Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 14 juni 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Jan Fernander

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Jan Fernander

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Burde

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Lennart Burde

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Jan Fernander

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Jan Fernander

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Jan Fernander

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ulf Engqvist, ordförande revisionen

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ulf Engqvist, ordförande revisionen

Talare

Vilhelm Rundquist. KPMG

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ulf Enqvist, ordförande revisionen

Talare

Elinore Fahlgren. revisor. Helseplan consulting group

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Christian Ward (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Christian Ward (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Emelie Berg (V)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Christian Ward (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Magnus Carlsson (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Rut Björkström (KD)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Emelie Berg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Golnoush Lundén Faez (C)

Talare

Lavinia Strömberg (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Mötets öppnande

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktige godkänner mötets föredragningslista.

2. Val av justerare

Regionfullmäktige utser Gunnar Nordmark (L) och Michael Sjöö (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Justering sker digitalt senast den 21 juni 2023.

3. Allmänhetens frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut.

Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Information - Revisionsplan 2023

Region Kronobergs revision informerar om revisionsplanen 2023.

5. Ledamöternas frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde.

Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut.

Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

8. Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg.

En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den.

Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation om bentäthetsmätare från Kerstin Wiréhn (V) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 • Interpellation om Parkinsonskola från Kerstin Wiréhn (V) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 • Interpellation om att säkra familjecentralen i Ljungby från Henrietta Serrate (S) till ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden

9. Lägesrapport - Nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden inom sjukhusområdet i Ljungby

Regionstyrelsens ordförande rapporterar om läget kring nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden inom sjukhusområdet i Ljungby.

Regionfullmäktige noterar därefter informationen till protokollet.

Paus

6. Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Uppföljande granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Kronoberg revisorer har genomfört en granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Syftet med granskningen var att få en bild av vilka åtgärder som vidtagits och vilken utveckling som skett sedan 2015. Den sammanfattande bedömningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden i huvudsak har vidtagit tillfredställande åtgärder till följd av tidigare fördjupad granskning.

Det finns ett tydligare fokus på vårdprocess, inflöde, avslut samt kollegiala avstämningar inom vårdprocessen. Dock kvarstår utmaningar med väntetider, i huvudsak till utredning vilket beror på inflödets storlek och svårigheter att bemöta det genom tid och kompetens. Tillgängligheten är därmed ansträngd. Det finns även behov av att utveckla samverkan genom att förtydliga ansvar och roller inom samt utanför regionen.

Granskningen har lämnat åtta rekommendationer, bland annat att utforma mätbara kvalitetsindikatorer och säkerställa återkommande uppföljning av kvalitet i vården. Svar på rekommendationerna har lämnats.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 47/2023 att godkänna svar på revisionsrapport Uppföljande granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin samt överlämna svaret till regionfullmäktige.

7. Svar på revisionsrapport – Granskning av avvikelsehantering

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten granskning av avvikelsehantering till regionstyrelsen.

Revisorerna önskar ett samlat svar från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden med uppgift om tidsplan för eventuella planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de förbättringsmöjligheter som föreslagits.

Trafiknämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat svar på revisionsrapporten avseende de delar som berör nämndernas verksamhetsområde. Regionstyrelsen lämnar i detta svar på revisionsrapporten ett samlat svar för regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och trafiknämndens räkning.

Paus

10. Byggnation av nytt akutsjukhus i Växjö

Sammanfattning

Information om byggnationen av nytt akutsjukhus i Växjö

Ärendet bereddes av regionstyrelsen den 8 juni 2023.

Paus

10. Byggnation av nytt akutsjukhus i Växjö

Sammanfattning

Information om byggnationen av nytt akutsjukhus i Växjö

Ärendet bereddes av regionstyrelsen den 8 juni 2023.

11. Fördelning av medborgarförslag om fasta doktorer inom primärvården

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut. Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för folkhälsa och vårdval för yttrande.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslås att:

 • Region Kronoberg redovisar en detaljerad plan och ger resurser till primärvården för att leva upp till riktlinje, i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 invånare per heltidsarbetande allmänläkare.
 • Regelbunden uppföljning sker och rapporteras fortlöpande till regionfullmäktige och på regionens hemsida om arbetet.

12. Delårsrapport mars 2023 – Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att: 

 1. Godkänna delårsrapport mars 2023 för Region Kronoberg.
 2. Notera att hälso- och sjukvårdsnämnden samt trafiknämnden enligt lämnade prognoser inte kommer att klara verksamheten inom de av regionfullmäktige satta budgetramarna för 2023.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om för 2023. I rapporten redovisas även status på de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

För årets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat på -373 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på -150 miljoner kronor för 2023 vilket är 67 miljoner kronor sämre än budget.

Utifrån sin uppdiktsplikt anmäler regionstyrelsen till regionfullmäktige att hälso- och sjukvårdsnämnden samt trafiknämnden enligt lämnade prognoser inte kommer att klara verksamheten inom de av regionfullmäktige satta budgetramarna för 2023.

Paus

12. Delårsrapport mars 2023 – Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att: 

 1. Godkänna delårsrapport mars 2023 för Region Kronoberg.
 2. Notera att hälso- och sjukvårdsnämnden samt trafiknämnden enligt lämnade prognoser inte kommer att klara verksamheten inom de av regionfullmäktige satta budgetramarna för 2023.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om för 2023. I rapporten redovisas även status på de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

För årets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat på -373 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på -150 miljoner kronor för 2023 vilket är 67 miljoner kronor sämre än budget.

Utifrån sin uppdiktsplikt anmäler regionstyrelsen till regionfullmäktige att hälso- och sjukvårdsnämnden samt trafiknämnden enligt lämnade prognoser inte kommer att klara verksamheten inom de av regionfullmäktige satta budgetramarna för 2023.

13. Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2024 i enlighet med bilagor 2–5.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden bereder förslag till taxor och avgifter till regionfullmäktige. Inför 2024 har förvaltningen sett över ett antal avgifter. Följande avgiftsförändringar föreslås gälla från och med den 1 januari 2024 inom hälso- och sjukvården:

Avgifter i öppen hälso- och sjukvård 2023 (bilaga 2)

 • Debitera patienter som går under smittskyddslagen en uteblivandeavgift vid ej avbokade besök på samma villkor som för övriga patienter.
 • Avgiftsfri vård vid sexuella övergrepp.

Avgifter i sluten vård 2023 (bilaga 3) har inget förslag till förändring.

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar 2023 (bilaga 4)

 • Debitera en stickkostnad om 300 kronor plus självkostnad för vaccinet vid vaccination av influensa och/eller pneumokockvaccin för patienter som inte tillhör någon riskgrupp.
 • Patientavgift föreslås tas ut i samband med hälso- och sjukvårdsbesök oavsett att intyg i vissa fall ska vara avgiftsfritt.

Egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel 2023 (bilaga 5) har inget förslag till förändring.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 51/2023 att föreslå regionfullmäktige fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2024 i enlighet med bilagor 2–5.

Paus

13. Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2024 i enlighet med bilagor 2–5.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden bereder förslag till taxor och avgifter till regionfullmäktige. Inför 2024 har förvaltningen sett över ett antal avgifter. Följande avgiftsförändringar föreslås gälla från och med den 1 januari 2024 inom hälso- och sjukvården:

Avgifter i öppen hälso- och sjukvård 2023 (bilaga 2)

 • Debitera patienter som går under smittskyddslagen en uteblivandeavgift vid ej avbokade besök på samma villkor som för övriga patienter.
 • Avgiftsfri vård vid sexuella övergrepp.

Avgifter i sluten vård 2023 (bilaga 3) har inget förslag till förändring.

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar 2023 (bilaga 4)

 • Debitera en stickkostnad om 300 kronor plus självkostnad för vaccinet vid vaccination av influensa och/eller pneumokockvaccin för patienter som inte tillhör någon riskgrupp.
 • Patientavgift föreslås tas ut i samband med hälso- och sjukvårdsbesök oavsett att intyg i vissa fall ska vara avgiftsfritt.

Egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel 2023 (bilaga 5) har inget förslag till förändring.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 51/2023 att föreslå regionfullmäktige fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2024 i enlighet med bilagor 2–5.

14. Administrativa taxor och avgifter 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer administrativa taxor och avgifter 2024.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattar årligen beslut om administrativa taxor och avgifter. Dokumentet omfattar taxor och avgifter avseende följande:

 • Utlämnande av allmän handling.
 • Faktureringsavgift
 • Kravhantering
 • Avgift för administration och samordning av datauttag för forskningsändamål.

De delar som reviderats i jämförelse med administrativa taxor och avgifter 2023 är avgift för administration och samordning av datauttag för forskningsändamål, samt faktureringsavgifter.

15. Svar på motion – Motion om marknadsföring av länets arbetslivsmuséer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att regionala utvecklingsnämnden tar initiativ till ett samarbete med lokala arbetslivsmuséer, exempelvis medlemmarna i Arbetsam, för att stödja med marknadsföring och att det kan ske genom AB Destination Småland.

I Kronoberg finns flera muséer med olika inriktningar som sammantaget bidrar, på olika sätt utifrån sina specifika förutsättningar, till regionens attraktivitet som såväl besöksmål som en plats för bosättning. AB Destination Småland är ett av Region Kronoberg helägt bolag med uppdrag att, i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga intressenter samt näringslivet, skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av besöksnäringen i regionen. En viktig del i bolagets uppdrag och arbete är att bedriva nationell och internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter med syfte att dels stärka enskilda besöksmål, dels stärka varumärket Småland.

Region Kronoberg gör, med utgångspunkt i ovannämnda uppdrag som anges i ägardirektiv till AB Destination Småland, bedömningen att bolaget redan idag har uppdraget att marknadsföra länet som destination. Detta inkluderar bland annat marknadsföring och synliggörande av regionens muséer, oavsett vilken inriktning dessa har.

Därutöver har kulturnämnden och regionala utvecklingsnämnden under 2023 ett gemensamt uppdrag från regionfullmäktige om att ”utveckla samarbete mellan kulturområdet och besöksnäringen”, vilket kan ge möjligheter att bidra i detta arbete.

Kulturnämnden beslutade § 23/2023 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

16. Svar på motion om en garanterad patientsäkerhet och hög kvalitet

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Christer Persson (V) har i en motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att specificera de ekonomiska tillskott som regionen behöver för att under mandatperioden kunna rekrytera de medarbetare som regionen behöver, behålla dessa och ge dem rimlig arbetsbelastning och god arbetsmiljö. Samt att Region Kronoberg därefter kontaktar SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och redogör för dessa behov.

Svaret på motionen kan sammanfattas som följande. Region Kronoberg och hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar utifrån den budget som fastställts i regionfullmäktige. Region Kronoberg kan inte påverka mängden statsbidrag som tilldelas region av regeringen. Omställningen till nära vård, som är hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi, pågår och förväntas kunna bidra till en långsiktig lösning på de utmaningar som finns och som förväntas förvärras i framtiden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 58/2023 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

17. Sammanträdesplan 2024

Förslag till beslut

Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2024 för Region Kronobergs politiska organisation.

Sammanfattning

Enligt Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region Kronoberg ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region Kronoberg.

18. Återredovisning av uppdrag avseende medicinskt ansvarig läkare samt äldrevårdsöverläkare

Sammanfattning

En motion inkom i januari 2022 från Socialdemokraterna. Motionen innehöll förslag som syftade till att öka läkarmedverkan på särskilda boenden och inom hemtjänsten. Regionfullmäktige beslutade att bifalla förslagen om att uppdra åt regionstyrelsen att se över möjligheten till medicinskt ansvarig läkare kopplade till varje kommun samt att se över möjligheten att inrätta funktionen äldrevårdsöverläkare. Uppdraget skulle återrapporteras till regionfullmäktige under våren 2023.

En översyn av förslagen har genomförts. Utifrån lagstiftningens krav på verksamhetschefen inom primärvården ser Region Kronoberg att införandet av en medicinskt ansvarig läkare inte är möjligt. Däremot skulle en strategiskt placerad funktion med fokus på relationen kommunregion kunna bidra till fortsatt goda möjligheter till god kommunikation mellan kommun och region, samt strategisk verksamhets- och kompetensutveckling i brytpunkten mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård. Region Kronoberg ser dock begränsningar i fokuset på ålder snarare än funktion.

Ett alternativ skulle istället kunna vara en strategiskt placerad samordnande funktion utan åldersbegränsningen med fokus på kvalitetsoch verksamhetsutveckling i brytpunkten mellan kommun och region – ett arbete som skulle kunna skapa bättre förutsättningar för kontinuitet och god läkarbemanning. I uppdraget skulle även en samordning av kontakten mellan kommunerna och regionen kunna ingå. Funktionen skulle i första hand kunna ha ett samordnande ansvar i de frågor där regionens ansvar inom primärvårdsområdet möter kommunens arbete med samma patienter. På lång sikt finns möjlighet att även arbeta med det samarbete som pågår mellan region och kommun i frågor som rör elevhälsa eller socialtjänstens område.

Det skulle således inte vara en funktion som bistår i enskilda bedömningar eller vid konkreta frågor kring olika vårdtillfällen. På sikt kan istället arbetet med central kontaktingång till Region Kronoberg kunna fånga upp ett sådant eventuellt behov, där inte bara medborgarna i Region Kronoberg har en central kontaktingång för samtliga ärenden utan även personalen inom kommunen.

Införandet av en sådan funktion bör föregås av ytterligare utredning. Funktionen skulle kunna placeras inom Allmänmedicinskt kunskapscentrum då funktionen skulle arbeta både mot vårdcentraler i regionens regi och vårdcentraler i privat regi. Det skulle kräva en översyn av AMK:s uppdrag för att exempelvis även omfatta den medicinska kunskapen inom både det kommunala och regionala primärvårdsuppdraget. Även vårdvalspecifikation primärvård kan behöva en översyn utifrån ett tillgänglighetsfokus.

Regionstyrelsen beslutade § 148/2023 att:

 1. Uppdra till regiondirektören att vidare undersöka behovet av och formerna för en strategiskt placerad samordnande funktion med läkarkompetens med uppdraget att arbeta med strategiska frågor gentemot kommunerna.
 2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.

19. Tilläggsbeslut avseende investeringsbeslut gällande värmeanläggning Grimslövs folkhögskola

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås anslå ytterligare 9,57 miljoner kronor för ny värmeanläggning vid Grimslövs folkhögskola.

Beslutet ryms inom Region Kronobergs budget 2023 med flerårsplan 2024-2025.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 118/2022 att investera i en ny värmeanläggning vid Grimslövs folkhögskola.

Värmen vid Grimslövs folkhögskola produceras idag via två fastbränslepannor, en pelletspanna och en spånpanna, i panncentralen. Övriga byggnader betjänas med värme via ett kulvertnät från detta hus.

I den ursprungliga kalkylen var ej hänsyn tagen till kostnad för eventuellt behov av expansion av elkraft som är en parameter, vilket har påverkat att kalkyl och anbudspris inte överensstämmer. Utöver detta har kostnaderna för själva bergvärmepumparna ökat med 50 procent från ursprunglig kalkyl.

Ärendet gäller nu ett tilläggsbeslut för att genomföra beslutad investering.

20. Tilläggsbeslut avseende investeringsbeslut gällande renovering hus 1 och teknisk försörjning vid Sigfridsområdet

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås anslå ytterligare 48,8 miljoner kronor renovering hus 1 och teknisk försörjning.

Beslutet ryms inom Region Kronobergs budget 2023 med flerårsplan 2024-2025.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i § 9/2021 att anslå 140 miljoner kronor i byggnadsinvestering för renovering av byggnad 1, Sigfridsområdet, för lokaler för barnhabilitering, administration, media- och städcentral.

Verksamheterna har tillsammans med regionfastigheter, sedan investeringsbeslutet, arbetat vidare med projekteringen. I det arbetet har det framkommit ett behov av väggar och dörrar som har högre sekretess och ett behov av administrativa platser i cellkontor på plan 3, på grund av stark sekretess och fler digitala möten. Detta tillsammans med rådande inflation, index, komponentbrist och räntehöjningar gäller detta underlag ett tilläggsbeslut för byggnadsinvestering samt mark- och teknikprojektet, om 44,8 miljoner kronor, där även 1 procent av byggnadsinvesteringen påverkar konstbudgeten och ingår i tilläggsbeslutet. Övriga beslutspunkter från grundbeslut (ex. utrustning) berörs ej av detta tilläggsbeslut.

21. Tilläggsbeslut gällande investering i nybyggnation för rättspsykiatrisk vård vid Sigfridsområdet

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås fastställa tilläggsbeslut om 111 miljoner kronor gällande investering i nybyggnation för rättspsykiatrisk vård vid Sigfridsområdet. Totala investeringssumman blir därmed 275 miljoner kronor.

Beslutet ryms inom Region Kronobergs budget 2023 med flerårsplan 2024-2025. De centrala avskrivningskostnaderna kommer bäras av rättspsykiatriska kliniken i form av internhyra i enlighet med Region Kronobergs ekonomistyrningspinciper.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i november 2020 (20RGK425 §153) om nybyggnation (byggnad K8) för rättspsykiatrisk vård vid Sigfridsområdet och att riva vårdbyggnad M58. Beslutet gällde då för kalkylerad kostnad om 165 miljoner kronor för mark- och byggnadsinvesteringar. Under programhandling och projektering har förändringar skett både utifrån omvärldens perspektiv med byggindex, komponentbrist och rådande marknadsläge med ökad inflation och ränta. Vidare har nya lagkrav (SOU 2022:40) om bland annat utökade dagliga aktiviteter och inpasseringskontroller samt kontroll av försändelser uppkommit. Detta ärende lyfter därför förslag om tilläggsbeslut på tidigare beslutad budget.

Tilläggsbeslutet innebär en ökning på 111 miljoner kronor i Region Kronobergs 10-årsplan för investeringar.

22. Tilläggsbeslut avseende ny elbussdepå i Växjö

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås anslå ytterligare 10,8 miljoner kronor för byggnation av ny elbussdepå i Växjö.

Beslutet ryms inom Region Kronobergs budget 2023 med flerårsplan 2024-2025.

Sammanfattning

I september 2020 tog regionfullmäktige beslut om att uppföra en elbussdepå vid område Norremark i Växjö. Det anslogs då 165 miljoner kronor till byggnadsinvesteringen.

Arbetet har utförts enligt tidplan och byggprojektet är så gott som klart. Anläggningen tas i drift under hösten 2023.

På grund av rådande inflation, index, komponentbrist och räntehöjningar gäller detta underlag ett tilläggsbeslut för byggnadsinvesteringen, om 10,8 miljoner kronor. Beloppet baseras på ett underlag från entreprenören, med hänvisning till de prisökningar som har skett till följd av inflationen och kriget i Ukraina. Underlaget har granskats av Region Kronobergs fastighetschef och oberoende jurist.

23. Idrottspolitiskt program för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktige antar Idrottspolitiskt program för Region Kronoberg.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har uppdragit åt kulturnämnden i budget 2022 att ta fram ett program för att öka idrott och rörelse som ett led i förbättrad folkhälsa i samverkan med föreningslivet.

För att hantera uppdraget har kulturnämnden beslutat om en processplan för framtagande av idrottspolitiskt program (KN §7/2022) som utgör kulturnämndens uppdrag till förvaltningen och beskriver hur processen ska gå till. Arbetet fortgick i enlighet med processplanen och i juni 2022 beslutade nämnden om en slutversion av det idrottspolitiska programmet (KN § 44/2022) och skickade det till regionstyrelsen för vidare hantering.

Regionstyrelsen valde att återremittera det idrottspolitiska programmet till kulturnämnden för att möjliggöra en remissrunda med länets kommuner (RS § 155/2022). I oktober fattade kulturnämnden beslut om remissutgåva, remissperiod och följebrev. (KN § 68/2022).

Remissperioden är avslutad och länets åtta kommuner har inkommit med synpunkter. Förslaget har därefter bearbetats med utgångspunkt i kulturnämndens befintliga uppdrag.

Ärendet beskriver remisshanteringen samt innehåller förslag till idrottspolitiskt program.

Kulturnämnden beslutade § 21/2023 att föreslå regionfullmäktige anta Idrottspolitiskt program för Region Kronoberg. Kulturnämnden beslutade vidare att framhålla vikten av att ärendet fortsättningsvis hanteras med rätt organisatoriska placering.

24. Upphävande av beslut avseende upphandling av städutrustning med ultraviolett ljus

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås upphäva sitt beslut §79/2022, andra att-satsen avseende upphandling av städutrustning med ultraviolett ljus.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade §79/2022 att bifalla andra att-satsen i motion om ultraviolett ljus mot virus och multiresistenta bakterier som löd enligt följande ”Att göra en upphandling av utrustning som lämpar sig för den sjukvårdsmiljö som utredningen visar det är lämpligt”. Under hösten 2021 donerade EU-kommissionen Region Kronoberg en UVljusdesinfektionsrobot som placerades på infektionsavdelningen på Centrallasarettet i Växjö.

Desinfektion med UV-ljus anses i dagsläget vara en ny teknologi och föreslås som en komplettering till ordinarie städrutiner i samband med utbrott såsom Covid-19. Evidensen avseende användningen av UV-ljus för desinfektion är i dagsläget motsägelsefullt enligt Vårdhygien Kronoberg. Efter en tids användning av utrustningen beslutade verksamhetschefen på infektionsavdelningen att den donerade utrustningen inte ska användas fortsättningsvis.

Beslutet grundar sig i att UV-ljus innehar en materialpåverkan som resulterar i att tyg och plast åldras snabbare. Utrustningen har inte möjlighet att nå skuggade områden och har ingen effekt på ytor med organiskt material. Det anses ta mellan 15–20 minuter extra tid för städning vid användning av den donerade utrustningen. Vid användning av UV-ljus måste lokalerna vara tomma eftersom ljuset är skadligt för hud, ögon samt slemhinnor.

Med anledning av ovanstående föreslås regionfullmäktige upphäva sitt beslut §79/2022, andra att-satsen

25. Förutsättningar för ökad hemtagning av EU-medel

Sammanfattning

Regionfullmäktige gav under 2021 uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för en ökad hemtagning av medel till starka projekt i länet som ökar förutsättningarna för en hållbar regional utveckling. Uppdraget har bedrivits genom omvärldsbevakning nationellt/regionalt och genomgång av statistik och erfarenheter från tidigare genomförda och nu pågående utvecklingsinsatser. Jämförelser har gjorts med andra regioner och intervjuer har genomförts med relevanta personer både i och utanför Kronoberg.

Genomgången av medelstilldelningen under perioden 2017 - 2018 visar att Kronoberg inte skiljer sig nämnvärt från övriga jämförbara regioner i södra Sverige när det gäller utvecklingsmedlens fördelning. Genomförda intervjuer redovisar däremot en uppfattning hos de flesta att länet presterar sämre när det gäller att tillföra externa medel till det regionala utvecklingsarbetet. Flera skäl till detta lyfts fram, bland annat en entreprenöriell kultur som är starkt resultatinriktad, en låg prioritering av EU-finansierade projekt inom ”det offentliga” i länet och förekomsten av många små utvecklingsaktörer med små resurser, vilka inte har tid, kraft eller kunskap att bevaka, hitta och identifiera möjliga källor till EU-finansiering.

Sammanfattningsvis kan några handlingsvägar lyftas fram som kan stärka möjligheterna att öka hemtagningen av medel till Kronoberg, från både EU och nationella finansiärer:

 • Ökad samverkan mellan olika aktörer.
 • Stärkt koppling mellan regionala och EU-mål.
 • Mindre reaktivt – mer proaktivt arbete.
 • Prioritering av strategiska insatser.
 • Ökad samverkan med det gemensamma Bryssel-kontoret.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 21/2023 att godkänna redovisningen samt överlämna den till regionfullmäktige.

26. Årsredovisning för Samordningsförbundet Värend 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet Värend 2022.
 2. Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö, Alvesta, Tingsryds, Lessebo, Uppvidinge kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av åtta huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund. Tingsryds kommun gick med 2016, Lessebo kommun 2018 och Uppvidinge kommun 2020.

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16–64 år, med prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående myndigheterna. Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2022.

Enligt § 26 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas.

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräckligt. Sammantaget bedöms resultatet enligt årsredovisningen vara förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som satts upp. Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

27. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Sunnerbo 2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås besluta att:

 1. Godkänna årsredovisning 2022 för Samordningsförbundet Sunnerbo.
 2. Bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults kommun i förbundet och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund.

Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse 2022. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna bedömer att årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger i en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisningen. Förvaltningsberättelsen bedöms vara förenlig med årsredovisningens övriga delar.

28. Budget för regionfullmäktiges revisorer 2024

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår Regionfullmäktige fastställa regionfullmäktiges revisorers budget för 2024 till 4 508 000 kronor.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges presidium ska enligt kommunallagen kap. 11 § 8 bereda förslag till budget för regionfullmäktiges revisorer. Revisionen har inkommit med skrivelsen Revisorernas behovsprioritering 2024.

Revisorerna begär ett anslag för rambudget med 5 287 000 kronor år 2024 med tillägg av sedvanlig indexuppräkning och tillkommande budget för tillkommande budget för kostnader för regiongemensamma system, baspaket och servicepaket.

Regionfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att regionfullmäktige fastställer revisorernas anslag 2024 till 4 508 000 kronor.

30. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Ulrika Schön (V) och Maria Garmer (V) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige och överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. 

31. Val av ersättare i regionala utvecklingsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 • Regionfullmäktige utser NN (V) till ersättare i regionala utvecklingsnämnden.

 

32. Val av nämndemän i Kammarrätten i Jönköping för tiden 2024-01-01 - 2027-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 • Regionfullmäktige utser följande personer till nämndemän i Kammarrätten i Jönköping:
 • NN
 • NN
 • NN
 • NN
 • NN
 • NN

 

Dagens avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Mötesstart: 14 juni kl. 09.00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus, Växjö

Mötets kallelse.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas runt åtta gånger per år och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.