Primära flikar

Kronoberg regionfullmäktige 28 februari 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Jenny Sjöström

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Jenny Sjöström

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Jenny Sjöström

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anton Brahe

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Sara-Maria Christoffersson

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Sara-Maria Christoffersson

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Antigona Krasniqi

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Antigona Krasniqi

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Andreas Eidevåg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Andreas Eidevåg (S)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer B Fransson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Golnoush Lundén Faez (C)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Lavinia Strömberg (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Annette Åstrand (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Golnoush Lundén Faez (C)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Andreas Eidevåg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Andreas Eidevåg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lavinia Strömberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Mötets öppnande

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Gunnar Nordmark (L) och Michael Sjöö (S) att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 6 mars 2024.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

Paus

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering.

Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför dagens sammanträde har följande interpellationer inkommit:

  • Interpellation om prao i Region Kronobergs verksamhet från Andreas Eidevåg (S) till ordförande i regionstyrelsens personalutskott.
  • Interpellation om möjlighet till specialistutbildning för specialistsjuksköterskor/specialistundersköterskor från Henrietta Serrate (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
  • Interpellation om hur Region Kronoberg arbetar kring klimakterievården från Lavinia Strömberg (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
  • Interpellation om möjligheten för undersköterskor att läsa till specialistundersköterska med ekonomiskt stöd från Henrietta Modig Serrate (S) till ordförande för regionstyrelsens personalutskott.

6. Inkomna enkla frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt. Inför mötet har följande fråga inkommit:

  • Fråga om lokaler för akutsjukhus i Växjö, från Robert Fredriksson (SD) till regionstyrelsens ordförande

7. Svar på medborgarförslag om att införa en enhetstaxa för en attraktiv kollektivtrafik

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit angående införande av enhetstaxa för kollektivtrafiken inom Region Kronoberg. Det kan konstateras att förslaget tar upp flera branschaktuella ämnen, många av vilka redan hanteras inom länstrafikens organisation.

Nuvarande zonsystem i Kronobergs län är visserligen gammalt i grunden, men har justerats och omarbetats vid ett flertal tillfällen och utformningen är sådan att en ungefär lika lång resa ska ha samma prissättning oavsett var i regionen denna sker. Mycket av det som förslagsställaren beskriver hör till det som länstrafiken arbetar med, dels som en löpande del av verksamheten – men även mera målinriktat exempelvis när det gäller att fastställa behov för framtida utrustning i fordon.

Länstrafiktaxan revideras årligen av regionfullmäktige så att uppsatta budgetmål kan nås. Vid den senaste uppdateringen av taxan befanns det nödvändigt att göra en något större höjning än tidigare år, detta främst mot bakgrund av ökande trafikeringskostnader pådrivna av bränslepriser som höjts med cirka 20 procent under det senaste året.

Region Kronoberg gränsar trafikalt till fem andra regioner och det länsgräns-överskridande resandet är omfattande. För att bedöma effekter av en förändrad taxa räcker det därför inte att endast titta på det egna länet och ekonomiska effekterna av resande inom länet. Länstrafiken i Kronobergs län har en stor intäktsandel som har sitt ursprung i resandet genom länet och till andra län. En rimligt prissatt enhetstaxa för hela det egna länet skulle sannolikt drastiskt minska dessa intäkter.

Trafiknämnden beslutade § 98/2023 att föreslå regionfullmäktige avslå medborgarförslaget.

8. Svar på medborgarförslag om informationsmaterial till regionfullmäktiges ledamöter samt om dess publicering på Region Kronobergs hemsida

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag om informationsmaterial till regionfullmäktiges ledamöter samt om dess publicering på Region Kronobergs hemsida. Informationsmaterialet föreslås även delges fullmäktiges ledamöter vid sammanträdet den 28 februari 2024. Regionfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

9. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg. Detta beslut ersätter tidigare beslut avseende Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg, § 16/2015.

Sammanfattning

En del av Region Kronobergs verksamheter bedrivs i bolagsform, enskilt eller tillsammans med andra. Skälen till revideringen av riktlinjen för bolagsstyrning är en generell aktualisering i relation till lagstiftning samt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den föreslagna versionen innehåller också förtydliganden kring Region Kronoberg som ägare. Förändringarna syftar till att skapa en större tydlighet i roller, ansvar och ambitioner, till nytta för bolag, politik och förvaltning.

10. Avsteg från fastställt takbelopp för vårdval specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård för 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att: 1. Godkänna ytterligare avsteg från fastställt takbelopp med 20 miljoner kronor under 2024 för vårdval för specialiserad barnoch ungdomspsykiatri i öppen vård. 2. Uppdra åt nämnden för folkhälsa och vårdval att kvartalsvis fortsätta följa upp kostnadsutvecklingen.

Sammanfattning

Varje år fastställer regionfullmäktige en ekonomisk ram för vårdval BUP. Ramen utgör ett kostnadstak. Vid överskridande av fastställt takbelopp aktiveras regeln om riskdelning. Vid överskridande av fastställt takbelopp aktiveras regeln om riskdelning där Region Kronoberg har beslutat om att dela leverantörernas risk. Riskdelning innebär att ersättningen till leverantörerna, om kostnadstaket överskrids, inte reduceras fullt ut motsvarande överskridandet, utan att Region Kronoberg står för en del av överskridandet.

Region Kronobergs riskdelning för 2024 är 10 procent vilket innebär att ersättningen per enstaka besök eller vårdepisod sänks till 10 procent av ordinarie ersättning. Regionfullmäktige beslutade § 75/2023 om avsteg från budgeterat takbelopp 2023 för vårdval BUP med minus 12 miljoner kronor. Regionfullmäktige beslöt därefter § 177/23 att godkänna ytterligare avsteg från fastställt takbelopp med 9 miljoner kronor under perioden oktober - december 2023 för vårdval för specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.

Kapaciteten inom vårdval BUP ökar med ytterligare en privat aktör i vårdvalet samtidigt som vårdbehovet är fortsatt stort. I december 2023 väntade 117 (108) individer till nybesök, 259 (83) till behandling och 410 (356) till fördjupad utredning. Jämförande statistik för december 2022 anges inom parantes. Regionfullmäktige föreslås godkänna ytterligare avsteg från fastställt takbelopp med 20 miljoner kronor under 2024.

11. Biblioteksplan för Region Blekinge och Region Kronoberg 2022-2024 med förlängning 2025-2026

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige antar Biblioteksplan för Region Blekinge och Region Kronoberg 2022–2024 med förlängning 2025–2026.

Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen ska kommuner och regioner anta planer för sin verksamhet. 17 § Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (lag 2019:961). Den regionala biblioteksplanen omfattar den biblioteksverksamhet som bedrivs med Region Blekinge och Region Kronoberg som huvudmän, det vill säga biblioteksverksamhet inom hälso- och sjukvård, folkhögskolor samt regional biblioteksverksamhet. Den regionala biblioteksverksamheten är en samordnad resurs för Blekinge och Kronoberg med Region Blekinge som administrativ huvudman. Den regionala biblioteksverksamheten ingår i kultursamverkansmodellen och har därför de två regionala kulturplanerna som styrdokument förutom bibliotekslagen, övriga biblioteksverksamheter styrs av bibliotekslagen men också av andra lagar och regleringar.

Gällande biblioteksplan löper ut 2024, men är antagen med möjlighet till revidering och förlängning om två år. Region Kronobergs kulturplan löper ut under 2024 medan Region Blekinges kulturplan löper ut 2025, innebärande att två nya kulturplaner med stor sannolikhet kommer att vara framtagna år 2026. Vid en förlängning av gällande biblioteksplan med två år kan hänsyn tas till de nya kulturplanerna när ny biblioteksplan antas. Gällande biblioteksplan bedöms aktuell med några mindre förslag till ändringar av redaktionell och uppdaterande karaktär. Den politiska styrgruppen för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har informerats och ställer sig positiv till detta. Justeringar som avses göras: · Namn på plan: Den nya planen uppdateras med nya årtal vilket ger Biblioteksplan för Region Blekinge och Region Kronoberg 2025–2026. · Biblioteksgeografin i Blekinge och Kronoberg:

Stycket har uppdaterats med aktuell nuvarande statistik. · Ur förstudien ”Biblioteken som tankesmedjor?”: Tillägg längst ner i rutan: Projektet Biblioteken som tankesmedjor pågår inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige. Hösten 2024 slutredovisas projektet. · Nationell läsfrämjandesatsning: Stycket har omformulerats till imperfekt då satsningen avslutas 2023. · Hälsobiblioteket i Region Kronoberg revideringar: Hälsobiblioteket i Region Kronoberg har bytt organisation och det som tidigare var ett pilotprojekt på anestesikliniken är numera ordinarie verksamhet vilket medför en uppdatering av skrivningen. Meningen under rubrik Klinisk bibliotekarie som lyder ”Syftet är att stärka den vetenskapliga kompetensen hos vårdpersonalen och projektet kommer att utvärderas innan det implementeras på andra kliniker.” ersätts med ”Syftet är att stärka den vetenskapliga kompetensen hos vårdpersonalen och Hälsobiblioteket söker liknande samarbeten även med andra kliniker.”

Medicinska biblioteket Region Blekinge revidering: En mening stryks då den översyn som beskrivs gällande medicinska biblioteket är avslutad och texten uppdateras i enlighet med detta. Vidare ersätts ordet landstingsanställda med regionanställda. Kulturnämnden beslutade § 69/2023 att föreslå regionfullmäktige anta Biblioteksplan för Region Blekinge och Region Kronoberg 2022–2024 med förlängning 2025–2026.

Paus

12. Upphävande av beslut angående exploateringsavtal avseende detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige upphäver sitt beslut § 198/2023.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 177/2021 att godkänna Exploateringsavtal för detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun. Därefter beslutade regionfullmäktige § 50/2022 att godkänna Tilläggsavtal till exploateringsavtal för detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun.

Med anledning av regionfullmäktiges beslut § 98/2023 om att upphäva beslut avseende byggnation av nytt akutsjukhus i Växjö beslutade regionfullmäktige § 198/2023 att för sin del upphäva exploateringsavtalet avseende detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun samt föreslå Växjö kommun upphäva detsamma. Exploateringsavtalet reglerar bland annat plangenomförandefrågor såsom nybyggnation av gator, gatukostnader, anläggningsavgifter för vatten och avlopp med mera kopplade till gällande detaljplan.

Detta är ett viktigt dokument som reglerar de kommunala aspekterna av en exploatering av en fastighet. Gällande detaljplan har fastställts av Växjö kommun tillsammans med detta exploateringsavtal. Exploateringsavtal anses följa aktuell detaljplan och anses därmed gälls tills nytt beslut fattas avseende aktuell detaljplan. Därför föreslås regionfullmäktige upphäva sitt beslut § 198/2023.

13. Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer nya regelverk för färdtjänst respektive riksfärdtjänst enligt upprättade förslag. De nya regelverken gäller från 2024-06-01.

Sammanfattning

I ”Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst ” mellan Region Kronoberg och kommunerna (avsnitt 4.1.2) regleras att Region Kronoberg ansvarar för att fastställa regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst, regelverket ska användas som ett levande dokument och utvärdering ska ske kontinuerligt under hela avtalsperioden på Region Kronobergs initiativ. I avtalet (avsnitt 3) regleras även att samverkan mellan Region Kronoberg och de kommuner som har tecknat avtal ska ske i samverkansgrupper bestående av en beredande tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp.

Trafiknämnden beslutade §56/2023 att ge trafikdirektören i uppdrag att initiera en översyn av regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst. Översynen är nu genomförd och förslag till reviderade regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst är framtagna. Trafiknämnden beslutade § 100/2023 att föreslå regionfullmäktige fastställa nya regelverk för färdtjänst respektive riksfärdtjänst enligt upprättade förslag. De nya regelverken gäller från 2024-06-01.

Paus

13. Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer nya regelverk för färdtjänst respektive riksfärdtjänst enligt upprättade förslag. De nya regelverken gäller från 2024-06-01.

Sammanfattning

I ”Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst ” mellan Region Kronoberg och kommunerna (avsnitt 4.1.2) regleras att Region Kronoberg ansvarar för att fastställa regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst, regelverket ska användas som ett levande dokument och utvärdering ska ske kontinuerligt under hela avtalsperioden på Region Kronobergs initiativ. I avtalet (avsnitt 3) regleras även att samverkan mellan Region Kronoberg och de kommuner som har tecknat avtal ska ske i samverkansgrupper bestående av en beredande tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp.

Trafiknämnden beslutade §56/2023 att ge trafikdirektören i uppdrag att initiera en översyn av regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst. Översynen är nu genomförd och förslag till reviderade regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst är framtagna. Trafiknämnden beslutade § 100/2023 att föreslå regionfullmäktige fastställa nya regelverk för färdtjänst respektive riksfärdtjänst enligt upprättade förslag. De nya regelverken gäller från 2024-06-01.

Paus

14. Revidering av Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer reviderad bilaga 4 Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar 2024 att gälla från och med 1 april 2024.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 101/2023 taxor och avgifter för hälsooch sjukvården 2024. Av bilaga 4 "Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar" framgår vilka uppdrag som ryms inom grunduppdraget att utföra. Regionfullmäktige beslutade § 197/2023 att under första kvartalet 2024 fortsatt erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten.

Avgiftsfriheten omfattar även de grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för. Enligt överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner är vaccinet kostnadsfritt under 2024 men statsbidraget för utförandet av vaccination mot covid-19 upphör från och med 1 januari 2024. Tidigare har utförare ersatts enligt regionstyrelsens beslut från 200 kronor per given dos till 275 kronor per given dos för att ersätta för materialkostnader och arbetsinsats.

Tilläggsavtal har tecknats med de aktörer inom hälso- och sjukvården som utför vaccinationen till och med 2024-03-31 med gällande ersättning från Region Kronoberg enligt regionstyrelsens beslut. Från och med 1 april 2024 föreslås följande: · Grupper som av Folkhälsomyndigheten är rekommenderade att vaccinera sig mot covid19 betalar ingen avgift. Vaccinationen ingår i grunduppdraget.

Grupper som av Folkhälsomyndigheten inte är rekommenderade att vaccinera sig mot covid19 betalar en patientavgift på 300 kr + självkostnadspris för vaccinet (för 2024 är vaccinet kostnadsfritt för vårdcentralerna). Vaccinationen ingår inte i grunduppdraget och patientavgiften tillfaller utförande vårdcentral.

Med anledning av ovanstående föreslås regionfullmäktige revidera bilaga 4 ” Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar” avseende vaccinationer mot covid-19. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 7/2024 att föreslå regionfullmäktige fastställa reviderad bilaga 4 Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar 2024 att gälla från och med 1 april 2024.

15. Ramförändringar budget 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar om nedanstående ramförändring i budget 2024:

  • att flytta driftram på 830 000 kronor från hälso- och sjukvårdsnämnden till nämnden för folkhälsa och vårdval.

Sammanfattning

I den västra länsdelen har akuten inom sjukhusvården bemannat jourläkarcentralen med undersköterskor och sjuksköterskor. Från och med den 1 oktober 2023 drivs jourläkarcentralen Ljungby fullt ut i vårdcentralen Sländans lokaler med personal från offentlig primärvård. Under 2023 flyttades budgetmedel om 830 000 kronor motsvarande 1,21 omvårdnadstjänst från Sjukhusvården till Primärvård psykiatri och rehab för bemanning av jourläkarcentral i västra Kronoberg.

I uppdragsspecifikation Regelbok Vårdval primärvård 2024 (23RGK156) som regionfullmäktige antog den 25 oktober 2023 ska vårdcentralerna från den 1 januari 2024, oavsett driftsform, bemanna jourläkarcentral med sjuksköterskor enlig upprättad plan i proportion till invånare som valt att lista sig på vårdcentralen.

För att finansiera delar av verksamhetsförändringen där även personal från privata vårdcentraler bemannar jourläkarcentral föreslås en flytt av budgetmedel om 830 000 kronor motsvarande 1,21 antal tjänster från hälso- och sjukvårdsnämnden till nämnden för folkhälsa och vårdval. Budgetmedlen tillfaller Vårdval primärvårds beställarenhet.

16. Tilläggsbudget 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Uppdatera Region Kronobergs budget för finansiering 2024 med 153 miljoner med anledning av Sveriges Kommuner och Regioners senaste prognos.

2. Till följd av detta tillföra: - hälso- och sjukvårdsnämnden 110 miljoner kronor i ökad driftsram 2024, driftsram 2024, - regionstyrelsen 2 miljoner kronor i ökad driftsram 2024.

3. Fastställa det budgeterade resultatet för 2024 till -143 miljoner kronor. För det negativa resultatet som uppstår åberopas disponering av resultatutjämningsreserven för 2024 i enlighet med kommunallagen, kapitel 11, § 5 samt Region Kronobergs beslutade Riktlinjer för God ekonomisk hushållning (RF §144/2023).

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2023 (RF §120/2023) om Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 enligt ordinarie budgetprocess. Under hösten 2023 beslutade Riksdagen om ökade generella statsbidrag till regionerna som väsentligt förändrade förutsättningarna och framförallt finansieringen för Region Kronoberg. Den politiska ledningen i Region Kronoberg (M, KD, C och L) har till följd av detta initierat ett ärende om tilläggsbudget för 2024.

Den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i december 2023 visar på en förbättring av Region Kronobergs totala finansiering för 2024 med 153 miljoner kronor. Den politiska ledningen i Region Kronoberg har med utgångspunkt i denna förbättring lämnat förslag på tilläggsbudget 2024.

Paus

16. Tilläggsbudget 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Uppdatera Region Kronobergs budget för finansiering 2024 med 153 miljoner med anledning av Sveriges Kommuner och Regioners senaste prognos.

2. Till följd av detta tillföra: - hälso- och sjukvårdsnämnden 110 miljoner kronor i ökad driftsram 2024, driftsram 2024, - regionstyrelsen 2 miljoner kronor i ökad driftsram 2024.

3. Fastställa det budgeterade resultatet för 2024 till -143 miljoner kronor. För det negativa resultatet som uppstår åberopas disponering av resultatutjämningsreserven för 2024 i enlighet med kommunallagen, kapitel 11, § 5 samt Region Kronobergs beslutade Riktlinjer för God ekonomisk hushållning (RF §144/2023).

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2023 (RF §120/2023) om Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 enligt ordinarie budgetprocess. Under hösten 2023 beslutade Riksdagen om ökade generella statsbidrag till regionerna som väsentligt förändrade förutsättningarna och framförallt finansieringen för Region Kronoberg. Den politiska ledningen i Region Kronoberg (M, KD, C och L) har till följd av detta initierat ett ärende om tilläggsbudget för 2024.

Den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i december 2023 visar på en förbättring av Region Kronobergs totala finansiering för 2024 med 153 miljoner kronor. Den politiska ledningen i Region Kronoberg har med utgångspunkt i denna förbättring lämnat förslag på tilläggsbudget 2024.

17. Svar på motion om insatser för patienter med sällsynta sjukdomar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att: 1. Besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande. 2. Uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att under 2024 genomföra en kartläggning av behovet av kompetensutveckling gällande sällsynta hälsotillstånd. Kartläggningen bör omfatta både behovet av och formerna för eventuell kompetensutveckling. Möjligheterna till samarbete med Centrum för sällsynta sjukdomar i syd bör beaktas. Kartläggningen ska redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning

Christer Persson (V) har i en motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda vilka extra resurser som behövs för att genomföra nödvändig utbildning kring sällsynta hälsotillstånd. Vidare föreslås att nämnden ska presentera en modell för hur den ökade kunskapen ska komma patienterna till del, samt att arbete ska ske i samverkan med representanter från berörda patientgrupper.

Region Kronoberg anser att ett första steg istället bör omfatta en kartläggning av nuläget med fokus på att undersöka om det finns ett behov av kompetensutveckling kring sällsynta hälsotillstånd och hur det behovet i så fall ser ut. En sådan kartläggning skulle även kunna inkludera en undersökning av vilka verksamheter och yrkeskategorier som kan behöva kompetensutveckling, innehållet i en sådan kompetenshöjande insats samt hur den kompetensutvecklingen i så fall skulle kunna organiseras.

Möjligheterna till samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser i syd bör beaktas i en sådan kartläggning, likväl som eventuell samverkan med patientorganisationer inom ramen för redan befintliga strukturer för samverkan. Region Kronoberg anser dock inte att nya modeller för hur kunskap kommer patienterna till del behöver utvecklas, utan istället bör i så fall redan etablerade strukturer användas för hur nyförvärvad kunskap omsätts i praktiken.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 159/2023 att föreslå regionfullmäktige: 1. Besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande. 2. Uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att under 2024 genomföra en kartläggning av behovet av kompetensutveckling gällande sällsynta hälsotillstånd. Kartläggningen bör omfatta både behovet av och formerna för eventuell kompetensutveckling. Möjligheterna till samarbete med Centrum för sällsynta sjukdomar i syd bör beaktas.

18. Svar på motion om att skrota bonusar och satsa på lön

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen med att: - Det pågår ett gemensamt arbete mellan samtliga regioner med syfte att värna de centrala avtalen. - HR-direktören fått i uppdrag att göra en sammanställning av alla förmåner i Region Kronoberg som utbetalas utöver de centrala avtalen - Bonusarna är en tillfällig budgetsatsning.

Om budgetmedel för bonusarna skulle överföras till lönerevisionen innebär det en permanent budgetutökning vilken inte ryms inom beslutad budget 2024 med flerårsplan 2025-2026.

Sammanfattning

Henrietta Modig Serrate (S) och Magnus Carlberg (S) har i en motion föreslagit att skrota rekryteringsbonus och kontinuitetsbonus och att regionstyrelsens personalutskott får i uppdrag att avveckla dessa och överföra budgeterade medel avsedda för dessa bonusar till lönerevision för de yrkeskategorier bonusarna avser. Med anledning av Region Kronobergs intensifierade arbete med utfasning av hyrpersonal fattade Regionstyrelsen beslut 2023 §128 att införa ett antal stödjande insatser för att öka Region Kronobergs attraktivitet som arbetsgivare.

I dessa stödjande insatser ingår bland annat en kontinuitetsbonus och en rekryteringsbonus. Kontinuitetsbonusen omfattar sjuksköterskor (allmän, röntgen, specialist och barnmorska). Rekryteringsbonusen gäller samtliga medarbetare i Regionen, med undantag för medarbetare inom HR-funktionen och chefer. För satsningen finns totalt 37,5 miljoner kronor i avsatta budgetmedel under åren 2023-2025. Regionstyrelsens personalutskott beslutade § 81/2023 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen med anledning av att:

- Det pågår ett gemensamt arbete mellan samtliga regioner med syfte att värna de centrala avtalen. - HR-direktören fått i uppdrag att göra en sammanställning av alla förmåner i Region Kronoberg som utbetalas utöver de centrala avtalen

Bonusarna är en tillfällig budgetsatsning. Om budgetmedel för bonusarna skulle överföras till lönerevisionen innebär det en permanent budgetutökning vilken inte ryms inom beslutad budget 2024 med flerårsplan 2025-2026.

Paus

18. Svar på motion om att skrota bonusar och satsa på lön

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen med att: - Det pågår ett gemensamt arbete mellan samtliga regioner med syfte att värna de centrala avtalen. - HR-direktören fått i uppdrag att göra en sammanställning av alla förmåner i Region Kronoberg som utbetalas utöver de centrala avtalen - Bonusarna är en tillfällig budgetsatsning.

Om budgetmedel för bonusarna skulle överföras till lönerevisionen innebär det en permanent budgetutökning vilken inte ryms inom beslutad budget 2024 med flerårsplan 2025-2026.

Sammanfattning

Henrietta Modig Serrate (S) och Magnus Carlberg (S) har i en motion föreslagit att skrota rekryteringsbonus och kontinuitetsbonus och att regionstyrelsens personalutskott får i uppdrag att avveckla dessa och överföra budgeterade medel avsedda för dessa bonusar till lönerevision för de yrkeskategorier bonusarna avser. Med anledning av Region Kronobergs intensifierade arbete med utfasning av hyrpersonal fattade Regionstyrelsen beslut 2023 §128 att införa ett antal stödjande insatser för att öka Region Kronobergs attraktivitet som arbetsgivare.

I dessa stödjande insatser ingår bland annat en kontinuitetsbonus och en rekryteringsbonus. Kontinuitetsbonusen omfattar sjuksköterskor (allmän, röntgen, specialist och barnmorska). Rekryteringsbonusen gäller samtliga medarbetare i Regionen, med undantag för medarbetare inom HR-funktionen och chefer. För satsningen finns totalt 37,5 miljoner kronor i avsatta budgetmedel under åren 2023-2025. Regionstyrelsens personalutskott beslutade § 81/2023 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen med anledning av att:

- Det pågår ett gemensamt arbete mellan samtliga regioner med syfte att värna de centrala avtalen. - HR-direktören fått i uppdrag att göra en sammanställning av alla förmåner i Region Kronoberg som utbetalas utöver de centrala avtalen

Bonusarna är en tillfällig budgetsatsning. Om budgetmedel för bonusarna skulle överföras till lönerevisionen innebär det en permanent budgetutökning vilken inte ryms inom beslutad budget 2024 med flerårsplan 2025-2026.

19. Svar på motion om fri medicinsk fotvård för diabetiker

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Mats Johnsson (SD) har i en motion föreslagit att fri medicinsk fotvård ges till personer med diabetes i syfte att förebygga amputation och allvarligare sjukdomstillstånd som exempelvis sepsis, öka livskvaliteten samt leda till minskade kostnader genom att sjukhusvård kan undvikas. I svaret hänvisas till det rådande ekonomiska läget samt att det inte är ekonomiskt försvarbart att ge fri medicinsk fotvård till patienter utan komplikationer.

Det finns andra initiativ som skulle leda till bättre resultat på diabetesvården. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 140/2023 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

20. Svar på motion om arbetsmarknadsmatchning i hela Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Region Kronoberg arbetar redan idag med att stärka länets förmåga till kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov. Region Kronoberg arbetar med bevakning av kompetensförsörjningsfrågor i flera olika forum och nätverk på hög nivå, där även länets kommuner ingår. I detta sammanhang kan det kommunala HR-nätverket, där Region Kronobergs HR-direktör ingår, nämnas.

Avseende informationsutbyte finns det redan idag ett mycket högt prioriterat utbyte av information mellan kommunerna och Region Kronoberg gällande kompetensförsörjningsfrågor. Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 87/2023 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

21. Svar på motion om att förhindra digitalt utanförskap

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att synhabiliteringen ges som ett nytt uppdrag att ge support och utbildning för att använda regionens digitala tjänster till synskadade. Sammanfattningsvis är tillgängligheten i digitala tjänster en utmaning. Det finns krav som ställs kring digital tillgänglighet och standarder, vilket de nationella tjänsterna och Region Kronoberg arbetar efter. Inriktningen är att succesivt bli allt bättre i tillgänglighetsfrågorna, där också teknikutveckling kan underlätta.

I grunden är Region Kronobergs ingång att även om digitala lösningar utvecklas, ska möjligheten till andra kontaktvägar via telefon eller fysiska besök finnas där så behövs. I vissa fall blir habiliteringen inblandad, men utifrån kompetens, resurser och säkerhetsaspekter finns i nuläget inte tillräckliga skäl för att utöka habiliteringens uppdrag. Däremot är Region Kronoberg öppen för fler samarbeten med patientföreningar för att stödja dessa att i sin tur kunna stödja sina medlemmar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 10/2024 att föreslå regionfullmäktige anse motionen besvarad.

Paus

22. Svar på motion om patient- och funktionsvariationsråd

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att regionen utreder hur det kan bli bättre och bredare representation samt hur dialogen kan utvecklas i patient- och funktionsvariationsrådet. Utifrån utredningen ”Kartläggning av Region Kronobergs arbete med brukarsamverkan och samarbete med civilsamhället inom hälso- och sjukvårdens område samt förslag på framtida organisering av arbetet”, ärendenummer 22RGK380, som presenterades 2022 ska det arbetas vidare med bland annat ändamålsenligt övergripande forum i syfte att få till god dialog.

Samtidigt är det av vikt att få till bra utbyte på verksamhetsnivå och att brukarråd finns där så är lämpligt. Det finns behov av att göra en översyn för de olika råden för att få till ett ändamålsenligt utbyte och en helhet kring olika forum med olika organisationer. Frågan kommer hanteras inom ramen för budgetuppdraget ”Se över på vilket sätt vi för dialog med berörda patientgrupper”. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 9/2024 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

23. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Olja Pekusic (S) från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

24. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Björn Kleinhenz (V) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

25. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Sigvard Jakobsson (M) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

26. Entledigande samt val av nämndemän till Göta hovrätt för tiden till och med 2027-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar:

1. Entlediga Charlotta Svanberg och Jan Wernström från uppdraget som nämndemän i Göta hovrätt.

2. Utse NN och NN till nämndemän i Göta hovrätt.

27. Entledigande samt val av nämndeman till Förvaltningsrätten i Växjö för tiden till och med 2027-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Suada Okic från uppdraget som nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

2. Utse NN till nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

28. Val av ledamot i patientnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige utser NN (V) till ledamot i patientnämnden efter Jerker Nilsson (V).

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 212/2023 att entlediga Jerker Nilsson (V) från uppdraget som ledamot i patientnämnden samt att ny ledamot i patientnämnden utses på regionfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2024.

29. Entledigande samt val av ersättare i regionala utvecklingsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Sara Gille (S) från uppdraget som ersättare i regionala utvecklingsnämnden.

2. Utse NN (S) till ersättare i regionala utvecklingsnämnden.

30. Entledigande samt val av ersättare i trafiknämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Sigvard Jakobsson (M) från uppdraget som ersättare i trafiknämnden.

2. Utse NN (M) till ersättare i trafiknämnden.

31. Nominering av suppleant till bolagsstyrelsen för Ryssbygymnasiet AB

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige nominerar NN till suppleant med branschkunskap inom restaurang och livsmedel.

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB ska regionfullmäktige nominera ledamot och suppleant med branschkunskap inom restaurang och livsmedel.

32. Entledigande samt val av ersättare i regionfullmäktiges valberedning för tiden till och med 2026-10-14

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Olja Pekusic (S) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktiges valberedning.

2. Utse NN (S) till ersättare i regionfullmäktiges valberedning.

33. Entledigande samt nominering av ledamot i Viltförvaltningsdelegationen för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Föreslå att Joakim Pohlman (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Viltförvaltningsdelegationen.

2. Nominera NN (S) till ledamot i Viltförvaltningsdelegationen.

34. Entledigande samt val av juryman i tryckfrihetsmål grupp 1 för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Sigvard Jakobsson (M) från uppdraget som juryman i tryckfrihetsmål grupp 1.

2. Utse NN (M) till juryman i tryckfrihetsmål grupp 1.

35. Upphävande av beslut angående val av revisor och revisorssuppleant gör granskning av Kronobergsarkivet

Förslag till beslut

Regionfullmäktige upphäver sitt beslut § 26/2023.

Sammanfattning

Enligt stadgarna för Kronobergsarkivet ska revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet för föreningen. Regionfullmäktige föreslås därför upphäva sitt beslut § 26/2023.

36. Interpellation om prao i Region Kronobergs verksamhet från Andreas Eidevåg (S) till ordförande i regionstyrelsens personalutskott

Sammanfattning

Andreas Eidevåg (S) har ställt följande interpellation till Anna Zelvin (KD), personalutskottets ordförande: "Enligt Skolverket är det totalt 10 dagar som är obligatorisk praktisk arbetslivsorientering, så kallad prao, för varje grundskoleelev. Prao anordnas från och med årskurs 8 och ger elever en insyn i arbetslivet samtidigt som det bidrar till att eleverna får en bredare syn på vilka arbeten det finns att välja på. På Region Kronobergs hemsida står det att prao för årskurs 8 hänvisas till verksamheter som kök, patienttransport och kundservice.

I årskurs 9 hänvisas man främst till vården. Att hitta rätt kompetens pekas idag ut som den största utmaningen för den svenska arbetsmarknaden. Region Kronoberg redovisar i en egen rapport att det år 2035 beräknas saknas 2100 undersköterskor och 100 distriktsköterskor i Kronoberg.  Att Region Kronoberg tillhandahåller många praoplatser är viktigt för att fler unga ska få upp ögonen för Region Kronoberg som arbetsgivare men och få testa på något av de 250 olika yrkena som finns inom regionen. Med anledning av ovanstående har jag följande frågor:

1. Hur många praoplatser har Region Kronoberg erbjudit i sin verksamhet under de senaste fem åren? Och inom vilka verksamheter?

2. Hur många elever har sökt praoplats inom Region Kronobergs verksamhet de senaste fem åren? Och till vilka verksamheter?

37. Interpellation om ifall Region Kronoberg riskerar att få ett minskat elstöd från Helen Bengtsson (S) till ordförande i regionstyrelsen

Sammanfattning

Helen Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande: "SVT Nyheter rapporterar om att Falkenbergs kommun skulle ha fått ett elstöd på 18 miljoner kronor men nu kommer få ungefär 2,5 miljoner istället. Detta beror på att kommunen har ett kommunalt växthus och därmed enligt Skatteverket räknas som en jordbruksproducent. Skatteverket hänvisar beslutet till elstödsförordningen. 

Dagens Samhälle informerar att även Sala och Region Jönköpings län enligt Skatteverket klassas som jordbruk och därmed får minskat elstöd. SKR fortsätter med att flera kommuner och en region som bedriver naturbruksgymnasium har fått information om att man bedriver primär jordbruksproduktion och därmed kan elstöd max vara 2,5 miljoner kronor. SKR:s chefekonom ifrågasätter om detta var ett medvetet val i utformningen av elstödet men har ännu inte fått något svar från regeringen. 

Region Kronoberg är delägare i Ryssbygymnasiet som har utbildning inom skogsbruk, jakt, viltvård, skogsvård och naturvetenskap. Med anledning av ovanstående har jag följande frågor:

- Finns det risk att Region Kronoberg likt andra kommuner och regioner får ett begränsat elstöd på grund av att vi räknas som jordbruksproducent?

38. Interpellation om möjlighet till specialistutbildning för specialistsjuksköterskor/specialistundersköterskor från Henrietta Serrate (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Sammanfattning

Henrietta Modig Serrate (S) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: "Med anledning av att intensivvårdsavdelningen, IVA, stängdes under en längre period sommaren 2023 tog hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om ett flertal åtgärder. Det var på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i maj 2023 som totalt tio åtgärdspunkter beslutades av nämnden. Punkt fem lyder som följande; ”Möjliggöra för medarbetare som är specialistsjuksköterskor/specialistundersköterskor att läsa ytterligare en specialistutbildning inom områden där det råder brist på specialistsjuksköterskor/specialistundersköterskor.” 

På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i oktober 2023 redovisades uppföljningen av de tio uppdragspunkterna. På redovisningen nämndes dock inget resultat av åtgärden. För oss socialdemokrater är möjligheten för specialistsjuksköterskor/specialistundersköterskor att läsa ytterligare en specialistutbildning inom områden där det råder brist på specialistsjuksköterskor/specialistundersköterskor otroligt viktigt dels för att det bidrar till att förhindra den situation som Region Kronoberg befann sig i när intensivvårdsavdelningen på Ljungby lasarett fick stängas under en period sommaren 2023.

Det är också viktigt utifrån att möjligheten till vidareutbildning gör Region Kronoberg till en mer attraktiv arbetsgivare som satsar på sin personal. Med anledning av ovan ställer jag följande frågor:

- Hur många specialistsjuksköterskor/specialistundersköterskor har ansökt till Region Kronoberg för att läsa till ytterligare en specialistutbildning inom områden där det råder brist på specialistsjuksköterskor/specialistundersköterskor?

- Hur många specialistsjuksköterskor/specialistundersköterskor har blivit beviljade att läsa till ytterligare en specialistutbildning inom områden där det råder brist på specialistsjuksköterskor/specialistundersköterskor?

39. Interpellation om hur Region Kronoberg arbetar kring klimakterievården från Lavinia Strömberg (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Sammanfattning

Lavinia Strömberg (S) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: "Smålandsposten intervjuar i en artikel Betty Wassenius, träningsprofil och tandläkare, som lyfter ämnet om klimakteriet. Wassenius beskriver hur hon har gått en universitetskurs om klimakteriet som riktade sig till vårdpersonal. Wassenius efterfrågar en klimakteriemottagning i regionen samt lyfter att det finns bristande kunskap om klimakteriet inom vården.

Hon lyfter ett exempel kring hur klimakteriet även kan påverka tandhälsan och därmed hela hälso- och sjukvården. 1177 beskriver att klimakteriet innebär att hormonbalansen i kroppen ändras och att det drabbar kvinnor i medelåldern och kan pågå mellan ett till tio år. I en undersökning som Socialstyrelsen genomförde år 2021 framkom det att 44 procent av de tillfrågade kvinnorna har sökt vård för sina besvär kopplade till klimakteriet. 

Smålandsposten intervjuar i en artikel Jessica Audsley som drabbades ångest och depression som en konsekvens av förklimakteriet. Hon sökte vård för sin ångest vid sin vårdcentral som hänvisade henne vidare till allmänpsykiatrin. Audsley lyfter att ingen av de läkare som hon träffade kopplade hennes ångest till att det kunde bero på förklimakteriet. Istället för östrogenbehandling erbjöds hon antidepressiv medicin.

Audsley fick själv hitta information om förklimakteriet och vände sig till en annan klinik med specialisering på kvinnohälsa och fick medicin som gjorde att hon börjad må bättre. Audsley kritiserar vårdens bristande kunskap om klimakteriet och förklimakteriet. Generellt har kvinnosjukvården länge varit eftersatt, vilket innebär att vara kvinna kan ha stor betydelse för hälsan och tillgången till sjukvård. Region Kronoberg behöver utveckla och förbättra arbetet med kvinnors hälsa generellt och kvinnosjukvården i synnerhet.

Därmed är det viktigt att Region Kronoberg både har resurser och kunskap kring klimakterievård. Med anledning av ovan ställer jag följande fråga:

- Hur jobbar Region Kronoberg med klimakterievården?

40. Interpellation om möjligheten för undersköterskor att läsa till specialistundersköterska med ekonomiskt stöd från Henrietta Modig Serrate (S) till ordförande för regionstyrelsens personalutskott

Sammanfattning

Henrietta Modig Serrate (S) har ställt följande interpellation till Anna Zelvin (KD), personalutskottets ordförande: "Med anledning av att intensivvårdsavdelningen, IVA, stängdes under en längre period sommaren 2023 tog hälso- och sjukvårdsnämnden i maj beslut om ett tio åtgärdspunkter. Punkt fyra lyder som följande; ”Möjliggöra för undersköterskor att läsa till specialistundersköterska med ekonomiskt stöd.” På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i oktober 2023 redovisades uppföljningen av de tio uppdragspunkterna.

I tjänsteskrivelsen med uppföljning av uppdragen tillskrivs regionstyrelsen och regionstyrelsens personalutskott ansvaret för uppdraget från år 2024. Att Region Kronoberg erbjuder möjligheten för undersköterskor att läsa till specialistundersköterska med ekonomiskt stöd är viktigt för att säkra behovet av specialistundersköterskor. Yrkeshögskolan Region Kronoberg erbjuder utbildningar som specialistundersköterska inom psykiatrin, specialistundersköterska inom barn- och ungdomssjukvården och specialistundersköterska inom operation, anestesi och intensivvård.

 Att Region Kronoberg erbjuder undersköterskor möjligheten att läsa till specialistundersköterska med ekonomiskt stöd gör också regionen till en attraktiv arbetsgivare som satsar på sin personal. Med anledning av ovan ställer jag följande frågor:

- Hur går det med arbetet med att införa möjligheten för undersköterskor att läsa till specialistundersköterskor med ekonomiskt stöd? - Hur kommer det ekonomiska stödet från Region Kronoberg för undersköterskor som vill läsa till specialistundersköterska se ut?

- Hur kommer undersköterskor få kännedom om att Region Kronoberg erbjuder möjligheten att läsa till specialistundersköterska med ekonomiskt stöd?

41. Fråga om lokaler för akutsjukhus i Växjö från Robert Fredriksson (SD) till regionstyrelsens ordförande

Sammanfattning

Robert Fredriksson (SD) har ställt följande fråga till Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande: "När nytt akutsjukhus i Räppe avslutades för nio månader sedan var det tydligt uttalat att det myckna arbete som var nedlagt i projekteringen skapat kunskaper och robusta planer som skulle användas för att skyndsamt påbörja nybyggnation på gamla CLV-området.

Vi kan inte gå in på alla delar men exempelvis kunskaper såsom vilka delar av vårdutbudet som ska bedrivas på vårdcentralerna som är eller åtminstone ska vara navet i vården i Kronoberg och vilka delar av vården som ska inrymmas på akutsjukhuset i Växjö. Kunskaper om verksamheten och lokalbehov utifrån robusthet, redundans och flöden. Med anledning av detta vill jag fråga regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson:

Har dessa kunskaper införskaffade till en kostnad på över en kvarts miljard förvaltats så att vi skyndsamt kan säkerställa en robust, tillförlitlig och tillgänglig framtid inom vår lasarettsvård i Kronoberg?"

42. Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar inkomna anmälningsärenden till protokollet.

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Mötesstart: 28/2 kl. 09.00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus, Växjö

Mötets handlingar

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas runt åtta gånger per år och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.