Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 8 maj 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl 10:30

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Elin Lindskog

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Mötets öppnande

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare och justeringsdatum

3. Reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg 2023-2026

4. Revidering av Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisation 2023-2026

Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

5. Entledigande samt val av ersättare i nämnden för folkhälsa och vårdval för tiden till och med 2026-12-31

6. Entledigande samt val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för regionstyrelsen för tiden till och med 2026-12-31

Paus

6. Entledigande samt val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för regionstyrelsen för tiden till och med 2026-12-31

5. Entledigande samt val av ersättare i nämnden för folkhälsa och vårdval för tiden till och med 2026-12-31

7. Entledigande samt val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för krisledningsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

8. Val av ledamot i samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg för tiden till och med 2026-12-31

9. Val av ersättare i trafiknämnden för tiden till och med 2026-12-31

10. Val av juryman i tryckfrihetsmål grupp 1 för tiden till och med 2026-12-31

11. Nominering av ledamot i styrelsen för Institutet för lokal och regional demokrati

12. Entledigande samt val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för regionfullmäktige för tiden till och med 2026-10-14

Paus

12. Entledigande samt val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för regionfullmäktige för tiden till och med 2026-10-14

13. Entledigande samt val 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Paus

13. Entledigande samt val 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

14. Entledigande samt val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Paus

14. Entledigande samt val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

15. Entledigande samt val av ordförande och 2:e vice ordförande för trafiknämnden för tiden till och med 2026-12-31

16. Entledigande samt val av presidium för patientnämnden för tiden till och med 2026-12-31

17. Entledigande samt val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för kulturnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Paus

17. Entledigande samt val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för kulturnämnden för tiden till och med 2026-12-31

18. Entledigande samt val av presidium för nämnden för folkhälsa och vårdval för tiden till och med 2026-12-31

Paus

18. Entledigande samt val av presidium för nämnden för folkhälsa och vårdval för tiden till och med 2026-12-31

19. Entledigande samt val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för styrelsen för Grimslövs folkhögskola för tiden till och med 2026-12-31

34. Entledigande samt val vice ordförande för styrelsen för AB Destination Småland för tiden till och med till ordinarie bolagsstämma 2027

20. Entledigande samt val av presidium för revisionen för granskning av Region Kronobergs räkenskaper och förvaltning avseende 2023-2026

Paus

20. Entledigande samt val av presidium för revisionen för granskning av Region Kronobergs räkenskaper och förvaltning avseende 2023-2026

21. Entledigande samt val av presidium för styrelsen för RyssbyGymnasiet AB för tiden till och med 2026-12-31

22. Entledigande samt val av 1:e vice ordförande för styrelsen för Växjö Småland Airport AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2027

23. Entledigande samt val av ordförande för för styrelsen för AB Regionteatern Kronoberg-Blekinge för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2027

24. Entledigande samt val av ordförande för Kulturparken Småland AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2027

25. Entledigande samt val av ordförande och vice ordförande för Stiftelsen Musik i Kronoberg för tiden till och med 2026-12-31

Paus

25. Entledigande samt val av ordförande och vice ordförande för Stiftelsen Musik i Kronoberg för tiden till och med 2026-12-31

Paus

26. Entledigande samt val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Smålands Museum för tiden till och med 2026-12-31

27. Entledigande samt val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Smålands Konstarkiv för tiden till och med 2026-12-31

28. Entledigande samt val av ersättare i förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg för tiden till och med 2026-12-31

29. Entledigande samt val av ledamot och ersättare i styrelsen för Kronobergsarkivet för tiden till och med 2026-12-31

30. Entledigande samt val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet för tiden till och med 2026-12-31

31. Entledigande samt val av ledamot och ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo för tiden till och med 2026-12-31

32. Entledigande samt val av ledamot i styrelsen för ALMI Företagspartner Kronobergs län AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2027

33. Entledigande samt av ledamot och ersättare i styrelsen för ALMI Regioninvest Småland & Öarna för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2027

35. Entledigande samt val av ledamot och ersättare i styrelsen för Öresundståg AB för tiden till och med 2026-12-31

36. Entledigande samt val av ledamot och ersättare i Övervakningsnämnden i Kalmar för tiden till och med 2026-12-31

37. Entledigande samt val av ledamot och ersättare i styrelsen för Södra Regionvårdsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

38. Entledigande samt val av ledamot i styrelsen för Euroregion Baltic för tiden till och med 2026-12-31

39. Entledigande samt val av ledamot och ersättare i styrgruppen för Sydostlänken för tiden till och med 2026-12-31

40. Entledigande samt val av ledamot och ersättare i styrgruppen för Stambanan.com för tiden till och med 2026-12-31

41. Entledigande samt val av ledamot och ersättare i styrgruppen för Baltic Link Association för tiden till och med 2026-12-31

42. Entledigande samt val av ersättare i styrelsen för Europakorridoren för tiden till och med 2026-12-31

43. Entledigande samt val av ledamot i Forum för hållbar regional utveckling (politikerforum) för tiden till och med 2026-12-31

44. Entledigande samt val av ersättare i styrelsen för Filmregion Sydost för tiden till och med 2026-12-31

45. Entledigande samt nominering av ledamot i Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna för tiden till och med 2026-12-31

46. Entledigande samt val av ledamot och ersättare i övervakningskommittén för Södra Östersjöprogrammet för tiden till och med 2026-12-31

47. Entledigande samt val av ledamot och ersättare till svenska subkommittén för INTERREG Nordsjöprogrammet för tiden till och med 2026-12-31

48. Entledigande samt val av ledamot i styrgruppen för Brysselkontoret för tiden till och med 2026-12-31

49. Entledigande samt val av ersättare i Energy Cities för tiden till och med 2026-12-31

50. Entledigande samt val av observatör i styrelsen för Sven och Ann Margret Ljungbergs Stiftelse för tiden till och med 2026-12-31

51. Entledigande samt val av ledamot i styrelsen för Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS-sjuka och polioskadade personer i Kronobergs län för tiden till och med 2026-12-31

52. Entledigande samt val ledamot i styrelsen för Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och synskadade inom Kronobergs län för tiden till och med 2026-12-31

53. Entledigande samt val av val av ledamot i styrelsen för Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatikervård inom Kronobergs län för tiden till och med 2026-12-31

Entledigande samt val av vice ordförande för regionfullmäktiges valberedning för tiden till och med 2026-10-14

54. Nominering av lekmannarevisor för granskning av Öresundståg AB 2024

55. Anmälningsärenden

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Mötesstart: 8/5 kl. 09.30
Mötesplats: Utvandrarnas hus

Mötets kallelse samt handlingar

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas runt åtta gånger per år och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.