Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 6 april 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Göran Holstedt

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Göran Holstedt

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

mötet återupptas ca kl 10:20

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:35

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kjell Gustafsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:50

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16.15

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Stefan Willforss (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) att jämte ordförande justera protokollet.

Justering sker digitalt senast den 13 april 2022.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma. Till regionfullmäktiges sammanträde finns även möjligheten att i förväg ställa en fråga till allmänhetens frågestund via Region Kronobergs hemsida.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpelltionerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Behovet av fler syn- och hörselinstruktörer i Kronoberg.
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Hur går det med digitaliseringen i vården?

Interpellationerna kommer att behandlas under punkt 24 respektive 25 på dagens möte.

6. Lägesrapport - Covid-19 i Kronobergs län

Regionstyrelsens ordf. Mikael Johansson rapporterar om Covid-19 läget i Kronobergs län.

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

7. Lägesrapport - Nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden inom sjukhusområdet i Ljungby

Regionstyrelsens ordf. Mikael Johansson rapporterar om läget ang. nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden på Ljungby lasarett.

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

8. Information – Regionsamverkan Sydsverige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

9. Information - Revisionsplan 2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Paus

8. Information – Regionsamverkan Sydsverige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

10. Årsredovisning Region Kronoberg 2021

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige godkänner Årsredovisning Region Kronoberg 2021.
 2. Regionfullmäktige beslutar att i enlighet med riktlinjer för God ekonomisk hushållning, besluta om att avsätta 287 miljoner kronor av resultatet till resultatutjämningsreserven.
 3. Regionfullmäktige noterar att nämnder och styrelser under 2021 har haft svårt att nå mål i fastställda verksamhetsplaner med anledning av den rådande pandemin och godkänner avvikelserna som kan härledas till pandemins effekter.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2021. Årsredovisningen behandlades av regionstyrelsen den 15 mars 2022.

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Region Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Region Kronobergs redovisar för sjätte året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, resultat efter balanskravsjusteirngar för 2021 uppgår till 431 mnkr. Året och verksamheten har likt 2020 präglats av coronapandemin och den har bidraget till såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser.

I enlighet med gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreslås en avsättning på 287 mnkr av årets resultat till den så kallade resultatutjämnings-reserven (RUR).

Paus

10. Årsredovisning Region Kronoberg 2021

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige godkänner Årsredovisning Region Kronoberg 2021.
 2. Regionfullmäktige beslutar att i enlighet med riktlinjer för God ekonomisk hushållning, besluta om att avsätta 287 miljoner kronor av resultatet till resultatutjämningsreserven.
 3. Regionfullmäktige noterar att nämnder och styrelser under 2021 har haft svårt att nå mål i fastställda verksamhetsplaner med anledning av den rådande pandemin och godkänner avvikelserna som kan härledas till pandemins effekter.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2021. Årsredovisningen behandlades av regionstyrelsen den 15 mars 2022.

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Region Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Region Kronobergs redovisar för sjätte året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, resultat efter balanskravsjusteirngar för 2021 uppgår till 431 mnkr. Året och verksamheten har likt 2020 präglats av coronapandemin och den har bidraget till såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser.

I enlighet med gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreslås en avsättning på 287 mnkr av årets resultat till den så kallade resultatutjämnings-reserven (RUR).

Paus

Bokpresentation

Kjell Gustafsson presenterar boken "Barn - Att växa upp på 1900-talet" av Kronobergs läns Hembygdsförbund och delar ut den som gåva till alla förtroendevalda.

Upprop

10. Årsredovisning Region Kronoberg 2021

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige godkänner Årsredovisning Region Kronoberg 2021.
 2. Regionfullmäktige beslutar att i enlighet med riktlinjer för God ekonomisk hushållning, besluta om att avsätta 287 miljoner kronor av resultatet till resultatutjämningsreserven.
 3. Regionfullmäktige noterar att nämnder och styrelser under 2021 har haft svårt att nå mål i fastställda verksamhetsplaner med anledning av den rådande pandemin och godkänner avvikelserna som kan härledas till pandemins effekter.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2021. Årsredovisningen behandlades av regionstyrelsen den 15 mars 2022.

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Region Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Region Kronobergs redovisar för sjätte året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, resultat efter balanskravsjusteirngar för 2021 uppgår till 431 mnkr. Året och verksamheten har likt 2020 präglats av coronapandemin och den har bidraget till såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser.

I enlighet med gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreslås en avsättning på 287 mnkr av årets resultat till den så kallade resultatutjämnings-reserven (RUR).

11. Revisionsberättelse Region Kronoberg 2021

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har 2022-03-28 (§ 49/2022) lämnat revisionsberättelse för år 2021. I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna och styrelsen för Grimslövs folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

12. Ansvarsfrihet för Region Kronobergs styrelser och nämnder 2021

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnden, samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg samt styrelsen för Grimslövs folkhögskola ska beakta revisorernas rekommendationer.
 2. Regionfullmäktige beviljar:
  1. regionstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,
  2. hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,
  3. regionala utvecklingsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,
  4. trafiknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,
  5. kulturnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,
  6. patientnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,
  7. samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 samt
  8. styrelsen för Grimslövs folkhögskola ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2021.

Region Kronobergs revisorer har 2022-03-28 (§ 49/2022) lämnat revisionsberättelse för år 2021. I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna och styrelsen för Grimslövs folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

13. Årsrapport patientnämnden 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige noterar årsrapport 2021 för patientnämnden till protokollet.

Sammanfattning

Årsrapport för år 2021 redovisar antal inkomna ärenden till patientnämnden under 2021, det vill säga 724 stycken.

Vidare redovisas nämndens arbete för att bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

 • Svarstider.
 • Uppföljningsarbete under 2021.
 • Resultat av stödpersonuppdrag.
 • Patientnämndens roll i patientsäkerhetsarbetet.
 • Ekonomiskt resultat.

Patientnämnden beslutade § 4/2022 att godkänna årsrapport 2021.

Paus

14. Länstransportplan för Kronobergs län 2022-2033

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige godkänner Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033.

Sammanfattning

Region Kronoberg har det samlade politiska ansvaret för Kronobergs utveckling. Planering av infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt. Länstransportplanen 2022– 2033 ligger till grund för kommande infrastruktursatsningar i Kronoberg med syfte att ytterligare stärka regionen. Regionala utvecklingsnämnden tog i april 2021 beslut om en processplan för framtagandet av ny länstransportplan. Regeringen lämnade direktiven för framtagandet av nya planer i juni 2021. I och med det kunde förslag till prioriteringar av Kronobergs länstransportplan göras.

En remissversion av planen fastställdes av regionala utvecklingsnämnden i september 2021 och sändes på remiss till och med 24 november. Synpunkter inkom från 33 berörda organisationer i länet samt övriga intressenter. Remisseminarium med länets kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen har genomförts. Vid regionala utvecklingsnämndens möte i december 2021 lämnades en redogörelse av inkomna synpunkter samt en presentation av förslag till slutliga prioriteringar. Under hela processen har löpande avstämningar skett med den politiska infrastukturberedningen.

Det är regionala utvecklingsnämndens ansvar att bereda länstransportplanen. Efter behandling av regionstyrelsen den 15 mars 2022 är det slutligen regionfullmäktige som fastställer planen den 6 april 2022. Därefter översänds planen till regeringen, Infrastrukturdepartementet, senast den 30 april. Under våren 2022 fastställer slutligen regeringen de ekonomiska ramarna för landets länstransportplaner och den nationella planen.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 4/2022 att föreslå regionfullmäktige godkänna Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033.

Paus

15. Smålands trästrategi 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige antar Smålands trästrategi 2022.

Sammanfattning

Smålandslänen har haft en gemensam Trästrategi sedan 2011. Trästrategin tillsammans med Skogsstrategin ägs gemensam av Smålands tre regionorganisationer, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet, Jönköping university, Sveaskog, Södra skogsägarna, LRF, GS-facket, samt Träoch Möbelföretagen. De två strategierna hanteras samfällt och styrs av en styrgrupp bestående av ovanstående organisationer. Regionala utvecklingsdirektören Christel Gustafsson är en av två ordförande och representerar Region Kronoberg i styrgruppen.

Trästrategin och dess handlingsplan har reviderats under 2021 genom konsultationer med företag i träindustrins olika branscher, innovationsoch forskningsaktörer och branschorganisationer. Även Strategins ägare har lämnat synpunkter under hösten 2021. Utvecklingen av den nya Trästrategin har även påverkats av arbetet med smart specialisering i de tre regionerna. Skogsstrategin har koppling till Nationella skogsprogrammet medan nationell trästrategi saknas.

Trästrategin kommer behandlas av regionfullmäktige i Kalmar och Jönköpings län. Övriga ägarorganisationer fattar inga separata beslut utan gör detta genom strategiernas styrgrupp.

16. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige godkänner förslag till reviderad Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Sammanfattning

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund där samtliga Sveriges 21 regioner är medlemmar. Verksamheten samordnar och utför ambulanstransport med flygplan med beredskap vid tre beredskapsbaser.

Under hösten 2021 har förslag till ny förbundsordning skickats till medlemmarna för att ge möjlighet till att inkomma med synpunkter. På sitt senaste sammanträde beslutade förbundsfullmäktige för Svenskt Ambulansflyg att anta revideras förbundsordning. Den reviderade förbundsordningen träder i kraft när den har blivit godkänd av samtliga regioners fullmäktige.

17. Hälso- och sjukvårdstaxa 2022 – avgift för tillfrisknandebevis

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Införa avgift för tillfrisknandebevis för covid-19 mot en avgift på 1800 kr från och med 15 april.
 2. Fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården i enlighet med ovanstående revidering.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 93/21 taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2022. Under och efter pandemin har det uppkommit behov av ett tillfrisknandebevis efter positivt covid-19 test. Personer som inte har vaccinerats mot covid-19 men haft sjukdomen, kan i vissa fall få ett tillfrisknandebevis för att kunna resa till andra länder. I de flesta regioner i Sverige är detta endast möjligt då men har varit inlagd på sjukhus, så även i Region Kronoberg. I nuläget är det inte möjligt att vända sig till sin vårdcentral för att få ett prov taget och därefter ett tillfrisknandebevis.

Då provtagningen och intyget inte är en ordination eller bygger på en medicinsk indikation föreslås det vara avgiftsbelagt på samma sätt som andra icke medicinskt indikerade intyg samt vissa vaccinationer. För att få ett tillfrisknandebevis ska flera villkor uppfyllas:

18. Avgifter i vården och tandvården för flyktingar från Ukraina

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige beslutar enligt följande:

Regionfullmäktige beslutar att de flyktingar från Ukraina som behöver sjukvård och tandvård innan de hunnit söka asyl, ska få vården avgiftsfritt.

Sammanfattning

Med anledning av pågående krig i Ukraina har flyktingar kommit till Kronobergs län som ännu inte hunnit söka asyl. Regionfullmäktige föreslås besluta att de flyktingar från Ukraina som behöver sjukvård och tandvård innan de hunnit söka asyl, ska få vården avgiftsfritt. När de har ansökt om asyl så omfattas de därefter av vad som anges i hälso- och sjukvårdstaxa 2022.

19. Skrivelse angående försäljning av Rimfrosten 1

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att meddela Regionfastigheter Småland AB att regionfullmäktige inte har något att erinra mot försäljning av fastigheten Rimfrosten 1.

Sammanfattning

Regionfastigheter i Småland AB är ett av Region Kronobergs helägda bolag. Bolaget äger fastigheten Rimfrosten 1 i Räppe där nytt sjukhus kommer att byggas, förutsatt att regionfullmäktiges beslut från den 2 mars 2022 om byggnation av nytt akutsjukhus i Växjö träder i laga kraft. För att Region Kronoberg ska kunna bygga nya sjukhuset på fastigheten Rimfrosten 1 behöver Region Kronoberg äga fastigheten.

I enlighet med ägardirektiv ska regionfullmäktige tillfrågas i ärenden av principiell karaktär för bolaget och ägaren. Regionfullmäktige meddelar genom detta beslut att Region Kronoberg inte har något att erinra mot en försäljning av fastigheten Rimfrosten 1.

20. Fördelning av medborgarförslag – Att Region Kronoberg inrättar ett stipendium för essäskrivande och kulturjournalistik

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kulturnämnden för beslut.

Sammanfattning

I ett inkommet medborgarförslag föreslås att Region Kronoberg inrättar ett stipendium för essäskrivande och kulturjournalistik, med inspiration från den modell som infördes i Västra Götalandsregionen 2014.

21. Svar på motion – Införande av grått arkiv i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av personuppgiftbehandlingen i samband med ett införande av ett grått arkiv skulle strida mot ursprungliga ändamålet för insamlingen av personuppgifterna och därmed inte skulle vara tillåten.

Sammanfattning

Sverigedemokraternas Melena Jönsson, Robert Fredriksson och Jan Lorentzon har i en motion föreslagit att: - Införa ett system som liknar det gråa arkivet enligt motionens intentioner. - Information om ett ovan nämnt arkiv ska tillgängliggöras för allmänheten på exempelvis samtliga vårdcentraler, mottagningar, i sociala mediekanaler och på lämpliga hemsidor.

Med ett grått arkiv menar motionärerna en handling, likt begravningsbranschens vita arkiv, där en individs önskemål framgår om hen drabbas av exempelvis en hjärnskada efter en olycka eller sjukdom eller oförutsedd demens. Syftet med ett grått arkivet är att i så lång utsträckning som möjligt uppfylla individens önskemål.

22. Svar på motion – Ultraviolett ljus mot virus och multiresistenta bakterier

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att det vetenskapliga underlaget i dagsläget är motsägelsefullt.

Sammanfattning

Melena Jönsson (SD) och Robert Fredriksson (SD) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska ges i uppdrag att utreda var och i vilken omfattning Region Kronoberg skulle kunna använda ultraviolett ljus för att motverka smitta av multiresistenta bakterier och virus i sjukvårdsmiljö. Vidare föreslår de en upphandling av utrustning som lämpar sig för den sjukvårdsmiljö som utredningen anser lämplig.

EU- kommissionen har i syfte att stödja sjukhus i Europa under pågående pandemi donerat en UV-robot till Region Kronoberg under hösten 2021. Mot bakgrund av att det vetenskapliga underlaget i dagsläget är motsägelsefullt anser Region Kronoberg det lämpligt att i första hand utvärdera redan tilldelad UVrobot och samtidigt fortsätta bevaka frågan kring UV-desinfektion innan ytterligare utredning eller inköp av utrustning genomförs. Vid ett förbättrat evidensläge kan frågan om inköp av ytterligare utrustning aktualiseras igen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 21/22 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen.

23. Svar på motion – Risk- och konsekvensanalys vid alla beslut om digitalisering

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Carl-Olof Bengtsson (S) har i en motion föreslagit att alla beslutsunderlag kopplade till beslut om digitala investeringar och förändringar ska redovisa riskoch konsekvensanalys. I motionen beskrivs att upplevelsen vid införandet av digitalisering av en process är att risk- och konsekvensanalys inte alltid görs eller redovisas i samband med beslut om digitalisering, samt att många invånare har svårt att använda digitala verktyg. Därför föreslås att Region Kronoberg alltid genomför en risk- och konsekvensanalys, för att med resultatet kunna ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas för att beslutet ska bli bra och fungera för alla. När det planeras för en förändring eller digitalisering av en process som har stor påverkan på invånare eller medarbetare görs en risk- och konsekvensanalys, ofta som en del av en förstudie. Att som motionären föreslår genomföra en risk- och konsekvensanalys vid samtliga digitala investeringar och förändringar är inte möjligt och kanske inte heller effektivt då flertalet av dem inte berör en stor del av länets befolkning, utan snarare ofta ett fåtal medarbetare som arbetar inom Region Kronoberg.

24. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Behovet av fler syn- och hörselinstruktörer i Kronoberg

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"6–8 % av Sveriges befolkning har en uttalad syn- eller hörselnedsättning. Andelen växer dessutom eftersom vi lever allt längre och syn- och hörselnedsättning tenderar att både debutera och öka med stigande ålder. För att ge fler en bättre fungerande vardag finns syn- och hörselinstruktörer. Deras främsta uppgift är att ge syn- och hörselskadade sakkunnigt stöd och träning för att klara mer på egen hand i hemmet och i närmiljön. Några exempel på vad en syn- och hörselinstruktör kan bidra med: - Träna de dagliga sysslorna i och kring hemmet. - Träna och stimulera till användning av syn- och hörhjälpmedel. - Träna orientering i hemmet och i närmiljön. - Ge råd om och genomföra anpassningar i hemmiljön. - Förebygga risker för olyckor, särskilt fallolyckor. - Utbilda och ge råd till personal i hemtjänsten och särskilda boenden. - Stötta i kontakter med specialistläkare, hörcentral och syncentral. - Stimulera till sociala aktiviteter.

Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

1. Finns det syn- och hörselinstruktörer i alla Kronobergs kommuner?

2. Vem ger det stöd och hjälp som en syn- och hörselinstruktör kan bidra med i de kommuner där det inte finns en sådan?

3. Finns det möjlighet att från regionalt håll bidra genom att exempelvis utbilda syn- och hörselinstruktörer eller finansiera en tjänst för de kommuner där det inte finns?"

25. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Hur går det med digitaliseringen i vården?

Sammanfattning

Emelie Öberg (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Digitaliseringen är högst pågående i Region Kronoberg och samhället som stort. Vissa tycker att det går för snabbt, andra upplever att det kunde gå snabbare. Den senaste tiden har jag blivit kontaktad av flera medborgare som företräder den senare åsikten. De menar att deras vård hade underlättats och kostat samhället mindre ekonomiska och personella resurser om det digitala hade varit längre framskridet. Tre exempel:

A fortsätter att få kallelser, remisser och provtagningsinformation via brev trots att hen har en digital brevlåda och på 1177.se bett om att få information digitalt.

B fick lämna två provrör (istället för ett) med samma prov (!) vid provtagningstillfället eftersom att resultatet behövde rapporteras in både i regionens journalsystem och till den privata vårdgivaren regionen anlitat. B upplevde det som märkligt och ett slöseri med skattepengar att inte resultatet kunde kommuniceras till båda vårdgivarna utan att två separata provrör behövde tas för samma prov. Provtagaren menade att ′det var enklast så′.

C har av regionen blivit hänvisad till privat vårdgivare för utredning. När C ska ringa och boka en tid möts hen flera dagar i rad av telefonsvar med meddelandet ′kön är full – testa en annan dag′. Vårdgivaren går inte att kontakta på annat sätt än telefon. C känner stor frustration och oro eftersom att hen inte vet om eller när hen når fram för att kunna boka en tid.

Väl medveten om att enskilda fall inte kan kommenteras vill jag ställa följande övergripande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

1. När kommer alla regiondrivna mottagningar kunna skicka digitala kallelser, remisser och provtagningsinformation till de patienter som efterfrågar det?

2. Finns det planer på att låta alla privata vårdgivare ta del av samma journalsystem som regionen?

3. Finns det anledning att i de avtal Region Kronoberg har med privata vårdgivare skriva in att vårdgivaren ska gå att kontakta digitalt och använda sig av återuppringning via tele-Q eller annat system?

4. Hur många av regionens egna mottagningar kan man som patient kontakta digitalt för olika ärenden idag och när blir det möjligt att kontakta alla mottagningar digitalt?"

26. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Josefin Petersson (S) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

27. Entledigande samt val av ledamot och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 2022-06-01- 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Magnus Carlberg (S) från uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden från och med 2022-06-01.

2. Utse XX (S) till ledamot och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 2022-06-01 - 2022-12-31.

28. Entledigande samt val av ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 2022-06-01 - 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

1. Regionfullmäktige entledigar Ingrid Johansson (S) från uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

2. Regionfullmäktige utser XX (S) till ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 2022-06-01 - 2022-12-31.

29. Val av revisor för granskning av Region Kronobergs räkenskaper och förvaltning avseende 2021-2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige utser XX (SD) revisor för granskning av Region Kronobergs räkenskaper och förvaltning avseende 2021-2022 efter Ingegerd Rahm (SD).

30. Val av revisorssuppleant för granskning av Filmregion Sydosts räkenskaper och förvaltning avseende 2021-2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige utser XX (SD) till revisorssuppleant för granskning av Filmregion Sydosts räkenskaper och förvaltning efter Ingegerd Rahm (SD).

31. Anmälningsärenden

Anmälningar

 • Årsrapport Patientnämnden 2021
 • Fastställd Årsrapport 2021 för Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
 • Revisionsrapport - Granskning av om Region Kronoberg bedriver en ändamålsenlig läkemedelshantering
 • Årsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021
 • Informationsärende, Hälso- och sjukvårdsnämnden - Utredning om specialistsjukvård i Region Kronoberg
 • Utredning specialiserad vård (slutversion)
 • Revisionsrapport - Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg

Mötets avslutning

Nästa möte med Kronobergs Regionfullmäktige är 15 Juni 2022, då Budgeten kommer att beslutas.

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 6 april kl. 09.00

Mötets kallelse

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas åtta gånger under 2022 och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.