Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige, 28 april 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

mötet återupptas ca kl 10:20

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Oskar Wijk

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Oskar Wijk

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Oskar Wijk

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Oskar Wijk

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:30

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.00

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16.20

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 18:00

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och Ros-Marie Jönsson Neckö (S) att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast 6/5 2021.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

Till regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-28 finns även möjligheten att i förväg ställa en fråga till allmänhetens frågestund via Region Kronobergs hemsida.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som Kallelse fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Kallelse Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet.

En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) - Angående infrastrukturåtgärder i samband med eventuellt nytt akutsjukhus i Växjö
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Vilket initiativ kan tas för att förbättra benskörhetsvården i Region Kronoberg?

På regionfullmäktiges sammanträde 17 mars 2021 godkändes att följande interpellation får ställas, men att behandlingen av dem skulle hänskjutas till nästkommande sammanträde:

 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Tvätt-kit inför operation.
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Röntgenplåtar som skickas till Australien.
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Ändring i regelverket kring glasögonbidrag för barn och de konsekvenser det har fått. 
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Brist på utbildad ultraljudspersonal i Region Kronoberg och konsekvenser av detta.

6. Lägesrapport – Covid-19 i Kronobergs län

Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) redogör för nuläget kring Covid-19 i Kronobergs län

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

7. Lägesrapport - Nytt akutsjukhus i Växjö

Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) redogör för nuläget kring Nytt akutsjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

8. Fördelning av medborgarförslag - Jourläkarcentral i Ljungby

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sammanfattning

I medborgarförslag som inkommit till Region Kronoberg föreslås att Region Kronoberg ska snabbutreda förslag om att öppna en jourläkarcentral i Ljungby.

9. Fördelning av medborgarförslag - Fortsatt vård på Ljungby lasarett för barn med kirurgiska eller ortopediska diagnoser med förväntad kort vårdtid

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sammanfattning

I medborgarförslag som inkommit till Region Kronoberg föreslås att Region Kronoberg ska verka för att barn med kirurgiska och ortopediska diagnoser med kort förväntad vårdtid ett dygn eller kortare ska kunna fortsätta vårdas på Ljungby lasarett efter operation.

11. Årsredovisning Region Kronoberg 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige godkänner Årsredovisning Region Kronoberg 2020.
 2. Regionfullmäktige beslutar att i enlighet med Riktlinjer för God ekonomisk hushållning avsätta 257 mnkr av resultatet till resultatutjämningsreserven.
 3. Regionfullmäktige noterar att nämnder och styrelser under 2020 har haft svårt att nå mål i fastställda verksamhetsplaner med anledning av den rådande pandemin och godkänner avvikelserna som kan härledas till pandemins effekter.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2020. Årsredovisningen behandlades av regionstyrelsen 2021-04-13.

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Region Kronobergs redovisar för sjätte året i rad ett positivt ekonomiskt resultat där balansresultatet för 2020 uppgår till 395 mnkr. Året och verksamheten har präglats av coronapandemin och den har bidraget till såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser.

I enlighet med gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreslås en avsättning på 257 mnkr av årets resultat till den så kallade resultatutjämningsreserven (RUR).

Paus

10. Information – Destination Småland

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

11. Årsredovisning Region Kronoberg 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige godkänner Årsredovisning Region Kronoberg 2020.
 2. Regionfullmäktige beslutar att i enlighet med Riktlinjer för God ekonomisk hushållning avsätta 257 mnkr av resultatet till resultatutjämningsreserven.
 3. Regionfullmäktige noterar att nämnder och styrelser under 2020 har haft svårt att nå mål i fastställda verksamhetsplaner med anledning av den rådande pandemin och godkänner avvikelserna som kan härledas till pandemins effekter.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2020. Årsredovisningen behandlades av regionstyrelsen 2021-04-13.

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Region Kronobergs redovisar för sjätte året i rad ett positivt ekonomiskt resultat där balansresultatet för 2020 uppgår till 395 mnkr. Året och verksamheten har präglats av coronapandemin och den har bidraget till såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser.

I enlighet med gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreslås en avsättning på 257 mnkr av årets resultat till den så kallade resultatutjämningsreserven (RUR).

Paus

11. Årsredovisning Region Kronoberg 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige godkänner Årsredovisning Region Kronoberg 2020.
 2. Regionfullmäktige beslutar att i enlighet med Riktlinjer för God ekonomisk hushållning avsätta 257 mnkr av resultatet till resultatutjämningsreserven.
 3. Regionfullmäktige noterar att nämnder och styrelser under 2020 har haft svårt att nå mål i fastställda verksamhetsplaner med anledning av den rådande pandemin och godkänner avvikelserna som kan härledas till pandemins effekter.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2020. Årsredovisningen behandlades av regionstyrelsen 2021-04-13.

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Region Kronobergs redovisar för sjätte året i rad ett positivt ekonomiskt resultat där balansresultatet för 2020 uppgår till 395 mnkr. Året och verksamheten har präglats av coronapandemin och den har bidraget till såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser.

I enlighet med gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreslås en avsättning på 257 mnkr av årets resultat till den så kallade resultatutjämningsreserven (RUR).

12. Revisionsberättelse Region Kronoberg 2020

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har 2021-04-20 (§ 61/2021) lämnat revisionsberättelse för år 2020. I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna och styrelsen för Grimslövs folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Paus

13. Ansvarsfrihet för Region Kronobergs styrelse och nämnder 2020

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnden, samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg samt styrelsen för Grimslövs folkhögskola ska beakta revisorernas rekommendationer.

Regionfullmäktige beviljar:

 1. regionstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
 2. hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
 3. regionala utvecklingsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
 4. trafiknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
 5. kulturnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
 6. patientnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
 7. samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 samt
 8. styrelsen för Grimslövs folkhögskola ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2020.

Region Kronobergs revisorer har 2021-04-20 (§ 61/2021) lämnat revisionsberättelse för år 2020. I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna och styrelsen för Grimslövs folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

14. Årsrapport 2020 patientnämnden

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige noterar årsrapport 2020 för patientnämnden till protokollet.

Sammanfattning

Årsrapport för patientnämnden år 2020 redovisar:

 • Antal inkomna ärenden under 2020, det vill säga 685 stycken.
 • Nämndens arbete för att bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar
 • Svarstider
 • Uppföljningsarbete under 2020
 • Resultat av stödpersonuppdrag
 • Patientnämndens roll i patientsäkerhetsarbetet
 • Ekonomiskt resultat

Patientnämnden godkände årsrapport 2020 på sammanträdet 201-02-18 § 5.

15. Information – Revisionens arbete med grundläggande granskning – självskattningsformulär

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

16. Tilläggsbeslut gällande om- och tillbyggnad av hus E 56 på Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. godkänna en tilläggsbudget om 10 miljoner kronor för byggnadsinvestering för om- och tillbyggnad av hus E 56 på Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum.
 2. anslå 10 miljoner kronor för ändamålet ur Region Kronobergs budgetram 2021-2023 för investeringar.
 3. uppdra åt regiondirektören att inarbeta den extra investeringens framtida driftkostnadspåverkan i kommande budgetarbete.

Sammanfattning

Vid anbudsöppningen gällande ombyggnationen hade två anbud inkommit. Båda anbuden var högre än kalkylerat.

Investeringsbeslutet från regionfullmäktige i juni 2020 baserades på en beräkning av det som var känt vid tidpunkten. I det fortsatta arbetet har det visat sig att arkivet på bottenplan kräver mer omfattande markarbeten än tidigare beräknat. Det handlar exempelvis om att mer berg behöver sprängas där till tillhörande kringarbeten. För att utföra arbetet enligt tidigare investeringsbeslut behöver projektet en tilläggsbudget på 10 miljoner kronor.

17. Avveckling av vårdval hud sam beslut om överföring av kvarvarande budgetmedel

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. avsluta Vårdval Hud inom Region Kronoberg senast från och med 2021-06-01.
 2. för perioden januari-maj 2021 överföra kvarvarande budgetmedel från regionstyrelsens budgetram till hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram efter att produktionen och de gemensamma kostnaderna för vårdvalet reglerats för perioden.
 3. för perioden juni-december 2021 överföra budgetmedel från regionstyrelsens budgetram till hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram om 12 800 000 kr.

Sammanfattning

Sedan den 1 april 2014 finns ett vårdval för specialiserad hudsjukvård i öppen vård. I Vårdval Hud har patienten valt vårdgivare först när det finns ett behov av specialistvård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Patienten söker via remiss från vårdcentralen eller med egenremiss.

Vårdval Hud har inte gett den effekten som förväntades då det inrättades. Vårdval Hud föreslås avvecklas den 1 juni 2021 och ersättas med möjlighet att teckna vårdavtal med privata aktörer inom hudspecialiteter, samt (kompletterat med) Region Kronobergs hudverksamhet inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Kvarvarande överskjutande budgetöverskott föreslås överföras från regionstyrelsens driftram 2021 till hälso- och sjukvårdsnämndens driftram 2021.

18. Transitio AB – förnyat borgensåtagande

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. teckna erforderlig proprieborgen för AB Transitio avseende upphandlad finansiering avseende Contessa spårfordon 4368, till ett värde om högst 36 942 000 kronor.
 2. uppdra åt firmatecknare för Region Kronoberg att i förening teckna borgensförbindelsen.

Sammanfattning

Under 2011 köpte AB Transitio spårfordonet Contessa 4368 från Regionförbundet Södra Småland då även upphandling av finansiering slutfördes. Finansiering genomfördes genom lån. Detta lån har förlängts en gång år 2016, men förfaller nu igen under juni 2021. Därför behöver en ny finansiering upphandlas. För att möjliggöra den nya finansieringen krävs att bakomliggande borgensman ställer säkerhet i form av proprieborgen, det vill säga en borgen såsom för egen skuld. Borgen uppgår till högst 36 942 000 kronor.

Samtliga Contessafordon trafikeras inom ramen för Öresundstågssamarbetet och fordonen rör sig över hela trafikområdet.

19. Revidering av riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige fastställer revidering av riktlinjer för God ekonomisk hushållning.

Sammanfattning

I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns regler för hur kommuner och regioner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Regionfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Detta ska göras minst en gång per mandatperiod.

Nuvarande riktlinjer fastställdes först av Landstingsfullmäktige 2013-03- 25 och reviderades av Regionfullmäktige 2015-04-29.

I de reviderade riktlinjerna framgår det att de finansiella mål som Region Kronobergs ekonomiska planering ska förhålla sig till ska vara:

 • Resultatet ska vara minst 2 % av skatter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag över en femårsperiod.
 • 100 % självfinansierng av investeringar över tid, avses att inte behöva använda befintliga bankmedel eller låna. Enskilda år kan avvika utifrån särskilt stora investeringsbeslut
 • Soliditeten ska stärkas för att uppnå positiv soliditet även inkl ansvarsförbindelse
 • Likviditet, minst en månads betalningsberedskap

Gällande verksamhetsmässiga mål framgår följande:

 • Regionfullmäktige fastställer årligen en treårsplan.
 • I planen ska det framgå vilka verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning regionen har under planperioden. De mer kortsiktiga resultatmålen som fastställs för planperioden, ska ha en tydlig koppling till de strategier som fastställs för att uppfylla de långsiktiga målen.
 • Om det finns en risk att ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av verksamhetsmålen.

I riktlinjerna framgår även under vilka förutsättningar Region Kronoberg kan göra avsättningar till och disponera medel i resultatujämningsreserven (RUR).

20. Uppföljning av handlingsplan för ”Strategiskt dokument med utveckling av näringslivet på landsbygden i Kronobergs län”

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige godkänner uppföljningen av handlingsplanen för ”Strategiskt dokument för utveckling av näringslivet på landsbygden i Kronobergs län”.
 2. Regionfullmäktige beslutar att ingen ytterligare handlingsplan tas fram utan arbetet fortgår inom ramen för ordinarie verksamhet med utgångspunkt i ”Strategiskt dokument för utveckling av näringslivet på landsbygden i Kronobergs län”.

Sammanfattning

Uppdraget att ta fram en strategi för landsbygdens näringsliv tilldelades den regionala utvecklingsnämnden efter en motion i regionfullmäktige 2016. I arbetet gjordes en analys av befintliga styrdokument och baserat på resultaten från analysen togs ett strategiskt dokument fram. ”Strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden i Kronobergs län” inklusive handlingsplan 2017–2020 antogs av Regionala utvecklingsnämnden i april 2017. I den framgår att ”Uppföljning av strategin sker inom ramen för ordinarie verksamhetsplan för Regionala utvecklingsnämnden samt genom rapport till regionfullmäktige år 2020 i samband med att en ny handlingsplan ska tas fram.” En uppföljning har nu genomförts.

Handlingsplanen för 2017–2020 innehåller fyra åtgärder som syftar till att stärka det regionala tillväxtarbetets koppling till landsbygdens utveckling. Åtgärderna handlar om att se över och vid behov förtydliga landsbygdsperspektivet i Gröna Kronoberg och dess understrategier, att öka medvetenheten i hur landsbygden påverkas i samband med projektutveckling och att utveckla statistik och uppföljning utifrån geografi. Den fjärde åtgärden handlar om att Region Kronoberg fortsatt ska utveckla och bidra till insatser som har särskild betydelse för landsbygdens utveckling.

Sedan strategin för utveckling av näringslivet på landsbygden togs fram har Region Kronoberg successivt övergått till att arbeta med det geografiska perspektivet mer integrerat i ordinarie verksamhet. I revideringen av Gröna Kronoberg togs den landsbygdssäkring som gjorts av tidigare version tillvara och förändringslogiker för alla prioriteringar genomfördes. Det pågår just nu en hållbarhetsuppföljning av Gröna Kronoberg där skillnader i utvecklingen mellan olika delar av länet särskilt ska lyftas. Ett verktyg för hållbarhetssäkring av dels understrategier och dels större insatser för implementeringen av Gröna Kronoberg har utvecklats och införts i verksamheten. Verktyget ska användas innan genomförande och lyfter det geografiska perspektivet samt säkerställer att insatsen går i linje med Gröna Kronoberg. Flera understrategier har hållbarhetssäkrats i samband med revidering. Projektutvecklingen utgår numera från nationella mallar där alla sökande svarar på samma frågor kring exempelvis jämställdhet, mångfald och miljö. För att komma åt de olika förutsättningar som finns i länet prioriteras projekt som har ett regionalt mervärde. Genom interaktiva digitala kartor tillgängliggörs statistik och data för hela länet vilket tydliggör de geografiska skillnaderna på ett enkelt sätt. Med Planeringsatlasen har Region Kronoberg utvecklat ett verktyg som kan vägleda regioner och kommuner i arbetet med orts- och landsbygdsutveckling, översiktsplanering samt trafik- och infrastrukturplanering. Landsbygdsutveckling ses som en integrerad del av den regionala utvecklingen, vilket också märks på den mängd landsbygdsfrämjande insatser som Region Kronoberg bidragit till under perioden för handlingsplanen. Uppföljningen lyfter ett urval av dessa.

För att försäkra sig om att det regionala utvecklingsarbetet i Kronoberg kommer hela länet till nytta, i såväl landsbygd som i tätort, krävs ett långsiktigt och ständigt pågående arbete. Region Kronoberg kommer fortsätta att utveckla de verktyg och arbetssätt som arbetats fram för att säkerställa att det geografiska perspektivet tas i beaktande. Arbetet föreslås fortsättningsvis fortgå inom ramen för ordinarie verksamhet med utgångspunkt i ”Strategiskt dokument för utveckling av näringslivet på landsbygden i Kronobergs län” och av den anledningen föreslås att ingen ny handlingsplan tas fram.

Paus

21. Svar på motion – Fler mobila verksamheter i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder om det är möjligt med mobila mottagningsverksamheter inom vissa verksamhetsområden. Syftet ska vara att regionens verksamheter blir mer tillgängliga för alla kronobergare, i alla delar av Kronoberg.

Utvecklingen av mobila och flexibla arbetssätt är en del i arbetet för att stärka tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Kartläggning av regionens redan etablerade mobila verksamheter pågår och utredning av potentiella utvecklingsmöjligheter kommer att vara en naturlig del av arbetet med Närmare Kronobergaren och omställningen till nära vård.

22. Svar på motion – Införande av kultur på recept

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att kultur på recept införs i Region Kronoberg samt att legitimerade vårdgivare ges möjlighet att skriva ut kulturell verksamhet på recept på liknande sätt som fysisk aktivitet skrivs ut på recept.

Det finns i nuläget inget som styrker att kultur på recept är mer fördelaktig än andra insatser som nu används i vården, därmed riskeras undanträngningseffekter vid ett införande. Motionen föreslås anses besvarad.

23. Svar på motion – Utökning av antalet dietister inom Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Robert Fredriksson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska utreda behovet av dietister för de kommande tio åren, utreda möjligheten till vidareutbildning till dietist för anställda i Region Kronoberg, samt utreda möjligheten att utbilda dietister i länet i likhet med t.ex. sjuksköterskeutbildningen i Ljungby.

Tillgången till dietister beaktas redan i regionens arbete med kompetensförsörjning. När det gäller möjligheten att erbjuda dietistutbildning i länet ligger frågan utanför Region Kronoberg ansvarsområde och hanteras av Linnéuniversitetet. Att erbjuda vidareutbildning till dietist för anställda i regionen är inte en rimlig åtgärd då det inte handlar om en vidareutbildning utan en grundutbildning. Med hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige anse motionen besvarad i enlighet med redovisat yttrande.

24. Svar på motion - Avveckla Region Kronobergs ägande i Växjö Småland Airport

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder och planerar för hur regionen på ett skyndsamt och ansvarsfullt sätt kan avveckla sitt ägande i Småland Airport - att alla former av eventuella kommande driftbidrag ska vara villkorade och riktade till krisberedskap.

Sammanfattningsvis föreslås regionfullmäktige avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg anser att den regionala flygplatsen är viktig för regional utveckling och ur ett beredskapsperspektiv.

Paus

24. Svar på motion - Avveckla Region Kronobergs ägande i Växjö Småland Airport

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder och planerar för hur regionen på ett skyndsamt och ansvarsfullt sätt kan avveckla sitt ägande i Småland Airport - att alla former av eventuella kommande driftbidrag ska vara villkorade och riktade till krisberedskap.

Sammanfattningsvis föreslås regionfullmäktige avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg anser att den regionala flygplatsen är viktig för regional utveckling och ur ett beredskapsperspektiv.

Paus

25. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande – Tvätt-kit inför operation

Sammanfattning

Melena Jönsson (SD) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"För många år sedan blev man inlagd dagen innan operation för provtagning och dusch med speciellt tvätt-kit. Det har gått framåt så i många år fick man ett tvätt-kit med hem för att sköta detta själv vilket även innebär att man skulle lägga nya sängkläder i sängen. I december hörde jag av en patient som skulle opereras att de blev ombedda att gå till apoteket och köpa ut tvätt-kittet. Det kostade ca 170 kr och var ej med i högkostnadsskyddet.

Därav vill jag ställa några frågor:

 • Gör man någon kontroll om patienten har köpt ut och tvättat sig med speciella tvålen före operation?
 • Har det ökat infektionerna vid operation sedan detta infördes att man får skaffa själv?
 • När ändrades detta och varför bjuder vi inte längre på detta?
 • Görs några undantag att man delar ut för till exempel äldre och funktionshindrade som har svårt att ta sig till apoteket själva?"

26. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande – Röntgenplåtar som skickas till Australien

Sammanfattning

Melena Jönsson (SD) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"En patient var inne på CLV i december och röntgade sig. Det var en sen lördagskväll. Sköterskan sa till patienten att nu skickas röntgenplåtarna för utlåtande till Sydney i Australien. Därav undrar jag:

 • Varför skickar vi ända till Australien för utlåtande?
 • Görs detta alltid eller är det endast om röntgen infaller på helgen?
 • Är det vår Region som har samarbete eller skickar flera regioner till Australien?"

27. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande – Ändring i regelverket kring glasögonbidrag för barn och de konsekvenser det har fått

Sammanfattning

Helen Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Alla barn i Kronoberg har rätt till glasögonbidrag om 800 kr. Tidigare drogs vad jag förstår bidraget av direkt på glasögonens pris och optikern skötte sedan inskickande och redovisning till regionen. Från och med 1 juli 2020 ska istället den som köper glasögonen själv skicka in blankett för utbetalning av glasögonbidraget. Blanketten ska vara ifylld av optiker och skickas in tillsammans med kvitto på köpet.

Jag har blivit kontaktad av familjer som nu på grund av de nya reglerna har svårt att få glasögonköp till barnen att gå ihop ekonomiskt. Särskilt svårt är det för familjer med flera barn som behöver glasögon. Det är många som inte har råd att "ligga ute" med 800 kr eller mer tills det att bidraget betalats ut.

Med anledning av ovanstående undrar jag nu:

 • Varför genomfördes ändringen?
 • Gjordes någon konsekvensanalys innan beslutet fattades? Om ja – vad visade den? Om nej – varför inte?
 • Kan du Roland Gustbée (M) tänka dig att inför arbetet med taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2022 se över möjligheten till ett system där vårdnadshavare inte behöver « ligga ute » med 800 kr i väntan på återbetalning av bidrag för barnens glasögon?
 • Hur många glasögonbidrag för barn har Region Kronoberg betalat ut de senaste 5 åren?"

28. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande – Brist på utbildad ultraljudspersonal i Region Kronoberg och konsekvenser av detta

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Sommaren 2018 rapporterades att inga ultraljudsundersökningar för gravida genomförts på Ljungby lasarett sen april samma år, detta då personal med ultraljudskompetens saknades. I november 2019 följde vi från Socialdemokraternas sida upp frågan i en interpellation till hälsooch sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M). I interpellationssvaret konstaterades bland annat:

"Då det nationellt finns en barnmorskebrist och Region Kronoberg redan i nuläget har vakanser på barnmorskemottagningarna och även på ultraljudsmottagningen bedömer verksamheten att det inte går att öppna ultraljudsmottagning i Ljungby inom en snar framtid. När behovet av barnmorskor kan tillgodoses är svårt att sia om. Vi utbildar nya barnmorskor i stor omfattning men då bristen är nationell är det svårt att säga om alla de vi utbildar kommer stanna i regionen. Från det att en ny barnmorska är färdig med sin utbildning tar det åtminstone 5 år innan den personen kan börja inom ultraljud och ytterligare några år innan denna person är självgående."

Det har nu gått tre år sedan möjligheten för gravida att få ultraljud på Ljungby lasarett togs bort och just nu finns inte mindre än tre annonser som söker barnmorskor med ultraljudskompetens till Växjö på Arbetsförmedlingens hemsida. Samtliga annonser är från hyrbolag. Det talar för att bristen på utbildad ultraljudspersonal, både regionanställd och inhyrd, är fortsatt stor här i Kronoberg.

Med anledning av detta undrar jag:

 1. Har Region Kronoberg gjort någon utvärdering av hur gravida som bor i västra länsdelen upplevt/upplever att få göra ultraljudet i Växjö istället för som tidigare i Ljungby? Om ja, vad visade utvärderingen? Om nej, varför inte och kommer en sådan att genomföras?
 2. Kommer det framöver att vara möjligt för gravida att få ultraljud på Ljungby lasarett eller betraktar du Roland Gustbee (M) nu ‘flytten’ som permanent?
 3. Hur påverkas möjligheten till upplärning av nya barnmorskor i ultraljudkunskaper av bristen på personal med rätt kompetens?
 4. Vilka konkreta åtgärder vidtar Region Kronoberg på kort och lång sikt för att lösa bristen på ultraljudskompetens?"

29. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande – Vilka initiativ kan tas för att förbättra benskörhetsvården i Region Kronoberg?

Sammanfattning

Carl-Olof Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"I artikeln Varför betala 20 miljarder för benbrott som kunde ha förhindrats? i Dagens Samhälle 25 mars skriver företrädare för Osteoporosförbundet (benskörhet) en mycket kritisk artikel mot sjukvården och regionpolitikerna. Vi anklagas för bristande kunskap, engagemang och ansvar.

Benskörhet leder både till lidande för patienten och stora sjukvårdskostnader inräknat långa sjukskrivningar. Enligt artikeln görs inte tillräckligt noggranna undersökningar och därmed inte tillräckliga diagnoser. Det finns enligt författarna mediciner som är effektiva och som leder till förbättringar både för den enskilda och för sjukvårdens ekonomi.

Min fråga: Jag utgår från att du också läst denna artikel och vill gärna höra dina kommentarer om läget i Region Kronoberg och vilka initiativ du vill ta för att förbättra benskörhetsvården här?"

30. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Angående infrastrukturåtgärder i samband med eventuellt nytt akutsjukhus i Växjö

Sammanfattning

Carl-Olof Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Regionfullmäktige har tagit ett inriktningsbeslut att bygga ett nytt sjukhus i Räppe. Tomt har inköpts och Växjö kommun har startat ett detaljplanearbete. Det har presenterats en samrådshandling där man beskrivit problemställningar inom varierande områden och med olika svårighetsgrad.

Trafikfrågorna är en dominerande fråga både i planens närområde och i anslutningar med järnväg och vägar. Troligen kommer ett nytt sjukhus i Räppe att kräva stora trafikinvesteringar. Nytt dubbelspår Växjö Alvesta och bättre anslutningar genom Växjö stad ex Norrleden, Söderleden samt den sk Södra Länken. Vidare krävs ganska stora förändringar i kollektivtrafik och cykelvägar.

Särskilt Norrleden är en pulsåder genom Växjö stad som byggdes för snart 50 år sedan och är i ett stort behov av förbättring. Vägen har i dag bl a dåliga av och påfarter. Fagrabäcksrondellen skall nu enligt beslut byggas om men den investeringen minskar inte trafiken på Norrleden.

Det är inte tillräckligt uppmärksammat att över hälften av länets befolkning bor öster om Räppe och dessa invånare måste som bilförare ta sig genom getingmidjan Växjö stad för att nå sjukhuset. Detta gäller patienter, personal och anhöriga. Det blir länets största arbetsplats och även mötesplats. Kollektivtrafiken kan bli en möjlighet men då bör man undvika byten.

Självklart vill vi att staten skall betala alla investeringar. Samtidigt får vi ju själva möjligheter att prioritera i länstransportplaner som också är statliga pengar. Kraven är ju både finansiering och att projekten kommer i närtid. Alla de projekt som jag nämner är både viktiga och angelägna. Men projekten blir nödvändiga på kort sikt för att det eventuella sjukhuset skall kunna fungera bra.

Men den fråga som måste ställas är vad som händer med övriga delar av länet. Kronobergs län är ju ett skogslän och också med stor och betydelsefull industri. Länet har en stor landsbygd, många mindre orter och ett ganska vittförgrenat vägnät. Det finns ingen bred diskussion om dessa frågor och det gör det inte heller kring hela sjukhusfrågan.

Mina frågor:

 1. Innebär en storsatsning på sjukhusets trafikinvesteringar att många andra projekt flyttas längre fram i tiden? Har vi en bild av detta?
 2. Bör regionen initiera en bredare diskussion kring dessa frågor?"

31. Entledigande från uppdrag i regionfullmäktige

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Catharina Winberg (M) från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
 2. Regionfullmäktige entledigar Patricia Schooner (S) från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

32. Entledigande samt val av ersättare i regionstyrelsen för perioden fram till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Soili Lång Söderberg (M) från sitt uppdrag som ersättare i regionstyrelsen.
 2. Regionfullmäktige utser NN (M) till ersättare i regionstyrelsen för perioden fram till och med 2022-12-31.

33. Entledigande samt val av ledamot i trafiknämnden för perioden fram till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Catarina Winberg (M) från sitt uppdrag som ledamot i trafiknämnden från och med 2021-05-01.
 2. Regionfullmäktige utser NN (M) till ny ledamot i trafiknämnden för perioden från och med 2021-05-01 och fram till och med 2022-12-31.

34. Entledigande samt val av ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden för perioden fram till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Pernilla Tornéus (M) från uppdraget som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden från och med 2021-05-01.
 2. Regionfullmäktige utser NN (M) till ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden från och med 2021-05-01 och för perioden fram till och med 2022-12-31.

35. Entledigande samt val av ordförande i kulturnämnden för perioden fram till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Ida Eriksson (M) från uppdraget som ordförande i kulturnämnden från och med 2021-06-01.
 2. Regionfullmäktige utser NN (M) till ordförande i kulturnämnden från och med 2021-06-01 och för perioden fram till och med 2022-12-31.

36. Entledigande samt val av ledamot i patientnämnden för perioden fram till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Stefan Bergström (L) från uppdraget som ledamot i patientnämnden.
 2. Regionfullmäktige utser NN (L) till ledamot i patientnämnden för perioden fram till och med 2022-12-31.

37. Entledigande samt val av ersättare i Ryssbygymnasiet AB för perioden fram till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Ida Eriksson (M) från uppdraget som ersättare i Ryssbygymnasiet AB från och med 2021-06-01.
 2. Regionfullmäktige utser NN (M) till ersättare i Ryssbygymnasiet AB från och med 2021-06-01 och för perioden fram till och med 2022-12- 31.

38. Entledigande samt val av ersättare i Regionteatern Blekinge-Kronoberg för perioden fram till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Ida Eriksson (M) från uppdraget som ersättare i Regionteatern Blekinge-Kronoberg från och med 2021- 06-01.
 2. Regionfullmäktige utser NN (M) till ersättare i Regionteatern Blekinge-Kronoberg från och med 2021-06-01 och för perioden fram till och med 2022-12-31.

39. Entledigande samt val till Viltförvaltningsdelegationen för perioden fram till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Ida Eriksson (M) från uppdraget som ledamot i Viltförvaltningsdelegationen från och med 2021-06-01.
 2. Regionfullmäktige nominerar NN (M) till i Viltförvaltningsdelegationen för perioden från och med 2021-06-01 och fram till och med 2022-12-31.

Extra ärende - entledigande från uppdrag i valberedningen

40. Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar anmälningsärendena till protokollet.

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 28 april kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Vilka dagar som Regionfullmäktige sammanträder under 2021 kan hittas här.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.