Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 15 juni 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Talare

Åsa Edgren, VD Regionteatern

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Åsa Edgren, VD Regionteatern

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Åsa Edgren, VD Regionteatern

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Åsa Edgren, VD Regionteatern

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Åsa Edgren, VD Regionteatern

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Åsa Edgren, VD Regionteatern

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11.30

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

undefined

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Christer Marklund, PWC

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Nils Rydmarker, Helseplan

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:55

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

undefined

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

undefined

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

mötet återupptas ca kl 16:10

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

undefined

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

undefined

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktiges presidium går igenom eventuella ändringar i mötets föredragningslista. Regionfullmäktige föreslås därefter godkänna föredragningslistan.

2. Val av justerare samt justeringsdatum

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och Ros-Marie Jönsson Neckö (S) att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast 2021-06-23.

3. Allmänhetens frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

Till regionfullmäktiges sammanträde 2021-06-15 finns även möjligheten att i förväg ställa en fråga till allmänhetens frågestund via Region Kronobergs hemsida.

4. Ledamöternas frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som Kallelse fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Regionfullmäktige föreslås medge att interpellationerna får ställas.

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Kallelse Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) - Forskning om flickor/unga kvinnors dåliga hälsa
 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) - Möjligheterna att öka andelen lokalt producerade varor i Region Kronobergs upphandlingar
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Har Region Kronoberg i dag tillräckliga resurser inom barnpsykiatrisk slutenvård för att kunna ta emot unga med behov
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Hur säkerställs rutiner avseende patientsäkerhet och sekretess

6. Fördelning av medborgarförslag – Fast årlig hälsokontroll för äldre

Regionfullmäktige föreslås överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut. I medborgarförslag som inkommit till Region Kronoberg föreslås att alla över 70 år kallas till en årlig hälsokontroll och att äldre ska kunna erhålla en fast kontakt på vårdcentralen.

7. Lägesrapport – covid-19 i Kronobergs län

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) redogör för Covid-19-läget i Kronobergs Län.

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

8. Lägesrapport – nytt akutsjukhus i Växjö

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) redogör för läget kring ett nytt akutsjukhus i Växjö.

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

10.Delårsrapport mars 2021 Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige godkänner delårsrapport mars 2021 för Region Kronoberg.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om för 2021. I rapporten redovisas även status på de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter. För åtets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat på 51 mnkr. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på 120 mnkr för 2021 vilket är 20 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av beslutade åtgärder.

Paus

9. Information – Regionteatern Blekinge Kronoberg

Regionfullmäktige noterar informationen om Regionteatern Blekinge Kronoberg till protokollet.

10.Delårsrapport mars 2021 Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige godkänner delårsrapport mars 2021 för Region Kronoberg.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om för 2021. I rapporten redovisas även status på de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter. För åtets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat på 51 mnkr. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på 120 mnkr för 2021 vilket är 20 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av beslutade åtgärder.

11. AB Transitio 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. Region Kronoberg, organisationsnummer 232100-0065, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 121 000 000 kronor avseende refinansiering av 2 st OTU / Contessa fordon vilka hyrs från AB Transitio.
 2. uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att i förening teckna borgensförbindelsen för finansiering av OTU/Contessa fordon 4409 och 4410.

Sammanfattning

Region Kronoberg är delägare i vagnbolaget AB Transitio. Region Kronoberg hyr sammanlagt sju OTU/Contessafordon av AB Transitio som används i Öresundstågstrafiken. Den nuvarande finansieringen för två av dessa fordon som Region Kronoberg tidigare gett Transitio i uppdrag att anskaffa och hyra ut till Region Kronoberg nr 4409 och 4410 löper ut och behöver refinansieras. För att AB Transitio skall ha möjlighet att refinansiera fordonen behöver regionen förnya sitt borgensåtagande. Belopp per fordon är drygt SEK 60,1 MSEK.

Ett nytt borgensbeslut avseende refinansiering av de båda fordonen behöver då omfatta 121 MSEK för att täcka hela lösenbeloppet. Lånet blir dock på det aktuella lösenbeloppet även om ramen är något större.

Tidigare utställd solidarisk borgen för denna finansiering kommer i och med detta att förfalla och återlämnas

12. Utredning - fastighetsverksamhet i egen regi eller bolagsform

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige noterar utredningsuppdraget till protokollet.
 2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att bereda förslag till tidplan och beslutsprocess för avveckling bolagen Norrängen AB, Renen AB och Regionfastigheter AB, i enlighet med utredningens slutsatser.

Sammanfattning

Region Kronoberg äger flera fastigheter där verksamhet bedrivs för organisationens ändamål. Med anledning av byggnation av en bussdepå i Växjö och ett eventuellt nytt akutsjukhus i Växjö har regionfullmäktige beslutat att förvärva ett antal fastigheter som ägs i bolagsform.

I budget för Region Kronoberg 2021 med flerårsplan 2022-2023 har regionfullmäktige lämnat uppdrag att utreda fördelar och nackdelar med att ha fastighetsverksamheten i egen regi eller i bolagsform.

Utredningsuppdraget har slutförts under maj månad 2021 och ska återrapporteras till regionfullmäktige vid sammanträdet den 15-16 juni 2021. Utredningen har genomförts av en projektgrupp internt inom Region Kronoberg, samt av EY som på uppdrag av Region Kronoberg har utrett skattemässiga bedömningar av sjukhusprojekt & bussdepå. Utredningens slutsats är att det är mest ekonomiskt fördelaktigt för Region Kronoberg att inte skapa fastighetsbolag.

13. Angående försäljning av marken Växjö Renen 3 och Norrängen 3

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. meddela Regionfastigheter Renen AB att regionfullmäktige inte har något att erinra försäljning av marken Växjö Renen 3.
 2. meddela Regionfastigheter Norrängen AB att regionfullmäktige inte har något att erinra försäljning av marken Växjö Norrängen 3.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har genom investeringsbeslut beslutat att bygga en bussdepå. Marken som bussdepån ska byggas på ägs av Regionfastigheter Renen AB respektive Regionfastigheter Norrängen AB, vilka Region Kronoberg förvärvade under 2020 för ändamålet.

För att bygga bussdepån på den angivna platsen behöver Region Kronoberg förvärva marken från dessa två bolag.

Enligt bolagsordning för de båda bolagen och Region Kronobergs riktlinjer för bolagsstyrning ska regionfullmäktige tillfrågas i ärenden om principiell beskaffenhet.

Bolagsstyrelserna för Norrängen AB och Renen AB har vid styrelsesammanträden den 24 maj 2021 beslutat tillfråga om regionfullmäktige har något att erinra mot försäljning av den angivna marken till Region Kronoberg.

Regionstyrelsens arbetsutskott fick på sammanträdet 2021-05-25 informationen för kännedom och regionstyrelsen lämnade förslag till regionfullmäktige på sammanträdet 2021-06-01.

Paus

14. Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Ryssbygymnasiet AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. fastställa bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB.
 2. fastställa aktieägaravtal för Ryssbygymnasiet AB.
 3. utfärda ägardirektiv för Ryssbygymnasiet AB.

Sammanfattning

Ryssbygymnasiet är ett bolag som ägs av Region Kronoberg (90 procent) tillsammans med Vida AB (5 procent) och Rottne Industri AB (5 procent). Vid ägarsamråd den 26 januari 2021 uppdrog ägarna åt förvaltningen i bolaget och Region Kronoberg att bereda reviderade ägardirektiv, aktieägardirektiv och bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB. Bakgrunden till uppdragen är att bolagsordningen reviderades 2019 medan ägardirektivet och aktieägaravtal fastställdes 2013 då Region Kronoberg fortfarande var Landstinget Kronoberg.

Samtliga styrande dokument har avtalats med övriga ägare och ska fastställas av regionfullmäktige enligt Region Kronobergs riktlinje för bolagsstyrning för att därefter kunna fastställas på bolagsstämma och träda i kraft.

15. Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. fastställa bolagsordning för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
 2. fastställa aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
 3. utfärda ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Sammanfattning

Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun äger gemensamt bolaget AB Regionteatern Blekinge Kronoberg. Bolagets nuvarande bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv beslutades 2016 i samband med uppdraget kring professionell dans. Vid ägarsamråd hösten 2020 har ägarna beslutat att se över och revidera styrdokumenten, bland annat mot bakgrund av inaktualiteter i dokumenten samt förändringar i kommunallagen avseende bolagsstyrning och uppsiktsplikt i kommunala bolag (kommunallag 2017:725). Utöver detta har nya riktlinjer och rutiner för bolagsstyrning utarbetats inom Region Kronoberg. Förslag på reviderade styrdokument har behandlats på ägarsamråd den 19 februari.

18. Budget för regionfullmäktiges revisorer 2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige fastställer revisorernas anslag 2022 till 4 200 000 kr, exklusive uppräkning för lön och arvoden 2022.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges presidium ska enligt kommunallagen kap. 11 § 8 bereda förslag till budget för regionfullmäktiges revisorer. Revisionen har inkommit med skrivelse ”Revisorernas behovsprioritering 2022”. Revisorerna begär ett anslag på 4 500 000 kr för 2022 exklusive indexuppräkning. Till beloppet tillkommer även kostnader för regiongemensamma system, baspaket och servicepaket. Beloppet motsvarar budgeten för år 2021 med tillägg av 145 000 kr samt sedvanlig indexuppräkning.

Regionfullmäktiges presidium har berett ärendet på sammanträde 2021- 06-02 § 11 och föreslår att revisorernas anslag för 2022 bör ligga kvar på samma nivå som 2021 exklusive uppräkning för lön och arvoden.

19. Förslag till Budget 2022 med flerårsplan 2023–2024 Region Kronoberg - Inledning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

19a. Budget Region Kronoberg 2022 - Inledande anförande av Regionstyrelsens ordförande (M)

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg: Regionstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande inleder med 10 min vardera, därefter övriga gruppledare med 5 min vardera, och sedan övriga ledamöter med 3 min vardera.

Maximalt en replik per parti på regionstyrelsens ordförandes inlägg, 2:e vice ordförandes inlägg samt övriga gruppledares inlägg.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

19b. Budget Region Kronoberg 2022 - Inledande anförande av Regionstyrelsens andre vice ordförande (S)

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg: Regionstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande inleder med 10 min vardera, därefter övriga gruppledare med 5 min vardera, och sedan övriga ledamöter med 3 min vardera.

Maximalt en replik per parti på regionstyrelsens ordförandes inlägg, 2:e vice ordförandes inlägg samt övriga gruppledares inlägg.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

19c. Budget Region Kronoberg 2022 - Centerpartiets (C) inledande anförande

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg: Varje gruppledare har 5 min vardera, och sedan övriga ledamöter med 3 min vardera.

Maximalt en replik per parti på regionstyrelsens ordförandes inlägg, 2:e vice ordförandes inlägg samt övriga gruppledares inlägg.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

Paus

16. Svar på revisionsrapport – Granskning av den politiska beslutsprocessen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av den politiska beslutsprocessen till Regionstyrelsen.

Revisionens sammanfattande revisionella bedömning är att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess, inte helt säkerställt en tillräcklig kontroll av att fattade beslut verkställs samt inte helt säkerställt att beslutsfattandet i samband med Covid-19 pandemin skett på ett ändamålsenligt sätt. Regionstyrelsen delar revisionens bedömning att det finns en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och att det kan finnas behov av att förbättra uppföljning av politisk fattade beslut.

Regionstyrelsen delar inte revisionens bedömning att regionstyrelsen inte säkerställt att beslutsfattande i samband med Covid-19 skett på ett ändamålsenligt sätt.

Regionstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet 2021-05-19

Upprop

16. Svar på revisionsrapport – Granskning av den politiska beslutsprocessen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av den politiska beslutsprocessen till Regionstyrelsen.

Revisionens sammanfattande revisionella bedömning är att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess, inte helt säkerställt en tillräcklig kontroll av att fattade beslut verkställs samt inte helt säkerställt att beslutsfattandet i samband med Covid-19 pandemin skett på ett ändamålsenligt sätt. Regionstyrelsen delar revisionens bedömning att det finns en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och att det kan finnas behov av att förbättra uppföljning av politisk fattade beslut.

Regionstyrelsen delar inte revisionens bedömning att regionstyrelsen inte säkerställt att beslutsfattande i samband med Covid-19 skett på ett ändamålsenligt sätt.

Regionstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet 2021-05-19

17. Svar på revisionsrapport – Region Kronobergs ledningssystem

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Region Kronobergs ledningssystem till Regionstyrelsen.

Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen inte har säkerställt att Region Kronoberg har ett fungerande ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Revisorerna kan utifrån granskningsrapporten konstatera att ett flertal delar finns men att dessa inte har satts ihop till en gemensam struktur.

Regionstyrelsen ställer sig frågande till om revisionen granskat ett regionövergripande ledningssystem eller ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Regionstyrelsen anser att granskningsrapporten är svår att följa med den ovissheten. Regionstyrelsens uppfattning är att revisionen granskat regionövergripande processer i ett ledningssystem mot bakgrund av Socialstyrelsens föreskrifter, vilket inte är tillämpbart på annan verksamhet än hälso- och sjukvård.

Regionstyrelsen delar revisionens bedömning att det saknas ett ledningssystem med en gemensam struktur – regionstyrelsen vill dock påtala att det finns flera delar av ledningssystemet vilka är väl fungerande och kända. Regionstyrelsen kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att projektet ”Övergripande ledningssystem” implementeras och verkställs.

Regionstyrelsen behandlade ärendet på sammanträdet 2021-06-01

19c. Budget Region Kronoberg 2022 - Centerpartiets (C) inledande anförande

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg: Varje gruppledare har 5 min vardera, och sedan övriga ledamöter med 3 min vardera.

Maximalt en replik per parti på regionstyrelsens ordförandes inlägg, 2:e vice ordförandes inlägg samt övriga gruppledares inlägg.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

19d. Budget Region Kronoberg 2022 - Kristdemokraternas (KD) inledande anförande

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg: Varje gruppledare har 5 min vardera, och sedan övriga ledamöter med 3 min vardera.

Maximalt en replik per parti på regionstyrelsens ordförandes inlägg, 2:e vice ordförandes inlägg samt övriga gruppledares inlägg.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

19e. Budget Region Kronoberg 2022 - Liberalernas (L) inledande anförande

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg: Varje gruppledare har 5 min vardera, och sedan övriga ledamöter med 3 min vardera.

Maximalt en replik per parti på regionstyrelsens ordförandes inlägg, 2:e vice ordförandes inlägg samt övriga gruppledares inlägg.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

Paus

19f. Budget Region Kronoberg 2022 - Sverigedemokraternas (SD) inledande anförande

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg: Varje gruppledare har 5 min vardera, och sedan övriga ledamöter med 3 min vardera.

Maximalt en replik per parti på regionstyrelsens ordförandes inlägg, 2:e vice ordförandes inlägg samt övriga gruppledares inlägg.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

19g. Budget Region Kronoberg 2022 - Vänsterpartiets (V) inledande anförande

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg: Varje gruppledare har 5 min vardera, och sedan övriga ledamöter med 3 min vardera.

Maximalt en replik per parti på regionstyrelsens ordförandes inlägg, 2:e vice ordförandes inlägg samt övriga gruppledares inlägg.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

19h. Budget Region Kronoberg 2022 - Allmän budgetdebatt

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg för allmän budgetdebatt: Varje ledamot som önskar ett anförande har 3 minuter till sitt förfogande, därefter sker repliker.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

Paus

19h. Budget Region Kronoberg 2022 - Allmän budgetdebatt

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg för allmän budgetdebatt: Varje ledamot som önskar ett anförande har 3 minuter till sitt förfogande, därefter sker repliker.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

Dagens avslutning

Mötet fortsätter imorgon 16/6 kl 09:00.

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 15 juni kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Vilka dagar som Regionfullmäktige sammanträder under 2021 kan hittas här.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.