Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 15 juni 2022, budgetdag 1

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

mötet återupptas ca kl 10:20

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Cecilia Storm

Talare

Emma Krantz

Talare

Cecilia Storm

Talare

Emma Krantz

Talare

Cecilia Storm

Talare

Emma Krantz

Talare

Cecilia Storm

Talare

Emma Krantz

Talare

Cecilia Storm

Talare

Emma Krantz

Talare

Cecilia Storm

Talare

Cecilia Storm

Talare

Emma Krantz

Talare

Cecilia Storm

Talare

Emma Krantz

Talare

Cecilia Storm

Talare

Emma Krantz

Talare

Cecilia Storm

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Cecilia Storm, Emma Krantz

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Cecilia Storm

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Cecilia Storm, Emma Krantz

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Jenny Hansson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Jenny Hansson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Jenny Hansson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Jenny Hansson

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Jenny Hansson

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Jenny Hansson

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Jenny Hansson

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Jenny Hansson

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Jenny Hansson

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Jenny Hansson

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Jenny Hansson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Jenny Hansson

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Rebecca Eliasson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11.50

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.05

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16.15

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktige godkänner mötets föredragningslista.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 23 juni 2022.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma. Till regionfullmäktiges sammanträde finns även möjligheten att i förväg ställa en fråga till allmänhetens frågestund via Region Kronobergs hemsida.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

Paus

5. Information - Samordningsförbundet Värend och Samordningsförbundet Sunnerbo

Efter informationen noterar Regionfullmäktige den till protokollet.

6. Information - Hot, hat och våld mot förtroendevalda

Efter informationen noterar Regionfullmäktige den till protokollet.

7. Information - Modellregioner

Efter informationen noterar Regionfullmäktige den till protokollet.

Paus

8. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) Sommarjobb i Region Kronoberg 2022.
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M)- Fästingvaccination i Kronoberg.
 • Interpellation till personalutskottets ordförande Elizabeth Peltola (C) om nya innovativa grepp för att mildra den akuta överbelastningen i vården.

9. Lägesrapport - Covid-19 i Kronobergs län

Regionstyrelsens ordförande rapporterar om Covid-19-läget i Kronobergs län.

Regionfullmäktige noterar sedan informationen till protokollet.

10. Lägesrapport - Nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden inom sjukhusområdet i Ljungby

Regionstyrelsens ordförande rapporterar om Nya akutsjukhuset i Växjö samt sjukhusområdet i Ljungby.

Regionfullmäktige noterar sedan informationen till protokollet.

11. Delårsrapport Region Kronoberg mars 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige godkänna delårsrapport mars 2022 för Region Kronoberg.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om för 2022. I rapporten redovisas även status på de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

För åtets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat på 178 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på 330 miljoner kronor för 2022 vilket är 184 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av beslutade åtgärder.

12. Budget för regionfullmäktiges revisorer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner ett utökat anslag om 500 000 kronor för 2023 med anledning av dubbel revision under första kvartalet samt utökning av resurser på revisionskontoret. Revisorernas anslag 2023 omfattar därmed 5 008 000 kronor.

Anslaget finansieras ur regionfullmäktiges budget 2023.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges presidium ska enligt kommunallagen kap. 11 § 8 bereda förslag till budget för regionfullmäktiges revisorer.

Revisionen har inkommit med skrivelsen Revisorernas behovsprioritering 2023. Revisorerna begär ett anslag för rambudget med 5 908 000 kronor år 2023 med tillägg av sedvanlig indexuppräkning varav 500 000 kronor består av en tillfällig ökning under 2023 för dubbla revisionsgrupper efter ny mandatperiod. Till beloppet läggs även som brukligt tillkommande budget för kostnader för regiongemensamma system, baspaket och servicepaket.

Regionfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att regionfullmäktige fastställer revisorernas anslag 2023 till 5 008 000 kronor.

Paus

13. Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 - Inledning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

13.a Budget 2023 med flerårsplan - Anförande av Regionstyrelsens orförandes

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

13.b Budget 2023 med flerårsplan - Anförande av Regionstyrelsens 2:e vice orförande

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

13.c Budget 2023 med flerårsplan - Anförande av Sverigedemokraternas gruppledare

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

13.d Budget 2023 med flerårsplan - Anförande av Centerpartiets gruppledare

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

13.e Budget 2023 med flerårsplan - Anförande av Kristdemokraternas gruppledare

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

13.f Budget 2023 med flerårsplan - Anförande av Vänsterpartiets gruppledare

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

13.g Budget 2023 med flerårsplan - Anförande av Liberalernas gruppledare

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

13.h Budget 2023 med flerårsplan - Ledamötesdebatt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

13.h Budget 2023 med flerårsplan - Ledamötesdebatt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Dagens avslutning, mötet fortsätter imorgon 09:00

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg, budget dag 1

Sändningsstart: 15 juni kl. 09.30

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas åtta gånger under 2022 och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.