Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 2 mars 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Gerda Blix, Växjö Forum

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Gerda Blix, Växjö Forum

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Jan-Olof Olsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Jan-Olof Olsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Jan-Olof Olsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Per Ågren

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Per Ågren

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Per Ågren

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Olof Thelin

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:45

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:35

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:55

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16.15

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mötet återupptas ca kl. 18:40

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) att jämte ordförande justera protokollet.

Justering sker digitalt senast den 9 mars 2022.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma. Till regionfullmäktiges sammanträde finns även möjligheten att i förväg ställa en fråga till allmänhetens frågestund via Region Kronobergs hemsida.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför mötet har följande interpellationer inkommit: - Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C)

- Kommer färdtjänstresor till och från vallokaler vara avgiftsfria?

Interpellationen kommer att behandlas under ärende 11.

6. Lägesrapport – Covid-19 i Kronobergs län

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson presenterar en lägesrapport om Covid-19-läget i Kronobergs län. Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

7. Översyn av verksamheten i IT-Plattform Småland och Öland AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Avveckla IT-Plattform Småland och Öland AB genom snabbavveckling.
 2. Uppdra åt regionstyrelsen att tillsammans med Region Kalmar län och Region Jönköpings län skapa förutsättningar för ett fortsatt samarbete i syfte att stödja den digitala utvecklingen inom besöksnäringen och utvecklingen av gemensamma digitala lösningar.

Sammanfattning

IT-plattform Småland & Öland AB bildades våren 2014 och ägs sedan 2018 gemensamt av Region Kronoberg och Region Kalmar län. Bolaget har en styrelse där ägarna finns representerade och har vardera tre ordinarie platser i styrelsen samt besöksnäringsansvarig på Region Kalmar län och VD på AB Destination Småland som adjungerade. De båda ägarna initierade hösten 2020 en process för översyn av innehåll, samverkansformer och organisation för bolagets framtida verksamhet. Eventuella förändringar bör kunna genomföras senast 2023-01-01.

Genom en arbetsgrupp och med stöd av expertis har översynen genomförts och man har bl.a. analyserat framtida behov och alternativ för hantering av befintligt bolag samt gjort en genomgång av gällande nyttjande- och samarbetsavtal avseende domäner och därtill hörande tekniska lösningar. Därutöver har kontinuerlig dialog förts med Smålands Turism AB i Jönköpings län.

Sammanfattningsvis har genomförd översyn identifierat behovet av tre funktioner framöver – digitaliseringsstrateg, webb-redaktör och riktade projektinsatser – och ett antal avtal som bör revideras med hänsyn till en ny organisering av samarbetet. Avveckling av bolaget bedöms vara en lämplig åtgärd och för detta har så kallad snabbavveckling bedömts vara det mest lämpliga alternativet med hänsyn till kostnader och genomförandetid.

8. Investeringsbeslut gällande Ljungby lasaretts lokal- och fastighetsutveckling – ny vårdbyggnad inom sjukhusområdet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Riva byggnad 1 A och 1 K lågdel.
 2. Hyra modul för verksamhet under perioden 2023–2029.
 3. Uppföra en ny vårdbyggnad enligt redovisat förslag.
 4. Genomföra förstärkning av byggnad 1 C och renovering av tomställda ytor enligt förslaget.
 5. Anslå 1240 miljoner kronor för investeringskostnader och 49 miljoner kronor för driftkostnader.
 6. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda finansiering för investering- och driftkostnader i kommande budgetprocesser.
 7. Föreslå regionstyrelsen att upphäva beslut § 277/16 avseende avdelning 5 och 6.

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav inriktningsbeslut i november 2020 att uppdra åt regiondirektören att bereda beslutsunderlag för investering där ett lokaloch fastighetsförslag innebar en nybyggnation som ersätter byggnad 1 A och 1 M vid Ljungby lasarett och att den fortsatta lokal- och fastighetsplaneringen inom Ljungby lasarett ska utgå från utvecklingen av den nära vården i Kronobergs län.

Likaså tog regionfullmäktige under våren 2019 ett inriktningsbeslut om ett nytt sjukhus i Växjö där en av de 13 beslutspunkterna beskrev att Ljungby lasarett skulle fortsatt utvecklas.

Förslag till investeringsbeslut svarar på uppdragen ovan. Förslaget innebär att en ny vårdbyggnad vid Ljungby lasarett för akutmottagning, bild- och funktionsmedicin (röntgen), operationsavdelning, sterilcentral samt vårdavdelningar uppförs. När verksamheten flyttar in i nya vårdbyggnaden tomställs ytor som renoveras i etapper, två byggnader rivs.

8. Investeringsbeslut gällande Ljungby lasaretts lokal- och fastighetsutveckling – ny vårdbyggnad inom sjukhusområdet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Riva byggnad 1 A och 1 K lågdel.
 2. Hyra modul för verksamhet under perioden 2023–2029.
 3. Uppföra en ny vårdbyggnad enligt redovisat förslag.
 4. Genomföra förstärkning av byggnad 1 C och renovering av tomställda ytor enligt förslaget.
 5. Anslå 1240 miljoner kronor för investeringskostnader och 49 miljoner kronor för driftkostnader.
 6. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda finansiering för investering- och driftkostnader i kommande budgetprocesser.
 7. Föreslå regionstyrelsen att upphäva beslut § 277/16 avseende avdelning 5 och 6.

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav inriktningsbeslut i november 2020 att uppdra åt regiondirektören att bereda beslutsunderlag för investering där ett lokaloch fastighetsförslag innebar en nybyggnation som ersätter byggnad 1 A och 1 M vid Ljungby lasarett och att den fortsatta lokal- och fastighetsplaneringen inom Ljungby lasarett ska utgå från utvecklingen av den nära vården i Kronobergs län.

Likaså tog regionfullmäktige under våren 2019 ett inriktningsbeslut om ett nytt sjukhus i Växjö där en av de 13 beslutspunkterna beskrev att Ljungby lasarett skulle fortsatt utvecklas.

Förslag till investeringsbeslut svarar på uppdragen ovan. Förslaget innebär att en ny vårdbyggnad vid Ljungby lasarett för akutmottagning, bild- och funktionsmedicin (röntgen), operationsavdelning, sterilcentral samt vårdavdelningar uppförs. När verksamheten flyttar in i nya vårdbyggnaden tomställs ytor som renoveras i etapper, två byggnader rivs.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma. Till regionfullmäktiges sammanträde finns även möjligheten att i förväg ställa en fråga till allmänhetens frågestund via Region Kronobergs hemsida.

9. Byggnation av nytt sjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. Bygga nytt sjukhus i Räppe i enlighet med de gemensamma förutsättningar som anges i bilaga 1 ”Gemensamma förutsättningar för båda alternativen”.
 2. Beslutet innebär att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs.
 3. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda finansiering för investering- och driftkostnader i kommande budgetprocesser.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt enhälligt § 73/19 att fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö. Därutöver lämnade regionfullmäktige flera uppdrag kopplade till inriktningsbeslutet. Samtliga uppdrag är verkställda eller är under verkställande och ärendet om byggnation av nytt sjukhus är nu berett inför slutligt ställningstagande vid regionfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2022.

I föreliggande ärende har förvaltningen beskrivit två alternativ för byggnation av nytt sjukhus i Växjö:

 • Byggnation av nytt sjukhus i Räppe.
 • Byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt.

De båda alternativen beskrivs utifrån gemensamma förutsättningar för byggnation av nytt sjukhus, därefter beskrivs alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt var och en för sig. Sedan beskrivs en jämförelse av möjligheter och risker med alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Vidare lämnas en ekonomisk jämförelse mellan de båda alternativen, samt en prövning av barnens bästa i enlighet med barnkonventionen. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt anges i kalkylen till cirka 8,0 miljarder kronor. Totalt med restvärden och försäljning av mark cirka 8,1 miljarder. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus i Räppe anges i kalkylen till cirka 7,9 miljarder kronor, med utgift för infrastruktur och exploateringsavtal, samt restvärden och försäljning av fastighet. Investeringsutgifterna får de båda alternativen skiljer sig inte avsevärt åt från varandra, vilket även förstudien indikerade. Däremot påverkas den årliga driftkostnaden avsevärt mellan de båda alternativen, beroende på tidsperspektiv. Om ett nytt sjukhus byggs i Räppe kommer detta att stå klart 2029. Det innebär att hela utgiften börjar då skrivas av enligt olika avskrivningsperioder beroende på investering. Om ett nytt sjukhus byggs på befintlig sjukhustomt förnyas sjukhuset i fem etapper, vilket gör att driftkostnaden kommer successivt i takt med att byggnaderna blir färdiga. Beroende på tidsperspektiv, blir jämförelsen olika. I jämförelsen i bilaga 5 beskrivs kostnaden fram till 2050. För Räppealternativet innebär det att byggnaden då har skrivits av i 20 år, medan avskrivningen för den sista etappen i byggnation av nytt sjukhus på befintlig tomt endast har skrivits av i 2 år. I underlaget redovisas ett antal risker och möjligheter ur ett antal olika perspektiv. Det framgår att alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe är förenat med färre risker och fler möjligheter än alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Den kommande beslutsprocessen efter regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 beror på vilket beslut regionfullmäktige fattar. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på tomten i Räppe innebär det att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs. Fas 2- beställningar tas upp för senare beslut i regionfullmäktige. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på befintlig sjukhustomt, uppdras åt regionstyrelsen att bereda inriktningsbeslut gällande etapp 1, påbyggnad av hus G och nybyggnation av hus L, för slutligt ställningstagande i regionfullmäktige. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området påbörjas i samverkan med Växjö kommun. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 25/22 att:

 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari ta fram förslag på hur de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0) ska finansieras.
 • Uppdra åt regiondirektören att anordna en medborgardialog under februari månad där även politiska företrädare närvarar.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari återkomma med en fortsatt utredning kring infrastrukturen avseende alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari förtydliga beslutsunderlaget avseende upphandlingsprocesserna i de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0).

Samtliga uppdrag är verkställda och inarbetade i beslutsunderlaget. Medborgardialogen genomfördes den 7 februari 2022.

9. Byggnation av nytt sjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. Bygga nytt sjukhus i Räppe i enlighet med de gemensamma förutsättningar som anges i bilaga 1 ”Gemensamma förutsättningar för båda alternativen”.
 2. Beslutet innebär att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs.
 3. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda finansiering för investering- och driftkostnader i kommande budgetprocesser.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt enhälligt § 73/19 att fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö. Därutöver lämnade regionfullmäktige flera uppdrag kopplade till inriktningsbeslutet. Samtliga uppdrag är verkställda eller är under verkställande och ärendet om byggnation av nytt sjukhus är nu berett inför slutligt ställningstagande vid regionfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2022.

I föreliggande ärende har förvaltningen beskrivit två alternativ för byggnation av nytt sjukhus i Växjö:

 • Byggnation av nytt sjukhus i Räppe.
 • Byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt.

De båda alternativen beskrivs utifrån gemensamma förutsättningar för byggnation av nytt sjukhus, därefter beskrivs alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt var och en för sig. Sedan beskrivs en jämförelse av möjligheter och risker med alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Vidare lämnas en ekonomisk jämförelse mellan de båda alternativen, samt en prövning av barnens bästa i enlighet med barnkonventionen. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt anges i kalkylen till cirka 8,0 miljarder kronor. Totalt med restvärden och försäljning av mark cirka 8,1 miljarder. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus i Räppe anges i kalkylen till cirka 7,9 miljarder kronor, med utgift för infrastruktur och exploateringsavtal, samt restvärden och försäljning av fastighet. Investeringsutgifterna får de båda alternativen skiljer sig inte avsevärt åt från varandra, vilket även förstudien indikerade. Däremot påverkas den årliga driftkostnaden avsevärt mellan de båda alternativen, beroende på tidsperspektiv. Om ett nytt sjukhus byggs i Räppe kommer detta att stå klart 2029. Det innebär att hela utgiften börjar då skrivas av enligt olika avskrivningsperioder beroende på investering. Om ett nytt sjukhus byggs på befintlig sjukhustomt förnyas sjukhuset i fem etapper, vilket gör att driftkostnaden kommer successivt i takt med att byggnaderna blir färdiga. Beroende på tidsperspektiv, blir jämförelsen olika. I jämförelsen i bilaga 5 beskrivs kostnaden fram till 2050. För Räppealternativet innebär det att byggnaden då har skrivits av i 20 år, medan avskrivningen för den sista etappen i byggnation av nytt sjukhus på befintlig tomt endast har skrivits av i 2 år. I underlaget redovisas ett antal risker och möjligheter ur ett antal olika perspektiv. Det framgår att alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe är förenat med färre risker och fler möjligheter än alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Den kommande beslutsprocessen efter regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 beror på vilket beslut regionfullmäktige fattar. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på tomten i Räppe innebär det att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs. Fas 2- beställningar tas upp för senare beslut i regionfullmäktige. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på befintlig sjukhustomt, uppdras åt regionstyrelsen att bereda inriktningsbeslut gällande etapp 1, påbyggnad av hus G och nybyggnation av hus L, för slutligt ställningstagande i regionfullmäktige. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området påbörjas i samverkan med Växjö kommun. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 25/22 att:

 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari ta fram förslag på hur de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0) ska finansieras.
 • Uppdra åt regiondirektören att anordna en medborgardialog under februari månad där även politiska företrädare närvarar.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari återkomma med en fortsatt utredning kring infrastrukturen avseende alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari förtydliga beslutsunderlaget avseende upphandlingsprocesserna i de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0).

Samtliga uppdrag är verkställda och inarbetade i beslutsunderlaget. Medborgardialogen genomfördes den 7 februari 2022.

Upprop

9. Byggnation av nytt sjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. Bygga nytt sjukhus i Räppe i enlighet med de gemensamma förutsättningar som anges i bilaga 1 ”Gemensamma förutsättningar för båda alternativen”.
 2. Beslutet innebär att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs.
 3. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda finansiering för investering- och driftkostnader i kommande budgetprocesser.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt enhälligt § 73/19 att fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö. Därutöver lämnade regionfullmäktige flera uppdrag kopplade till inriktningsbeslutet. Samtliga uppdrag är verkställda eller är under verkställande och ärendet om byggnation av nytt sjukhus är nu berett inför slutligt ställningstagande vid regionfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2022.

I föreliggande ärende har förvaltningen beskrivit två alternativ för byggnation av nytt sjukhus i Växjö:

 • Byggnation av nytt sjukhus i Räppe.
 • Byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt.

De båda alternativen beskrivs utifrån gemensamma förutsättningar för byggnation av nytt sjukhus, därefter beskrivs alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt var och en för sig. Sedan beskrivs en jämförelse av möjligheter och risker med alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Vidare lämnas en ekonomisk jämförelse mellan de båda alternativen, samt en prövning av barnens bästa i enlighet med barnkonventionen. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt anges i kalkylen till cirka 8,0 miljarder kronor. Totalt med restvärden och försäljning av mark cirka 8,1 miljarder. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus i Räppe anges i kalkylen till cirka 7,9 miljarder kronor, med utgift för infrastruktur och exploateringsavtal, samt restvärden och försäljning av fastighet. Investeringsutgifterna får de båda alternativen skiljer sig inte avsevärt åt från varandra, vilket även förstudien indikerade. Däremot påverkas den årliga driftkostnaden avsevärt mellan de båda alternativen, beroende på tidsperspektiv. Om ett nytt sjukhus byggs i Räppe kommer detta att stå klart 2029. Det innebär att hela utgiften börjar då skrivas av enligt olika avskrivningsperioder beroende på investering. Om ett nytt sjukhus byggs på befintlig sjukhustomt förnyas sjukhuset i fem etapper, vilket gör att driftkostnaden kommer successivt i takt med att byggnaderna blir färdiga. Beroende på tidsperspektiv, blir jämförelsen olika. I jämförelsen i bilaga 5 beskrivs kostnaden fram till 2050. För Räppealternativet innebär det att byggnaden då har skrivits av i 20 år, medan avskrivningen för den sista etappen i byggnation av nytt sjukhus på befintlig tomt endast har skrivits av i 2 år. I underlaget redovisas ett antal risker och möjligheter ur ett antal olika perspektiv. Det framgår att alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe är förenat med färre risker och fler möjligheter än alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Den kommande beslutsprocessen efter regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 beror på vilket beslut regionfullmäktige fattar. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på tomten i Räppe innebär det att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs. Fas 2- beställningar tas upp för senare beslut i regionfullmäktige. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på befintlig sjukhustomt, uppdras åt regionstyrelsen att bereda inriktningsbeslut gällande etapp 1, påbyggnad av hus G och nybyggnation av hus L, för slutligt ställningstagande i regionfullmäktige. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området påbörjas i samverkan med Växjö kommun. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 25/22 att:

 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari ta fram förslag på hur de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0) ska finansieras.
 • Uppdra åt regiondirektören att anordna en medborgardialog under februari månad där även politiska företrädare närvarar.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari återkomma med en fortsatt utredning kring infrastrukturen avseende alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari förtydliga beslutsunderlaget avseende upphandlingsprocesserna i de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0).

Samtliga uppdrag är verkställda och inarbetade i beslutsunderlaget. Medborgardialogen genomfördes den 7 februari 2022.

9. Byggnation av nytt sjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. Bygga nytt sjukhus i Räppe i enlighet med de gemensamma förutsättningar som anges i bilaga 1 ”Gemensamma förutsättningar för båda alternativen”.
 2. Beslutet innebär att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs.
 3. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda finansiering för investering- och driftkostnader i kommande budgetprocesser.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt enhälligt § 73/19 att fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö. Därutöver lämnade regionfullmäktige flera uppdrag kopplade till inriktningsbeslutet. Samtliga uppdrag är verkställda eller är under verkställande och ärendet om byggnation av nytt sjukhus är nu berett inför slutligt ställningstagande vid regionfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2022.

I föreliggande ärende har förvaltningen beskrivit två alternativ för byggnation av nytt sjukhus i Växjö:

 • Byggnation av nytt sjukhus i Räppe.
 • Byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt.

De båda alternativen beskrivs utifrån gemensamma förutsättningar för byggnation av nytt sjukhus, därefter beskrivs alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt var och en för sig. Sedan beskrivs en jämförelse av möjligheter och risker med alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Vidare lämnas en ekonomisk jämförelse mellan de båda alternativen, samt en prövning av barnens bästa i enlighet med barnkonventionen. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt anges i kalkylen till cirka 8,0 miljarder kronor. Totalt med restvärden och försäljning av mark cirka 8,1 miljarder. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus i Räppe anges i kalkylen till cirka 7,9 miljarder kronor, med utgift för infrastruktur och exploateringsavtal, samt restvärden och försäljning av fastighet. Investeringsutgifterna får de båda alternativen skiljer sig inte avsevärt åt från varandra, vilket även förstudien indikerade. Däremot påverkas den årliga driftkostnaden avsevärt mellan de båda alternativen, beroende på tidsperspektiv. Om ett nytt sjukhus byggs i Räppe kommer detta att stå klart 2029. Det innebär att hela utgiften börjar då skrivas av enligt olika avskrivningsperioder beroende på investering. Om ett nytt sjukhus byggs på befintlig sjukhustomt förnyas sjukhuset i fem etapper, vilket gör att driftkostnaden kommer successivt i takt med att byggnaderna blir färdiga. Beroende på tidsperspektiv, blir jämförelsen olika. I jämförelsen i bilaga 5 beskrivs kostnaden fram till 2050. För Räppealternativet innebär det att byggnaden då har skrivits av i 20 år, medan avskrivningen för den sista etappen i byggnation av nytt sjukhus på befintlig tomt endast har skrivits av i 2 år. I underlaget redovisas ett antal risker och möjligheter ur ett antal olika perspektiv. Det framgår att alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe är förenat med färre risker och fler möjligheter än alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Den kommande beslutsprocessen efter regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 beror på vilket beslut regionfullmäktige fattar. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på tomten i Räppe innebär det att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs. Fas 2- beställningar tas upp för senare beslut i regionfullmäktige. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på befintlig sjukhustomt, uppdras åt regionstyrelsen att bereda inriktningsbeslut gällande etapp 1, påbyggnad av hus G och nybyggnation av hus L, för slutligt ställningstagande i regionfullmäktige. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området påbörjas i samverkan med Växjö kommun. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 25/22 att:

 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari ta fram förslag på hur de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0) ska finansieras.
 • Uppdra åt regiondirektören att anordna en medborgardialog under februari månad där även politiska företrädare närvarar.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari återkomma med en fortsatt utredning kring infrastrukturen avseende alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari förtydliga beslutsunderlaget avseende upphandlingsprocesserna i de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0).

Samtliga uppdrag är verkställda och inarbetade i beslutsunderlaget. Medborgardialogen genomfördes den 7 februari 2022.

9. Byggnation av nytt sjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. Bygga nytt sjukhus i Räppe i enlighet med de gemensamma förutsättningar som anges i bilaga 1 ”Gemensamma förutsättningar för båda alternativen”.
 2. Beslutet innebär att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs.
 3. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda finansiering för investering- och driftkostnader i kommande budgetprocesser.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt enhälligt § 73/19 att fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö. Därutöver lämnade regionfullmäktige flera uppdrag kopplade till inriktningsbeslutet. Samtliga uppdrag är verkställda eller är under verkställande och ärendet om byggnation av nytt sjukhus är nu berett inför slutligt ställningstagande vid regionfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2022.

I föreliggande ärende har förvaltningen beskrivit två alternativ för byggnation av nytt sjukhus i Växjö:

 • Byggnation av nytt sjukhus i Räppe.
 • Byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt.

De båda alternativen beskrivs utifrån gemensamma förutsättningar för byggnation av nytt sjukhus, därefter beskrivs alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt var och en för sig. Sedan beskrivs en jämförelse av möjligheter och risker med alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Vidare lämnas en ekonomisk jämförelse mellan de båda alternativen, samt en prövning av barnens bästa i enlighet med barnkonventionen. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt anges i kalkylen till cirka 8,0 miljarder kronor. Totalt med restvärden och försäljning av mark cirka 8,1 miljarder. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus i Räppe anges i kalkylen till cirka 7,9 miljarder kronor, med utgift för infrastruktur och exploateringsavtal, samt restvärden och försäljning av fastighet. Investeringsutgifterna får de båda alternativen skiljer sig inte avsevärt åt från varandra, vilket även förstudien indikerade. Däremot påverkas den årliga driftkostnaden avsevärt mellan de båda alternativen, beroende på tidsperspektiv. Om ett nytt sjukhus byggs i Räppe kommer detta att stå klart 2029. Det innebär att hela utgiften börjar då skrivas av enligt olika avskrivningsperioder beroende på investering. Om ett nytt sjukhus byggs på befintlig sjukhustomt förnyas sjukhuset i fem etapper, vilket gör att driftkostnaden kommer successivt i takt med att byggnaderna blir färdiga. Beroende på tidsperspektiv, blir jämförelsen olika. I jämförelsen i bilaga 5 beskrivs kostnaden fram till 2050. För Räppealternativet innebär det att byggnaden då har skrivits av i 20 år, medan avskrivningen för den sista etappen i byggnation av nytt sjukhus på befintlig tomt endast har skrivits av i 2 år. I underlaget redovisas ett antal risker och möjligheter ur ett antal olika perspektiv. Det framgår att alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe är förenat med färre risker och fler möjligheter än alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Den kommande beslutsprocessen efter regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 beror på vilket beslut regionfullmäktige fattar. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på tomten i Räppe innebär det att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs. Fas 2- beställningar tas upp för senare beslut i regionfullmäktige. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på befintlig sjukhustomt, uppdras åt regionstyrelsen att bereda inriktningsbeslut gällande etapp 1, påbyggnad av hus G och nybyggnation av hus L, för slutligt ställningstagande i regionfullmäktige. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området påbörjas i samverkan med Växjö kommun. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 25/22 att:

 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari ta fram förslag på hur de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0) ska finansieras.
 • Uppdra åt regiondirektören att anordna en medborgardialog under februari månad där även politiska företrädare närvarar.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari återkomma med en fortsatt utredning kring infrastrukturen avseende alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari förtydliga beslutsunderlaget avseende upphandlingsprocesserna i de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0).

Samtliga uppdrag är verkställda och inarbetade i beslutsunderlaget. Medborgardialogen genomfördes den 7 februari 2022.

9. Byggnation av nytt sjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. Bygga nytt sjukhus i Räppe i enlighet med de gemensamma förutsättningar som anges i bilaga 1 ”Gemensamma förutsättningar för båda alternativen”.
 2. Beslutet innebär att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs.
 3. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda finansiering för investering- och driftkostnader i kommande budgetprocesser.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt enhälligt § 73/19 att fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö. Därutöver lämnade regionfullmäktige flera uppdrag kopplade till inriktningsbeslutet. Samtliga uppdrag är verkställda eller är under verkställande och ärendet om byggnation av nytt sjukhus är nu berett inför slutligt ställningstagande vid regionfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2022.

I föreliggande ärende har förvaltningen beskrivit två alternativ för byggnation av nytt sjukhus i Växjö:

 • Byggnation av nytt sjukhus i Räppe.
 • Byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt.

De båda alternativen beskrivs utifrån gemensamma förutsättningar för byggnation av nytt sjukhus, därefter beskrivs alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt var och en för sig. Sedan beskrivs en jämförelse av möjligheter och risker med alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Vidare lämnas en ekonomisk jämförelse mellan de båda alternativen, samt en prövning av barnens bästa i enlighet med barnkonventionen. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt anges i kalkylen till cirka 8,0 miljarder kronor. Totalt med restvärden och försäljning av mark cirka 8,1 miljarder. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus i Räppe anges i kalkylen till cirka 7,9 miljarder kronor, med utgift för infrastruktur och exploateringsavtal, samt restvärden och försäljning av fastighet. Investeringsutgifterna får de båda alternativen skiljer sig inte avsevärt åt från varandra, vilket även förstudien indikerade. Däremot påverkas den årliga driftkostnaden avsevärt mellan de båda alternativen, beroende på tidsperspektiv. Om ett nytt sjukhus byggs i Räppe kommer detta att stå klart 2029. Det innebär att hela utgiften börjar då skrivas av enligt olika avskrivningsperioder beroende på investering. Om ett nytt sjukhus byggs på befintlig sjukhustomt förnyas sjukhuset i fem etapper, vilket gör att driftkostnaden kommer successivt i takt med att byggnaderna blir färdiga. Beroende på tidsperspektiv, blir jämförelsen olika. I jämförelsen i bilaga 5 beskrivs kostnaden fram till 2050. För Räppealternativet innebär det att byggnaden då har skrivits av i 20 år, medan avskrivningen för den sista etappen i byggnation av nytt sjukhus på befintlig tomt endast har skrivits av i 2 år. I underlaget redovisas ett antal risker och möjligheter ur ett antal olika perspektiv. Det framgår att alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe är förenat med färre risker och fler möjligheter än alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Den kommande beslutsprocessen efter regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 beror på vilket beslut regionfullmäktige fattar. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på tomten i Räppe innebär det att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs. Fas 2- beställningar tas upp för senare beslut i regionfullmäktige. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på befintlig sjukhustomt, uppdras åt regionstyrelsen att bereda inriktningsbeslut gällande etapp 1, påbyggnad av hus G och nybyggnation av hus L, för slutligt ställningstagande i regionfullmäktige. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området påbörjas i samverkan med Växjö kommun. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 25/22 att:

 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari ta fram förslag på hur de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0) ska finansieras.
 • Uppdra åt regiondirektören att anordna en medborgardialog under februari månad där även politiska företrädare närvarar.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari återkomma med en fortsatt utredning kring infrastrukturen avseende alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari förtydliga beslutsunderlaget avseende upphandlingsprocesserna i de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0).

Samtliga uppdrag är verkställda och inarbetade i beslutsunderlaget. Medborgardialogen genomfördes den 7 februari 2022.

9.1 Byggnation av nytt sjukhus i Växjö - Beslutet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. Bygga nytt sjukhus i Räppe i enlighet med de gemensamma förutsättningar som anges i bilaga 1 ”Gemensamma förutsättningar för båda alternativen”.
 2. Beslutet innebär att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs.
 3. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda finansiering för investering- och driftkostnader i kommande budgetprocesser.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt enhälligt § 73/19 att fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö. Därutöver lämnade regionfullmäktige flera uppdrag kopplade till inriktningsbeslutet. Samtliga uppdrag är verkställda eller är under verkställande och ärendet om byggnation av nytt sjukhus är nu berett inför slutligt ställningstagande vid regionfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2022.

I föreliggande ärende har förvaltningen beskrivit två alternativ för byggnation av nytt sjukhus i Växjö:

 • Byggnation av nytt sjukhus i Räppe.
 • Byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt.

De båda alternativen beskrivs utifrån gemensamma förutsättningar för byggnation av nytt sjukhus, därefter beskrivs alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt var och en för sig. Sedan beskrivs en jämförelse av möjligheter och risker med alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe och byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Vidare lämnas en ekonomisk jämförelse mellan de båda alternativen, samt en prövning av barnens bästa i enlighet med barnkonventionen. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt anges i kalkylen till cirka 8,0 miljarder kronor. Totalt med restvärden och försäljning av mark cirka 8,1 miljarder. Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus i Räppe anges i kalkylen till cirka 7,9 miljarder kronor, med utgift för infrastruktur och exploateringsavtal, samt restvärden och försäljning av fastighet. Investeringsutgifterna får de båda alternativen skiljer sig inte avsevärt åt från varandra, vilket även förstudien indikerade. Däremot påverkas den årliga driftkostnaden avsevärt mellan de båda alternativen, beroende på tidsperspektiv. Om ett nytt sjukhus byggs i Räppe kommer detta att stå klart 2029. Det innebär att hela utgiften börjar då skrivas av enligt olika avskrivningsperioder beroende på investering. Om ett nytt sjukhus byggs på befintlig sjukhustomt förnyas sjukhuset i fem etapper, vilket gör att driftkostnaden kommer successivt i takt med att byggnaderna blir färdiga. Beroende på tidsperspektiv, blir jämförelsen olika. I jämförelsen i bilaga 5 beskrivs kostnaden fram till 2050. För Räppealternativet innebär det att byggnaden då har skrivits av i 20 år, medan avskrivningen för den sista etappen i byggnation av nytt sjukhus på befintlig tomt endast har skrivits av i 2 år. I underlaget redovisas ett antal risker och möjligheter ur ett antal olika perspektiv. Det framgår att alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe är förenat med färre risker och fler möjligheter än alternativ byggnation av nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt. Den kommande beslutsprocessen efter regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 beror på vilket beslut regionfullmäktige fattar. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på tomten i Räppe innebär det att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs. Fas 2- beställningar tas upp för senare beslut i regionfullmäktige. - Om regionfullmäktige fattar beslut om att ett nytt sjukhus ska uppföras på befintlig sjukhustomt, uppdras åt regionstyrelsen att bereda inriktningsbeslut gällande etapp 1, påbyggnad av hus G och nybyggnation av hus L, för slutligt ställningstagande i regionfullmäktige. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området påbörjas i samverkan med Växjö kommun. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 25/22 att:

 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari ta fram förslag på hur de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0) ska finansieras.
 • Uppdra åt regiondirektören att anordna en medborgardialog under februari månad där även politiska företrädare närvarar.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari återkomma med en fortsatt utredning kring infrastrukturen avseende alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0.
 • Uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsens sammanträde den 15 februari förtydliga beslutsunderlaget avseende upphandlingsprocesserna i de båda alternativen (Räppealternativet och CLV 2.0).

Samtliga uppdrag är verkställda och inarbetade i beslutsunderlaget. Medborgardialogen genomfördes den 7 februari 2022.

10. Tilläggsavtal till exploateringsavtal avseende detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige godkänner Tilläggsavtal till exploateringsavtal avseende detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun.

Sammanfattning

Regionfullmäktige godkände § 177/21 Exploateringsavtal för detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun. Under punkt 8 i exploateringsavtalet anges 2022-03-03 som tidpunkt för exploateringsavtalets giltighet. I anslutning till den angivna tidpunkten finns även en skrivning om eventuellt behov av att förlänga angiven tidpunkt, utifall omständighet som parterna inte råder över sker. I avtalet exemplifieras detta med att antagen detaljplan överklagas. Eftersom detaljplanen nu har överklagats, måste parterna teckna ett tilläggsavtal för att förlänga angivet datum från 2022-03-03 till 2023-09- 30. Om parterna inte tecknar ett tilläggsavtal om förlängning, förfaller exploateringsavtalet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera part.

11. Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) - Kommer färdtjänstresor till och från vallokaler vara avgiftsfria?

Sammanfattning

Magnus Carlberg (S) har ställt följande interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C):

"Ingen ska på grund av sin fysiska, sociala eller ekonomiska situation hindras från att lägga sin röst. Tidigare allmänna val har därför resor med färdtjänst till och från vallokalen varit kostnadsfria. Inför EU-valet 2019 fick dock kommuner besked om att resorna ej skulle vara avgiftsfria. Socialdemokraterna skickade då en skrivelse som ledde till att trafiknämnden erbjöd kommunerna att subventionera färdtjänstberättigade invånare färdtjänstresor till vallokal. Vi närmar oss nu allmänna val 2022 och jag vill med anledning av det ställa följande fråga till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C): - Kommer Region Kronoberg att med anledning av allmänna val 2022 möjliggöra avgiftsfria färdtjänstresor till och från vallokaler?"

12. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Matija Rafaj (S) från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

13. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Ann-Margreth Willebrand (L) från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

14. Entledigande samt val av ny nämndeman i förvaltningsrätten i Växjö för tiden till och med 2023-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige entledigar Matija Rafaj (S) från uppdrag som nämndeman i förvaltningsrätten i Växjö.

15. Entledigande samt val av ny revisor för granskning av Region Kronobergs räkenskaper och förvaltning avseende 2021-2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut:

 1. Regionfullmäktige entledigar Ingegerd Rahm (SD) från uppdrag som revisor.
 2. Regionfullmäktige utser xx (SD) till ny revisor för granskning av Region Kronobergs räkenskaper och förvaltning avseende 2021-2022.

16. Entledigande samt val av ny revisorssuppleant för granskning av Filmregion Sydosts räkenskaper och förvaltning avseende 2021-2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige entledigar Ingegerd Rahm (SD) från uppdrag som revisorssuppleant för granskning av av Filmregion Sydosts räkenskaper och förvaltning efter Romeo Pettersson (SD).
 2. Regionfullmäktige utser xx (SD) till ny revisorssuppleant för granskning av av Filmregion Sydosts räkenskaper och förvaltning efter Romeo Pettersson (SD).

17. Anmälningsärenden

Regionfullmäktige noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 2 mars kl. 09.00
Mötesplats: Alvesta Folkets Hus

Klicka här för att ladda ner mötets kallelse.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas åtta gånger under 2022 och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.