Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 16 juni 2022, budgetdag 2

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ulrike Deppert, projektledare

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Ulrike Deppert

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Jakob Smith, Offentlig sektor syd

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Stefan Willforss (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:35

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carin Högstedt (V)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:35

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Hugo Hermansson (S)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:50

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16:00

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Dagens öppnande samt upprop

16. Svar på revisionsrapport – Granskning av om Region Kronoberg bedriver en ändamålsenlig läkemedelshantering

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar revisionssvaret till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av om Region Kronoberg bedriver en ändamålsenlig läkemedelshantering till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Region Kronobergs revisorer har låtit granska om Region Kronoberg bedriver en ändamålsenlig läkemedelshantering. Bedömningen är att regionstyrelsen och tillämpliga delar av hälso- och sjukvårdsnämnden delvis har säkerställt att Region Kronoberg har en ändamålsenlig styrning avseende regionens läkemedelshantering samt att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden delvis bedriver tillräcklig intern kontroll. Granskningen har lämnat fem rekommendationer, bland annat att säkerställa att strukturerad uppföljning av kostnadskontroll vid introduktion av nya läkemedel sker på aggregerad och övergripande nivå samt att säkerställa att kännedom om rutiner för ordination och hantering av läkemedel ökas. Svar på rekommendationerna har lämnats. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 52/2022 att godkänna svar på revisionsrapporten. Regionstyrelsen tillstyrkte § 118/2022 hälso- och sjukvårdsnämndens svar.

17. Svar på revisionsrapport – Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar revisionssvaret till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg till regionstyrelsen. Revisorerna gör bedömningen att regionstyrelsens ledning och styrning av direktupphandlingar inte är tillräcklig och anför bland annat ett antal punkter som bör utvecklas och förbättras. I granskningen har framkommit att det finns utrymme för förbättringar inom områden kopplade till exempelvis ansvarsfördelning, uppföljning, riktlinjer och kontroll. Regionstyrelsen delar i många avseenden revisorernas synpunkter, men vill inledningsvis poängtera vissa direkta felaktigheter och otydligheter som finns i rapporten. Genom revisionens granskningsrapport kan läsaren få en bild av att samtliga stickprov som granskats har anmärkningar. Av granskningsrapporten framkommer inte att det är 25 stickprov per nämnd som genomförts. I granskningen framkommer endast de stickprov som ansetts inte leva upp till de ställda kraven, vilket kan ge en missvisande bild i faktaunderlaget. Därutöver beskriver revisionen i sin granskningsrapport under rubriken 5.2 Bedömning att leverantörer ”kan vara anlitade utan konkurrensutsättning genom att tillämpa någon av undantagsbestämmelserna”. Denna skrivning är direkt missvisande och kan tolkas som att det enligt lagen endast i undantagsfall tillåts att förhandla med endast en leverantör i en direktupphandling. Det finns inte något lagkrav på att konkurrensutsättning ska ske vid inköp under direktupphandlingsgränsen. För Region Kronoberg gäller de riktlinjer för direktupphandling som regiondirektören fastställs i enlighet med gällande lagstiftning i vilka rutinen för direktupphandling beskrivs.

13.h Budget 2023 med flerårsplan - Ledamötesdebatt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

13.h Budget 2023 med flerårsplan - Ledamötesdebatt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

13.h Budget 2023 med flerårsplan - Ledamötesdebatt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

Mötets återöppnande

13.h Budget 2023 med flerårsplan - Ledamötesdebatt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

13.i Budget 2023 med flerårsplan - Omröstning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

13.j Budget 2023 med flerårsplan - Beslutet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
 2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
 3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
 4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
 5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med regionfullmäktiges beslutade budget.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

14. Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 - Avsättning till pensionsmedelportföljen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen till pensioner för 2022 på 200 miljoner kronor.

Sammanfattning

Region Kronoberg har avsatta medel för att klara sina åtaganden gällande den del av pensionsskulden, ansvarsförbindelsen, som inte finns inom balansräkningen. Skulden härrör från intjäning innan 1998 enligt PA-KL. Utöver denna skuld har Region Kronoberg även avsättningar inom balansräkningen. Sedan 2019 har Region Kronoberg årligen satt av pengar till pensionsmedelportföljen motsvarande ökningen av avsättningarna inom balansräkningen för att klara av sina kommande åtaganden. I regionfullmäktiges budgetbeslut för 2022 med flerårsplan saknas beslut om avsättning till pensionsmedelförvaltingen, varför ärendet om avsättning till pensionsmedelportföljen 2022 behöver hanteras av regionfullmäktige under innevarande år.

15. Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 - Ändringar av driftramar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar om följande ramförändringar i Budget 2022:

 1. Utöka hälso- och sjukvårdsnämndens driftram med 1 528 000 kr.
 2. Utöka regionstyrelsens driftram med 1 362 000 kr.
 3. Minska regionala utvecklingsnämndens driftram med 2 890 000 kr.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2021 om preliminära driftsramar per nämnd i samband med att budgeten antogs för 2022 med flerårsplan 2023 - 2024. I november 2021 beslutade regionfullmäktige om förändringar i driftsramar för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Därtill beslutades då att överföra budget för nämnders och styrelsers politiska organisation från regionstyrelsens driftram till respektive nämnds och styrelses driftramar. Till följd av genomförda verksamhetsanpassningar har ytterligare behov av förändringar i driftsramar mellan nämnder uppkommit. Förändringarna framgår av bifogad sammanställning.

18. Kostnadsfri vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla i Region Kronoberg oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.

Kostnad för avgiftsfri vaccinering mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta finansieras genom att belasta budget för vårdvalet. Kostnaden bedöms vara begränsad och rymmas inom befintlig budgetram.

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor från Ukraina, oavsett migrationsstatus får tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändig ur ett smittskyddsperspektiv. Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation beslutade den 19 maj 2022 att föreslå styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner att rekommendera regioner att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Rekommendationen avser även både de som söker skydd enligt massflyktsdirektivet och asylsökande. I skrivelse till regionerna och kommunerna rekommenderas de att godkänna och omgående tillämpa denna rekommendation.

19. Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2023 i enlighet med bilagor 2-5.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden bereder förslag till taxor och avgifter till regionfullmäktige. Inför 2023 har förvaltningen sett över ett antal avgifter. Följande avgiftsförändringar föreslås gälla från och med den 1 januari 2023 inom hälso- och sjukvården: Avgifter i öppen hälso- och sjukvård 2023 (bilaga 2) - Patientavgiften för första remissbesöket från annan vårdpersonal än läkare i primärvård till läkare i sjukhusvård föreslås höjas från 200 till 250 kr. - Patientavgiften för första remissbesöket från distanskontakt i primärvård till läkare i sjukhusvård föreslås höjas från 200 till 250 kr. - Patientavgiften för distanskontakter i grupp föreslås fastställas till 50 kr. Avgifter i sluten vård 2023 (bilaga 3) - Inget förslag på förändring. Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar 2023 (bilaga 4) - Inget förslag på förändring. Egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel 2023 (bilaga 5) - Tyngdtäcken föreslås plockas bort från regelverket. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 46/2022 att föreslå regionfullmäktige fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2023 i enlighet med bilagor 2-5.

20. Administrativa taxor och avgifter 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2023 i enlighet med bilaga.

Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region Kronoberg. Inga avgiftsförändringar föreslås i jämförelse med gällande administrativa taxor 2022.

21. Årsredovisning för Samordningsförbundet Värend samt ny förbundsordning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet Värend 2021.
 2. Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
 3. Regionfullmäktige godkänner Förbundsordningen för samordningsförbundet Värend.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö, Alvesta, Tingsryds, Lessebo, Uppvidinge kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av åtta huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund. Tingsryds kommun gick med 2016, Lessebo kommun 2018 och Uppvidinge kommun 2020. Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16–64 år, med prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående myndigheterna. Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021. Enligt § 26 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräckligt. Sammantaget bedöms resultatet enligt årsredovisningen vara förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som satts upp. Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

22. Årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 2021

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg till protokollet.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2021. Förbundets revisorer har bedömt att sammantaget styrelsen för Svenskt Ambulansflyg i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att styrelsens interna kontroll inte var tillräcklig, samt att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med fullmäktiges mål. Revisorerna riktar allvarlig kritik mot styrelsens interna kontroll och ekonomistyrning. Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktigefullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och enskilda ledamöter och tillstyrker att förbundsfullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för år 2021.

23. Region Kronobergs politiska organisation mandatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att fastställa den politiska organisationen för Region Kronoberg 2023-2026 samt fastställer reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska organisation 2023-2026.

Sammanfattning

Organisationsutskottet ansvarar för att bereda förslag på arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs politiska organisation för slutligt beslut i regionfullmäktige. Organisationsutskottet har utvärderat arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs politiska organisation under innevarande mandatperiod och därefter berett förslag till reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska organisation. Regionfullmäktige ska fastställa den politiska organisationen och fastställa reglementen och arbetsordningar vid sammanträde den 15-16 juni 2022 inför det att den nya mandatperioden träder i kraft.

24. Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 2023-2026

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 2023-2026.

Sammanfattning

Organisationsutskottet ansvarar för att bereda förslag på arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs politiska organisation för slutligt beslut i regionfullmäktige. Organisationsutskottet har utvärderat arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg under innevarande mandatperiod och därefter berett förslag till reglemente. Regionfullmäktige ska fastställa arvodesreglemente vid sammanträde den 15-16 juni 2022 inför det att den nya mandatperioden träder i kraft.

25. Reglemente för partistöd, partigruppsanslag och politiska sekreterare inom Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att fastställa reglemente för partistöd, partigruppsanslag och politiska sekreterare inom Region Kronoberg 2023-2026.

Sammanfattning

Organisationsutskottet ansvarar för att bereda förslag på reglemente för partistöd, partigruppsanslag och politiska sekreterare inom Region Kronoberg inför slutligt beslut i regionfullmäktige. Organisationsutskottet har utvärderat reglementen under innevarande mandatperiod och därefter berett förslag till reglemente för partistöd, partigruppsanslag och politiska sekreterare. Regionfullmäktige ska fastställa den politiska organisationen vid sammanträde den 15-16 juni 2022 inför det att den nya mandatperioden träder i kraft.

26. Sammanträdesplan 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa sammanträdesplan 2023 för Region Kronobergs politiska organisation.

Sammanfattning

Enligt Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region Kronoberg ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region Kronoberg.

27. Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde under 2016 Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg. Policyn tydliggör Region Kronobergs ansvar för mänskliga rättigheter samt den värdegrund och inriktning som genomsyrar allt regionen gör. Med anledning av kommande ny mandatperiod är en revidering av policyn initierad, främst med anledning av ändringar i arbetsmiljölagen. Revideringarna avser huvudsakligen avsnitt fyra angående arbetsplatser. Region Kronoberg utgår från respekt för människan och förståelsen för att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter så som de beskrivs i svensk grundlag, FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt FN:s Konvention om barnets rättigheter. Alla som är verksamma inom Region Kronoberg ska respektera, skydda och främja invånarnas mänskliga rättigheter. Region Kronobergs vision är ett gott liv i ett livskraftigt län. Region Kronobergs arbete för en hållbar utveckling i Kronoberg vilar på tre ben: ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Det innebär att regionen ska bidra till en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Paus

28. Förvärv av fastigheten Växjö Rimfrosten 1

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

 1. Förvärva fastigheten Växjö Rimfrosten 1 till ett värde av 44 miljoner kronor, samt godkänna fastighetsöverlåtelseavtal ”Fastighetsöverlåtelseavtal Regionfastigheter Småland AB och Region Kronoberg”.
 2. Medel om totalt 44 miljoner kronor anslås ur regionstyrelsens driftram för ändamålet.

Sammanfattning

Region Kronoberg avser att bygga ett sjukhus på mark som i nuläget är uppdelad i tre olika fastigheter, och därmed ägs både direkt av Region Kronoberg och indirekt via helägt dotterbolag. Inför byggandet av sjukhuset är det önskvärt att Region Kronoberg direkt äger alla tre fastigheter. Beslut om försäljning av marken bedöms vara av principiell beskaffenhet och bolagets styrelse har därför i enlighet med vad som anges i tillfrågat regionfullmäktige i ärendet. Regionfullmäktige har vid sammanträde den 6 april 2022 tillfrågats i ärendet och beslöt att Region Kronoberg inte har något att erinra mot förslag till beslut. Bolaget har vid bolagstämman den 26 april 2022 beslutat att godkänna försäljning av marken till Region Kronoberg enligt bifogat fastighetsöverlåtelseavtal. Region Kronoberg köpte den 15 oktober 2019 Nyfosa NYAB 13 AB från extern motpart. Efter köpet bytte bolaget namn till Regionfastigheter Småland AB. Fastighetens marknadsvärde uppskattades våren 2022 till 44 miljoner kronor, se bilaga.

29. Tilläggsbudget för investeringen avseende parkeringsdäck vid Ljungby lasarett

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Anslå en tilläggsbudget för investering gällande parkeringsdäck inom Ljungby lasarettsområde investeringen om 36 miljoner kronor, varav 17 miljoner kronor är produktionskostnad och 19 miljoner kronor är uppskattad indexkostnad, för mark- och byggnadsinvestering.
 2. Anslå medel för ändamålet ur investeringsbudget 2023 med flerårsplan.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade våren 2021 att ett parkeringsdäck skulle uppföras inom sjukhusområdet för att möta det parkeringsbehov som uppstår under byggnationstiden av den nya vårdbyggnaden. Investeringsbeslutet omfattade 70 miljoner kronor och färdigställandetiden beräknades till mars 2023. Under planeringsarbetet har information som påverkar investeringsbeslutet kommit fram och detta förslag beskriver att projektets budget behöver ett tillägg samt en förlängd produktionstid. I sviterna av Covid-19 och den pågående situationen i Ukraina görs ett antagande på en indexökning på 1 procent per månad till och med färdigställande. Då beräknat färdigställande är dec 2023 beräknas indexkostnaden till ca 19 miljoner kronor. Denna indexkostnad ska enbart täcka den förväntade indexökningen och ska ej användas till byggnation utanför beslutad budget. Den nya uppskattade produktionskostnaden kombinerat med den antagna indexökningen ger en totalkostnad på 106 miljoner kronor. Detta är en ökning med 36 miljoner kronor från föregående beslut.

30. Investeringsbeslut för ny värmeanläggning vid Grimslövs folkhögskola

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att investera 8 430 000 kronor i ny värmeanläggning vid Grimslövs folkhögskola. Kostnaden finansieras genom att belasta investeringsramen för fastigheter.

Sammanfattning

Värmen vid Grimslövs folkhögskola produceras idag via två fastbränslepannor, en pelletspanna och en spånpanna, i panncentralen. Övriga byggnader betjänas med värme via ett kulvertnät från detta hus. Det befintliga systemet med fastbränslepannor är förenat med vissa nackdelar. Region Kronoberg önskar att ersätta förbränningspannorna och istället producera värmen via värmepumpar.

31. Avveckling av Regionfastigheter Småland AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att göra utdelning av allt fritt kapital i Regionfastigheter Småland AB och att därefter snabbavveckla bolaget.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 176/2021 att vänta med beslut gällande avveckling av Regionfastigheter Småland AB till frågan om nytt akutsjukhus har beslutats av regionfullmäktige. Då regionfullmäktige § 49/2022 beslutade att bygga ett nytt akutsjukhus i Räppe innebär det att planen att avveckla bolaget Regionfastigheter Småland AB kan fortsätta enligt ärende Tidplan och beslutsprocess för avveckling Regionfastigheter Norrängen 3 AB, Regionfastigheter Renen 3 AB och Regionfastigheter Småland AB. Det innebär att först görs utdelning av bolagets fria kapital och därefter snabbavvecklas bolaget.

32. Svar på motion om karriärvägar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Christer Persson (V) har i sin motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden ska utreda möjligheterna till att förbättra karriärvägarna för medarbetare inom kärnverksamheten samt klargöra om det finns behov av löneökningar för att motivera medarbetare att inte lämna patientnära arbetsuppgifter till förmån för administrativa tjänster. Utredningen ska göras i samråd med respektive facklig organisation och utredningen ska leda fram till att konkretas förslag redovisas.

33. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Sommarjobb i Region Kronoberg 2022

Sammanfattning

Frida Christensen (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M): "Socialdemokraterna skickade i juni 2019 in en motion om att öka antalet sommarjobb (för gymnasieungdomar) i Region Kronoberg.1 Motionen bifölls av regionfullmäktige i februari 2020. Bakgrunden till motionen var att ta vara på det stora intresse som funnits kring att sommarjobba hos Region Kronoberg. Sommaren 2019 hade Region Kronoberg 70 sommarjobbsplatser och totalt sökte 293 stycken gymnasieungdomar de utannonserade jobben. Socialdemokraterna tänkte, och tänker, att fler sommarjobbare som får ′testa på′ våra verksamheter kan leda till att fler väljer såväl vårdyrken som regionen som arbetsgivare i framtiden. Samtidigt ger vi fler en bra start i arbetslivet! Straxt efter att motionen bifallits slog coronapandemin till med stor kraft, vilket gjorde det svårt att uppfylla ambitionerna. Nu hoppas vi socialdemokrater att regionens arbete med att öka antalet sommarjobb är igång igen. Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

 1. Hur många sommarjobbsplatser finns i Region Kronobergs verksamheter sommaren 2022?
 2. Hur många har sökt platserna?
 3. Inom vilka verksamheter finns sommarjobben?"

34. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Fästingvaccination i Kronoberg

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M): "TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Viruset kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Sjukdomen är olika vanlig i olika delar av landet och länet och det är möjligt att vaccinera sig mot den genom så kallad TBE-vaccinering, ′fästingvaccin′. De senaste veckorna har det rapporterats från flera regioner, däribland Östergötland, att TBE-vaccinering avgiftsbefrias för barn. Region Kronoberg har också nyligen gått ut med en särskild uppmaning till boende i Norrhult och Rottne att vaccinera sig. I ett reportage i SR Kronoberg framgår dock att regionens vårdcentraler i området inte fått i uppdrag att utföra vaccinationerna. De hänvisar i stället till privata aktörer. Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

 1. Hur ställer du dig till att avgiftsbefria TBE-vaccination för barn i Kronoberg?
 2. Varför har regionens vårdcentraler inte fått uppdraget att erbjuda TBE-vaccination och finns det anledning att ompröva det beslutet?

35. Interpellation till personalutskottets ordförande - Nya innovativa grepp för att mildra den akuta överbelastningen i vården

Sammanfattning

Robert Fredriksson (SD) har ställt följande interpellation till personalutskottets ordförande Elizabeth Peltola (C): "Vi får täta bevis på att de långsiktiga åtgärderna som vidtagits gällande bemanning i vården och är bra på sikt inte räcker till för att skapa en hållbar situation för vår personal och våra patienter här och nu. Med anledning av detta och utifrån det faktum att både ni och vi har konkreta förslag bland annat i våra budgetar som dessutom är finansierade finns det inte anledning att låta saken bero. Vi behöver rekrytera inom de professioner där det är möjligt. Med anledning av detta ställer jag följande fråga:

 • Är du beredd att ta till nya innovativa grepp för att mildra den akuta överbelastningen i vården? Om ja, vilka i så fall?"

36. Entledigande samt val av ny ledamot i regionala utvecklingsnämnden för tiden till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Soili Lång-Söderberg (M) från uppdraget som ledamot i regionala utvecklingsnämnden.
 2. Utse xx (M) till ny ledamot i regionala utvecklingsnämnden för tiden till och med 2022-12-31.

37. Entledigande samt val av ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Ann-Christin Norlander (C) från uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 2. Utse xx (C) till ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till och med 2022-12-31.

38. Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar följande redovisade anmälningsärenden till protokollet:

Anmälningar

 • 22RGK61-2 Delårsrapport KN mars 2022
 • 22RGK60-2 Delårsrapport Regionala utvecklingsnämnden mars 2022
 • 22PN7-2 Delårsrapport per mars patientnämnden
 • 22PN7-1 §23 PAN Delårsrapport per mars 2022
 • 22GF6-2 Delarsrapport Mars 2022 Styrelsen for Grimslovs Folkhögskola
 • 22GF6-1 §21 Delårsrapport per mars 2022
 • 22RGK924-2 Delårsrapport Mars (Klinisk mikrobiologi)
 • 22RGK924-1 §14 SNBK Delårsrapport per mars 2022
 • 22RGK810-2 Insatsrapport 2021
 • 22RGK1037-1 Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning 2021 - Revisionen
 • 22RGK58-5 §44 HSN Delårsrapport per mars 2022
 • 22RGK58-4 Delarsrapport Mars HSN 2022-04-30. Rev 2022-05-18
 • 22RGK1133-1 Medborgarförslag angående mammografi för äldre kvinnor
 • 22RGK1132-1 Medborgarförslag angående kostnad för hörhjälpmedel

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg, budget dag 2

Sändningsstart: 16 juni kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas åtta gånger under 2022 och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.