Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 10 april 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Golnoush Lundén Faez (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lars Ericsson

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Tilda Ragnarsson (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Tilda Ragnarsson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Golnoush Lundén Faez (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Golnoush Lundén Faez (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Golnoush Lundén Faez (C)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:30

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Marcus Dackling (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Tilda Ragnarsson (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca. kl. 13.05

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ulf Engqvist, ordförande revisionen

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:15

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ulf Engqvist, ordförande revisionen

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15:50

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Parentation, Tyst Minut

Mötets öppnande

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse Gunnar Nordmark (L) och Michael Sjöö (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Utse NN att justera ärendet där Gunnar Nordmark (L) är jävig.

3. Utse NN att justera ärendet där Michael Sjöö (S) är jävig.

Justering sker digitalt senast den 17 april 2024.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför dagens sammanträde har följande interpellationer inkommit:

- Interpellation om lokaler för säker tillgänglig och tillräcklig sjukhusvård i Kronoberg från Robert Fredriksson (SD) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

- Interpellation om hur Region Kronoberg arbetar för att minska den ökade ungdomsarbetslösheten i Kronoberg från Robert Olesen (S) till regionala utvecklingsnämndens ordförande.

- Interpellation om läkemedelsbrist i Region Kronoberg från Frida Christensen (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

6. Information - Utredning kring intern kommunikation inom Region Kronoberg

Förslag till beslut

 informerar om utredningen kring intern kommunikation inom Region Kronoberg,

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

8. Årsredovisning Region Kronoberg 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

1. Godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2023.

2. För 2023 disponera 146 miljoner kronor från den upparbetade resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2023. Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Region Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Region Kronobergs redovisar ett negativt ekonomiskt resultat efter balanskravsjusteringar för 2023 på -146 miljoner kronor, (budget -83 miljoner kronor). För det negativa resultatet som uppstår åberopas disponering av resultatutjämningsreserven (RUR) med 146 miljoner kronor i enlighet med Region Kronobergs beslutade riktlinjer för God ekonomisk hushållning (RF §144/2023). Något underskott att återställa inom den närmaste treårsperioden i enlighet med kommunallagen, kapitel 11, § 12 föreligger därefter inte längre då balanskravsresultatet efter användning av medel från RUR är +/-0.

Paus

7. Svar på medborgarförslag om gratis bussresor för äldre än 65 år

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit ett medborgarförslag som föreslår gratis resande på buss och tåg i länet mellan kl. 09:00 och 15:00 för alla äldre än 65 eller 70 år. I argumenten för medborgarförslaget framhålls både sociala vinster som hälsovinster. Vidare framhålls att förslaget är kostnadsneutralt då ingen utökning av busstrafiken behövs. I Region Kronobergs svar hänvisas till tidigare utredningar som visar på de ekonomiska konsekvenserna av ett dylikt förslag.

Trafiknämnden beslutade § 9/2024 att föreslå regionfullmäktige avslå medborgarförslaget.

Paus

7. Svar på medborgarförslag om gratis bussresor för äldre än 65 år

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit ett medborgarförslag som föreslår gratis resande på buss och tåg i länet mellan kl. 09:00 och 15:00 för alla äldre än 65 eller 70 år. I argumenten för medborgarförslaget framhålls både sociala vinster som hälsovinster. Vidare framhålls att förslaget är kostnadsneutralt då ingen utökning av busstrafiken behövs. I Region Kronobergs svar hänvisas till tidigare utredningar som visar på de ekonomiska konsekvenserna av ett dylikt förslag.

Trafiknämnden beslutade § 9/2024 att föreslå regionfullmäktige avslå medborgarförslaget.

8. Årsredovisning Region Kronoberg 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

1. Godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2023.

2. För 2023 disponera 146 miljoner kronor från den upparbetade resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2023. Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Region Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Region Kronobergs redovisar ett negativt ekonomiskt resultat efter balanskravsjusteringar för 2023 på -146 miljoner kronor, (budget -83 miljoner kronor). För det negativa resultatet som uppstår åberopas disponering av resultatutjämningsreserven (RUR) med 146 miljoner kronor i enlighet med Region Kronobergs beslutade riktlinjer för God ekonomisk hushållning (RF §144/2023). Något underskott att återställa inom den närmaste treårsperioden i enlighet med kommunallagen, kapitel 11, § 12 föreligger därefter inte längre då balanskravsresultatet efter användning av medel från RUR är +/-0.

Paus

8. Årsredovisning Region Kronoberg 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

1. Godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2023.

2. För 2023 disponera 146 miljoner kronor från den upparbetade resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2023. Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Region Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Region Kronobergs redovisar ett negativt ekonomiskt resultat efter balanskravsjusteringar för 2023 på -146 miljoner kronor, (budget -83 miljoner kronor). För det negativa resultatet som uppstår åberopas disponering av resultatutjämningsreserven (RUR) med 146 miljoner kronor i enlighet med Region Kronobergs beslutade riktlinjer för God ekonomisk hushållning (RF §144/2023). Något underskott att återställa inom den närmaste treårsperioden i enlighet med kommunallagen, kapitel 11, § 12 föreligger därefter inte längre då balanskravsresultatet efter användning av medel från RUR är +/-0.

9. Revisionsberättelse Region Kronoberg 2023

Sammanfattning

Handlingar utdelas senare. Revisorerna sammanträdde den 3 april 2024.

Paus

10. Ansvarsfrihet för Region Kronobergs styrelser och nämnder 2023

Sammanfattning

Handlingar utdelas senare. Revisorerna sammanträdde den 3 april 2024.

11. Information - Revisionsplan 2024

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

12. Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2024-2028

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

1. Fastställa Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2024-2028.

2. Uppdra åt regionstyrelsen att fastställa en årlig genomförandeplan i samband med beredning av Region Kronobergs budget med flerårsplan.

Sammanfattning

Regionfullmäktige gav i budget 2023 (§ 212/2022) regionstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram för perioden 2024-2028. Hållbarhetsprogram 2024-2028 har varit uppe på regionstyrelsens sammanträde den 14 november 2023. Beslut togs då att ärendet ska remitteras till Region Kronobergs nämnder. Utifrån remissvaren har ett reviderat förslag till hållbarhetsprogram tagits fram. Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2024–2028 är regionens andra hållbarhetsprogram. Det omfattar Region Kronobergs interna arbete och bygger vidare på hållbarhetsprogram 2019–2023. Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2024-2028 har fyra fokusområden:

- God livsmiljö och hälsa.
- Hållbar organisation och arbetssätt.
- Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.
- Hållbar konsumtion och produktion.

Under respektive fokusområde finns övergripande mål, delmål, nuläge samt exempel på pågående hållbarhetsarbete och hänvisning till fler styrdokument. För att konkretisera och styra arbetet mot målen i hållbarhetsprogrammet tas årliga genomförandeplaner fram. Genomförandeplanerna fastställs av regionstyrelsen.

13. Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa reviderat reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde den 15 juni 2022 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg. Organisationsberedningen bereder förslag till arbetsordningar och reglementen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 4 oktober 2023 att föreslå en revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente innebärande att hälso- och sjukvårdsnämnden ska fatta beslut om tillfälliga ändringar av vårdutbudet som riskerar överstiga fyra månader men som inte är av principiell karaktär eller annars av större vikt. Organisationsberedningen beslutade därefter den 19 december 2023 att återremittera ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden för ytterligare förtydligande av förslaget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 26/2024 att föreslå regionfullmäktige fastställa reviderat reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden. Revideringen avser ett tillägg i nämndens uppgifter som innebär att det i nämndens uppgifter ska ingå att fatta beslut om tillfälliga ändringar av vårdutbudet som riskerar överstiga fyra månader men som inte är av principiell karaktär eller annars av större vikt. Beslut om tillfälliga ändringar av vårdutbudet omfattar dock inte verksamheter inom ramen för Region Kronobergs vårdval.

14. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Sammanfattning

Kommunalförbundet svenskt Ambulansflyg har föreslagit en revidering av förbundsordningen för kommunalförbundet. Revideringen är föranledd av att regionerna uttryckt en önskan om en ny ekonomisk fördelningsmodell som ska gälla för kommunalförbundets budget.

Budgeten ska enligt förbundsordning beslutas den 19 juni 2024 av kommunalförbundet. Det förutsätter att förbundsordningen är antagen av samtliga Sveriges regioner och beslutet ha vunnit laga kraft senast den 21 maj 2024.

De ekonomiska konsekvenserna för Region Kronoberg med anledning av förslaget innebär en uppskattad kostnadsminskning med 200 000 kronor per år med start 2025, förutsatt att Region Kronoberg nyttjar flygen i samma utsträckning som tidigare.

15. Försäljning av aktier i Företagsfabriken Kronoberg AB - överlåtelseavtal

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige godkänna aktieöverlåtelseavtalet gällande Företagsfabriken Kronoberg AB.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2022-05-31 (§116) att ge regiondirektören i uppdrag att tillsammans med övriga intressenter förstärka och finna skalfördelar för satsningar som görs inom innovations-, inkubators- och scale up-verksamhet för näringslivet. Motsvarande uppdrag gavs av Växjö kommun till kommunchefen i Växjö.

Utifrån detta uppdrag har en diskussion förts mellan de tre ägarna av den regionala inkubatorn Företagsfabriken, Region Kronoberg, Växjö kommun och Linnaeus University Development AB, angående bolagets verksamhet, finansiering och inriktning. Ägarna har efter en översyn enats om att bolaget bör fusioneras med befintlig science park som därigenom blir ett science park-bolag som inkluderar en inkubator. Detta innebär att en försäljning av ägarnas aktieinnehav ska ske till Växjö Linnæus Science Park AB. Regionfullmäktige beslutade 2022-11-30 (§223) att man inte har något att erinra mot en försäljning av Region Kronobergs andel av aktierna till science park-bolaget och att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att bereda överlåtelseavtal för senare beslut i regionfullmäktige.

Det gemensamma arbetet med att förbereda överlåtelse av de tre parternas aktieinnehav till Växjö Linnaeus Science Park har pågått sedan 2023 och regionala utvecklingsnämnden beslutade 2023-10-26 (§68) att godkänna en gemensam avsiktsförklaring, vilken är ett första steg i överlåtelseprocessen. För att fullgöra denna ska därefter bland annat ett överlåtelseavtal slutas mellan samtliga tre säljare och köparen. Överlåtelseavtalet anger bland annat tidpunkter för överlåtelse och tillträde av aktierna samt köpeskilling.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2024-03-20 (§ 25) att föreslå regionfullmäktige godkänna aktieöverlåtelseavtalet gällande Företagsfabriken Kronoberg AB.

16. Investeringsbeslut gällande renovering av lokaler för neonatalavdelningen Centrallasarettet Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige anslår:

1. 42 miljoner kronor för fastighets- och byggkostnader av neonatalavdelningen vid Centrallasarettet i Växjö ur regionstyrelsens investeringsram 2024–2026.

2. 1,4 miljoner kronor för MT-utrustning och inventarier ur regionstyrelsens investeringsram 2024–2026.

3. 420 000 kronor för konstnärlig gestaltning ur regionstyrelsens investeringsram 2024–2026.

Sammanfattning

Neonatalavdelning 10 på Centrallasarettet i Växjö har varit i stort behov av renoverade lokaler sedan lång tid tillbaka. Genomförande av projektet höjer standarden för Neonatalavdelningen då de brister som är upptagna i arbetsmiljöanmälan samt eftersatt underhåll i befintliga lokaler blir åtgärdade. Patientsäkerheten tillgodoses i en högre utsträckning än nu. Lokallösningen möjliggör bland annat större vårdrum med tillhörande WC/dusch för familjen. Utöver ordinarie belysning installeras även dygnsvariationsbelysning i samtliga vårdrum och i anslutande rum. Detta skapar bättre förutsättningar för de ljuskänsliga patienterna samt förbättrar personalens arbetsmiljö.

17. Svar på motion om att redovisa bemanningsöversikt och behov för de kommande tio åren årligen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Robert Fredriksson (SD) har i en motion föreslagit att en bemanningsöversikt och behov för de kommande tio åren årligen ska redovisas i regionfullmäktige samt att motsvarande rapporter från regionens kommuner ska vidläggas för en tydlig helhetsbild av behovet i Kronoberg.

Kompetensförsörjning är ett prioriterat område och det finns sedan flera år en rekryteringsprognos för en tioårsperiod som uppdateras vartannat år. Denna ligger till grund för insatser inom området kompetensförsörjning. Under 2024 kommer, utifrån politiskt budgetbeslut, en kompetensförsörjningsplan att arbetas fram. Utformning och innehåll är inte klart men den förväntas motsvara de behov som efterfrågas i denna motion.

Informationsutbyte gällande kompetensförsörjningsfrågor mellan kommunerna och regionen hanteras i ett kommunalt HR-nätverk, där regionens HR-direktör eller av HR-direktör utsedd person ingår. På den politiska nivån lyfts även kompetensförsörjningsfrågor på Regionalt strategiskt råd där regionen och kommunerna är representerade.

Regionstyrelsens personalutskott beslutade § 8/2024 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

18. Svar på motion om att inrätta ett näringspolitiskt råd

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg tillsammans med andra aktörer inrättar ett näringspolitiskt råd i Kronoberg.

I Kronoberg genomförs ett stort antal insatser i bred samverkan med andra relevanta aktörer, både inom länet och med samverkansparter utanför regionen. Samverkansarbetet sker på olika sätt, genom såväl projektinriktade insatser som mer långsiktiga samverkanskonstellationer som verkar kontinuerligt över tid. Sammansättningen och arbetsformerna för dessa forum varierar beroende på bl.a. behov, intressenter och inriktning.

Inom näringslivsområdet finns redan idag grupper och nätverk för olika behov och syften där Region Kronoberg medverkar som en part, med en blandad sammansättning av organisationer som är relevanta. I vissa fall finns representation från flera ansvarsområden inom Region Kronoberg i dessa grupper. Några viktiga samverkansforum där Region Kronoberg medverkar är Business Region Kronoberg (BRK), F4-nätverket, Industriforum Kronoberg samt Kompetensforum. Även det så kallade Tillsammans-nätverket utgör ett gemensamt forum där offentliga myndigheter och näringslivets organisationer träffas. Därutöver sker en nära samverkan med näringslivet och näringslivets organisationer i samband med flera större satsningar i länet, exempelvis inom skogs- och träområdet.

Region Kronoberg har således flera befintliga forum för kommunikation och dialog med näringslivet och dess organisationer. Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 13/2024 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen.

19. Svar på motion om lokala sjukhusledningar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att det görs en utredning kring organisering av lokala sjukhusledningar samt att regionfullmäktige får ta ställning till utredningens resultat.

Frågan om ett nära och lokalt ledarskap har lyfts i olika politiska ärenden under 2023 och sjukhusvården arbetar kontinuerligt med frågan. Rekrytering av en platschef för Ljungby lasarett med placering i Ljungby har påbörjats och en utredning bör därför inte tillsättas utan hanteras inom ramen för pågående arbete.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 30/2024 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Paus

20. Svar på motion om att införa möjlighet att gå på cancerscreening på betald arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att införa möjligheten för regionens medarbetare att gå på cancerscreening på betald arbetstid. Cancerfonden rapporterar att flera avstår från screening för man har en längre resa till vårdbesöket eller att man inte vill att frånvaron ska påverka lönen. Motionären menar att screening på arbetstid eventuellt skulle öka medarbetarnas deltagande i screeningar och Region Kronoberg skulle verka för att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar personalens hälsa och är flexibel.

Det finns idag tre nationella screeningprogram som uppfyller WHO:s kriterier för att screening ska vara meningsfull. • Screening för bröstcancer genom mammografi. Screening för tjock- och ändtarmscancer genomförs redan idag genom egenprovtagning i hemmet, och från och med hösten 2024 kommer även gynekologiskt cellprov genomföras på detta vis. Provtagningen på detta sätt görs på fritiden och påverkar därmed inte restid eller frånvaroavdrag på lönen.

Mammografi bedöms inte behöva erbjudas på arbetstid då medarbetarna själva kan styra när besöket ska ske, och kan då tillse att boka tid i anslutning till ordinarie arbetspass. Screeningen sker vartannat år och tar kort tid att utföra. En omvärldsbevakning visar att våra omkringliggande län, med undantag av Region Kalmar, inte erbjuder medarbetare att gå på cancerscreening på betald arbetstid.

Regionen som arbetsgivare anser det viktigt att vår personal ges möjlighet att delta i mammografiundersökningar oavsett arbetstidsförläggning. Därför bör verksamheterna i möjligast mån tillgodose att medarbetare beviljas ledighet för att gå på mammografi. Regionstyrelsens personalutskott beslutade § 18/2024 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

21. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Mikael Johansson (M) från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

22. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Annie Gustafsson (V) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

23. Entledigande samt val av ledamot och ordförande för regionstyrelsen för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Mikael Johansson (M) från uppdraget som ledamot och ordförande för regionstyrelsen.
2. Utse NN till ledamot i regionstyrelsen.
3. Utse NN till ordförande för regionstyrelsen.

24. Entledigande samt val av ledamot och ordförande för krisledningsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Mikael Johansson (M) från uppdraget som ledamot och ordförande för krisledningsnämnden.
2. Utse NN till ledamot i krisledningsnämnden.
3. Utse NN till ordförande för krisledningsnämnden.

25. Entledigande samt val av ledamot och ordförande för samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Mikael Johansson (M) från uppdraget som ledamot och ordförande för samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg för tiden till och med 2026-12-31.
2. Utse NN till ledamot i samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg.
3. Utse NN till ordförande för samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg.

26. Val av ersättare i trafiknämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att utse NN (M) till ersättare i trafiknämnden efter Sigvard Jakobsson (M).

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 30/2024 att entlediga Sigvard Jakobsson (M) från uppdraget som ersättare i trafiknämnden samt att ny ersättare utses på regionfullmäktiges sammanträde den 10 april.

27. Val av juryman i tryckfrihetsmål grupp 1 för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige utser NN (M) till juryman i tryckfrihetsmål grupp 1.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 34/2024 att entlediga Sigvard Jakobsson (M) från uppdraget som juryman i tryckfrihetsmål grupp 1 samt att ny juryman utses på regionfullmäktiges sammanträde den 10 april.

28. Entledigande samt nominering av ledamot och ordförande för styrelsen för Institutet för lokal och regional demokrati för tiden till och med ordinarie föreningsstämma 2027

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Föreslå att Ulf Larsson (L) entledigas från uppdragen som ledamot och ordförande i styrelsen för Institutet för lokal och regional demokrati.
2. Nominera NN till ledamot i styrelsen för Institutet för lokal och regional demokrati.
3. Nominera NN till ordförande för styrelsen för Institutet för lokal och regional demokrati.

29. Interpellation om lokaler för säker tillgänglig och tillräcklig sjukhusvård i Kronoberg från Robert Fredriksson (SD) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Sammanfattning

Robert Fredriksson (SD) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: "Region Kronoberg likt hela Sverige har en över tid växande befolkning med en demografisk utmaning som innebär fler individer med vårdbehov och färre individer i arbetsför ålder. En av förutsättningarna för att möta denna utveckling är att bygga nytt akutsjukhus i Växjö med bättre flöden och ökad kapacitet då vi vet att hög effektivitet är nödvändigt då det inte finns personal att anställa i tillräcklig mängd för att klara behovet i gamla tröga system och lokaler. En ny byggnad uppförd på ny mark där hänsyn till pågående verksamhet inte hindrar framdriften i byggprocessen kan tas i bruk inom fem till åtta år. Riva och bygga nytt i omgångar samtidigt som hänsyn tas till vård och verksamheter, avdelningar som får byta lokaler en eller flera gånger med stora oklarheter kring redundans i markinfrastruktur såsom el, avlopp, vatten och förnödenheter beräknas ta cirka tjugo år. Med anledning av detta vill jag fråga Ida Eriksson:

- Hur möter vi framtidens behov om vi fortsätter på inslagen väg?
-Till vilket pris möter vi behoven avseende både kostnader och lidande?"

30. Interpellation om hur Region Kronoberg arbetar för att minska den ökade ungdomsarbetslösheten i Kronoberg från Robert Olesen (S) till regionala utvecklingsnämndens ordförande

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har ställt följande interpellation till René Jaramillo (M), regionala utvecklingsnämndens ordförande: "P4 Kronoberg rapporterar om att ungdomsarbetslösheten ökar i Kronoberg. På ett år har arbetslösheten bland unga ökat med 10 procent. Totalt är 1044 ungdomar i Kronoberg inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.1 Arbetsförmedlingen redovisar för varje kvartal arbetsmarknadsläget i respektive län. Den relativa arbetslösheten bland unga i Kronoberg i kvartal 4 år 2023 var 9,5 procent. I riket är motsvarande siffra 8,1 procent. Relativ arbetslöshetstalet innebär andelen arbetslösa av antalet personer i arbetskraften. I ett nationellt perspektiv innebär detta att Kronoberg som län är på plats sex av de länen med högst relativ ungdomsarbetslöshet.2 För oss socialdemokrater är ungdomsarbetslösheten en otroligt viktig fråga. Genom att bekämpa ungdomsarbetslösheten kan både segregation och nyrekryteringen till de kriminella gängen brytas. Ungdomsarbetslösheten i Kronoberg behöver minska. Med anledning av ovanstående undrar jag:

- Hur arbetar Region Kronoberg för att minska ungdomsarbetslösheten i Kronoberg?

31. Interpellation om läkemedelsbrist i Region Kronoberg från Frida Christensen (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Sammanfattning

Frida Christensen (S) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: "År 2023 ökade andelen diabetiker som har svårt att få ut sin medicin till 46 procent, vilket innebär att nästan varannan diabetiker har svårt att få ut sin medicin. En tredjedel har valt att byta medicin, men 13 procent har inte möjlighet att byta läkemedel och står därför helt utan medicin. Svårigheten med att få ut sin medicin förklaras dels av att det uppstår en läkemedelsbrist då diabetesmediciner har blivit vanligt att använda för viktnedgång. En annan förklaring är att bolaget Novo Nordisk som tillverkar läkemedlet Ozempic, som används som diabetsmedicin, har valt att lämna förmånssystemet och finns numera bara för de patienter som kan betala mest.1 Läkemedelskostnaderna ökar i Region Kronoberg, och kostnadsökningarna är till viss del kopplade till diabetesmedicin. Det finns en ökad oro hos diabetikerna att många måste betala fullt pris för en medicin som tidigare legat under högkostnadsskyddet. Flera diabetiker tvingas att byta medicin utefter tillgång och kostnad, det gör att de måste använda läkemedel som gör att de mår sämre. Att diabetiker har svårt att få tag på medicin är oroväckande, och det kan mycket väl öka det personliga lidandet med andra sjukdomar som följd, och på sikt påverkar det förtroendet för vår gemensamma hälso- och sjukvård. Jag är mycket orolig över att de privata företagen frångår principen om vård efter behov, genom att bland annat försvåra tillgången av läkemedel för de som inte har råd. Med anledning av ovan ställer jag följande frågor:

- Har vi läkemedelsbrist i Region Kronoberg?
- Hur ser tillgången av diabetesmedicin ut i Region Kronoberg?
- Är Regionen Kronoberg förberedda på en prioriteringsordning om/när det uppstår en brist?

32. Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.

Inkallelseordning för styrelser, nämnder och beredningar med flera under mandatperiod 2023-2026

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Mötesstart: 10/4 kl. 09.00
Mötesplats: Utvandrarnas hus

Mötets kallelse samt handlingar

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas runt åtta gånger per år och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.