Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 16 juni 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

mötet återupptas ca kl 10:20

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Tomas Tornell

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Heino Johannesson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13.30

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Stefan Willforss (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Stefan Willforss (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Stefan Willforss (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Iréne Augustsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Stefan Willforss (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.05

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Dagens öppnande samt upprop

19. Förslag till Budget 2022 med flerårsplan 2023–2024 Region Kronoberg - Inledning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

19h. Budget Region Kronoberg 2022 - Allmän budgetdebatt

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg för allmän budgetdebatt: Varje ledamot som önskar ett anförande har 3 minuter till sitt förfogande, därefter sker repliker.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

Paus

19h. Budget Region Kronoberg 2022 - Allmän budgetdebatt

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg för allmän budgetdebatt: Varje ledamot som önskar ett anförande har 3 minuter till sitt förfogande, därefter sker repliker.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

Paus

19h. Budget Region Kronoberg 2022 - Allmän budgetdebatt

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg för allmän budgetdebatt: Varje ledamot som önskar ett anförande har 3 minuter till sitt förfogande, därefter sker repliker.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

Paus

Upprop

19h. Budget Region Kronoberg 2022 - Allmän budgetdebatt

Regler för budgetdebatt 2021

Debattupplägg för allmän budgetdebatt: Varje ledamot som önskar ett anförande har 3 minuter till sitt förfogande, därefter sker repliker.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

19i. Budget Region Kronoberg 2022 - Budgetvotering

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

19j. Budget Region Kronoberg 2022 - Budgetbeslut 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
 2. fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2022.
 3. under 2022 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2024.

20. Taxor och avgifter 2021 – tandvårdstaxa

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

fastställa allmäntandvårdstaxa och specialisttaxa.

taxorna gäller från och med den 1 juli 2021.

inför beslut om tandvårdstaxa 2022 ska den genomsnittliga höjningen på 2,3 % i dagens beslut inte räknas som ramhöjande.

Sammanfattning

Allmäntandvårdstaxan och specialisttaxan föreslås höjas med i genomsnitt 2,3 % från den 1 juli 2021. Den procentuella ökningen är något högre än det förslag som presenterades hösten 2020 som föreslogs att gälla fr. o. m. den 15 januari 2021. Fördelat över sex månader i ställer för ett år blir den totala intäktshöjningen dock mindre. Med en patientgenomströmning motsvarande 2019 innebär höjningen en total intäktsökning om ca 1 500 000 kronor.

Prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) uppgick 2018 - 2019 till en procentuell förändring om 1,8 procent. För 2021 prognostiseras den uppgå till 1,9 procent. Föreslagen taxehöjning är således i paritet med den allmänna prisökningen i landet. Detta eftersom ingen taxehöjning skett i regionen första halvåret 2021.

Folktandvården Region Kronoberg har priser som ligger på den nedre halvan jämfört med andra folktandvårdsorganisationer, se beräkning från tandvårdsutredningen nedan. Förslaget innebär att allmäntandvården i Region Kronoberg ligger 6 procent över referenspriset och inom specialisttandvården 4 procent. Privattandvården har generellt högre priser.

Investeringar under 2019 och 2020 uppgår i snitt till 9 600 000 kronor och investeringsplan för 2021 uppgår till 9 300 000 kronor.

Avskrivningskostnaderna för Folktandvården uppgick 2020 till 7 200 000 kronor. Med planerade investering 2021 är de budgeterade avskrivningskostnader 2021 8 700 000 kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet på sammanträdet 2021- 05-18.

21. Taxor och avgifter 2022 inom hälso- och sjukvården

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2022 i enlighet med bilagor 2-5 samt 7.

Regionfullmäktige beslutar om en maximal avgift på 100 kr per dygn, förutom patientavgift, för patienter i samband med behandling vid Skandionkliniken i Uppsala. Den maximala avgiften föreslås gälla för alla patienter på kliniken som bor eller varaktigt vistas i Region Kronoberg, samt vid behov närstående till dessa.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden bereder förslag till taxor och avgifter till regionfullmäktige. Inför 2022 har förvaltningen sett över avgifterna för provtagning, ultraljudsbilder, ambulansutlarmning, egenremiss, avgifter för barn och ungdomar samt avgifter med koppling till målen för nära vård. Följande avgiftsförändringar föreslås från och med den 1 januari 2022 inom hälso- och sjukvården:

 • Avgifter i öppen hälso- och sjukvård 2022 (bilaga 2)
 • Avgiften för provtagningar inom den öppna hälso- och sjukvården föreslås fastställas till 0 kr.
 • Patientavgift föreslås tas ut från och med den dag patienten fyller 20 år, istället för från och med det år patienten fyller 20 år.
 • Flertalet patientavgifter inom framförallt sjukhusvården höjs, vilket även påverkar uteblivandeavgifterna. Avsikten med förändringarna är att stimulera att vårdkontakter, när så är möjligt, sker på primärvårdsnivå.
 • Uteblivandeavgiften för besök inom den öppna hälso- och sjukvården föreslås vara 200 kr högre än besökstypens ordinarie patientavgift.
 • Avgifter i sluten vård 2022 (bilaga 3)
 • Patientavgift föreslås tas ut från och med den dag patienten fyller 20 år, istället för från och med det år patienten fyller 20 år.
 • Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar 2022 (bilaga 4)
 • Avgiften för fyra ultraljudsbilder föreslås fastställas till 100 kr.
 • Intyg om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift har lagts till i listan över intyg.
 • Egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel 2022 (bilaga 5)
 • Egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel föreslås tas ut från och med den dag patienten fyller 20 år.

Utifrån en rekommendation från SKR föreslås regionfullmäktige besluta om en maximal avgift på 100 kr per dygn, förutom patientavgift, för patienter i samband med behandling vid Skandionkliniken i Uppsala. Den maximala avgiften föreslås gälla för alla patienter på kliniken som bor eller varaktigt vistas i Region Kronoberg, samt vid behov närstående till dessa.

Ärendet behandlades av hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-05-18

Paus

22. Administrativa taxor och avgifter 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige fastställer administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2021 i enlighet med bilaga.

Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region Kronoberg. Inga avgiftsförändringar föreslås i jämförelse med gällande administrativa taxor.

23. Sammanträdesplan för Region Kronobergs politiska organisation 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2022 för Region Kronobergs politiska organisation.

Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region Kronoberg. Förslag på sammanträdesplan för Region Kronobergs politiska organisation 2022 har tagits fram och föreslås fastslås av regionfullmäktige.

24. Svar på motion – ge fler regionanställda möjlighet till vidareutbildning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska utreda möjligheter att på olika sätt uppmuntra och underlätta för idag anställda medarbetare att vidareutbilda sig till sjuksköterska. De föreslår också att Regon Kronoberg ska utreda möjligheter att på olika sätt uppmuntra och underlätta för idag anställda medarbetare att vidareutbilda sig till andra vårdyrken än sjuksköterska, exempelvis undersköterska, medicinska sekreterare och biomedicinska analytiker. Slutligen föreslår de att Region Kronoberg utreder olika möjligheter att på olika sätt uppmuntra och underlätta för idag anställda vårdmedarbetare att vidareutbilda sig inom sitt yrke.

Sammanfattningsvis arbetar Region Kronoberg redan idag med vidareutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal.

Utöver det erbjuder Region Kronoberg möjligheten till kompetensutveckling även för övriga yrkesgrupper. Varje verksamhetsområde har medel för kompetens- och utbildningsinsatser för verksamhetsnära behov, där utgångspunkten är verksamhetens uppdrag och kompetensbehov.

Regionfullmäktige föreslås därmed att anse motionen besvarad.

25. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Forskning om flickor/unga kvinnors dåliga hälsa

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Vi har under flera år uppmärksammats på att många flickors/unga kvinnors psykiska hälsa är dålig. Flickorna är stressade, har problem med sömnen, psykosomatiska symptom som huvudvärk och magont samt oro och ångest. Vuxna kvinnor har dessutom högre sjuktal än män.

BRIS och Folkhälsomyndigheten har nu också larmat om att barn och ungdomar drabbats extra hårt av isoleringen i hemmet på grund av pandemin. Trots att det i samhället länge funnits en medvetenhet om flickors/unga kvinnors dåliga psykiska hälsa saknas ett samlat grepp om kunskapsläget och om verksamma evidensbaserade förebyggande åtgärder och behandlingsmetoder.

Vi anser att detta skulle vara en mycket värdefull kunskap för både region och länets kommuner i arbetet för att förbättra förutsättningarna för flickorna.

 • Anser du att detta kan vara ett angeläget forskningsområde för FOU Kronoberg som regionen kan föreslå och verka för?"

26. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Möjligheterna att öka andelen lokal producerade varor i Region Kronobergs upphandlingar

Sammanfattning

Simon Bring (SD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Vår livsmiljö är ett gemensamt ansvar och vi kan alla påverka den snabba utveckling som sker genom att till exempel prioritera hållbara produkter med lång livslängd framför produkter med lågt pris, kort hållbarhet och i värsta fall stor negativ miljöpåverkan vid produktion.

Vi är mycket framgångsrika i Sverige på avfallshantering, Svenskt avfall är ytterst sällan ett miljöproblem och det skall vi vara stolta över! Det vi däremot bör reflektera över är vilka miljöeffekter vår konsumtion kan ha i andra länder. På grund av de stora miljöproblemen behäftade med billig produktion i vissa länder, är det mer hållbart att främja lokal produktion och tillhandahålla infrastruktur för att underlätta sådan. Dessutom så genererar varor producerade långt bort från förbrukningsstället en hel del transporter, vilket på flera sätt måste ses som något negativt.

Ett område där politiken kan gå före är i de riktlinjer man beslutar för regional upphandling. Region Kronoberg ställer miljö- och hållbarhetskrav på de produkter och tjänster som upphandlas i regionen. Upphandling av råvaror och livsmedel är förmodligen den del av upphandlingen där det är enklast och mest förtjänstfullt att i än större utsträckning fokusera på lokala råvaror och produkter. På detta område så gör regionen ett gott arbete men mer kan göras för att öka andelen av även andra lokalt producerade varor som inte är matvaror. Att regionen handlar lokalt stimulerar ekonomin och ger en hög skatteåterväxling.

Med tanke på ovanstående så vill jag rikta följande fråga till regionstyrelsens ordförande:

 • Vad mer kan göras för att vi skall få mer lokalt producerade varor utöver matvaror i regionens upphandlingar?"

27. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden – Har Region Kronoberg tillräckliga resurser inom barnpsykiatrins slutenvård för att kunna ta emot unga med behov?

Sammanfattning

Christer Persson (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Har Region Kronoberg i dag tillräckliga resurser inom barnpsykiatrisk slutenvård för att kunna ta emot de unga med stort behov av denna vård?

Chefen för SIS (Statens Institutionsstyrelse) uppger att en del barn som placeras på SIS borde vårdas inom barnpsykiatrins slutenvård (Sveriges Radio 20210503) Enligt en granskning av socialstyrelsen har sju av tio barn hos SIS en psykiatrisk diagnos. Fyra av tio har minst två fastställda diagnoser.

Att många unga med svåra psykiatriska problem placeras på ungdomshem istället för inom psykiatrin innebär ett lidande som skulle kunna undvikas. Flickor är särskilt utsatta. SIS har inte den specialistkompetens som behövs för att täcka de mest komplicerade psykiatriska behoven. SIS bedriver inte psykiatrisk verksamhet och önskar flera platser inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Ansvariga på SKR bedömer att unga, främst flickor, placeras på SIS trots att många skulle få bättre vård inom barnpsykiatrin. "Om Sverige skall leva upp till barnkonventionen kan vi inte längre blunda för de mest utsatta flickornas behov". (publicerat av SKR 20210324)

Undersökningarna visar alltså att unga, främst flickor, med stora psykiatriska vårdbehov tvångsomhändertas av samhället utan att samhället erbjuder dem den vård de har behov av.

Jag vill med anledning bedömningarna från SIS och SKR fråga:

 • Är det också din uppfattning att flera barn som i dag placeras på SIS skulle behöva vård inom regionens ungdomspsykiatri?
 • Finns det i dag i så fall platser eller utrymme inom den slutna ungdomspsykiatrin för att ta emot denna grupp?"

28. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden – Hur säkerställs rutiner avseende patientsäkerhet och sekretess?

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Vårdcentralen Smålandshälsan i Ljungby har i flera år utretts av Arbetsmiljöverket på grund av brister i arbetsmiljön och med arbetsmiljöarbetet, och det finns beslut om att vite kan utdömas. I media har också framkommit information om att patientsäkerheten och sekretessen är hotad. Mina frågor är:

 • Vad kan regionen göra för att säkerställa att företaget har rutiner som följs avseende patientsäkerhet och sekretess?
 • Vilka möjligheter har regionen att avbryta avtalet med företaget?"

29. Entledigande från uppdrag i regionfullmäktige

Regionfullmäktige entledigar Gunilla Åström (M) från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till Länsstyrelsen för ny sammanräkning

30. Val av revisor och revisorsersättare i Sunnerbo Samordningsförbund

Regionfullmäktige utser Berit Nilsson (S) till revisor i Samordningsförbundet Sunnerbo till och med den 31 december 2022.

Regionfullmäktige utser Karin Engström (M) till revisorsersättare i Samordningsförbundet Sunnerbo till och med den 31 december 2022.

Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av Ljungby kommun, Markaryds kommun och Älmhults kommun.

31. Val av juryman i tryckfrihetsmål grupp 1 för perioden fram till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser NN (L) till juryman i tryckfrihetsmål grupp 1.

Sammanfattning

Thomas Gustafsson (L) har upphört att vara valbar för sitt uppdrag som juryman i tryckfrihetsmål grupp 1.

32. Val av ledamot i viltförvaltningsdelegationen för perioden fram till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser NN (M) till ledamot i viltförvaltningsdelegationen.

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 16 juni kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Vilka dagar som Regionfullmäktige sammanträder under 2021 kan hittas här.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.