibilitet för framtida förändringar. Byggnaden är tänkt omfatta ca 4 000 m2 BTA. Verkstadsdelen består av flera serviceplatser, utrymmen för tvätt- och städ samt plåt- och lackverkstad. I verkstadsdelen kommer taket att utrustas med lanterniner, vilket ger insläpp av dagsljus samt minskar behovet av artificiellt ljus och bidrar till en förbättrad arbetsmiljö. Därtill finns ett antal förråd för olika ändamål.

Den administrativa delen av byggnaden innehåller kontorsplatser och omklädningsrum samt andra faciliteter. För bussförarna och övrig personal på depån är det av hög vikt att det finns attraktiva rastlokaler och aktiviteter på arbetsplatsen. Därför möjliggörs för gym både inne och ute. Det är dock upp till trafikföretaget att skaffa önskad utrustning för detta. Depån kommer att vara arbetsplats för omkring 200 personer.

Sammanfattningsvis bedöms anläggningen utgöra ett effektivt sätt att utnyttja ytan samt möjliggör i förlängningen en god och hållbar driftsekonomi.

19. Revidering av arbetsordningar och reglementen med anledning av personuppgiftsansvar

Förslag till beslut

Regionfullmäktige fastställer revidering av Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg 2019– 2022.

Sammanfattning

Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg behöver aktualiseras mot bakgrund av aktuell skrivelse om personuppgiftsansvaret. Enligt dataskyddsförordningen vilar personuppgiftsansvaret på ”en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter” (artikel 4 dataskyddsförordningen). Det innebär för Region Kronoberg att personuppgiftsansvaret för de personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds/styrelsens verksamhet ska ligga på respektive nämnd/styrelsen.

Mot bakgrund av detta föreslås en revidering av Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg 2019– 2022 med följande förändringar:

 • Nämnderna är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnderna överlåter ansvaret att utse ett regiongemensamt dataskyddsombud till regionstyrelsen. Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Regionstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av ehandlingar som är gemensamma för hela regionen enligt vad som angivits i regionens registerförteckning (artikel 30 i dataskyddsförordningen).
 • Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
 • Regionstyrelsen ska utse regiongemensamt dataskyddsombud.

SKR rekommenderar att styrelsen blir personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förekommer inom fullmäktige och dess beredningar, vilket främst handlar om att det stora antalet beslut som följer av ett personuppgiftsansvar inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras av regionstyrelsen.

Paus

20. Redovisning av partistöd 2019

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2019.

Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket kommunallagen (KL). Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap 29 § första stycket. Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år, hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.

Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Mot bakgrund av rådande pandemi med covid-19 har ett undantag gjorts från de krav som Region Kronobergs arvodesreglemente ställer på redovisningen av partistödet 2019. Partierna har undantagits kravet om att inkomma med verksamhetsberättelse senast 30 juni, och tillåts komplettera med detta under hösten 2020 för senare anmälan i regionfullmäktige.

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med redovisningar av partistöd 2019 i enlighet med kraven i kommunallagen. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och uppfyller formkraven. Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna har efter regionstyrelsens beredning inkommit med komplettering avseende fastställd verksamhetsberättelse 2019.

21. Motion - Stoppa gräddfilerna i vården

Förslag till beslut

Regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att en reglering i linje med motionärens förslag ligger utanför Region Kronobergs kompetens och uppdrag.

Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att det i framtida upphandlingar och avtal med privata utförare ska regleras att verksamheten ska bedrivas uteslutande med offentlig finansiering och vårdavgifter, samt att regelböcker för samtliga vårdval inom regionen kompletteras med ett krav om att verksamheten ska bedrivas uteslutande med offentlig finansiering och vårdavgifter. Den offentligt finansierade vården som styrs av hälso- och sjukvårdslagen ska inte blandas ihop med den sjukvård som ges genom privat finansiering eller privata sjukvårdsförsäkringar – en verksamhet som regionen inte har möjlighet att reglera. En reglering i linje med motionärens förslag ligger utanför regionens kompetens och uppdrag.

22. Motion om att arbeta för att sjukhuset/sjukhusen i Kronoberg ska få status som universitetssjukhus

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Avslå motionen.
 2. Uppdra åt regionstyrelsen att undersöka möjligheten att ansöka om status som universitetsjukvårdsenhet (USVE) för någon/några kliniker/verksamheter och att då framförallt fokusera på klinisk mikrobiologi och arbetet med Akademiska vårdcentraler.

Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra till regionstyrelsen att utreda möjligheterna till att utveckla universitetssjukhus i Kronoberg. Det finns inga hinder mot att sätta upp långsiktiga mål i linje med motionens förslag men på kort sikt föreslås istället att som ett första steg utreda förutsättningarna för att inrätta en eller flera universitetsjukvårdsenheter (USVE) i Region Kronoberg i samarbete med Lunds universitet.

23. Motion - Glöm inte lasarettens historia

Förslag till beslut

Regionfullmäktige avslår motionen med anledning av brist på resurser för uppdraget. Ställningstagande till hur historiska föremål ska tillgängliggöras bör ske i samband med planeringen av ett nytt sjukhus.

Sammanfattning

Lovisa Alm (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att kulturnämnden i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att inventera vilka historiska föremål som finns ute i Region Kronobergs verksamheter samt att kulturnämnden i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att se över hur lasaretten och vården i Kronobergs historia och föremål förknippade med den kan tillgängliggöras för fler. I motionen lyfts att många föremål finns bevarade på lasaretten men att det saknas en samlad bild över vad som finns. Ärendet har beretts av kulturnämnden (§84/2020), hälso- och sjukvårdsnämnden (§96/2020) samt regionstyrelsen (§ 191/20).

24. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Vad händer i arbetet med Nära vård?

Beslutsunderlag

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Vad händer i arbetet med Nära vård?

Paus

25. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Vårdcentralernas tillgänglighet

Beslutsunderlag

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Vårdcentralernas tillgänglighet

26. Interpellation till Personalutskottets ordförande - Fördelning av nyanställningar av olika yrkesgrupper inom Region Kronoberg

Beslutsunderlag

Interpellation till Personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C) - Fördelning av nyanställningar av olika yrkesgrupper inom Region Kronoberg

27. Interpellation till trafiknämndens ordförande - Utvärdera införandet av nytt biljettsystem i Länstrafiken Kronoberg

Beslutsunderlag

Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) - Utvärdera införandet av nytt biljettsystem i Länstrafiken Kronoberg

28. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - När lättar besöksrestriktionerna på kvinnokliniken i Kronoberg?

Beslutsunderlag

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - När lättar besöksrestriktionerna på kvinnokliniken i Kronoberg?

29. Val av nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö för perioden till och med 2023-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser NN (V) till nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö för perioden till och med 2023-12-31.

30. Val av förtroendevald revisor Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att utse NN (S) till förtroendevald revisor för Region Kronobergs revisionsnämnd till och med 2023-04-30.

Sammanfattning

Regionfullmäktige ska förrätta fyllnadsval efter Bo Dalesjö (S) som förtroendevald revisor i Region Kronobergs revisionsnämnd. Regionfullmäktige beslöt § 107/20 att entlediga Bo Dalesjö (S) från uppdraget.

31. Val av förtroendevald revisor Ryssbygymnasiet AB

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att nominera (NN) (S) till lekmannarevisor för Ryssbygymnasiet AB.

Sammanfattning

Bo Dalesjö har begärt sitt entledigande som lekmannarevisor i RyssbyGymnasiet AB. Region Kronobergs revision har § 74/20 beslutat att den som väljs som förtroendevald revisor av regionfullmäktige väljs även som revisionens förslag till regionfullmäktige som lekmannarevisor i RyssbyGymnasiet AB, under förutsättning att jäv inte föreligger.

Regionfullmäktige beslöt § 108/20 att entlediga Bo Dalesjö från uppdraget.

32. Val av ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Eva Ballovare (S) till ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden till och med 2022-12-31.

Sammanfattning

Regionfullmäktige ska förrätta fyllnadsval avseende ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter David Svensk (S) som utsågs § 106/20 till ordinarie ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

33. Övriga val oktober 2020

Val av ledamot i Kulturnämnden, ersättare i regionstyrelsen, samt nominering av ledamot i Kulturparken Småland AB och stiftelsen Smålands muséum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Karl Paine Huenupi (S) från uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i Kulturnämnden, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i Kulturparken Småland AB och Stiftelsen Smålands muséum.
 2. Utse NN (S) till ledamot och 2 vice ordförande i Kulturnämnden.
 3. Utse NN (S) till ersättare i regionstyrelsen.
 4. Nominera NN (S) till ledamot i Kulturparken Småland AB.
 5. Nominera NN (S) till ledamot i Stiftelsen Smålands muséum.

Sammanfattning

Karl Paine Huenupi (S) har inkommit med begäran om entledigande från samtliga uppdrag inom Region Kronoberg. Karl Paine Huenupi (S) har följande uppdrag utsedda av regionfullmäktige under innevarande mandatperiod:

 • 2:e vice ordförande Kulturnämnden
 • Ersättare i regionstyrelsen
 • Ledamot Kulturparken Småland AB
 • Ledamot i Stiftelsen Smålands muséum

Övriga uppdrag förrättas av den politiska instans som tidigare beslutat om desamma.

34. Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar anmälningsärendena till protokollet.

35. Entledigande av ledamot i regionfullmäktige

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 29 oktober kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötet hålls denna gång i Konserthuset i Växjö.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.