Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 26 oktober 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Ulrika Bergehamn

Talare

Martin Myrskog. regiondirektör

Talare

Ulrika Bergehamn

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:00

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Martin Myrskog. regiondirektör

Talare

Roger Olof Nilsson. hälso- och sjukvårdsledningen

Talare

Jessica Gunnarsson. länstrafikens ledningsstab

Talare

Christel Gustafsson - Regional utvecklingsdirektör

Talare

Martin Myrskog. regiondirektör

Talare

Pontus Juhlin. HR-avdelningen

Talare

Ulrika Bergehamn

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:00

Talare

Martin Myrskog, regiondirektör

Talare

Ulrika Bergehamn

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Ericsson (L)

Talare

Jan Stemberger. Vislanda Skol-IF

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Selin Hult. Community Involvement

Talare

Eva Ericsson (L)

Talare

Anna Lorentzon. Tingsryd United

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Ulrika Glanshed. Ingelstad Innebandyklubb

Talare

Eva Ericsson (L)

Talare

Leif Rydell. Skruvs IF

Talare

Eva Ericsson (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ulrika Bergehamn

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:55

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Lavinia Strömberg (S)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Mötets öppnande

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan. 

Upprop

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Mikael Johansson (M) och Henrietta Serrate (S) att jämte ålderspresidenten Michael Sjöö (S) samt ordföranden att justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 2 november 2022.

3. Val av ordförande i regionfullmäktige för tiden till och med 2026-10-14

Sammanfattning

Regionfullmäktige utser regionfullmäktiges ordförande för tiden till och med 2026-10-14.

4. Val av 1:e vice ordförande i regionfullmäktige för tiden till och med 2026-10-14

Sammanfattning

Regionfullmäktige utser 1:e vice ordförande i regionfullmäktige för tiden till och med 2026-10-14.

5. Val av 2:e vice ordförande i regionfullmäktige för tiden till och med 2026-10-14

Sammanfattning

Regionfullmäktige utser 2:e vice ordförande i regionfullmäktige för tiden till och med 2026-10-14.

6. Val av regionfullmäktiges valberedning för tiden till och med 2026-10-14

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

 1.  Utse följande till ledamöter i regionfullmäktiges valberedning: Michael Sjöö (S), Peter Frej (S), Frida Christensen (S), RosMarie Jönsson Neckö (S), Helen Bengtsson (S), Anna Zelvin (KD) och Matthias Sjöberg (V) samt sex till som utses under ärendet.
 2.  Utse följande till ersättare i regionfullmäktiges valberedning: Renate Tschap (S), Andreas Eidevåg (S), Magnus Carlsson (S), Marie Hammarström Linnér (S), Gustav Caligari Linnér (S), Emil Torstensson (KD) och Kerstin Wiréhn (V) samt sex till som utses under ärendet.
 3.  Regionfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande i regionfullmäktiges valberedning.

7. Seminarium - Att vara förtroendevald i Region Kronoberg

Paus

7. Seminarium - Att vara förtroendevald i Region Kronoberg

Paus

7. Seminarium - Att vara förtroendevald i Region Kronoberg

11. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

12. Lägesrapport - Nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden inom sjukhusområdet i Ljungby

Regionstyrelsens ordförande rapporterar nuläget om Nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden inom sjukhusområdet i Ljungby.

Regionfullmäktige noterar därefter informationen till protokollet.

13. Redovisning av partistöd 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2021.

Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket kommunallagen (KL). Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap 29 § första stycket. Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år, hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som partiet har utsett. Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med redovisningar av partistöd 2021 i enlighet med kraven i kommunallagen. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och uppfyller formkraven.

14. Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033.

Sammanfattning

Regionfullmäktige godkände § 71/2022 Kronobergs Länstransportplan 2022–2033 utifrån en preliminärt tilldelad ram. I juni 2022 fastställde Regeringen den definitiva ramen till Kronobergs län till 881 miljoner kronor. Ramen skulle dock justeras i förhållande till verkligt utfall av upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. I slutet av juni lämnade Trafikverket besked om justeringens storlek, vilket uppgick till cirka 145 miljoner kronor. Den slutliga justeringen var något mindre, 6,9 miljoner kronor, än den preliminära justeringen. Den slutliga planeringsramen har således ökat med motsvarade belopp, från den preliminära ramen på 729 miljoner kronor till en slutlig ram på cirka 736 miljoner kronor. Till den slutliga fastställelsen av Region Kronobergs Länstransportplan 2022–2033 har 6,5 miljoner kronor lagts på ett ”nytt” åtgärdsområde under mindre investeringar, kallat Ortsåtgärder. Åtgärdsområdet ska ses om en fördjupning och förtydligande av åtgärder som också återfinns under mindre investeringar vägobjekt. Till den slutliga fastställelsen har ytterligare cirka 0,4 miljoner kronor lagts till åtgärden Riksväg 27 etapp 2. Åtgärden är dock fortfarande inte fullt finansierad. I övrigt har inga justeringar skett. Detta innebär att samfinansieringsåtgärden Norrleden 2+2 fortfarande är prioriterad av Region Kronoberg trots att den inte blev prioriterad i den slutliga Nationella planen. I Länstransportplanen är samtliga förändringar i förhållande till den plan som antogs i april markerade. När planen sänds till Regeringen och Trafikverket för genomförande, senast den 1 november 2022, ska samtliga markeringar tas bort.

Paus

Utdelning av Region Kronobergs Folkhälsostipendium 2022

Eva Ericsson (L), folkhälsoberedningens ordförande, delar ut Region Kronobergs Folkhälsostipendium 2022

Paus

8. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

Under förra mandatperioden fanns även möjligheten att i förväg ställa en fråga till allmänhetens frågestund via Region Kronobergs hemsida.

Nedanstående fråga inkom med för kort varsel via regionens hemsida inför sammanträdet den 21 september, därför behandlas frågan på dagens sammanträde:

"Efter att ha läst artikeln Sex palliativa vårdplatser drogs in efter sex månader i måndagens Smp Så har jag följande fråga till ansvariga politiker troligen mest Mikael Johansson eftersom han i en annan artikel säger att man beräknar att ha 200 miljoner i överskott för 2022. På vilket sätt uppfyller man strategin i Närmare Kronobergare 2017-2027 genom att ta bort kvalitetsavgörande behandling vid livets slutskede för att satsa på Räppe akutsjukhus?? (citat ur Närmare Kronobergare 2017-2027 Ekonomi Och Försörjningskvot. Det som har beskrivits som möjligheter och utmaningar de närmaste tio åren har en stark koppling till de resurser som finns tillgängliga. Svensk hälso- och sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats av investeringar i akutsjukhus och annan specialistvård på sjukhus. Fortsätter vi att finansiera välfärden på samma sätt som idag kommer sannolikt en betydande skattehöjning att behövas. För att bryta mönstret och åstadkomma såväl ökad kvalitet som bättre tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande, krävs en förändring av strukturen och sättet att organisera hälso- och sjukvården) Berätta om vilka andra avvägningar som kommer att ske när driftkostnadsexpansionsutrymmet ska minskas med 700 miljoner för att klara finansieringen av Räppe akutsjukhus:?? Riksbankens höjning av styrräntan med 100 punkter=1% kommer dessutom att kräva drastiska besparingsåtgärder. Inväntar med spänning på svaren Nils-Erik Nilsson Kronobergare."

9. Svar på medborgarförslag – Kostnad för hörhjälpmedel

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag angående en reducering av kostnaden för utprovning och lån av hörhjälpmedel till cirka 300 kronor. Egenavgiften för hörapparat höjdes i Region Kronoberg den 1 juli 2020 från 350 kr till 950 kr (§ 59/2020). Den höjda avgiften föreslogs mot bakgrund av att lägsta upphandlade pris för inköp av hörapparat år 2019 låg på 995 kr per styck, exklusive administrationsavgifter. Priset på majoriteten av de hörapparater som förskrivs och köps är dock högre och kan landa på upp mot 3 995 kr per styck. I samband med att Region Kronoberg genomförde en utredning 2020 om höjd egenavgift för hörapparat gjordes en omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen visade att egenavgifterna för hörapparater varierar i de olika regionerna. Region Gävleborg tog ut 1500 kr medan Region Skåne tog ut 1000 kr och Region Kalmar län 1200 kronor. Region Kronobergs egenavgift på 950 kronor bedöms således ligga i linje med andra regioners egenavgift.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i § 80/2022 att föreslå regionfullmäktige avslå medborgarförslaget.

10. Svar på medborgarförslag - mammografi för äldre kvinnor

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag med förslaget att regionen ska ompröva sitt beslut angående gränsen för kostnadsfri mammografi för kvinnor samt att regionen inte sätter någon åldersgräns för kostnadsfri mammografi. I dagsläget finns inte evidens för utvidgat åldersspann och ingen region i Sverige avviker från rekommendationen, vilket bäddar för en jämlik vård. Sverige har med 74 år en relativt hög åldersgräns i jämförelse med andra länder. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i maj 2022 att kvinnor över 74 år ges möjligheten att kunna skriva egenremiss till mammografi. För patienter i åldern 75–84 år är avgiften 300 kr. För patienter som har fyllt 85 år är det avgiftsfritt. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 79/2022 att föreslå regionfullmäktige besvara medborgarförslaget i enlighet med redovisat yttrande.

15. Svar på motion – Stärk bröstcancerscreeningen i Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion lyft att en av de starkaste riskfaktorerna för bröstcancer är ökad brösttäthet samt att för att upptäcka fler fall borde fler kvinnor ingå i screeningprogrammet. Motionärerna föreslår att Region Kronoberg utreder möjligheten att införa individanpassad bröstcancerscreening, att Region Kronoberg utreder möjligheten att utöka eller helt ta bort den övre åldersgränsen för screening av bröstcancer samt att Region Kronoberg utreder möjligheten att avgiftsbefria all bröstcancerscreening.

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 mars 2022 att återremittera ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden för beaktande av forskningsresultat inom området som delpubliceras under 2022. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 78/2022 att föreslå regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Svar på motion

I dagsläget finns inte evidens för utvidgat åldersspann och ingen region i Sverige avviker från rekommendationen, vilket bäddar för en jämlik vård. Socialstyrelsen har genomfört en utvärdering av det nationella screeningprogrammet för bröstcancer, rapport lämnades i juni 2022. I denna utvärdering anges inte något om förhöjd åldersgräns. Det finns i nuläget inga fler nationella utvärderingar av screeningprogrammet – bröstcancerscreening med mammografi som kommer att publiceras. RCC Stockholm- Gotland har fått i uppdrag från Region Stockholm att utreda frågan kring att höja åldersgränsen för mammografi och genomför en utredning som kommer att delas med övriga regioner samt för även en dialog med Socialstyrelsen i denna fråga. De har gett IHE (Institutet för hälsoekonomi) i Lund uppdrag att ta fram en hälsoekonomisk analys och själva tittar de på frågan utifrån tillgänglighet, resurssättning, kompetensförsörjning, risk för överbehandling och strålskydd. Enligt strålskyddslagen är det ”förbjudet att bedriva en verksamhet med joniserande strålning som inte är berättigad” varför det är viktigt att se över evidensen för screening-mammografi som innehåller joniserande strålning ur ett strålskyddsperspektiv.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under våren 2022 beslutat att ge patienter över 74 år möjligheten att kunna skriva en egenremiss till mammografi.

Vad gäller avgifter är screening avgiftsbefriat medan mammografi via remiss eller egenremiss kostar liksom alla andra undersökningar vid misstanke om sjukdom.
Verksamheten anser att Region Kronoberg inte själva ska utreda möjligheten till individanpassad bröstcancerscreening i dagsläget då Region Kronoberg bör följa Socialstyrelsens rekommendationer och det nationella vårdprogrammet för bröstcancer vad gäller såväl intervaller som åldersgränser för screening.

16. Svar på motion – Risk- och konsekvensanalys vid alla beslut om digitalisering

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande. 
 2. Regionfullmäktige beslutar att de digitaliseringsprocesser som är stora, som berör och har stor påverkan på invånare eller medarbetare genomgår en risk- och konsekvensanalys. En sammanfattning av dessa risk- och konsekvensanalyser ska framåt redovisas i delårsbokslut och bokslut.

Sammanfattning

Carl-Olof Bengtsson (S) har i en motion föreslagit att alla beslutsunderlag kopplade till beslut om digitala investeringar och förändringar ska redovisa risk- och konsekvensanalys. I motionen beskrivs att upplevelsen vid införandet av digitalisering av en process är att risk- och konsekvensanalys inte alltid görs eller redovisas i samband med beslut om digitalisering, samt att många invånare har svårt att använda digitala verktyg. Därför föreslås att Region Kronoberg alltid genomför en risk- och konsekvensanalys, för att med resultatet kunna ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas för att beslutet ska bli bra och fungera för alla.

Svar på motion

Region Kronoberg har idag ca 500 olika system som varje år utvecklas på olika sätt för att bättre stödja våra verksamheter och för att ge bättre service till våra invånare. Det görs tusentals förändringar i systemen årligen där ett fåtal har en påverkan på våra invånare.

Under de sista två åren har Region Kronoberg aktivt arbetat med att organisera dessa system i homogena grupper, s.k. objekt, för att möjliggöra en tydligare styrning. Nya arbetssätt och rutiner har tagits fram för arbetssättet genom styr- och samverkansmodellen. I dessa nya rutiner ingår att årligen göra en plan för vilka förändringar som planeras inom objektet. Strukturen tar hand om allt från stora till små digitaliseringsprocesser. Det är viktigt att poängtera att det är verksamheten som styr behoven av digitalisering med ITs hjälp och inte tvärtom. Verksamheten kan då säkerställa att det finns alternativa vägar för de som inte använder en smartphone till exempel.

De digitaliseringsprocesser som är stora, som berör och har stor påverkan på invånare eller medarbetare genomgår en risk- och konsekvensanalys, ofta som en del av en förstudie inom ramen för objektet. Genom styr- och samverkansmodellen är verksamheten väl representerade och kan säkerställa att det finns alternativa vägar utanför den digitala processen för de som inte har möjligheten.

Detta arbetssätt kan med fördel utvecklas och tydliggöras inom ramen för objektetens ledning och styrning. Arbetssättet kräver att en risk- och konsekvensanalys av digitaliseringen genomförs och dokumenteras tillsammans med slutsatser i förstudien.

Denna dokumentation kan presenteras för förvaltningens ledning och de förtroendevalda för kännedom på begäran eller som en information i aktuell nämnd. Det är dock viktigt att poängtera att besluten inte fattas på politisk nivå.

Paus

17. Svar på motion – Fler läkare i äldreomsorgen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Anse motionärernas första förslag avseende översyn av läkarmedverkan på särskilda boenden och hemtjänsten besvarad.
 2. Bifalla motionärernas andra förslag och uppdra åt regionstyrelsen att se över möjligheten till medicinskt ansvarig läkare kopplade till varje kommun. Uppdraget ska återrapporteras till regionfullmäktige under våren 2023.
 3. Bifalla motionärernas tredje förslag och uppdra åt regionstyrelsen att se över möjligheten att inrätta funktionen äldrevårdsöverläkare. Uppdraget ska återrapporteras till regionfullmäktige under våren 2023.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S) och Magnus Carlberg (S) har i en motion föreslagit att:

 • Region Kronoberg ser över hur läkarmedverkan på särskilda boenden och hemtjänsten kan öka.
 • Region Kronoberg ser över möjligheten att införa ett system med medicinskt ansvarig läkare (MAL) kopplad till varje kommun.
 • Region Kronoberg ser över möjligheten att inrätta funktionen äldrevårdsöverläkare.

Svar på motion

Region Kronoberg har tillsammans med länets kommuner en gemensam struktur och arbetar tillsammans för kronobergare som bor på särskilda boenden eller i ordinärt boende med hemsjukvårdsinsatser. Region Kronoberg vill förstärka och vidareutveckla det länsgemensamma arbetet för en kunskapsbaserad och personcentrerad hälso- och sjukvård som utgår från individens behov.

Region Kronobergs täta samarbete får stöd i nationella satsningar som kunskapsstyrningen och implementering av de personcentrerade vårdförlopp samt patientkontraktet med delar som bland annat är ”fasta kontakter med vården”. Fasta kontakter med vården avser fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården. Patientkontraktet väntas dessutom bli lag. Det pågår idag utvecklingsarbeten i Region Kronoberg i de två ovan nämnda områdena. Detta för att komma Region Kronobergs invånare till godo i ännu högre utsträckning.

Andra aktuella delar i det länsgemensamma samarbetet är översyner av hemsjukvårdsavtalet och överenskommelsen kring utskrivningsklara. Som en del bland annat i dessa arbeten kommer frågan om behovet av och förutsättningar för Region Kronoberg att inrätta nya medicinska funktioner diskuteras i samråd med kommunerna. Ambitionen är att utveckla vidare arbetssätt som på ändamålsenligt vis skapar trygghet för patienter, anhöriga och kommunerna.

Utifrån nationella överenskommelsen God nära vård och omsorg gjordes nyligen en punktmätning sammanställd av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Hos Region Kronoberg, i dialog med länets kommuner, framkom det att fast läkarkontakt i primärvården på särskilda boenden fanns till 90 procent. Måltalet är att i december 2022 ska 80 procent av boende på särskilt boende ha fast läkarkontakt. Således är det målet redan uppnått i Region Kronoberg. Sjuksköterskorna i kommunen vittnar även om en god kontinuitet och gott gemensamt arbetssätt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i §77/2022 att föreslå regionfullmäktige att:

 1. Anse motionärernas förslag avseende översyn av läkarmedverkan på särskilda boenden och hemtjänsten besvarad.
 2. Bifalla motionärernas förslag avseende att se över möjligheten till medicinskt ansvarig läkare kopplade till varje kommun.
 3. Bifalla motionärernas förslag avseende se över möjligheten att inrätta funktionen äldrevårdsöverläkare.

18. Svar på motion – Inför personalrabatt i kollektivtrafiken

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Bifalla motionen.
 2. Uppdra åt trafiknämnden att utreda möjligheten att införa rabatt i kollektivtrafiken för medarbetare.
 3. Uppdraget återredovisas i regionfullmäktige under våren 2023.

Sammanfattning

Magnus Carlberg (S) och Helen Bengtsson (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder möjligheten att införa rabatt i kollektivtrafiken för medarbetarna, företrädesvis genom bruttolöneavdrag. Föreslås att trafiknämnden rekommenderar regionfullmäktige att bifalla motionen. Trafiknämnden beslutade i § 68/2022 att föreslå regionfullmäktige bifalla motionen.

19. Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige godkänner delårsrapport augusti 2022 för Region Kronoberg.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om för 2022. I rapporten redovisas även status på de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

Helårsprognosen i samband med delårsbokslutet är ett resultat efter balanskravsjusteringar på 440 miljoner kronor (helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av beslutade åtgärder).

20. Återrapportering av uppdrag avseende fritidsbiljett för färdtjänstberättigade ungdomar

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås notera återrapporteringen till protokollet.

Sammanfattning

I samband med att regionfullmäktige beslutade om att fastställa länstrafiktaxa 2020 uppdrog regionfullmäktige åt trafiknämnden att tillsammans med regionens kommuner undersöka möjligheten till att Fritidsbiljett eller liknande för ungdomar upp till 19 år också ska gälla ungdomar med funktionsvariationer som hänvisas till färdtjänst.

Frågeställningen har inkluderats i översynen av färdtjänstregelverket som en arbetsgrupp bestående av representanter från kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö har gjort. Arbetsgruppen har inte sett att det är möjligt att införa ett fritidskort för färdtjänstresenärer.

21. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås fastställa program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg. Programmet gäller från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning

Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 12 §. Region Kronoberg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Regionfullmäktige ska varje mandatperiod i enlighet med KL 5 kap 3 § fastställa ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd. Innehållet i programmet i form av till exempel uppföljningskrav och riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. Ändringarna som föreslås i Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg har sin grund i regionfullmäktiges beslut om avskaffande av vårdval Hud samt beslut om ändrad politisk organisation för mandatperioden 2023-2026.

22. Entlediganden från uppdrag som ledamöter i regionfullmäktige

Regionfullmäktige entledigar Thomas Ragnarsson (M) från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige och överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Regionfullmäktige entledigar även Christoffer Nordmark (M) från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige och överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

23. Entledigande samt val av ny ersättare i regionstyrelsen

Regionfullmäktige entledigar Christoffer Nordmark (M) från uppdraget som ersättare i regionstyrelsen och väljer ny ersättare i regionstyrelsen för tiden till och med 2022-12-31.

24. Anmälningsärenden

Regionfullmäktige noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.

Anmälningar

 • Delårsrapport Augusti 2022 Grimslöv version 220926
 • Delårsrapport Augusti HSN 220928
 • Delårsrapport HSN per augusti 2022
 • Verksamhetsplan 2023 för hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023 fastställd 221005
 • Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet 2021

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Mötesstart: 26 oktober kl. 09.00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus, Växjö

Mötets kallelse (öppnas i ny flik).

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas runt åtta gånger per år och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.